דו"ח חגורת בטיחות – דו"ח וניקוד על חגורה, כל המידע הרלוונטי

קיבלתם דו"ח חגורת בטיחות? אתם בטוחים כי השוטר טעה ולא היה מקום לרשום לכם דו"ח? זכרו כי עבירת אי חגירת חגורת בטיחות היא אחת העבירות הנאכפות ביותר על ידי משטרת ישראל ואגף התנועה. לצד עבירה זו נקודות משרד הרישוי וכן קנס כספי ניקוד וקנס כספי. במאמר זה נדון ונראה כיצד ניתן להתמודד עם עבירת חגורת בטיחות ובאיזה אופן עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יוכל לסייע לכם להתגבר על דו"ח זה.

דו

בהתאם לתקנה 83ב' לתקנות התעבורה ישנה חובה לחגור חגורה גם לנהג הנוהג ברכב וגם לנוסעים היושבים בו: תקנה 83ב' אומרת בזה הלשון:

"לא ינהג אדם ולא יסע ברכב מן הסוגים האמורים בתקנה 364א או בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות אלא אם כן הנוהג והנוסעים בו חגורים בחגורת בטיחות או רתומים במושב בטיחות או במושב מגביה כאמור בתקנה 83א, לפי העניין".

דוח על אי חגירת חגורת בטיחות החוק - עו

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

דו"ח חגורת בטיחות יתכן בכמה מצבים:

נהג, נוסע וכן ילד במושב בטיחות צרכים להיות חגורים בחגורת בטיחות. ישנם מספר מצבים בהם עלולה להירשם עבירה זו לחובת הנהג. להלן המצבים האפשריים:

 • נהג נוהג ללא חגורת בטיחות  – מדובר בעבירה הנושאת 6 נקודות וקנס כספי על סך 250 ₪.
 • נוסע ברכב לא חגור – מדובר בעבירה עם 2 נקודות וקנס על סך 250 ₪.
 • הסעת ילד  שטרם מלאו לו שנה כאשר גב הכיסא בטיחות אינו מופנה לחזית הרכב. – מדובר בעבירה עם 6 נקודות וקנס כספי בגובה 250 שח. יש לשים לב כי עבירה זו מתייחסת לרכב משנת 1983 ואילך.
 • הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים, שטרם מלאו לו שלוש שנים אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו – מדובר בעבירה עם 6 נקודות וקנס על סך 1000 ₪.
 • הסעת ילד בין הגילאים 3 – 8 שאינו רתום במושב בטיחות או במושב מגביה – עבירה עם 6 נקודות וקנס כספי בסך 750 ₪.
 • הסעת ילד בגיל 8 עד גיל 14 שאיננו חגור בחגורת בטיחות – קנס 500 ש"ח.

מושב מגביה הינו בלשון העם "בוסטר" אשר מגביה את הילד במושבו. את המושבים הללו ניתן למצוא בחנויות ילדים, חנויות רכב או באינטרנט. כמו כן, ישנן מספר עבירות נוספות בנושא דו"ח חגורת בטיחות אשר לא הובאו במאמר זה. במצב של אופנועים יש לנו עבירה דומה שהיא נהיגה או רכיבה באופנוע ללא קסדה.

מי פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות?

סעיף 83ג' לתקנות התעבורה דן ומסביר מי פטור מחגירת חגורת בטיחות (דו"ח חגורת בטיחות):

"(1) עובד בשירות הביטחון הכללי שיש לו אישור בכתב מאת ראש שירות הביטחון הכללי,

מאבטח שיש לו אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר המפקח הכללי של המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי,

ועל כל נוסע בו; בפסקה זו, "מאבטח", "קצין מוסמך" – כהגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

(1א) חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה; בפסקה זו –

                         "נסיעה מבצעית" – נסיעה לצורך ביצוע משימה שאושרה בכתב בידי קצין מוסמך כמשימה מבצעית;

                         "קצין מוסמך" – קצין שהוסמך בפקודות הצבא כהגדרתן בסעיף 1 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, לאשר משימה מבצעית;

(2)   הנוהג והנוסע ברכב שרשות הרישוי פטרה מהחובה להתקין בו חגורות בטיחות מסיבות טכניות המונעות התקנתן

או השימוש בהן והפטור נרשם ברישיון הרכב;

(3)   אדם שרשות הרישוי פטרה אותו, בכתב, מן החובה לחגור חגורת בטיחות על סמך אישור אחד מאלה:

(א)   מהרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193(ב), כי אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות;

(ב)   מרופאו, כי הוא פגוע בגפיו העליונות והמלצת הרופא היא לפטור אותו מלחגור חגורת בטיחות;

(ג)    כי מלאו לו ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ".

ממשיך סעיף 83ג' לתקנות ומציין:

"(5)   נהג מונית אשר נוהג בדרך עירונית כשיש במונית נוסעים וכן הנוסעים באותה מונית יושבים במושב האחורי

(6)   ב- נסיעה לאחור;

(7)   מורה נהיגה, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה,

באוטובוס או במסחרית שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג,

ובוחן בזמן הבחינה המעשית".

דו"ח על אי חגירת חגורת בטיחות הוא מסוג דו"ח ברירת משפט – מה הכוונה?

ישנם מספר סוגי דוחות:

 1. דוחות מסוג הזמנה לדין על ביצוע עבירה.
 2. דוחות מסוג ברירת משפט או קנס אשר בגינם עומדת לנהג האפשרות לשלם את הקנס או להגיש בקשה להישפט.

עבירת חגורת בטיחות הינה עבירה מסוג ברירת משפט אשר בגינה עומדת לנהג שתי אפשרויות מרכזיות:

 1. לשלם את הקנס בזמן ואז יורשע הוא בעבירה והניקוד ייזקף לחובתו.
 2. להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח שנרשם לו תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח.

ברגע שהנהג בוחר להישפט על דו"ח חגורת בטיחות, עליו לשלוח את ספח הבקשה המצורף לדו"ח המכונה "בקשה להישפט" למרכז לפניות נהגים בדואר רשום (הכתובת מופיעה על הספח) או באופן מקוון באתר האינטרנט של משטרת ישראל. לאחר משלוח הבקשה, יקבל הנהג הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה אשר לו הסמכות העניינית לדון בעבירה.

הדיון הראשון אשר יתקיים בעניין הדו"ח הינו דיון מסוג הקראה, כלומר מקריאים לנאשם את המיוחס לו ובמקרה הזה עבירת דו"ח חגורת בטיחות ולנהג יש אפשרות להשיב כמה תשובות:

 • מודה ואז ניתנת הכרעת הדין ועונש לרבות הניקוד המצורף לדו"ח.
 • במידה וקיימות אחת מהטענות המקדמיות אשר קבועות בחוק ובפסיקה להעלותם בשלב זה.
 • לכפור באשמה ולנהל משפט.

במידה והנאשם כופר באשמה, התיק נקבע לשלב ההוכחות שם יגיע השוטר או השוטרים אשר ערכו את הדו"ח ועל הנהג יהיה לחקור אותם נגדית בעצמו ואם הוא מיוצג אז באמצעות עורך דינו.

שינוי סעיף עבירת אי חגירת חגורת בטיחות לסעיף עבירה ללא נקודות מתי הדבר אפשרי?

במידה ורישום דו"ח חגורת בטיחות אינו תקין וקיימים בו כשלים ראייתיים, יתכן והמאשימה תסכים להגיע להסדר טיעון אשר יכלול שינוי סעיף העבירה לעבירה אשר אינה נושאת ניקוד לצדה. יש לזכור כי הדבר דורש הוכחת כשלים מהותיים ברשום בדו"ח והצגתם בפני התביעה המשטרתית. פעולה זו נקראית ניהול משא ומתן עם התביעה אשר לרוב מנהלים עורכי דין המייצגים נהגים בדוחות תנועה.


נהגים רבים ניגשים לבית המשפט ללא ידע משפטי וסבורים כי סעיף העבירה ישונה לעבירה ללא ניקוד והם יוכלו לעשות זאת בקלות. למרבה הצער מדובר בטעות נפוצה שכן אחוז ההרשעות במדינת ישראל הוא מהגבוהים בעולם. מספיק לשבת יום אחד באולם בית המשפט על מנת להיווכח כי רוב רובם של אלה אשר בחרו לייצג את עצמם מורשעים בדין ולבסוף גם הניקוד נרשם לחובתם.

מדוע חשוב לטפל ברישום דו"ח חגורת בטיחות?

את שיטת הניקוד בעבירות תעבורה, מנהל משרד הרישוי ומטרתה לעקוב אחר נהגים המבצעים עבירות תעבורה וצוברים לחובתם נקודות. יש לזכור כי לרוב רובן של עבירות התנועה נלוות נקודות משרד הרישוי אשר אין צורך להרחיב בדבר השלכות נקודות אלו על רישיונו של הנהג. צבירת נקודות בשלב הראשוני תביא את הנהג לחיוב בקורס מטעם משרד הרישוי כאשר קיימים שני קורסים, קורס בסיסי וקורס מתקדם. במידה והנהג או הנהגת אינם מבצעים את הקורס, רישיונם יותלה עד אשר יעשו זאת.

במידה והנהג ממשיך לצבור נקודות למרות קורס אמצעי התיקון שביצע, יחויב הוא בקורסים נוספים לרבות מבחן עיוני ומבחן מעשי וכן אמצעי תיקון נוספים כגון בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כאשר מדובר בנהג חדש הדבר נכון שבעתיים ויש להיזהר משנה זהירות ביצוע עבירות ובטיפול בדוחות תנועה. במידה והנכם מרגישים כי נעשה עמכם עוול והשוטר טעה, יש לטפל בדו"ח במועדים הקבועים בחוק וכאשר אנו מדברים על דו"ח תנועה מסוג חגורת בטיחות יש תוך 90 ימים להגיש ערעור על דו"ח תנועה ולאחר מכן לפעול אל מול תביעות המשטרה לשינוי סעיף העבירה לעבירה ללא ניקוד.

עורך דין תעבורה הוא הפתרון לעבירת חגורת בטיחות:

אין ספק כי גם רישום 6 נקודות לחובת נהג עלול להשליך על רישיון הנהיגה שלו. הדבר נכון בפרט כאשר אנו מדברים על נהגים מקצועיים אשר מבלים שעות ארוכות על הכביש במטרה לפרנס את בני משפחתם. גם נהג אשר אינו משתמש ברישיון הנהיגה לצורכי פרנסתו מודע ויודע היטב מדוע מומלץ לשמור על רישיון הנהיגה ולא לבצע עבירות אשר לצדם נקודות משרד הרישוי.

כאשר נרשם לכם דו"ח חגורת בטיחות אין להקל בכך ראש ויש לפנות לעורך דין מתמחה בתחום על מנת שזה יפעל במהירות המרבית להגשת הבקשה להישפט ולאחר מכן לשינוי סעיף העבירה לעבירה ללא ניקוד. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה בקיא ומכיר את הפסיקה והחוקים הרלוונטיים וביכולתו לערוך ולאתר כשלים בחומר הראיות עניינים אשר יוצגו בפני התביעה המשטרתית.

עורך דין העוסק בתעבורה יצלם את כל המסמכים הקיימים בדו"ח בתביעות המשטרתיות וביחד עם הלקוח יכין את האסטרטגיה הטובה ביותר עבורו בין אם מדובר בניהול המשפט לצורך זיכויו בדין ובין אם מדובר בהסדר טיעון מקל ללא נקודות. משרדנו משרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' מתמחה בדיני תעבורה וברשותו הכלים המשפטיים המתאימים לסייע לכם בהתמודדות עם דוחות תנועה ובפרט דו"ח חגורת בטיחות.

במידת הצורך, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו באמצעות על אחד מאמצעי התקשורת המופיעים באתר האינטרנט שלנו. צוות משרדנו יסייע לכם בכל הנדרש ויפעל לביטול הנקודות.

אזהרה: מאמר דו"ח חגורת בטיחות / נהיגה ללא חגורת בטיחות  הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ואין להסתמך על מאמר זה ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטני על ידי עו"ד ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר יגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק