מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

קיבלת פסילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט? או על ידי קצין משטרה או כל גורם אחר? נשאלת השאלה מתי מתחילה הפסילה?

כעורך דין נתקלתי בלא מעט מקרים בהם, נהגים אשר נפסלו על ידי בית המשפט וקיבלו גזר דין ופסק דין, ואז לתומם חשבו כי הפסילה החלה ואכן הם לא נהגו בהתאם לפסק הדין!

אולם כאשר באו לחדש את הרישיון נהיגה, במשרד הרישוי הסתבר להם כי הם עדיין בפסילה ולמה? כל זאת במאמר זה!

מאמר זה יעסוק מתי מתחילה הפסילה וכן החובה! להפקיד את רישיון הנהיגה או תצהיר הפקדה במקום רישיון הנהיגה, על מנת שהפסילה תתחיל להיספר.

מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה? - עו

מבלי להיכנס לפקודת התעבורה וסעיפי החוק נאמר כי החוק קובע כי:

עונש פסילה (שלילת רישיון נהיגה) שהטיל בית המשפט מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה תחל ביום מתן גזר הדין אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

כבר עכשיו נשים לב לנקודה שהרבה נהגים נופלים בה ולא שמים לב,

כי הפסילה אכן מתחילה ביום מתן גזר הדין, אך יש לשים לב כי עד אשר לא נפקיד את הרישיון נהיגה במזכירות בית המשפט ונקבל על כך אישור! הפסילה לא תיספר ועל כך נדון בהמשך.

לעיתים ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי עיקוב ביצוע כל עוד הדבר לא נעשה יש לפעול לפי פסק הדין שניתן בערכאה הנמוכה יותר, לעניין מועד תחילת הפסילה.

דהיינו הפסילה מתחילה מיום מתן גזר הדין ע"י בית המשפט שנתן את הפסילה!  כלומר בית משפט לתעבורה או כל בית משפט. אך היא תיספר רק מרגע ההפקדה וכל עוד לא הפקדנו את רישיון הנהיגה! הפסילה בעצם היא לנצח!

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטיך
או חייג: 052-559-5831, אנו כאן למענך!

מתי מתחילה הפסילה במצב בו אין לי רישיון נהיגה כי איבדתי אותו או שלא היה לי בכלל?

לאחר שהבנו מתי מתחילה הפסילה מתחילה והחובה להפקיד את הרישיון,

יש לשים לב כפי שציינו לעיל ונבהיר זאת שוב מפאת החשיבות! כי הפסילה תתחיל להיספר רק לאחר שנפקיד  את רישיון הנהיגה, במזכירות בית המשפט!

ומה קורה אם אין לי רישיון נהיגה, מכל סיבה?

במצב בו אין לי רישיון נהיגה להפקיד, גם אם לא הוצאתי מעולם רשיון נהיגה, נדרש להכין תצהיר הפקדה במקום הרישיון שאבד או שלא קיים ולנמק בתצהיר מדוע אין לי.

התצהיר יוכן על ידי עורך דין תעבורה או כל עורך דין.

אזהרה : מי שלא מפקיד רישיון הנהיגה שלו או תצהיר במקום הרישיון – הפסילה לא תחל להיספר! והוא יחשב כנוהג בפסילה. ואם ייתפס יוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בזמן פסילה.

הפקדה של רישיון נהיגה - עו

יש לציין כי כל אותם אנשים שיטענו כי, לא היה להם רישיון או איבדו אותו, טענה זו לא תתפוס ובעצם מי שמחשב כיום בפועל את משך הפסילה הוא משרד הרישוי!

בעבר היו מוגשות בקשות לחישוב תקופת הפסילה ל- בתי המשפט והחלטה הייתה ניתנת על ידי בית המשפט אולם בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון הבקשות לחישוב פסילה עברו למשרד הרישוי!

יש לציין כי משרד הרישוי בעניין זה מחמיר ביותר ולא ממהר לחשב את הפסילה! לכן יש לבדוק לעומק במצב כגון זה, האם הרישיון אולי הופקד במקום אחר כגון משטרה, או אולי הופקד לבית המשפט במסגרת תיק אחר….

בכל מקרה כל עניין צריך להיבדק לגופו של עניין, לא פעם נמצאו כשלים גם בתיקים כאלה.

יש לזכור כל עוד לא הופקד התצהיר או הרישיון נהיגה בבית המשפט לתעבורה, הפסילה לא תחל ואם ייתפס הנהג ויואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, אשר נחשבת חמורה והנהג עלול לקבל מאסר בפועל.

אז אם אין בידך רישיון ניתן להפקיד תצהיר ללא רישיון נהיגה פיזי, יש לזכור תירוץ מכל סוג לא יעזור לכן מומלץ לפנות לעורך דין להכנת התצהיר בו נעסוק בסעיף הבא.

דוגמה לתצהיר הפקדה:

תצהיר הפקדה

אני הח"מ ____ ת.ז. ______ מרח' ______, עיר_____, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. שמי ותעודת הזהות שלי כנ"ל.
2. הנני עושה תצהיר זה לבקשת משרד הרישוי ומצהיר כי רישיוני מס'______ אבד ולצורך הפקדת התצהיר במקום הרישיון שאבד.
3. הנני מצהיר כי אין לי רישיון נהיגה בתוקף ביום זה, היות ואבד.
4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראייה באתי על החתום
_____________________ חתימת המצהיר

הנני מאשר בזאת כי ביום ______ הופיע בפני, עו"ד_____, מר ______ ת.ז. _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה בפני.

________________                                                                              ______________
חתימה                                                                                                         חותמת

מתי מתחילה פסילה ע"י קצין משטרה:

יש לציין כי גם פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה נחשבת פסילה לדוג' לאחר תאונת דרכים נהג נפסל ל- 60 יום מנהלית על ידי קצין משטרה, אז יש לבצע הפקדת הרישיון או תצהיר במקום ובמידה וזה לא נעשה, הנהג יחשב נוהג בפסילה!.

  • יש לשים לב! כי הפסילה המנהלית של הקצין היא עוד לפני הגשת כתב האישום לבית המשפט ובמידה וקיבלת פסילה על ידי קצין יש להפקיד את הרישיון ואם אתה סבור כי רישיונך נלקח שלא בצדק הפקד את רישיונך אצל הקצין ורק שעשית זאת תוכל להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלתית בבית המשפט.

מתי מתחילה הפסילה על ידי משרד הרישוי:

לעיתים נהגים נפסלים על ידי משרד הרישוי על ניקוד או פסילה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים! אולם אם אינם יודעים כי הפסילה מתחילה רק מרגע הפרדת הרישיון, לכן גם במקרה זה כמו בפסילה על ידי בית המשפט וקצין משטרה יש להפקיד את רישיון הנהיגה במשרד הרישוי ועד אשר הרישיון לא מופקד אתם בפסילה והיא תתחיל להיספר רק מרגע ההפקדה של הרישיון!

חלק קטן מההצלחות של משרדנו !

לחצו על התמונות כדי לצפות

 

לסיכום:

כפי שראינו חישוב הפסילה מתחיל מהפקדת רישיון הנהיגה אצל הגורם הפוסל. אי הפקדה של הרישיון אינו מונע את תחילת הפסילה אולם מניין הימים לא יתחיל להיספר.

לכן עוד בטרם הפסילה רצוי להתייעץ עם עורך דין לתעבורה, אולם אם נפסלתם ללא ידיעתכם או על ידי קצין משטרה או משרד הרישוי אתם מוזמנים, לנות למשרדנו בכל אמצעי ההתקשרות אשר באתר ונשמח לסייע.

אזהרה: אין להסתמך על האמור במאמר זה, ובכל מקרה יש להיוועץ עורכי דין העוסקים בתעבורה בכל הקשור לתחילת הפסילה ואין הכותב או אתר אחראי לשום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה עסקנו ב-
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
חבל על הזמן, תמיד זמינים ושירותיים , מלווה את החברה שלנו כבר 4 שנים בכל מה שקשור לדיני תעבורה . מאוד מרוצה
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
18:51 22 Aug 21
ערן הכי מקצועי שהכרתי עד היום 👍
GuYuZ Gaming
GuYuZ Gaming
10:17 19 Aug 21
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אני חייב להמליץ על עורך דין תעבורה ערן עקראוי, ערן סידר לי את הרישיון שכבר חשבתי שלא הראה שוב וכבר קניתי 🚲. מזל היה לי להגיע לערן מהאינטרנט ותודה רבה לגוגל 😂השירות היה ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ללא ספק והתוצאות היו אפילו 10 כוכבים. תודה רבה לךעורך דין ערן עקראוי מכל ה-🥰אם לא הייתי מכיר אותך סביר מאוד שהייתי מוכר את🚙 חחח
Lior dangoor
Lior dangoor
17:38 13 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
תותח על
iris iris
iris iris
18:27 30 Jan 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
ממש טיפול נהדר קיבלתי עורך דין צבאי מעולה
REMINA YEDODAYEV
REMINA YEDODAYEV
13:50 23 Jan 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
gan noale
10:23 15 Aug 14
התקשרתי וקיבלתי מענה לא נעים. ברגע שהוא הבין שאין לו איך לעזור ולהוציא ממני כסף הוא פשוט ניתק את השיחה בחוסר נימוס ולא ענה כשהתקשרתי שוב.
נריה טאוב
נריה טאוב
12:32 31 May 20
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן