דו"ח חגורת בטיחות - דו"ח וניקוד על חגורה, יש מה לעשות!

קיבלת דו"ח על חגורה?
קיבלת דו"ח חגורת בטיחות? לעבירה זו שהיא מסוג ברירת קנס יש תוספת של ניקוד לחובת הנהג! למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג נהגים אשר עבור עבירה זו.

לייעוץ ראשוני מלא פרטיך

דוגמאות אשר סיימנו ללא ניקוד!

אי חגירת חגורת בטיחות היא אחת העבירות הנאכפות ביותר על ידי משטרת ישראל, כמו כן מדובר בעבירה אשר לצידה ניקוד וקנס.

בהתאם לתקנה 83ב לתקנות התעבורה ישנה חובה לחגור חגורה גם לנהג וגם לנוסעים.

דן"ח חגורת בטיחות מאמר מקיף

דו"ח חגורת בטיחות יתכן בכמה מצבים:

 • הנהג לא היה חגור – מדובר בעבירה עם 6 נקודות וקנס של 250 ₪.
 • נוסע ברכב לא חגור – מדובר בעבירה עם 2 נקודות וקנס של 250 ₪.
 • הסעת ילד / תינוק אשר טרם מלאו לו שנה כאשר גב הכיסה בטיחות אינו מופנה לחזית הרכב. – מדובר בעבירה עם 6 נקודות וקנס בגובה 250 שח. – מדובר על רכב ברכב משנת 1983 ואילך
 • הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים ללא מושב בטיחות – מדובר בעבירה עם 6 נקודות וקנס בסך 1000 ₪
 • הסעת ילד בין הגילאים 3 – 8 ללא מושב מגביע – עבירה עם 6 נקודות וקנס בסך 750 ₪.
 • הסעת ילד בגיל 8 עד גיל 14 ללא חגורת בטיחות – קנס 500 ש"ח 

כמו כן ישנם עוד מספר עבירות בנושא דו"ח על חגורה אשר לא הובאו במאמר זה. רוצה לדעת כמה נקודות יש לך כנס למאמר >> כמה נקודות יש לי

מי פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות?

סעיף 83 ג מסביר לנו מי פטור מחגירת חגורת בטיחות (דו"ח חגורת בטיחות):

(1)   עובד בשירות הבטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הבטחון הכללי,

מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי,

ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

(1א) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –

                         "נסיעה מבצעית" – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

                         "קצין מוסמך" – קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;

(2)   הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן

או השימוש בהן והפטור נרשם ברשיון הרכב;

(3)   אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(א)   מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(ב)   מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(ג)    כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.

ממשיך סעיף 83 ג:

(5)   נהג מונית אשר נוהג בדרך עירונית כשיש במונית נוסעים וכן הנוסעים באותה מונית יושבים במושב האחורי

(6)   ב- נסיעה לאחור;

(7)   מורה נהיגה, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה,

באוטובוס או במסחרית שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג,

ובוחן בזמן הבחינה המעשית.

דו"ח על אי חגירת חגורת בטיחות הוא מסוג דו"ח ברירת משפט – מה הכוונה?

ישנם כמה סוגי דוחות:

 1. הזמנה לדין על עבירה
 2. ודוח מסוג ברירת משפט או קנס

העבירה של חגורת בטיחות היא עבירה מסוג ברירת משפט, הכוונה אם נהג קיבל דו"ח חגורת בטיחות לנהג יש שני אפשרויות:

 1. לשלם את הקנס בזמן ואז הוא מורשע בעבירה והניקוד נזקף לחובתו!
 2. לבקש להישפט על העבירה תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח.

ברגע שהנהג בוחר להישפט על דו"ח חגורת בטיחות עליו לשלוח את הספח המצורף לדו"ח בשם בקשה להישפט למרכז לפניות נהגים בדואר רשום (הכתובת מופיעה על הספח).

לאחר משלוח הספח של הבקשה תגיע לנהג הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה אשר לו הסמכות המקומית לדון בעבירה.

הדיון הראשון הוא – הקראה ראשונה כלומר מקריאים לנאשם את האשמה ואז לנהג יש אפשרות להשיב כמה תשובות:

 • מודה ואז ניתנת הכרעת הדין ועונש
 • במידה וקיימות אחת מהטענות המקדמיות אשר קבועות בחוק ובפסיקה זה השלב להעלותם.
 • לכפור באשמה

במידה והנאשם כופר באשמה התיק נקבע לשלב ההוכחות שם יגיע השוטר או השוטרים אשר נתנו את הדו"ח ואילו הנאשם יצטרך לחקור אותם נגדית בעצמו אם הוא מייצג את עצמו או באמצעות עורך דינו.

שינוי סעיף העבירה של אי חגירת חגורת בטיחות לסעיף ללא נקודות מתי הדבר אפשרי?

במידה וה- דו"ח חגורת בטיחות אינו תקין וקיימים בו כשלים ראייתיים יתכן והמאשימה תסכים להגיע להסדר טיעון, אולם יש לזכור כי הדבר דורש כשלים מהותיים ואין התביעה מגיעה להסדר רק לשם הסדר, אלה עליה לנמק בפירוא מהם אותם הכשלים אשר הביאו אותה לשנות את הסעיף.

אנשים רבים ניגשים לבית המשפט ללא ידע משפטי וסבורים כי הסעיף ישונה והם יסגרו הסדר בקלות, אולם אחוז ההרשעות בישראל הוא מהגבוהים בעולם על פי הסטטיסטיקה ומספיק לשבת יום אחד על מנת להיווכח כי רוב רובם של אלה אשר בחרו לייצג את עצמם מורשע בדין!!

מדוע חשוב לטפל ב- דו"ח חגורת בטיחות ?

את שיטת הניקוד מנהל משרד הרישוי ומטרתה היא מעקב אחר נהגים. כמו כן לרוב רובם של העבירות ישנו ניקוד נלווה, כאשר השלכותיו לא ידועים לכולם. צבירת ניקוד בשלב הראשוני תביא את הנהג לחיוב בקורס מטעם משרד הרישוי כאשר קיימים שני קורסים בסיסי ומתקדם, כאשר הנהג או הנהגת אינם עוברים את הקורס רישיונם יותלה עד אשר יעברו את הקורס, וכאשר הנהג ממשיך לציבור יגיע השלב בו הנהג יפסל מנהלית ויחויב בתאוריה. 

ואמצעי תיקון נוספים כגון בדיקות במרב"ד. 

וכאשר מדובר בנהג חדש הדבר נכון שבעתיים, בכל מקרה במידה והנכם מרגישים כי נעשה עמכם אבל והשוטר טעה! יש לטפל בכך במועדים הקבועים בחוק. 

ראה גם מאמר >> כמה נקודות זה שלילה

שימוש בשירותיו של עורך דין העוסק בדיני תעבורה:

כפי שראינו לעיל התביעה המשטרתית איננה תסגור הסדר אך ורק לשם סגירה של התיק שכן כל תכליתה הוא להביא למיצוי הדין עם הנאשם.

עורך דין העוסק בתעבורה יצלם את התיק בתביעות המשטרתיות במידה וקיים תיעוד נוסף יעבור על הנסיבות של התיק וביחד עם הלקוח יכין את האסטרטגיה הטובה ביותר עבור הלקוח בין אם מדובר בניהול המשפט לצורך זיכוי הנאשם ובין אם מדובר בהסדר טיעון מקל ללא נקודות! ניתן לקרוא מאמר שכתבתי על הסדרי טיעון.

הזהרה: מאמר דו"ח חגורת בטיחות הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ואין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני על ידי עו"ד ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר יגרם לעושה שימוש במאמר זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה שתפו את המאמר דו"ח חגורת בטיחות

6 דירוגים4.5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.