הסבת דוח תנועה - של אדם פרטי

הסבת דוח תנועה
במאמר זה נבין איך עושים הסבת דוח תנועה לאדם אחר.

כבר בראשית דברי אציין כי מאמר זה מדבר אך ורק על הסבה של דוח פרטי על עבירות תנועה שונות אשר נשלח לנהג ולא דוח תאגיד! במאמר זה נסביר את הפרוצדורה של הסבת דוח תנועה מאדם א' לאדם ב' בשפה ברורה ללא סעיפי חוק וסיבוכים משפטיים.

למען קציני בטיחות בחברות הבאנו קישור לטופס הסבה של דוחות תנועה בהמשך המאמר!

טופס צור קשר

מה עושים אם אדם אחר ביצע עבירה ברכבי ונשלח אלי מהמשטרה דוח תנועה בדואר?

התשובה לכך היא בקשה ל- הסבת דוח תנועה תוך 90 יום מיום המצאת הדוח לנהג! להלן הפרוצדורה מאת עו"ד תעבורה ערן עקראוי

איך מבצעים הסבת דוח תנועה?

ראשית אין לשלם את הדוח! , ויש לשלוח תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח – בקשת הסבת דוח תנועה.

מה יש לציין ב- בקשה להסבת דוח?

  • שם + שם משפחה של הנהג אשר החזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה
  • מס' ת.ז וכתובת של אדם אשר החזיק ברכב בזמן ביצוע העבירה
  • לצרף את צילום הדוח
  • בנוסף יש לצרף תצהיר של הנהג בפועל חתום על ידי עורך דין כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב בזמן ביצוע ולצרף צילום תעודת זהות.

איך תראה הצהרה ?

הערה: התצהיר הסבת דוח תנועה צריך להיות חתום על ידי עורך דין

תצהיר

אני הח"מ _________ ת.ז. ___________ מרח' ___________ירושלים, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבקשתי להסבת דו"ח מס' 000000000000.

שמי ותעודת הזהות שלי כנ"ל.

  1. הנני להצהיר כי לי רישיון נהיגה שמספרו 0000000.
  2. הנני להצהיר כי אני נהגתי בזמנים המצויינים בדו"ח זה.
  3. הנני להצהיר כי אני מבקש להסב את הדו"ח על שמי, _________ ת.ז. _______________, שהרכב היה בחזקתי בזמנים המצויינים בדו"ח זה.
  4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

   ולראייה באתי על החתום

                                                                        _____________________                                                                                            חתימת המצהיר

 

הנני מאשר בזאת כי ביום ____/__/___ הופיע בפני עו"ד ____________, מר ___________, שזיהה עצמו ע"י ת.ז. שמספרה 0000000000000, במשרדי ברחוב________________________,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהא צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפני.

 

________________                                                           __________________

            חתימה                                                                            חותמת

 

 

להלן טופס של קציני בטיחות בחברות המבקשים לבצע הסבת דוח תנועה לחץ להורדה ==> בקשה להסבת דוחות

לאן שולחים את הבקשה להסבת דוח תנועה?

בקשה ל- הסבת דוח תנועה יש לשלוח בדואר רשום לכתובת מרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100

או

בעידן האינטרנט ניתן להסב הדוח גם באמצעות האינטרנט לחץ ==> אתר המשטרה

לאחר הסבת הדוח רשאי המחזיק/נהג/ת, לבקש להישפט על העבירה, ומרגע המצאת הדוח המקורי הוא יוכל למלות את טופס הבקשה להישפט תוך 90 יום ולשלוח אותה לכתובת הרשומה על הבקשה המצורפת.

מה קורה במצב של פספסתי את 90 יום? על כך ניתן לקרוא במאמר ==>

אזהרה!!!! כל האמור במאמר הסבת דוח תנועה אינו נועד לשמש כייעוץ משפטי ואין להסתמך על האמור במאמר זה ללא התייעצות עם עורך דין תעבורה כל מטרת המאמר לתת מידע אינפורמטיבי בלבד, הכותב אינו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

בבקשה דרגו את האתר
2 דירוגים3.5/5
Share on facebook
פייסבוק
Share on google
גוגל +
Share on twitter
טוויטר
Share on linkedin
לינקדאין
Share on whatsapp
וואטסאפ

אל תפספסו גם את:

ערעור בדיני תעבורה - עו"ד ערן עקראוי

ערעור בדיני תעבורה

ערעור בדיני תעבורה ערעור בדיני תעבורהערעור בדיני תעבורה הוא, אחד מהזכויות של נאשמים, למשרד עורכי דין ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים בכל הערכאות המשפטיות.

קרא עוד »
תאונת פגע וברח - עו"ד תעבורה ערן עקראוי

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח: עבירת הפקרה מאמר מקיף על עבירה זו! אין ספק שאחת העבירות הקשות ביותר בפקודת התעבורה הינה עבירת ההפקרה המכונה תאונת פגע וברח.

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.