מיזם שומרי הדרך

מיזם שומרי דרך הוקם בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד), משטרת ישראל ועמותת נתיב בטוח. מטרת המיזם הוא לשנות את תרבות הנהיגה בישראל, להבטיח נהיגה בטוחה בכבישים למען כלל המשתמשים בו וכן למנוע תאונות דרכים.

במיזם שומרי דרך פועלים מתנדבים שהם אזרחים המתקינים בטלפון הנייד שלהם אפליקציה מיוחדת המתעדת בזמן אמת עבירות תנועה חמורות מסכנות חיים. לאחר תיעוד העבירה, מועברות התמונות והסרטונים השונים לאגף התנועה של משטרת ישראל להמשך טיפול. ככל והתגלה כי אכן ביצע הנהג עבירת תנועה, ירשם לו דו"ח וישלח אליו בדואר ישראל לכתובתו המעודכנת במשרד הפנים.

מיזם שומרי הדרך - עו

אלה עבירות מתעדים מתנדבי שומרי דרך?

המיזם מתמקד בעיקר בעבירות מסכנות חיים כגון, עבירות עקיפה כשהדרך איננה פנויה, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה, נהיגה שלא בימין הדרך, אי ציות לאור אדום, עבירת הפרעה לתנועה, אי ציות לתמרור עצור, קיפוח זכות המשתמשים בדרך, עבירת נסיעה אחורנית תוך סיכון ועוד עבירות רבות מוגדרות מסכנות חיים.

ככלל לא ניתן להגדיר את רשימת העבירות המתועדות באמצעות שומרי דרך וכי כל עבירה יכולה להיות מתועדת על ידם לרבות עבירות אשר לכאורה אינן מסכנות חיים כגון חגורת בטיחות וכו'.

מי יכול להתנדב במיזם שומרי דרך

למרבה ההפתעה, כל אזרח המעוניין להתנדב במיזם זה רשאי לתעד עבירות תנועה בזמן אמת. מיזם שומרי דרך אינו נועד לשוטרי משטרת ישראל בלבד וכל אזרח ונהג המעוניין להצטרך למיזם זה רשאי לעשות זאת.

מה קורה ברגע שמתועדת עבירה במצלמת שומרי דרך?

ברגע שהעבירה מצולמת ע"י שומרי בדרך, היא עוברת למרכז הבקרה של המיזם שם מומחים שונים בודקים את איכות הצילום, העבירה שהתבצעה וכן הוודאות לגבי ביצועה.

מה קורה ברגע שמתועדת עבירה במצלמת שומרי דרך - עו

ככל ועולה מהתמונות כי אין מחלוקת בנוגע לביצוע העבירה עובר התיק להמשך טיפול אגף התנועה משטרת ישראל. חשוב לשים לב כי לאיכות התמונה השלכה ישירה על רישום הדו"ח. ככל ונניח התמונה אינה ברורה, לא ניתן יהיה לייחס את העבירה לנהג ולכן לא תשלח לו הודעה על ביצועה.

את אפליקציית שומרי דרך מפעילים מתנדבי המיזם עם תחילת הנסיעה כאשר במהלך כל הנסיעה המצלמה מתעדת את הנסיעה וקולטת נהגים המבצעים עבירות תנועה. באגף התנועה לאחר קבלת התמונה יודעים לפענח את מספר הרכב ולשלוח את הדו"ח בהתאם. עו"ד המתמחה בתחום התעבורה יפעל לבירור כל ההליכים המקדימים לשליחת הודעת הקנס לנהג ויבדוק אם הפעולות הנדרשות התבצעו כהלכה.

האם יש התיישנות על התיעוד של המיזם?

סעיף סעיף 225א(א1)(1) לחוק סדר דין פלילי קובע כי כאשר החשד לביצוע העבירה מבוסס על צילום רכב, לא יוגש עליה כתב אישום אם חלפו 4 חודשים ממועד ביצועה. כלומר על פי החוק, אם חלפו 4 חודשים אזי לא ניתן להגיש כתב אישום.

עניין זה אינו חד משמעי ובית המשפט המחוזי בירושלים דן בע“פ 19/01/40062 (מדינת ישראל נגד אלעזר זמל) כאשר בתיק זה צולמה העבירה על ידי שומר דרך עבירה מסוג קנס, כאשר המדינה טענה כי כמו שבעבירות קנס יש למשטרה עד שנה להגיש כתב אישום אז גם במקרה של צילום יש להגיש תוך שנה כתב אישום, בסופו של יום בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת המדינה.

יש לציין כי מדובר בפס"ד של בית המשפט המחוזי בירושלים ואיננו נחשב להלכה משפטית מחייבת אלא להלכה מנחה. לרוב, דוחות של מיזם שומרי דרך נאכפים בתוך מספר חודשים בודדים ממועד ביצוע העבירה וטענות התיישנות העולות לגביהן אינם מתקבלים על ידי בית המשפט.

העבירה תועדה במצלמה אך אדם אחר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה

בשל חזקת הבעלות ברכב, דו"ח התנועה ישלח באופן אוטומטי לבעלי הרכב אף אם אינו נהג בו או החזיק אותו במועד ביצוע העבירה. במידה ועולה כי במועד ביצוע העבירה אדם אחר החזיק ברכב, ניתן לפנות למשטרת ישראל בבקשה להסבת הדו"ח על שמו של הנהג שהחזיק בו. לבקשת ההסבה יש לצרף תצהיר מטעם הנהג שהחזיק ברכב בפועל לרבות צילום רישיון הנהיגה שלו.

לאחר בקשת ההסבה תתקבל תשובת משטרת ישראל בעניין זה ודו"ח חדש ישלח לנהג אשר הדו"ח הוסב על שמו. בעניין הסבת דו"ח תנועה לנהג אחר משרדנו רשם וערך מאמר מפורט העוסק בסוגיה זו. הנכם מוזמנים להיכנס ולקרוא בנושא הסבת דו"ח תנועה.

איך מערערים על דו"ח שניתן על ידי שומרי הדרך

דו"ח שניתן על ידי שומרי דרך הוא דו"ח רגיל לכל דבר ועניין וניתן להגיש בגינו בקשה להישפט בבית המשפט לתעבורה תוך 90 יום ממועד קבלת הדו"ח. על מנת שניתן יהיה להישפט, יש למלא את הספח המצורף לדו"ח ולשלוח אותו בדואר רשום לכתוב הרשומה בדו"ח. ניתן להגיש את הבקשה להישפט גם באתר משטרת ישראל באופן מקוון.

יש לשים לב כי דו"ח אשר נאכף על ידי מיזם שומרי דרך נשלח לנהג לכתובתו הרשומה במשרד הפנים. ככל והנהג מתגורר בכתובת אחרת אך במשרד הפנים לא טרח לשנות את כתובתו עליו לקחת בחשבון כי ייתכן ודבר הדואר לא יגיע לידיו הוא עלול לספוג את הדו"ח לרבות רישום הנקודות המופיעות לצדו מבלי שכלל ידע על קיומו. חשוב לעדכן את כתובת המגורים במשרד הפנים.

מהו המשקל המשפטי של צילום שומרי דרך

ככלל כל ראיה המוגשת בבית המשפט משקלה יקבע בהתאם לסדרי הדין ואמינות העדים. היות ופרויקט מיזם שומרי דרך הוא פרויקט מצולם הרי שסרטון וידאו יכול להיות ראיה חותכת ככל ובית המשפט מצא את עורך הסרטון אמין. אין ספק כי בהקשר של סרטון וידאו המתעד את העבירה הביטוי תמונה אחת שווה אלף מילים מקבל משמעות יתרה.

אמנם, לנהג ישנה הזכות לחקור את שומר הדרך ולעמת אותו עם הראיות הקיימות בידיו אך ככל ובית המשפט ימצא לנכון להאמין לשומר הדרך ולקבל את הסרטון אשר צולם על ידיו עלול הנהג לעמוד בפני קושי עצום להוכחת חפותו. מסיבה זו, מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה טרם יפתח המשפט והנהג ינסה לעמוד על חזקת חפותו.

איך עורך דין תעבורה יכול לסייע לנהג אשר נרשם כנגדו דו"ח שומרי דרך?

עורך דין תעבורה, ידע לבדוק האם הדו"ח נערך כדין וכן ידע למצוא את הפגמים (הכשלים) בדו"ח אשר עשויים להביא לתיקונו. למשל, תיקון סעיף העבירה לעבירה ללא ניקוד או לחילופין לנהל משפט במטרה להגיע לזיכוי הנאשם.

במידה והתיק יקבע לשמיעת ראיות (משפט) שומר הדרך אשר תיעד את העבירה יהיה חייב להגיע ולהעיד על נסיבות הצילום. יש לזכור כי ראיה מוגשת לבית המשפט באמצעות עורכה, מסיבה זו, כאשר שומר דרך מתעד עבירת תנועה יש להגיש את צילום העבירה באמצעות הגורם שצילם אותה. עורכי דין המתמחה בדיני תעבורה לא אחת מצליחים באמצעות חקירה נגדית להפריך את הצילום המוחזק בידי משטרת ישראל כראיה לביצוע העבירה.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

לסיכום נושא מיזם שומרי הדרך:

מיזם שומרי הדרך הוא מיזם אשר מתמקד בטיפול בעבירות מסכנות חיים וזאת בעזרת מתנדבים המתעדים עבירות אלו. לאחר שרכב נקלט מבצע עבירה, יועבר הצילום לחדר בקרה שם ינתחו אותו מומחים ויבדקו אם הוא עונה לדרישות החוק. במידה ואין מחלוקת באשר לביצוע העבירה, יועבר הצילום הוא להמשך טיפול אגף התנועה במשטרת ישראל.

כל נהג יכול להשתתף במיזם זה כאשר במידה והצילום יגיע לפתחו של בית משפט והנהג יעמוד על חקירת המצלם, יהיה על שומר הדרך להתייצב בבית משפט ולהעיד אודות הצילום שביצע לרבות נסיבות אחרות הקשורות בביצוע העבירה, הצילום ויתר נסיבות העניין.

עורך דין לתעבורה יוכל לסייע לנהג אשר נרשם נגדו דו"ח מיזם שומרי דרך על ידי הגשת בקשה להישפט במטרה לבטל את הדו"ח או להגיע להסדר טיעון מקל או לזיכויו בבית המשפט. במידה ונרשם נגדכם דו"ח שומרי דרך, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות כאשר אנו נסביר לכם את האפשרויות העומדות בפניכם.

אזהרה: שימו לב, מאמר מיזם שומרי הדרך הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ולפני נקיטת כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין לתעבורה באופן פרטני ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק