נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בפסילה או נהיגה בשלילה כל המידע!

נתפסת נוהג כשאתה בפסילה / נהיגה בשלילה ?
למשרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' ניסיון עשיר בייצוג נאשמים בעבירת נהיגה בזמן פסילה / נהיגה בפסילה! במידה והואשמת בעבירה זו הנך מוזמן ליצור קשר בהקדם.

המדובר באחת מ- עבירות תעבורה החמורות ביותר ו- בתי המשפט ורשויות התביעה לא מקלים ראש בעבירה של נהיגה בפסילה,

מאמר מעמיק זה עוסק בכל מה שקשור לעבירה של נהיגה בפסילה ומסביר את ההשלכות, הענישה והפסיקה בנושא זה.  

תוכן העניינים

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

להלן ראשי פרקים בו נעסוק במאמר נהיגה בזמן שלילה:

 1. מבוא קצר בו נסביר את מהות העבירה ויחסו של בית המשפט העליון לעבירה של נהיגה בזמן פסילה / נהיגה בשלילה.
 2. אלו רשויות שיפוטיות ומנהליות יכולות להורות על פסילה של רישיון נהיגה (כולל פסילה מנהלית)?
 3. יחידת הפסולים במשטרה כולל סרטון על דרך פעולתם בשטח.
 4. המקור החוקי לעבירה זו, כולל ניתוח יסודות העבירה של נהיגה בפסילה – בקצרה.
 5. העונשים הקבועים בחוק ובפסיקה לעבירה זו.
 6. סיכום – האם צריך להשתמש בשירותיו של עורך דין תעבורה בעבירה זה.

בעצם הרציונל מאחורי הענישה המחמירה של בתי המשפט לתעבורה ובית המשפט העליון בעבירה זו הוא,

להעביר את המסר לאדם אשר מזלזל בפסיקה (פסק הדין שניתן לו) והחוק ומתעלם מחוקי התנועה והעונשים

שניתנו בידי בית המשפט או על ידי משרד הרישוי:

בשל נקודות במשרד הרישוי או התליית  מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים או פסילה מנהלית של קצין משטרה.

קרא עוד על ניקוד >> כמה נקודות זה שלילה של הרישיון.

כאשר ניתן לראות מגמה של ענישה מחמירה מאוד מצד בתי המשפט לתעבורה השונים הכוללים מאסר בפועל או בדרך של עבודות שירות,

מאסרים על תנאי ופסילה ממושכת, קנסות גבוהים ועוד….

את היחס של ביהמ"ש לעבירת נהיגה בזמן פסילה, ניתן לראות ב-רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן, שם ציין כב' השופט לוי:

"..נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בגין נהיגה בזמן פסילת רישיון. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב.."

רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן

בעצם במילים פשוטות: נהג אשר עובר עבירה חמורה של נהיגה כשהוא פסול הוא בעצם  מרוקן מתוכן את תכלית הענישה שניתנה לו על ידי בית המשפט,

היות ומה הטעם להעניש את הנאשם אם גם ככה החוק איננו נר לרגליו!

וזה בעצם מה שכבוד השופט לוי רוצה לומר על נהגים בשלילה אשר עוברים על החוק!

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י, ציינה כב' השופטת פרוקצ'יה:

"העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה ויש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רשיון טומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט.

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י

ב-רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל, ציין כב' השופט רובינשטיין:

"עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת; ראו למשל סעיפים 7 ו-12 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור".

רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל

כפי שניתן לראות לעיל, בפסיקה של בית המשפט העליון רואה את העבירה של נהיגה בזמן פסילה כעבירה חמורה מאוד כאשר החומרה מתבטאת בענישה הכבדה אשר מטילים בתי המשפט לתעבורה על נאשמים בעבירת זו. 

אלו רשויות שיפוטיות ומנהליות יכולות להורות על פסילה:

יש לציין כי לבית המשפט סמכויות נרחבות מאוד אולם, ישנם עוד גופים היכולים להורות על פסילת רישיון הנהיגה, כך למשל משרד הרישוי יכול לשלול את רישיון לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים וכן להתלות רישיון נהיגה של נהג אשר לא עבר קורסים אשר חויב בהם.

רשות אחרת לפסול רישיון היא בית הדין הצבאי לתעבורה, סמכויותיו של בית הדין לתעבורה,

הם כמו באזרחות ובמסגרת הדיונים המתקיימים בבתי הדין הצבאיים הוא גוזר על נהגים פסילות בדיוק כמו בבית המשפט לתעבורה.

המשטרה עצמה יכולה לפסול מנהלית נהגים בעבירות חמורות לתקופות של 30, 60, 90 ימים.

קרא בהרחבה מי הם הגופים אשר בסמכותם לפסול רישיון נהיגה

נהיגה בזמן פסילה | נהיגה בשלילה

דוגמה של אגף התנועה - יחידת פסולים! ישנה יחידה מיוחדת לפסולים!

לשם איתור נהגים פסולים שנפסלו על ידי בתי המשפט או גורם אחר, הקימה המשטרה יחידה מיוחדת הנקראת יחידת פסולים,

 אשר תפקידה הוא לעקוב אחרי נהג/ים אשר נוהג בזמן פסילה ולעצור אותו/ם, להלן סרטון אשר פורסם על ידי אגף התנועה במשטרה – המראה את  יחידת הפסולים של המשטרה בפעולה.

הסעיף אשר מדבר על נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה הוא סעיף 67 לפקודת התעבורה, ולהן הסעיף:

סעיף 67.  מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו,

או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד.

מה בעצם אומר הסעיף לעיל, הסעיף מדבר על  אדם אשר יודע שהוא פסול והודיעו לו באופן פורמלי על כך

ואף על פי כן , הוא עובר עבירה של נהיגה בפסילה.

בעצם ישנם כמה יסודות חשובים להתגבשות העבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת מבלי להיכנס לעומק היסודות והפסיקה אשר פירשה אותם בהרחבה והם:

 • פסילה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה
 • הודעה פורמלית על הפסילה
 • נהיגה ברכב בזמן הפסילה

ננסה להבין את יסודות העבירה בדוגמה הבאה:

נהג עובר עבירה של נהיגה במהירות מופרזת וצילמה אותו מצלמת מהירות והוא איננו יודע על כך (מהרבה סיבות) ואותו אדם נפסל בהעדרו בבית המשפט לתעבורה, נניח לחודשים

והוא לא יודע על הפסילה, לאחר זמן מה הוא מעוכב ע"י המשטרה לבדיקת רישיונות או בעקבות עבירה נוספת….

בעצם במצב דברים זה,

א.  התנאי הראשון מתקיים היות והוא פסול מלהחזיק רישיון נהיגה

ב. הוא נהג ברכב מנועי, הרי השוטר עיכב את רכבו.

אולם הוא לא ידע על הפסילה שהוטלה עליו בהעדר ולכן יסודות העבירה לא מתקיימים אולם יש לשים לב! שגם בדוגמה

זו ייתכן וחזקת המסירה כן תתקיים היות והחוק מדבר כי די וההודעה על דבר הפסילה נשלחה בדואר רשום על מנת שיסוד חזקת המסירה יתקיים.

יש גם לציין כי חזקת המסירה ניתנת לסתירה אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות,

שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעות מלקבלן, יתכן והנהג יזוכה בדין!

שימו לב לרוב מדובר בעבירות מסוג הזמנה לדין ולא עבירות קלות יותר של שימוש בטלפון בזמן נהיגה, היות ובדוחות של טלפון, אי חגירת חגורה מדובר בבררת משפט כלומר הנהג בוחר אם להישפט ואם לאו.

הענישה בעבירת נהיגה בפסילה או נהיגה בשלילה

העונשים על עבירה זו הם חמורים ויכולים להגיע ל- עונשי מאסר בפועל או בדרך של עבודות שירות בהתאם לנסיבות.

העונש בגין נהיגה בפסילה / נהיגה בזמן שלילה מוגדר בסעיף 67 לפקודת התעבורה:

 • מאסר עד שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד.

יש לציין כי דין האדם אשר נהג בזמן פסילה פעם שנייה שונה מדין האדם אשר נתפס בפעם הראשונה והכל תלוי בנסיבות וכל

תיק נבחן בהתאם לנסיבות שלו, כך יכול להיות נסיבות מחמירות כמו נהיגה בשכרות או נהיגה במהירות מופרזת ועוד..

על העונשים לעיל, יצטרפו בדרך כלל עונשים נוספים כגון, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי ועוד.

יש לציין כי לעבירה זו מתוספת גם העבירה של נהיגה ללא ביטוח חובה, היות ואדם שנוהג בזמן פסילה הביטוח אינו חל עליו.

יש לציין כי אם הנהג נתפס בפעם השנייה על נהיגה בזמן פסילה, יתכן ויגישו כנגדו מעצר עד תום ההליכים

עברת עבירה של נהיגה בזמן פסילה פנה לעורך דין תעבורה בזמן!

אולם יחד עם זאת משרדנו טיפל במאות תיקים כאלה של נהיגה בפסילה בפעם שנייה

ומעלה ובהרבה מן המקרים על אף הפסילה המותנית שריחפה מעל ראשו של הנאשם,

 מצא משרדנו פתרונות יצירתיים כגון הארכת התנאי  באמצעות המלצת שירות המבחן למבוגרים או מציאת כשלים בחומר הראייתי אשר הביאו להקלה בעונש מבחינת משך הפסילה באופן משמעותי וכן התיקים הסתיימו ללא עונש מאסר בפועל.

הערה-  נהגים רבים נוטים להתבלבל! בין העבירה של נהיגה ללא רישיון כלל על פי סעיף 10 א לפקודות התעבורה לבין נהיגה בפסילה.

למעשה אין קשר בין העבירות, כאשר נהיגה ללא רישיון נהיגה מדברת על עבירה שבא אדם לא הוציא רישיון מעולם (סעיף 10 א לפקודת התעבורה)

לבין העבירה של נהיגה בפסילה פה מדובר על נהג אשר נפסל מלהחזיק ברישיון על ידי בית המשפט (למשל פסילה למשך שנתיים על שכרות) או גורם מוסמך אחר (לדוגמא- משרד הרישוי)

לשם הסרת העונש מהפרק או לפחות הקלתו, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה ש-

 • עורך הדין לתעבורה יבחן היטב את תקינות החומר הראייתי וימצא כל שבריר של טעות העשוי לזכות את הלקוח ובכך לשמור על רישיון הנהיגה שלו – כגון האם הנהג ידע על הפסילה או לא (ראה הרחבה לעיל) .
 • יכוון את הלקוח לכדי הודאה או כפירה בהאשמות המיוחסות, ויחתור להסדר טיעון המטיב עם הלקוח נוכח הנסיבות.
 • יעריך את מידת הנזק שיוסב לעד מטעם ההגנה עם חשיפת עברו (פלילי ו/או תעבורתי)
 • העלאת טענות מקדמיות במהלך דיון ההקראה לאחר בחינת כתב האישום. למשל, פגם או פסול בכתב האישום, חוסר סמכות עניינית, חסינות, חנינה, התיישנות וכיו"ב.
 • ינהל משפט הוכחות במקרים מסוימים – כך לדוגמה יתכן ולעבירה יתווסף עבירות נוספות כגון תאונה בה הנהג לא אשם!

ניתן לראות כי, נהג המורשע בעבירה של נהיגה בזמן שלילה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ומינימום פסילה של שנתיים לכן,

בעבירה זו יש לפנות כמה שיותר מוקדם לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין לתעבורה היות ומדובר בעבירה חמורה הגוררת ענישה מחמירה, כאשר משרדנו יצלם את התיק מהתביעות המשטרתיות יבדוק כל פרט ופרט, מבחינת קיום יסודות העבירה ולאחר בחינת כל התיק יוחלט יחד עם הלקוח על קו ההגנה המיטבי עבורו.
יש לזכור כי גם אם הכל נראה גמור, עדיין ישנם פתרונות רבים במישור המשפטי!

נפסלתם מלהחזיק רישיון נהיגה שימו לב! חובה להפקיד את הרישיון בבית המשפט למידע קרא>> הפקדת רישיון נהיגה – ההשלכות של אי הפקדה? ובמידה והנכם נהגים חדשים קראו >> שלילה לנהג חדש – שלילת רישיון לנהג חדש.

כמו כן מוזמנים לקרוא על הישגים של המשרד >> הישגים

 
אזהרה – המידע האמור במאמר זה הנו מידע אינפורמטיבי בלבד ואיננו נועד לשמש כייעוץ משפטי ובכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם עו"ד לתעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה. 
 •  
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר

11 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה