חידוש רישיון נהיגה – מדריך לחידוש רישיון הנהיגה

חידוש רישיון נהיגה כיצד ובאיזה אופן. 

על כל נהג בישראל חלה חובה לחדש את רישיונות הנהיגה שלו הן רישיון הנהיגה והן רישיון הרכב. באלו מצבים לא ניתן לחדש את רישיון הנהיגה, היכן מחדשים אותו וכל המידע הנדרש במאמר זה. 

חידוש רישיון נהיגה - עו

קיבלנו רישיון נהיגה מזל טוב! כעת אתם רשאים לנהוג בכלי רכב בהתאם לדרגת רישיון הנהיגה שלכם. יש לזכור בין אם מדובר בנהג חדש או נהג ותיק כי רישיון הנהיגה אינו לנצח ובהתאם לתקנות התעבורה יש לחדש את הרישיון התאם לנקוב על גבי הכרטיס. נהג שאינו מוגדר נהג חדש עליו לחדש את רישיון הנהיגה כל 10 שנים לרוב ביום הולדתו הלועזי.

ישנן אוכלוסיות נהגים הנדרשות לחדש את רישיון הנהיגה תוך תקופה קצרה מ – 10 שנים והן הקבוצות הבאות:

  • נהג/ת חדש – רישיונם הוא לשנתיים ובתום השנתיים עליהם לחדש את רישיון הנהיגה וצורך קבלת רישיון נהיגה קבוע.
  • נהגים מקצועיים / ונהגים ותיקים – נדרשים לחדש את רישיון הנהיגה כל 5 שנים.
  • מי שאיננו רשום במרשם האוכלוסין רישיונו יחודש לתקופה של עד חצי שנה ולא יונפק לאוכלוסייה זו רישיון נהיגה קבוע.

מוזמנים לקרוא גם על עבירות נהג חדש אש יגרמו לאי חידוש רישיון הנהיגה כל עוד לא יתבצעו אמצעי התיקון הנדרשים ע"י משרד הרישוי >> עבירות נהג חדש.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מה קורה אם לא יחודש רישיון נהיגה:

יש להבין כי אומנם משרד הרישוי שולח הודעה לנהג לגבי הצורך בחידוש רישיון הנהיגה אולם גם אם הנהג לא קיבל הודעה זו ואינו מחדש את רישיונו עובר הוא  עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ודינו ייגזר בהתאם למשך תקופת הפקיעה.

מה יקרה אם לא יחודש רישיון נהיגה - עו

האם רישיון הנהיגה יחודש בכל מקרה?

פעמים רבות רישיון הנהיגה לא יוחדש והנהג כלל לא ידע מה הסיבה לכך. כפי שנראה מיד, ישנן סיבות לא מעטות לאי חידוש רישיון הנהיגה ועל הנהג אשר רישיונו לא חודש לבדוק ולברר מה הסיבה לדחיית בקשתו לחידוש הרישיון.

חייבים בהוצאה לפועל:

בהתאם לתיקון לחוק שנערך לפני זמן לא רב, נהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם הוגבל בשל חובות בהוצאה לפועל יוכלו לחדשו ולא ניתן יהיה להטיל הגבלה זו יותר על רישיונות נהיגה כפי שהיה נהוג עד כה.

בעניין ביטול הגבלת הוצאה לפועל קרא את המאמר הבא  – ביטול הגבלת חידוש רישיון נהיגה של חייבים.

מה הדין לגבי נהגים עם מגבלות בריאותיות?

ישנם נהגים אשר רישיונם מותלה על ידי משרד הרישוי בגין לקוי בריאותי כזה או אחר ומשכך רישיון הנהיגה שלהם לא יחודש עד אשר יבדקו במרב"ד בהצלחה. כאשר אנו מדברים על רישיון נהיגה בהתליה בגין בעיה בריאותית הכוונה היא גם למקרים של אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה מעין סעיף סל המכיל מגוון רחב של בעיות רפואיות ושאינן רפואיות אשר גורמות הלכה למעשה לנהג לא לקבל את רישיון הנהיגה שלו.

בעיה בריאותית דורשת מהנהג לעבור את המבחנים הנדרשים בהצלחה על מנת שיוכל לקבל את רישיון הנהיגה ולהוכיח כי המגבלה הבריאותית שלו אינה מפריעה להמשך נהיגתו. גם במידה והנהג עבר את המבדקים הנדרשים, החלטת המרב"ד בנוגע לחידוש הרישיון תקפה לשנתיים ימים כשלאחר מכן על הנהג יהיה לבצע מבחנים פעם נוספת.

מה הדין לגבי נהג אשר רישיונו נפסל ע"י ביהמ"ש?

נהגים אשר רישיונם נפסל ע"י בית המשפט אינם יכולים לחדש את רישיון הנהיגה עד אשר תסתיים הפסילה. עם תום הפסילה, יהיה עליהם לגשת למשרד הרישוי  ולהציג בפניהם העתק  מגזר דין, כתב אישום ואישור הפקדת רישיון בבית המשפט. כיום, בחלק מהמקרים ניתן לחדש את רישיון הנהיגה באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של משרד הרישוי. ככל ולא ניתן לעשות כן, יש לגשת למשרד הרישוי.

חשוב לציין כי במידה ועל הנהג הוטלה פסילת רישיון נהיגה יש להפקיד את הרישיון במזכירות בית המשפט על מנת שמרוץ הפסילה יתחיל להיספר. ככל ולנהג אין רישיון נהיגה מכל סיבה שהיא עליו להפקיד תצהיר הפקדה המהווה תחליף לרישיון נהיגה. במידה ולא יעשה כן, תיכנס הפסילה לתוקף אולם מנין ימי הפסילה לא יבואו בחשבון. להבנת סוגיה זו נביא דוגמה:

נהג נפסל ע"י בית משפט בגין תאונת דרכים או נהיגה בשכרות למספר חודשים. כעת עליו להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט ובמידה ואין לו רישיון מכל סיבה עליו להכין תצהיר הפקדה חתום על ידי עורך דין תעבורה ולהפקידו במזכירות בית המשפט כתחליף לרישיון הנהיגה.

במידה והנהג לא יפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות או את התצהיר הפקדה הוא יהיה פסול מלהמשיך לנהוג אולם התקופה שנגזרה עליו בבית המשפט לא תיספר במניין ימי הפסילה. נהג זה אשר יגיע למשרד הרישוי לאחר תום הפסילה על מנת לחדש את רישיון נהיגה לא יוכל לעשות כן בשל הסיבה שרישיון הנהיגה שלו לא הופקד כחוק.

יש לשים לב כי נהג אשר לא יפקיד רישיון נהיגה או תצהיר הפקדה במזכירות בהמ"ש וייתפס נהוג יחשב כנוהג בזמן פסילה והפסילה לא תחל להיספר עד אשר יבצע הפקדה כדת וכדין.

נהגים אשר צברו נקודות משרד הרישוי או צרכים לעבור קורסים בגין נקודות שצברו:

במקרה והנהג צבר ניקוד לחובתו המחייב קורסים אמצעי תיקון, רישיונו לא יחודש עד אשר ימלא את התנאים אותם דורש משרד הרישוי ובענייננו זה הקורסים הנדרשים. במידה והנהג צבר 36 נקודות או 72 נקודות רישיונו יפסל בהתאם לדרישת משרד הרישוי ועליו יהיה לעבור מבחנים שונים לצורך חידושו.

הערה: במידה והנהג מטפל משפטית באחד הדו"חות בגינם הוא חויב בקורס או פסילה יכול הוא לבקש הארכה  ממשרד הרישוי לתקופה של חצי שנה בטרם יפסל רישיונו. במקרה זה, ייתן לו משרד הרישוי רישיון נהיגה זמני.

בדיקות רפואיות לנהגים מגיל 60:

נהגים מקצועיים מגיל 60 ועד גיל 70 חייבים בבדיקה כל 5 שנים וכן נדרשים לבצע בדיקה רפואית כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה. נהגים מגיל 70 נדרשים כל שנתיים לחדש את רשיון נהיגה שלהם וכן מחויבים בבדיקות רפואיות.

רכב פרטי, אופנוע , משא קל , טרקטור מגיל 70 עד גיל 80 בדיקה כל 5 שנים ומגיל 80 כל שנתיים בדיקה רפואית + חידוש רישיון נהיגה.

הטפסים לבדיקה הרפואית ישלח כחצי שנה לפני החידוש ובמידה ולא נשלח על הנהג החובה להביא אותו.

היכן מחדשים / עושים רישיון נהיגה:

ראשית, יש לשלם את האגרה עבור חידוש רישיון הנהיגה באינטרנט, בטלפון או בדואר. חידוש רישיון נהיגה הוא הכרחי ליכולתו של הנהג להמשיך לנהוג כנדרש על פי חוק. ספח אגרת רישיון נהיגה אמור להישלח לבית הנהג ואם אינו נשלח לביתו על הנהג לדאוג להוציא אותו באחד מאפשרויות הבאות לחידוש רישיון:

  • באמצעות פנייה למוקד קול הרישוי 5678* 24 שעות ביממה.
  • באמצעות האינטרנט (ניתן לשלם בכרטיס אשראי) לאחר התשלום, רישיון הנהיגה ישלח לכתובתכם- להלן הקישור.
  • במשרדי הרישוי. להצטייד בתעודת זהות או דרכון . מי שאין בידו כרטיס אשראי יקבל ספח לתשלום
  • הנפקת רישיון ברש יומט (מכשיר שנמצא בסניפי סופר פארם) ניתן לשלם את אגרת רישיון הנהיגה באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון.
  • בסניפי בנק הדואר.
  • ומה לגבי רישיון בינלאומי – לדוגמה אדם אשר מוציא דרכון פורטוגלי צריך להיכנס לממסי ולהנפיק רישיון בינלאומי.

במידה ונתקלתם בכל בעיה שהיא הקשורה למשרד הרישוי לרבות חידוש הרישיון הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. ניתן ליצור עמנו קשר בכל אחד מאמצעי התקשרות באתר האינטרנט ואנו נשמח לסייע לכם ולפסט את המצב עבורכם.

5/5

אזהרה: מאמר זה הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ואינו נועד לשמש ייעוץ משפט או תחליף לייעוץ משפטי ואין לעשות בו שימוש ללא יעוץ משפטי עם עורך דין תעבורה ואין המשרד אחראי על שום אדם אשר יחליט לעשות שימוש במאמר זה. 

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק