דחיית משפט תעבורה ושפיטה בהעדר הנאשם

דחיית משפט תעבורה ושפיטה בהעדר הנאשם במשפט תעבורה. מתי ניתן לבקש דחיית משפט תעבורה ומתי יישפט הנאשם בהעדרו? כל המידע הרלוונטי במאמר זה.

במאמר מפורט זה נסביר ונפרט כיצד דוחים משפט תעבורה כשיש צורך בכך ומתי יישפט הנאשם בהעדרו כתוצאה מאי התייצבות לדיון. התייצבות לדיון משפטי הוא עניין אשר אין להקל בו ראש ובטח לא לזלזל ולא להתייצב לדיון בבית המשפט.

דחיית משפט תעבורה - עו

מתי כדאי לבקש דחיית משפט תעבורה ומהי שפיטה בהעדר הנאשם?

ישנם מקרים בהם כדאי ואף רצוי להגיש בקשה לשינוי מועד המשפט מסיבות שונות ומגוונות. בין המקרים הנפוצים להגשת בקשה לדחיית מועד המשפט ניתן למצוא את המקרים הבאים:

  • קיבלתי הזמנה למשפט והתייצבתי לדיון הראשון בענייני אולם לא צילמתי את החומר הראיות הרלוונטי בלשכת התביעות. רוב הנהגים או נאשמים שהם לא עורך דין לתעבורה לא תמיד מכירים את זכויותיהם לרבות הזכות לצלם את חומר הראיות המצוי בידי התביעה. במצב דברים שהנאשם לא ידע את זכותו לצלם את החומר והוא לפני הקראת כתב האישום, רצוי ואף מומלץ לבקש מהשופט לדחות את הדיון לצורך צילום התיק ולימוד החומר הרלוונטי.
  • הגעתי לאולם בית המשפט לתעבורה ואני עומד להישפט על עבירה חמורה כגון נהיגה בשכרות או נהיגה במהירות מופרזת וכו'. במקרה כזה, רצוי לבקש דחיית הדיון לצורך התייעצות עם עורך דין תעבורה והגעה לדיון הבא מלווה בעורך דין מטעמי.
  • נסיבות אישיות כגון מצב בו נקראתי למילואים או חלילה אם פקדה אותי מחלה ואיני יכול להתייצב באולם בית המשפט. מחלה למשל הינה סיבה מוצדקת לדחיית מועד דיון בבית המשפט.

את הבקשה לדחיית מועד הדיון בבית משפט לתעבורה יש לבצע לפי נוהל של הגשת בקשה הכולל טופס בקשה מיוחד או לחילופין לבקש את דחיית הדיון במעמד הדיון עצמו. ניתן למצוא את טופס הבקשה לדחיית מועד דיון באתר נט המשפט. להלן קישור לאתר בתי המשפט של הרשות השופטת שם מצוי הטופס.

ככל ומעוניינים להגיש את בקשת הדחייה באמצעות פקס או פיסית במזכירות בית המשפט מומלץ לעשות זאת מספר ימים קודם הדיון וככל שניתן במועד הראשון בו נודע לכם כי לא תוכלו להתייצב לדיון. יש לזכור כי גם הליך מתן ההחלטה על בקשתכם עלול לארוך זמן מה וככל וזה יוגש ברגע האחרון לא תוכלו לוודא כי אכן הדיון נדחה ובקשתכם התקבלה.

הערה נוספת חשובה הרלוונטית לדחיית המשפט. כל עוד לא ניתנה החלטה שיפוטית המתייחסת לבקשתכם הרי שמועד הדיון נותר על כנו ועליכם להתייצב למועד הדיון כפי שנקבע בענייכם. הגשת בקשת דחייה אינה פוטרת אתכם מלהתייצב לדיון. 

דחיית מועד הדיון בזמן - עו

דוגמה לבקשת דחיית משפט תעבורה (שינוי מועד)

 

בבית המשפט השלום ב                                                         (מס' התיק)

בפני כב' השופט _______          

בעניין:

שם + שם משפחה ת.ז. 000000000

מרח'

עיר

טל.

פקס

המבקש

הנאשם

-נגד-

מדינת ישראל

באמצעות לשכת תביעות______                                                                                 

המשיבה

המאשימה

 

בקשה לדחיית מועד הדיון

כב' בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לדחות את מועד הדיון הקבוע ליום ____ לשעה 13.00 וזאת מן הנימוקים הבאים:

הערה: בחלק זה יש לפרט את הנימוקים

  1. לח"מ נודע ביום חמישי בשעת אחה"צ על הדיון שנקבע להיום _________________
  1. היות והשעה הייתה כבר מאוחרת לא עלה בידי הח"מ להגיש בקשת דחיה כבר ביום חמישי.
  1. כב' בית המשפט מתבקש בזאת לדחות את שעת הדיון לשעה 13.00 ואילך.

____________

 המבקש

חשוב לציין כי לכל בקשת דחיית מועד דיון יש לצרף את הטופס הייעודי הקיים באתר בית המשפט.

לאחר שהבנו מהי דחיית משפט תעבורה או שינוי מועד הדיון נבין כעת מה המשמעות של שפיטה בהעדר נאשם:

הכלל בשפיטת נאשם בדין פלילי הוא כי הדיון יתקיים בפני הנאשם ובנוכחותו. לשונו של סעיף 126 לחוק סדר הדין הפלילי ברורה בעניין ומבהירה בזה הלשון:

"באין הוראה אחרת בחוק זה לא יידון אדם בפלילים אלא בפניו".

אמנם דיני תעבורה מהווים חלק מסדר הדין הפלילי אך יחד עם זאת קיימת הוראת דין ספציפית למשפט תעבורה, סעיף 240 לחסד"פ, הגוברת על קביעה כללית זו ומאפשרת לבית המשפט לשפוט נאשם אשר לא התייצב לדיון בעניינו.

שפיטה בהעדר הנאשם - עו

בעבירות תעבורה ניתן לדון נאשם שלא בפניו במקרים הבאים:

  • נאשם שהוזמן לדיון ולא התייצב בבית המשפט יראו אותו כמודה בכל עובדות כתב האישום. (לכן יש להיזהר ואם מאיזו סיבה לא ניתן להגיע לדיון יש להגיש בקשת דחיית משפט תעבורה).
  • הנאשם יכול להעביר לבית המשפט בכתב את טענותיו לעניין העונש ולבקש לשפוט אותו שלא בפניו.
  • בעבירות בהן בית המשפט לא גוזר על הנאשם עונש מאסר בפועל (מלבד עונש מאסר שבא במקום קנס). ביהמ"ש יכול להטיל עונשים אחרים כולל פסילת רישיון נהיגה, קנס ופסילה על תנאי.
  • בעבירות של מאסר במקום קנס חייב להיות מצוין בהזמנה לנאשם למשפט כי ניתן להטיל מאסר כאמור אם הנאשם לא יתייצב לדיון. צו מאסר במקום קנס שניתן שלא בנוכחות הנאשם או סנגורו יבוצע בהתאם להוראות סעיף 129א(ג) לחוק סדר דין הפלילי.

באלו מקרים לא ניתן לשפוט נאשם בהעדרו:

חרף האמור בפסקה הקודמת ולמרות שמדובר בעבירות תעבורה ישנם מקרים בהם לא ניתן יהיה לשפוט נאשם בהעדרו ועל התביעה ומזכירות בית המשפט לזמן את הנאשם מחדש לדיון בעניינו. בין המקרים הבולטים בהם לא ניתן יהיה לשפוט נאשם בהעדרו ניתן למצוא את המקרים הבאים:

בית המשפט סבור כי שפיטת הנאשם בעדרו תגרום לעיוות דין חמור.

כאשר מדובר בתאונת דרכים עם חבלות של ממש.

התביעה המשטרתית עותרת למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

יש לציין כי טענה של לא ידעתי שהיום המשפט או שכחתי ממועד הדיון לא תתקבל וביטול גזר הדין והחזרת הגלגל אחורנית היא פעולה קשה אשר דורשת מיומנות ומקצועיות משפטית.

לדוגמה, אדם נתפס נוהג בשכרות ולא התייצב לדיון במקרה זה, בית המשפט ישפוט אותו בהעדרו ויטלי עליו עונשים חמורים לרבות פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה וממושכת. במידה ולא ניתן להתייצב למועד הדיון, יש להגיש בקשת דחייה מוקדם ככל שניתן ולהימנע משפיטה בהעדר.

מה ניתן לעשות אם בכל זאת נשפט הנאשם בהעדרו:

נהג אשר נשפט בהעדרו בבית משפט לתעבורה יהיה עליו למהר ולהגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר בתוך 30 ימים ממועד קבלת גזר הדין לידיו. הגשת בקשה לביטול פסק הדין אינה מעכבת את ביצוע העונש שהוטל על הנהג כל עוד לא קבע זאת בית המשפט.

במידה והבקשה לביטול פסק הדין תדחה, רשאי הנהג להגיש הודעת ערעור על פסק הדין וגזר הדין לבית משפט המחוזי בהתאם לזמנים הקבועים בחוק.

פסק דין בהעדר נאשם - עובכל מקרה רצוי להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני תעבורה על מנת שניתן יהיה לקבל את המידע הרלוונטי ביותר.

במסגרת הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדרו יפרט וינמק הנהג באופן שאינו משתמע לשתי פנים מדוע לא התייצב לדיון אשר היה קבוע בעניינו. ככל ומדובר באירוע רפואי אשר מנע מהנהג להתייצב לדיון, יש לצרף אישור מחלה בהתאם.

את הבקשה לביטול פסק דין יש להגיש בליווי תצהיר לאימות העובדות החתום על ידי עורך דין. בקשה אשר תוגש ללא המסמכים הרלוונטיים וכן ללא התייחסות לעניין עיוות דין או לסיבות אשר הביאו את הנהג להעדר מהדיון בעניינו עלולה להידחות. מסיבה זו, יש להכין את הבקשה בכובד ראש ולהיוועץ עם עו"ד תעבורה לפני כן.

במידה ומועד הגשת הבקשה להישפט חלף (90 יום מרגע קבלת הדו"ח)  מדובר בסיטואציה שונה מביטול פסק דין בהעדר. ניתן לקרוא על כך במאמר>> הארכת מועד להישפט.

לסיכום:

כפי שראינו, ישנם מצבים בהם נהג מסיבות כאלה ואחרות אינו יכול להתייצב לדיון שנקבע בעניינו. הפתרון הנכון ביותר והראוי ביותר הוא להגיש בקשה לשינוי מועד הדיון מיד עם קבלת המידע הרלוונטי ולהימנע מטעויות ושגיאות העלולות לפגוע ברישיון הנהיגה שלכם.

גם כאשר מתקבל גזר דין בהעדר הנהג זהו לא סוף העולם ובעזרת סיוע משפטי נכון והולם ניתן להביא לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם תוך קביעת דיון חדש.

משרדנו עוסק בדיני תעבורה 12 שנים ויותר ומתמחה בכל סעיפי החוק הרלוונטיים והפסיקה העדכנית. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה משפטית ומקצועית בכל אחד מאמצעי התקשורת המופעים באתר האינטרנט שלנו ואנו נדאג לשוב אליכם בהקדם.

 

אזהרה: הכתוב במאמר דחיית משפט תעבורה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עורכי דין העוסקים בתחום.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק