בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה

קיבלתם דו"ח תנועה? אתם שוקלים להגיש בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה?

לפני שתעשו זאת קראו מאמר זה עד סופו. 

בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה - עוד תעבורה ערן עקראוי

שאלה העולה לא אחת כאשר נרשם דו"ח תנועה היא מהן האופציות העומדות בפנינו והאם בכלל מומלץ להגיש בקשה להמרת הדו"ח לאזהרה. לכאורה, המרת הדו"ח לאזהרה תעניק לנו ככל ובקשתנו תתקבל את ביטול הדו"ח לרבות ביטול הנקודות והקנס הכספי. טעות נפוצה אשר משרדנו נתקל בה בשגרה היא כי נהגים רבים סבורים כי בגן כל דו"ח תנועה ניתן להגיש בקשה להמרה לאזהרה. בקשה להמרה לאזהרה לעיתים עלולה לפגוע בנהג ולחבל לו בהמשך דרכו בטיפול בדו"ח.
במאמר זה אנו נסביר מתי מומלץ להגיש בקשה להמרה לאזהרה ומתי לא מומלץ לעשות כן.

נניח נרשם לנהג דו"ח תנועה בגין נהיגה שלא בכיוון החץ, דו"ח זה הינו דו"ח מסוג ברירת משפט (כלומר לנהג יש את הזכות לבקש להישפט) ובפני הנהג עומדות כמה אופציות משפטיות.

 • אפשרות ראשונה – להגיש בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

על מנת לבקש להישפט ניתן לפנות למדובר פניות נהגים בכתובת ת"ד 120 פתח תקווה, מיקוד 4910002. רוצה לדעת איך מגישים בקשה להישפט קרא ערעור על דו"ח תנועה.

 • אפשרות שנייה – תשלום הקנס ואז הנהג יורשע בדין והנקודות יזקפו לחובתו בהתאם לתקופת הצבירה.
 • אפשרות שלישית – להגיש בקשה להמיר את הדו"ח לאזהרה. יש לשים לב כי לא מדובר בבקשה לבטל דוח אלה המרתו לאזהרה.

התנאים המקדמיים להגשת בקשה להמרה באזהרה:

המרת דו"ח תנועה באזהרה לכאורה על פניו נראה כהגשת בקשה פשוטה אשר לא אמורה לדרוש מהנהג דברים מסוימים בלתי ניתנים להשגה. יחד עם זאת חשוב לשים לב לפרטים הקטנים אשר ככל ואינם מתקיימים אין מקום לפתוח בבקשה זו.

שוטר רשאי (רשאי ולא חייב) לרשום דו"ח אזהרה בעבירות מסוג ברירת קנס בלבד בתנאים המצטברים כדלקמן:

 • ותק הנהיגה של הנהג הוא 7 שנים לפחות.
 • הנהג לא הורשע בעבירות תנועה וכן לא נרשמה לו אזהרה אחרת במהלך 5 שנים שקדמו למתן הדו"ח הנוכחי.
 • הנהג איננו מכחיש את ביצוע העבירה.
 • נסיבות ביצוע העבירה / הסיכון או ההפרעה שגרמה אינן חמורות.
 • לנהג אין מבדי"ם כלומר דו"חות / תיקים פתוחים / ממתינים לבירור.

בהתקיים התנאים הללו רשאי השוטר במעמד רישום הדו"ח להמירו לאזהרה בלבד ולא לרשום לנהג דו"ח תנועה. יש לזכור כי לשוטר שיקול דעת אם להמיר את הדו"ח לאזהרה או לרשום דו"ח תנועה והוא אינו חייב לעשות כן.

סוגי העבירות אשר לא ניתן להמירן לאזהרה:

בנוסף לקריטריונים המצוינים לעייל ישנן עבירות תנועה אשר לא ניתן להמירן לאזהרה חרף התקיימות התנאים אשר ציינו קודם לכן. ככל ומדובר נניח בעבירה מסוג הזמנה לדין (כגון: נהיגה ללא רישיון נהיגה, תאונת דרכים) לא ניתן יהיה לבקש המרה לאזהרה. להלן רשימת העבירות אשר לא ניתן להגיש בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה:

 1. עקיפות (לכל סוגיהן), עבירה על תקנה 47 לתקנות התעבורה.
 2. עבירת אי ציות לאור אדום / נסיעה באור אדום.
 3. עקיפות מסוכנות מכל הסוגים.
 4. עבירה של הובלת מטען מעל המשקל המותר.
 5. חניית רכב בחניית נכה.
 6. דו"ח על דיבור/שימוש בטלפון בנהיגה.
 7. אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה.

כפי שראינו לעיל ישנם קריטריונים מסוימים על מנת שניתן יהיה להגיש בקשה להמרת דוח תנועה לאזהרה. גם אם השוטר בשטח בחר שלא לרשום אזהרה עדיין ניתן להגיש בקשה להמרת דו"ח תנועה באזהרה באמצעות פנייה לאגף התנועה משטרת ישראל מרכז פניות נהגים במשטרה. את הבקשה יש להגיש תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.

כתובת למשלוח בקשות להישפט:

המלצתנו ככלל לשלוח את הבקשה להישפט בדואר רשום אולם יש אפשרות לעשות זאת גם באופן מקוון באתר משטרת ישראל >> פנייה מקוונת. כתובת משלוח הדואר הינה מרכז פניות נהגים ארצי: ת"ד 120 פ"ת מיקוד 49100 (מפנ"א). אין להסתמך על הרשום לעייל ויש לוודא את הכתובת בעצמכם טרם משלוח הבקשה.

ניתן לפנות למרכז פניות נהגים לצורך בירורים בטלפון 9666*

האם בכל מקרה מומלץ להגיש בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה?

לפני שמשיבים על שאלה זו יש להבין כי אחד הקריטריונים המקדמיים להמרת דוח תנועה באזהרה הוא להודות בביצוע העבירה ולקחת אחריות על מיוחס בדו"ח. הודאת הנהג בביצוע העבירה במסגרת בקשה להמרת הדו"ח לאזהרה תיסרק יחד עם החומר הרלוונטי לתיק שמטרה ותעמוד לרועץ הנהג בסופו של יום ככל ובקשתו תדחה והוא ירצה להגיש בקשה להישפט.

האם כדאי בכל מקרה להמיר דו

שאלה חשובה העולה במסגרת הודאת נהג בביצוע עבירה היא מה אם נהג יבחר להודות בעבירה שכלל לא ביצע רק בגלל קריטריון זה המחייב אותו לקחת אחריות? האם החוק מחייב את הנהג ליטול אחריות על עבירה שלא ביצע רק על מנת שיוכל להמירו לאזהרה?

דוגמה להמחשה: לקוח משרדנו הגיע עם דו"ח מהירות מופרזת מצלמת א – 3 אשר ייחסה לו נהיגה המהירות מופרזת. על פניו אותו לקוח יכול היה לבקש להמיר את הדו"ח לאזהרה היות ועמד בכל הקריטריונים הרלוונטיים. לאחר בחינת התיק וצילום התמונה הקיימת בידי המשטרה, הסתבר כי מדובר ברכב אחר לגמרי והדו"ח בוטל. המרת הדו"ח לאזהרה היא לא תמיד בהכרח האופציה הטובה ביותר עבור נהג ולעיתים יש לבחון היטב את חוקיות הדו"ח ויתר הנסיבות הקיימות.

יש לזכור כי גם אם מדור לפניות נהגים במשטרה מסרב להמיר את הדו"ח לאזהרה עדיין נשמרת לנהג הזכות להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח. אולם, ככל והנהג הודה בעבירה במסגרת הבקשה להמרת הדו"ח לאזהרה מה הטעם בהגשת בקשה להישפט? אילו טענות יעלה כעת הנהג בגין חוקיות הדו"ח אם כבר הודה בו?

חשיבות שימוש בשירותיו של עורך דין תעבורה:

נהוג לחשוב כי רק לצורך ייצוג בבית משפט יש להשתמש בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה. אמנם, עורך דין המתמחה בעולם משפט זה יש בידיו את הכלים המשפטיים הרלוונטיים לצורך התמודדות עם דו"ח התנועה אך גם כאשר ישנה אפשרות להגיש בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה נראה כי עורך דין מתמחה בעבירות תעבורה יכול לסייע.

עורך דין יוכל להבין האם הנהג עומד בקרטריונים אשר הציב אגף התנועה להמרת הדו"ח לאזהרה וכן האם כלל העבירה המיוחסת לנהג מאפשרת את הגשת הבקשה. עורך הדין ינסח אף את הפניה למדור פניות נהגים וידגיש את עברו הנקי של הנהג ואת העובדה כי מדובר בעבירה אשר אינה מעידה על אופי הנהיגה שלו ודרך התנהגותו.

גם להצלחת המרת הדו"ח לאזהרה ישנה חשיבות בהיוועצות עם עורך דין שכן ביצוע פעולה שאינה נכונה עלולה לחבל בהמשך ההתמודדות של הנהג עם דו"ח התנועה. במידה ונרשם לכם דו"ח תנועה והנכם סבורים כי יש מקום להמיר את הדו"ח לאזהרה, צרו קשר עם משרדנו בכל אחד מאמצעי התקשורת המופיעים באתר האינטרנט שלנו ואנו נסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול.

אזהרה: אין לעשות שימוש במאמר בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה ללא ייעוץ עם עורכי דין / עו"ד תעבורה העוסק בתחום דיני התעבורה, ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק