ועדת ערר תל השומר - ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

ועדת ערר תל השומר | ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מאמר בנושא ועדת ערר תל השומר או במילים אחרות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , מידי שנה ניגשים

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי נהגים ומבקשי רישיון הן בשל הפניה ממשרד הרישוי והן מסיבות בריאותיות.

הוועדה היא הגוף אליו מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

צור קשר מהיר

קצת מהישגים בועדת ערר והמכון הרפואי!

ועדת ערר תל השומר היא רשות מעין שיפוטית אליה מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הוגדרתם "בלתי כשירים לנהיגה"? לא מרימים ידיים!

הצעד הבא עבורכם הוא להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , תוך שלושים ימים מרגע הינתן ההחלטה.

בקשת הערר יוגש לוועדה בדואר רשום + ערר בכתב + צירוף שובר אגרה משולמת,

להלן הכתובת של משלוח הערר>> כתובת הוועדה

יש לשים לב: כי לא ניתן להגיש את הערר ב- רשות הרישוי אלה רק בכתובת לעיל.

עו"ד לתעבורה יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך,

יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית. בוועדת הערר מתקיימים עררים על

החלטות המכון הרפואי  לבטיחות בדרכים (המרב"ד). הועדה הינה

ועדה רפואית השייכת למשרד הבריאות. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים ובסופה ניתנת המלצה אל משרד הרישוי האם 

לקבל

את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או האם להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.

יש לציין כי לועדה הרפואית כוח רב ואפשרויות בלתי מוגבלות! , היא יכולה לשלוח את העורר לבדיקה נוספת בהתאם לבעיה על

מנת לקבל חוות דעת נוספת בטרם החלטה.

לא פעם אני נתקל באנשים שאינם  מודעים לזכויותיהם הבסיסיות לקבל את הממצאים מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, 

שמפרטים מדוע הם נפסלו.

  • יש לזכור כי ניתן להיות מיוצגים בוועדה ע"י עורך דין לתעבורה.
  • הערר יוגש ל- ועדת ערר תל השומר של משרד הבריאות.
  •  עורך דינכם יבחן את הדוקומנטציה הרפואית  שעליה  ביסס  המכון  את החלטתו, ובעת הצורך,  יפעל בשיתוף עם  מומחה רפואי  שיספק חו"ד רפואית הכרחית.

התקנה אשר מקנה לוועדת ערר את כוחה לפעול הנה תקנה 195 לתקנות התעבורה:

סמכויות וועדת הערר מוגדרות ב:

סעיף 195א. 

(א) ועדת הערר (ועדת ערר תל השומר) רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או

להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן – בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו – המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

 (ב)  קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג)   דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד)  נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה)  המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

הערת הכותב: יש לשים לב כי את האגרה יש לצרף משולמת + הערר ולשלוח אותם במעטפה בדואר רשום ל- ועדת ערר תל השומר

אגרות 

סעיף 195ב. 

אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי 

סעיף 195ג. 

(א)   רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן – הממצאים).

(ב)  סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

ייצוג ב- ועדת ערר תל השומר על ידי עורך דין לתעבורה:

כפי שראינו לעיל, מידי שנה נפסלים במרב"ד אלפי מבקשי רישיון נהיגה (ציבורי , פרטי, משא כבד) וכן בעלי רישיון אשר עברו עבירות חמורות בניגוד לפקודת התעבורה. הצעד הבא עבור אותם מבקשי רישיון הוא הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר את הערעור יש להגיש תוך 30 ימים מרגע קבלת התשובה / ההחלטה ממשרד הרישוי לוועדת ערר.

אולם הרבה מהנהגים קוראים באינטרנט מאמרים כאלה ואחרים ומגישים ערר ל- ועדת ערר תל השומר, כאשר הערר כולו מבוסס על סיפור אישי, הצורך ברישיון לצורכי פרנסה ועוד סיפורים… בחלק מהמקרים לא נגרם נזק ובחלק מהמקרים הדבר עלול להביא לאיבוד הרישיון הקיים (כן זה שהמכון לא לקח), כפי שרשמתי לעיל, מדובר בועדה רחבת סמכויות ובסמכותה לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם לרעה!

לכן עורך דין לתעבורה עם ניסיון עשיר בתחום, דבר ראשון יזמין את התיק הרפואי מהמכון, ובהתאם לנתונים והנימוקים של המכון יכין את קו ההגנה עוד לפני הבדיקה ב- ועדת ערר תל השומר. יש להבין כי גם אם אזרח ללא הבנה בתחום מזמין את החומר הרפואי, עדיין זה לא כל החומר הרפואי היות וחומר זה איננו כולל חומרי גלם של סוגי הבדיקות או הטסטים שעבר במכון הרפואי.

כמו כן מדובר בחומרים אשר כתובים במונחים רפואיים או מונחים מתחום הפסיכולוגיה, ועל מנת להבין מה כתב המשורר יש צורך בהבנה של המטריה הרפואית או הפסיכולוגית ולפעמים שניהם יחדיו.

עלות מול תועלת

לכן ניתן להגיש ערר לבד כמו שאפשר ללכת לבית המשפט לבד, אולם יש לזכור! כי הנזק אשר עלול להיגרם גדול מהחיסכון! בסופו של יום מדובר בועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע וטיעונים כגון: אני בסדר נהגתי כך שנים לא יתקבלו היות וזה שטוען כי נהג כך שנים, זה מסיבה שכל השנים המכון או הועדה לא ידעו עליו ועכשיו הם כן!

לכן על מנת להציל את רישיון הנהיגה, רצוי להתייעץ עם עורך דין לתעבורה אשר יבדוק את סיכויי הערר ב- ועדת ערר תל השומר ויכין את קו ההגנה האופטימלי עבורכם, תוך בדיקת התיק שהוכן על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים!

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

בבקשה דרגו את המאמר ועדת ערר תל השומר

4 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

מהירות מופרזת עונש , שלילה | עו"ד תעבורה ערן עקראוי

מהירות מופרזת עונש, שלילה?

מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה נתפסת נוהג במהירות מופרזת ? מאמר זה יעסוק בנושא מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה, משרדנו מטפל

קרא עוד »
ערעור על דוח מהירות - משרד עורכי דין עקראוי ושות'

ערעור על דוח מהירות

ערעור על דוח מהירות קיבלת דוח על נהיגה במהירות מופרזת, בתוספת נקודות? אולם אתה יודע כי הדו"ח לא מוצדק! מאמר זה יסביר לקורא מהו ערעור

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה