דוח מהירות מצלמה - אפשר לצאת מזה!

דוח מהירות מצלמה - מצלמת א-3 "גאטסו" איך מתמודדים?
נתפסת נוהג במהירות? צברת ניקוד בגין מהירות? צולמת במצלמה? קיבלת דוח מהירות מצלמה ?

במאמר זה לא נעסוק במכשירי אכיפה המופעלים ע"י שוטר בשטח או בדוח מהירות ממל"ז או מכשירי אכיפת תנועה אחרים מכל סוג שהוא, אלה ב- דוח מהירות מצלמה מסוג א-3 גאטסו בלבד! אשר מוצבות בצידי

הדרכים על מנת לתעד עבירות מהירות, כאשר דוחות תנועה ממצלמה זו נשלחים לביתנו.

הערה חשובה בשל שאלות שנשאלנו על ידי לקוחות משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'! נכון להיום המדינה ממשיכה לשלוח הודעות קנס באופן רגיל!!!! 

לייעוץ משפטי ראשוני מלא פרטיך

דוח מהירות מצלמה של מצלמות המהירות א-3 גאטסו:

מצלמת מהירות מסוג, גאטסו א -3 נרכשה ע"י אגף התנועה מחברה הולנדית כחלק מהמלחמה של משטרת ישראל ב- תאונות דרכים ומדובר במצלמת מהירות יחסית חדשה אשר נכנסה לשימוש מבצעי במשטרת ישראל בשנת 2012,

המצלמה עובדת בטכנולוגיית, שדה מגנטי, כאשר בכביש מושתלים  2 לולאות מקבילות אחת לשנייה במרחק של 2.5 מטר אחת מהשנייה וכאשר רכב חולף על הלולאה הראשונה המערכת נדרכת ויודעת לחשב תוך שבריר שנייה את המעבר מהלולאה הראשונה לשנייה!

מצלמת א-3 גסטו - דו
מצלמת א-3 גסטו

על מנת ש- דו"ח מהירות מצלמה יהיה תקין נסתכל על סעיף 27א (א)-(ב) לפקודת התעבורה –

27א.  (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי –

(1)   מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

(2)   מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

(3)   הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה;

(4)   זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי שצוין בצילום או על גביו, אם צוין, הכל כפי שייקבע בתקנות;

(5)   מהירות נסיעתו של הרכב.

ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הצילום שנשמר בסרט, וכי מרגע ביצוע הצילום עד

שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

 

קיבלת דוח קנס מהירות, מה האפשרויות?

א. אם הדוח מהירות מצלמה מסוג ברירת משפט ישנם כמה אפשרויות:

 • לשלם תוך 90 יום מיום המצאת ה- דו"ח את סכום הקנס שזה המועד האחרון לתשלום ולאחר מכן יש כפל קנס
 • לבקש להישפט תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.
 • להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק תוך 30 יום מיום המצאת הדו"ח.
 

אם אנו משלמים את ה- דוח מהירות מצלמה, המשמעות היא שאנחנו מודים בביצוע העבירה , העבירה תירשם כהרשעה והניקוד ירשם במשרד הרישוי בהתאם למהירות – המלצתנו היא כי אל תמהרו לשלם ורצוי להתייעץ לפני כן!!! היות ועבירות מהירות גוררות ניקוד חובה! אשר עלול להביא לפסילת הרישיון בשל נקודות.

במידה ואנחנו בוחרים להישפט יש לנו 90 ימים ונצטרך למלא את הספח המצוי בדוח "בקשה להישפט" ולשלוח אותו בדואר רשום, בהמשך ישלח לביתכם הזמנה לבית המשפט לתעבורה, אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה.

 

מה קורה במצב בו הרכב רשום על שמי אבל לא אני ביצעתי את העבירה (הסבה של דוח מהירות מצלמה) ?

יש להסב את הדוח נהיגה במהירות מופרזת לנהג אשר נהג בפועל תוך 15 ימים מעת המצאת הדוח לנהג.

בבקשה עלינו לציין את הפרטים של מי שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, כולל:

א. מספר ת.ז. של הנהג

ב. כתובתו

ג. ולצרף את צילום הדוח.

בנוסף יש לצרף תצהיר הנהג המציין כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

לשים לב – אם הנהג שמסב את הדוח על שמו לא מודה בעבירה, לאחר ההסבה הוא יוכל לבקש להישפט כמו שהסברנו לעיל.

 

דו"חות מהירות מצלמה מסוג הזמנה לדין,

במצב זה נקבל זימון לבית משפט לתעבורה, להבדיל מהדוח מסוג ברירת משפט שם יש לנו אופציה לשלם או להישפט אם אנו רוצים בכך,

במקרה הזה אין לנו את האופציה ואנו חייבים להתייצב להקראה בבית המשפט לתעבורה.

עדכון – חשוב לציין כי בחודש אפריל 2017 נעשו שינויים במהירויות לחץ כאן לקריאה באתר הכנסת

מתי ה- דוח מהירות מצלמה הוא מסוג קנס ומתי הוא הזמנה למשפט:

העונש בגין נסיעה במהירות מופרזת נחלק באופן הבא:

נהיגה בדרך עירונית.

 • עד 20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪ – עבירת מהירות ללא ניקוד.
 • 21-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪. – 8 נקודות.
 • 31-40 קמ"ש מעל המותר – קנס בגובה 1500 ש"ח ו- 10 נקודות לחובת הנהג

(הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

 • 41 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- הנהג צפוי לקבל זימון לביהמ"ש, ויוגש נגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת. זימון הנהג לדין מקנה למשטרת ישראל את הסמכות לשלול את רישיונו ע"י צו לפסילה מנהלית שתוקפו עד 30 יום. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.

במקרים בהם הפער בין המהירות המותרת לזו של הנהג עומד על מעל 25 קמ"ש ועד 30 קמ"ש, הרי שצפוי לצבור 8 נקודות חובה לרישיונו, ואף 10 נקודות במקרה שהפער עומד על מעל 30 קמ"ש.

דוח מהירות מצלמה – בדרך בין עירונית.

 • עד 25 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪ – ללא ניקוד.
 • 26-40 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪ – 8 נקודות וקנס 750 ש"ח.
 • 41-50 מעל המותר בחוק – קנס 1500 ש"ח ו 10 נקודות לובת הנהג.

  (הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

 • 51 קמ"ש מעל המותר בחוק- זימון לביהמ"ש והגשת כתב אישום תעבורה נגד הנהג בגין עבירתו. בנוסף, תיתכן פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.
לשים לא 50 קמ"ש כמו פעם – אלה 51 קמ"ש כולל!!!!

האם עלי לרוץ ולשלם את הדו"ח?

האם עלי לרוץ ולשלם את הדוח על מהירות מופרזת, במחשבה שכלום לא יעזור לי, התשובה היא לא אם אתה סבור שלא נהגת במהירות שנרשמה לך

רצוי לעשות חושבים ולהתייעץ (הרי יש לך 90 יום להגיש בקשה להישפט)! היות ותשלום הקנס הוא הודאה = הרשעה. וכן רישום ניקוד בהתאם למהירות! 

ראה מאמר >> ביטול נקודות עבירות תנועה

 

לשם הסרת העונש או לפחות הקלתו (למשל : ללא נקודות), מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד תעבורה ש-

 • עורך דין תעבורה יבחן את תקינות מכשיר המדידה (המצלמה, קיימים הרבה סוגי בדיקות!). 
 • כמו כן, יבחן היטב את תקינות החומר הראייתי וימצא כל שבריר של טעות העשוי לזכות את הלקוח.
 • יכוון את הלקוח לכדי הודאה או כפירה בהאשמות המיוחסות, ויחתור להסדר טיעון המטיב עם הלקוח נוכח הנסיבות.
 • העלאת טענות מקדמיות במהלך דיון ההקראה לאחר בחינת כתב האישום. למשל, פגם או פסול בכתב האישום, חוסר סמכות עניינית, התיישנות, התיישנות וכיו"ב.
 • הסתייעות ב- חוות דעת מומחה. 
 • ינהל משפט הוכחות במטרה להביא לזיכוי הנאשם.
 

מאמר דוח מהירות מצלמה אינו ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה העוסק בדיני תעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר.

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר

16 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

6 תגובות

 1. גבי שחר הגב

  קיימת סתירה בכתוב: תחת "נהיגה בדרך עירונית" שבין 21 ל30 קמ"ש מעל המותר כתוב שמקבלים 8 נקודות, וכמה שורות נמוך יותר כתוב ש8 נקודות מקבלים במהירות יתר של 25-30 קמ"ש.

 2. חיים הגב

  מה קורה לגבי המשפט של המצלמות? יש התפתחות האם הזיכוי בעכו מבטל את הכל

 3. יאנה הגב

  קיבלתי דוח מהירות במצלמה כזאת עם 8 נקודות ניתן לבטל זאת?

השארת תגובה