ביטול כתב אישום בתעבורה – מתי הדבר אפשרי?

כתב אישום בתעבורה ניתן נגד נהג הן מכוח הזמנה לדין אשר קיבל על ידי שוטר תנועה לאחר שביצע עבירה חמורה והן מכוח בקשה להישפט שהגיש לבית משפט לתעבורה במסגרת 90 הימים העומדים לו. ביטול כתב אישום בתעבורה יתאפשר במצבים משפטיים מסוימים אשר בהם החליטה התביעה המשטרתית לחזור מכתב האישום או לאחר שהנהג ניהל את משפטו בבית המשפט והוכיח את חפותו.

ביטול כתב אישום בתעבורה - עו

ישנם מצבים נוספים בהם ניתן להביא לביטול כתב אישום תעבורה כגון טענת הגנה מן הצדק או אכיפה בררנית. יש לזכור כי תוצאה של ביטול כתב אישום לאחר שהוגש לבית משפט לתעבורה היא פעולה הדורשת ניסיון, ידע, הבנת ההליך והכרת פסיקה רלוונטית.

עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה יוכל לסייע לכם להבין כיצד ניתן לבטל כתב אישום תעבורה ומהם הסיכוים לכך.

כתב אישום תעבורה מהו ומתי הוא ניתן

כתב אישום המוגש לבית משפט לתעבורה נגד נהג הינו למעשה מסמך המתאר לבית המשפט את נסיבות ביצוע העבירה המיוחסת לנהג וכן את סעיפי החיקוק הרלוונטיים. כמו כן, כתב האישום יכיל את עדי התביעה או הראיות השונות באמצעותן תוכיח התביעה המשטרתית לבית המשפט את טענותיה. כתב אישום תעבורה יכול להיות מוגש נגד נהג בהתקיים שלושה מצבים:

  • הנהג הגיש בקשה להישפט בגין דו"ח תנועה שניתן לו – עם קבלת דו"ח תנועה לידי הנהג, קיימים לו 90 ימים הקבועים בחוק להגיש בקשה להישפט ולנסות להוכיח את חפותו בבית המשפט. לאחר הגשת הבקשה להישפט, יקבל הנהג הזמנה לדין וכתב אישום. יש לציין כי מדובר בעבירת תנועה מסוג ברירת משפט בלבד בה קיימת לנהג האפשרות לשלם את הדו"ח או להגיש בקשה להישפט.
  • נרשמה לנהג הזמנה לדין ע"י השוטר אשר הבחין בו מבצע עבירת תנועה – מדובר בביצוע עבירת תנועה חמורה אשר בגינה רשם השוטר לנהג הזמנה לדין בשטח ומסר אותה לנהג. לדוגמא, עבירות כגון נהיגה בשכרות, עבירת מהירות מופרזת, אי ציות לשוטר וכו'.
  • לשכת התביעות ערכה והכינה כתב אישום לאחר גיבוש מכלול הראיות הקיימות נגד הנהג – לעיתים, מבצע נהג עבירת תנועה אך לא ניתן למסור לו כתב אישום במעמד ביצוע העבירה שכן טרם התגבשו כל הראיות הרלוונטיות לביצועה. במקרה זה, כתב האישום יוגש לבית המשפט רק לאחר גיבוש מכלול הראיות הרלוונטיות. יודגש כי סעיף זה עוסק במקרים של תאונות דרכים, נהיגה תחת השפעת סמים וכו'.

ביטול כתב אישום תעבורה סקירה כללית

טרם נצלול ונתעמק בסיבות האפשריות לביטול כתב אישום תעבורה נציין כי ביטול כתב אישום כזה אפשרי בהחלט ולא אחת בשל סיבה כזו או אחרת חוזרת בה התביעה המשטרתית מכתב האישום. ביטול כתב אישום יתכן כאשר התביעה מבינה כי אין בידה די ראיות להרשיע את הנהג במיוחס לו בכתב האישום או כאשר ישנה טענת הגנה מן הצדק המחייבת את ביטול כתב האישום.

ביטול כתב אישום יתאפשר גם כאשר הנהג ועורך דינו גיבשו קו הגנה משפטי מצוין אשר הוביל לזיכוי הנהג בדין. במקרה זה, לאחר שהנהג ניהל את משפטו ויצא זכאי בדין, ניתן במקרים מסוימים אף לבקש מבית המשפט לחייב את משטרת ישראל בהוצאות משפטו. ביטול כתב אישום בתעבורה היא פעולה אשר לא תתבצע מעצמה אלא דורשת הכנה יסודית, הבנת החומר המשפטי והפניית הגורמים הרלוונטיים לסוגיות הנדרשות.

ביטול כתב אישום לאחר ניהול מו"מ עם התביעה המשטרתית

ביטול כתב אישום בתעבורה לאחר ניהול מו"מ עם התביעה המשטרתית אפשרי לאחר שעורך הדין המטפל בתיק שכנע את התובע המוסמך כי לא קיימות ראיות בתיק ולא ניתן להרשיע את הנהג במיוחס לו.

לדוגמה, כאשר מיוחסת לנהג נהיגה בזמן פסילה אך מחומר הראיות לא ניתן לדעת אם הנהג ידע כי הוא בפסילה או לאו, במקרה זה לא ניתן יהיה להרשיע את הנהג במיוחס לו.

ביטול כתב האישום במקרה זה יעשה בהסכמת עורך דינו של הנהג ובמסגרת הודעה אשר תמסר לבית המשפט. לרוב, חזרה מאישום בהסכמת הצדדים תעשה ללא מתן צו להוצאות משפט. כתב האישום ימחק ויבוטל.

ביטול כתב האישום ע"י בית המשפט – טענה לפגם או פסול בכתב האישום

כאשר מוגש כתב אישום נגד נהג לבית המשפט עומדת לו הזכות לטעון טענות מקדמיות שונות נגד כתב האישום כגון טענת הגנה מן הצדק, פגם או פסול בכתב האישום, אכיפה בררנית וכו'. טענת הגנה מן הצדק הינה טענה אשר קיבלה משמעות רחבה על ידי בית המשפט וניתן לעלותה במצבים שונים ורבים.

טענת הגנה מן הצדק בהקשר לעבירות תעבורה לדוגמה יכולה לעלות כאשר במסגרת אירוע אחד נרשמו לנהג מספר דוחות תנועה שונים. אם וכאשר תתקבל טענת הגנה מן הצדק, יורה בית המשפט על ביטול כתב האישום.

בעניין ביטול כתב אישום נגד נאשם לאור טענת הגנה מן הצדק ראה את פסק דינו של בית המשפט העליון רע"פ 10141/09 בן חיים נ' מדינת ישראל. בערעור זה, קבע בית המשפט כי לא ניתן להשתמש נגד נאשם בראיות אשר נתפסו אצלו תוך הפרת זכויותיו. כתב האישום שהוגש נגד הנאשם במקרה זה, בוטל לאור טענת הגנה מן הצדק העוסקת בחיפוש לא חוקי.

ביטול כתב האישום בהעדר ראיות מספיקות

לעניין סעיף זה נפנה לפסקה הקודמת בה ציינו כי במסגרת ניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית, ניתן להביא לביטול כתב האישום עוד בשלב מוקדם של ההליך המשפטי וללא התערבותו של בית המשפט זאת ככל והתביעה תשתכנע כי אכן לא קיימות ראיות מספיקות להרשעת הנהג בדין.

לתביעה המשטרתית האפשרות טרם מתן תשובה לכתב האישום, לתקן, לבטל או לשנות את כתב האישום אם מצאה לנכון לעשות כן. ככל ועורך דינו של הנהג ישכנע אותה כי תיק החקירה אינו נושא די ראיות להרשעת הנהג, רשאית התביעה לבטל את כתב האישום בהסכמת הצדדים.

ביטול כתב האישום לאחר ניהול המשפט

עם הגשת כתב האישום לבהמ"ש, קיימת לנהג האפשרות לכפור במיוחס לו ולהוכיח לבית המשפט כי לא ביצע את העבירה המיוחסת לו. ביטול כתב אישום בתעבורה במקרה זה אפשרי לאחר שהנהג ועורך דינו ישכנעו את בית המשפט באמצעות עדים וראיות כי לא ביצע את המיוחס לו ולא היה מקום להגשת כתב האישום נגדו.

היה ובית המשפט יקבע כי הנהג אכן לא ביצע את המיוחס לו, יזכה אותו בדין ומשכך כתב האישום יבוטל באופן אוטומטי. לתביעה המשטרתית קיימת הזכות להגיש ערעור על החלטת בית המשפט לבית המשפט המחוזי וככל ובהמ"ש יקבל את הערעור, רשאי הוא להרשיע את הנהג במיוחס לו בכתב האישום.

יש לזכור כי ניהול משפט דורש בקיאות בחומר הרלוונטי ויכולת שכנוע, לא תמיד מומלץ לנהל משפט והדבר יעשה אך ורק לאחר היוועצות עם עורך דין תעבורה המתמחה בתחום זה.

האם כל פגם בכתב האישום או טענת הגנה מן הצדק מחייבים ביטול כתב האישום?

פעמים רבות נהגים סבורים כי כל טענת הגנה מן הצדק תחייב את ביטול כתב האישום על ידי בית המשפט או התביעה המשטרתית. טענה לפגם בכתב האישום או הגנה מן הצדק העומדת לנהג לא תביא בהכרח לביטול כתב האישום ולעיתים יורה בית המשפט לתביעה המשטרתית לתקן את הפגם ולהסירו.

לדוגמא, כאשר נהג טוען טענת הגנה מן הצדק לאור העובדה כי לא נערך לו שימוע מנהלי על ידי קצין המשטרה טרם פסל את רישיונו, רשאי בית המשפט לאפשר לתביעה המשטרתית לערוך שימוע חדש בעניינו של הנהג ולהסיר את המחדל. במקרה אחר, כאשר נרשמו לנהג מספר רב של דוחות תנועה בגין אירוע אחד, אפשר בית המשפט למשטרת ישראל לאחד את כל הדוחות לכדי כתב אישום אחד אך דחה את הטענה כי יש מקום לבטל את כתבי האישום.

בעניין בטלות יחסית של כתב האישום ראה תת"ע 14112-06-21 מדינת ישראל נ' הכהן שם קבע בית המשפט לתעבורה כי אין מקום לקבל את הטענה לביטול כתב האישום אך לאור העובדה כי אין מחלוקת שמדובר במספר עבירות שהתבצעו באירוע אחד, יש להורות על איחוד כל הדיונים בכתבי האישום שהוגשו נגד הנהג לדיון אחד.

ביטול כתב אישום הלכה למעשה

אמנם ביטולו של כתב אישום אפשרי בהחלט בהתקיים מצבים שונים המאפשרים זאת. יחד עם זאת, יש לזכור כי מדובר בפעולה אשר אינה נעשה באופן שגרתי שכן חזקה על התביעה המשטרתית שהגישה את כתב האישום לאחר שבחנה את מכלול הראיות הקיימות נגד הנהג ומצאה כי ישנן מספיק ראיות להרשעתו בדין.

ביטול כתב אישום בתעבורה אפשר רק לאחר לימוד מעמיק של חומר הראיות וחיפוש כשלים או הכשל המאפשר את ביטול כתב האישום. לא תמיד ישנם כשלים בראיות המאפשרים את ביטולו אך מספיקים הם לתיקון כתב האישום ושינוי סעיף העבירה לעבירה אשר לא תפגע ברישיון הנהיגה של הנהג או תחייבו בביצוע קורסים שונים על ידי משרד הרישוי.

כתב אישום תעבורתי דורש טיפול של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה

כתב אישום המוגש נגד נהג בבית משפט לתעבורה דורש טיפול יסודי ומקצועי אשר יניב בסופו של הליך תוצאה המסייעת לו לשמור על רישיון הנהיגה שלו. בין אם מדובר על ביטול כתב אישום בתעבורה או על ביטול נקודות משרד הרישוי, ייצוג בבית משפט דורש יד מכוונת ועין מקצועית של עורך דין תעבורה אשר לו הניסיון והידע בתחום משפטי זה.

מעבר לייצוג אשר יעניק עורך דין תעבורה לנהג המועמד לדין בבית המשפט, הרי שעורך הדין יפעל אף במסגרת ניהול משא ומתן אל מול התביעה המשטרתית לביטול כתב האישום ומחיקתו. עורכי הדין המטפלים בתיק יעשו כל מה שניתן במסגרת הכלים המשפטיים העומדים לרשותם להביא לנהג את התוצאה המשפטית הטובה ביותר שניתן.

נרשמה נגדכם הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה? אתם סבורים כי יש מקום להורות על ביטול כתב האישום מטעמים כאלה ואחרים? השאירו לנו הודעה ואנו נפעל לשוב אליכם בהקדם האפשרי.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק