התליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

מהו המונח התליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי, האם מדובר בפסילה לכל דבר ועניין או מושג טכני בלבד?

במאמר זה משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי ושות' יסביר אודות המונח התליית רישיון וכן יפרט את סוגי ההתליות הקיימות.

התליית רישיון נהיגה - עוד תעבורה ערן עקראוי

משרד הרישוי מנהל את שיטת הניקוד החדשה נגד נהגים אשר צברו נקודות וביצעו עבירות תנועה. לשיטת הניקוד "יש שיניים" במובן שנהג אשר שמו נקשר באמצעי פעולה זה נדרש לבצע אמצעי תיקון שונים לצורך המשך נהיגה.

להלן דוגמה מוחשית כיצד שיטת הניקוד פועלת:

נהג צבר לחובתו 12 נקודות משרד הרישוי או 24 נקודות. במידה וצבר 12 נקודות בתוך תקופה של שנתיים, יהיה עליו להשלים קורס ייעודי בסיסי הכולל מספר שעות לימוד בכיתה עם מורה. במידה ולא יבצע את הקורס, רישיונו יותלה והוא עלול להיחשב נוהג בזמן פסילה.

במידה ונהג זה צבר במשך שנתיים 24 נקודות משרד הרישוי, יידרש לבצע בנוסף לקורס הבסיסי גם קורס נהיגה ייעודי מתקדם. גם פה בדומה לקורס בסיסי, במידה והנהג לא ישלים את הקורס הנדרש, רישיונו יותלה והוא יחשב נוהג בזמן פסילה. אנו למדים כי מטרת התליית רישיון הנהיגה היא למנוע מנהגים להתחמק מעשיית קורסים המהווים אמצעי תיקון.

הדוגמאות שהבאנו לעייל הן גם אחת הסיבות הממחישות מדוע אין להתעלם מדו"ח שניתן ע"י שוטר הכולל נקודות משרד הרישוי. במידה ונרשם לחובתכם דו"ח תנועה עם נקודות (נניח לדוגמה דוח חגורת בטיחות או הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים), יש לפנות לעורך דין על מנת שזה יפעל להוריד את הניקוד באמצעות ערעור על דוח תנועה.

על מנת לא להתבלבל בין הקורסים הרלוונטיים לניקוד לבין קורס ריענון נהיגה, הנכם מוזמנים לקרוא מאמר קורס ריענון נהיגה.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

 

התליית רישיון נהיגה מוסדרת בתקנות התעבורה:

מטרת התליית רישיון הנהיגה היא למנוע מנהגים להתחמק מעשיית קורסים לתיקון רישיון הנהיגה שלהם או להתחמק מדרישות משרד הרישוי לביצוע אמצעי תיקון כפי שנקבע על ידם.

המקור החוקי להתליית רישיון הנהיגה - עוד תעבורה ערן עקראוי

סעיף 554 לתקנות התעבורה קובע את סוגיית פסילת רישיון או התלייתו על ידי רשות הרישוי (תיקון: תש"ם, תשמ"א) בזה הלשון:
"(א) בעל רישיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברישיונו או על התליית רישיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69א לפקודה, ימציא את רישיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרישיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.
(ב) ערער בעל הרישיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרישוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין".

סעיף 554 לתקנות התעבורה

התליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי בשל אי התאמה אישיותית או סיבה רפואית הנובעת מבדיקה ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים המכונה המרב"ד, ניגשים מדי שנה אלפי נהגים ומבקשי רישיון לבדיקות רפואיות שונות. נהגים אלו מוזמנים למכון הרפואי בין אם הוזמנו לבדיקות מכורח בקשתם לקבלת רישיון נהיגה כבד, רישיון נהיגה למשאית ובין אם הופנו על ידי משרד הרישוי לבדיקות בשל נקודות משרד הרישוי שצברו או עבירות תעבורה חמורות שביצעו.

במהלך הבדיקות במכון הרפואי וככל והמלצת המכון תהיה שלילית בעניין הנהג, הרי שמשרד הרישוי יתלה את רישיון הנהיגה שלו לתקופה הקבועה בחוק עד שתתקבל החלטה אחרת בעניינו. לעניין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, התלייה של רישיון נהיגה היא עד אשר המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יאשר את נהיגתו. לדוגמה, נהג אשר נתפס נוהג בשכרות והורשע בעבירה של נהיגה בשכרות, נהג אשר נתפס נוהג תחת השפעת סמים וכו'.

במצבים אלו, המכון הרפואי עלול לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג אם יגיע למסקנה כי יש לו נטייה להתמכרות. במקרה של כתב אישום תאונת דרכים חמורה, עלול משרד הרישוי לקבוע כי מדובר בנהג המבצע עבירות חמורות ומסוכן לשאר משתמשי הדרך.

נהגים חדשים יוזמנו לבדיקות במכון הרפואי גם אם סעיף העבירה ישונה לנהיגה תחת השפעת אלכוהול ומשכך נהג חדש אשר נתפס נוהג בשכרות, עליו לדעת כי הוא מוכרח לנהוג באופן שקול ואחראי בהמשך הטיפול בתיק. 

התליית רישיון נהיגה במצב זה היא למנוע מנהגים מסוכנים להמשיך לנהוג אם לדוגמה רופא מדווח על בעיה רפואית משרד הרישוי יתלה את הרישיון עד גמר הבדיקות במכון הרפואי.

מה עושים אם רישיון הנהיגה הותלה על ידי משרד הרישוי?

אם קיבלתם הודעת על התליית רישיון הנהיגה מטעם משרד הרישוי ראשית יש לבדוק מהי הסיבה שמשרד הרישוי החליט לעשות כן והאם מדובר באי ביצוע קורסים לתיקון נקודות משרד הרישוי כגון קורס בסיסי או קורס מתקדם ייעודי. ככל ומדובר באי ביצוע קורסים לתיקון רישיון הנהיגה, יש להירשם לקורסים ולפנות למשרד הרישוי על מנת שזה יעכב ההתלייה עד לביצוע הקורס בהצלחה.

ככל והפסילה ניתנה על ידי המרב"ד, יש לפעול להגשת ערר לוועדת ערר אשר מקום מושבה בתל השומר. במידה והפסילה עוסקת בנקודות משרד הרישוי מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה מנוסה לשם בדיקה מעמיקה של תדפיס הניקוד וכן כל הכללים שנקבעו בחוק הרלוונטיים למקרה.

האם מותר לנהוג בזמן התליית רישיון הנהיגה?

יש להבין כי התליית רישיון הנהיגה כמוה כפסילה לכל דבר ועניין. נהג שייתפס נוהג בהתליית רישיון נהיגה יואשם בנהיגה בזמן פסילה ויוזמן לדיון בבית משפט לתעבורה. עונשים בגין ביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה הם חמורים וקשים.

התליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי מאמר

שימוש בשירותיו של עורך דין לתעבורה כאשר רישיון הנהיגה הותלה:

בין אם מדובר בהתליית רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי בשל צבירת נקודות או בין אם מדובר מדובר בהתליית רישיון נהיגה בגין החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים יש להבין כי תחומים אלו מורכבים ודורשים טיפול מקצועי מיומן ומנוסה. ככל וקיבלתם הודעה על התליית רישיון נהיגה ממשרד הרישוי יש לפנות מוקדם ככל וניתן לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שזה יבין במה מדובר ובאיזה אופן לפעול.

ככל ומדובר בהתליית רישיון נהיגה לאחר בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים עורך הדין ילווה את הנבדק לאורך כל הדרך החל מצילום  החומר במכון הרפואי וכלה בהגשת ערר לוועדת ערר בתל השומר תוך 30 יום מרגע ההודעה על ההתליה. ייצוג בפני הוועדה בתל השומר הינה פעולה מנהלית הדורשת הכנה מקצועית לרבות שיתוף פעולה עם גורמים משפטיים או רפואיים אחרים.

במידה ורישיונכם הותלה מכל סיבה שהיא בין אם מדובר במשרד הרישוי ובין אם מדובר במכון הרפואי, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו אשר תחום עיסוקו הוא עבירות תעבורה לצורך קבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. ניתן לפנות אלינו בכל אחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים באתר האינטרנט שלנו.

אזהרה – מאמר התליית רישיון נהיגה נכתב על ידי עורכי דין / עו"ד ערן עקראוי וכותב המאמר אינו אחראי על שום נזק אשר ייגרם לכל העושה שימוש במאמר זה ולפני כל פעולה יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני תעבורה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק