נהיגה בקלות ראש – מה זה אומר?

מהי נהיגה בקלות ראש מאמר מאת עו"ד ערן עקראוי.

למשרדנו ניסיון עשיר וכן את כל הכלים בייצוג נהגים המואשמים בתאונת דרכים עם נהיגה בקלות ראש או נהיגה רשלנית.

עבירת נהיגה בקלות ראש - עו

מה היא נהיגה בקלות ראש?

מדובר בעבירה חמורה עם ענישה מדורגת המוסדרת בסעיף 62 (2) לפקודת התעבורה והיא מתייחסת למספר רב של מצבים. פקודת התעבורה מציינת קלות ראש במצבים הבאים:

  • יתכן גם מצבו בו נהג הצופה במסך וידאו תוך כדי נהיגה ברכב יואשם בעבירה זו של נהיגה בקלות ראש.
  • עבירה זו יכולה להתווסף למכוון עבירות תנועה נוספות כגון נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, אי ציות לתמרורים וכו'.

עונש מאסר בעבירה של נהיגה בקלות ראש

סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה מציין את העונשים הכרוכים בעבירת נהיגה בקלות ראש ואומר:

"העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:
(1) מפיר הוראה מהוראות פקודה זו;
(2) נוהג רכב בדרך בקלות ראש או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה".

סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה

המחוקק קבע עונש של עד שנתיים מאסר או קנס לנהג הנוהג ברשלנות או בקלות ראש שיש בהן בנסיבות המקרה סכנה לציבור. בפועל, משטרת ישראל ובתי המשפט יבדקו את רף הרשלנות וקלות ראש של הנהג בכל מקרה ומקרה ובהתאם לכך תקבע הענישה. אין ספק כי מדובר בענישה לא קלה לנהג הנתפס נוהג בקלות ראש מומלץ בחום להיוועץ עם עו"ד.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

פסילת רישיון נהיגה בעבירת קלות ראש

פסילת רישיון מינימלית של 2 חודשים על עבירת נהיגה בקלות ראש :

סעיף 37 לפקודת התעבורה התייחס לענישה בגין ביצוע עבירת קלות ראש וציין כי אדם אשר הורשע בעבירה של נהיגה בקלות ראש ובשנתיים שקדמו להרשעה זו הורשע גם בעבירה המנויה בתוספת הראשונה או השנייה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חדשים.

מהם עבירות בתוספת הראשונה והשנייה? היות ורשימת העבירות המופיעות בתוספות ארוכה, נסביר כי לרוב מדובר בעבירות שעניינן עבירות מסוג הזמנה לדין כגון, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה בשכרות, תאונת דרכים ועוד.

פסילת רישיון נהיגה לתקופת מינימום של 3 חודשים:

פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של שלושה חודשים עניינה בעבירה של קלות ראש אשר גרמה לתאונת דרכים בה ניזוק רכוש או אדם. במקרה זה,  דינו של הנהג בנוסף לכל עונש אחר פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חדשים.

פסילת מינימום של 3 חודשים - עו

כאשר מוגש כתב אישום כנגד נהג במקרה זה, מטרתו היא לשנות את סעיף העבירה לסעיף קל יותר של נהיגה בחוסר זהירות.

עבירה של חוסר זהירות אינה מחייבת פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית כלשהי ועל כך נעמוד בהמשך.

פסילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של שנה:

  • סעיף 39 לפקודת התעבורה קובע כי נהג שהורשע בגין נהיגה בקלות ראש שגרמה לתאונה בה נחבל אדם חבלה של ממש ובשנתיים שלפני הרשעה זו הורשע באחת העבירות המנויות בתוספת הראשונה או השנייה דינו בנוסף לכל עונש אחר פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת.

כפי שניתן לראות לעיל, הסעיפים מדברים על מצבים מסוימים בהם יש פסילת מינימום של רישיון הנהיגה לתקופות שונות בהתאם לחומרת העבירה שהנהג ביצע וכן עברו התעבורתי.

יש לשים לב כי לצורך העניין ובהתאם להוראות החוק, חבלה של ממש יכולה להיות שבר או חתך קל. קרא עוד על>> תאונה עם חבלה של ממש. כמו כן, מלבד העונשים לעיל (פסילת רישיון הנהיגה) הנהג צפוי לעונשים נוספים כגון פסילה על תנאי, קנס כספי ומאסר על תנאי. לעיתים אם מדובר בנהג חדש, בסיום הפסילה אשר תוטל עליו ע"י בית המשפט צפוי הוא גם לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

קראה בהרחבה על – עונשי מינימום בעבירות תעבורה.

איך יכול לסייע עורך דין לתעבורה לנהג שהואשם בנהיגה בקלות ראש?

עורך דין לתעבורה יצלם את חומר החקירה בלשכת התביעות המשטרתיות או פרקליטות וילמד את התיק לעומק. בהתאם לחומר הראיות הקיים בתיק לרבות נסיבותיו האישיות של הנהג, יפעל עורך הדין לזיכויו של הנהג בדין או לשינוי סעיף העבירה של קלות ראש לסעיף קל יותר אשר אינו כולל פסילת מינימום דהיינו נהיגה בחוסר זהירות.

מדובר בסעיף סל המאפשר להגיע להסדר טיעון מקל עם הנאשם אשר אינו כרוך בהפעלת עונש פסילת רישיון נהיגה מינימלי. במקרים רבים  נוהגת משטרת ישראל לייחס לנאשמים סעיף של נהיגה בקלות ראש ונהיגה רשלנית למרות שרף הרשלנות אם בכלל קיים נמצא ברף התחתון של העבירה.

במצב כזה, עורך הדין ידאג אם באמצעות ניהול המשפט או אם בהשגת הסדר טיעון לפעול לשינוי סעיף העבירה לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות, עבירה ללא חובת פסילת רישיון נהיגה.

עו"ד יעניק ללקוח מעבר לייצוג המשפטי גם ייעוץ חיוני וחשוב עוד בשלבים הראשונים של האירוע ועד לסיום התיק בבית המשפט. במידת הצורך, עורך הדין יערב בוחן פרטי מטעמו אשר ייתן חוות דעת מקצועית נגדית להוכחת חפותו של הנהג וחוסר אחריותו לתאונה.

מה ההבדל בין נהיגה בחוסר זהירות לקלות ראש?

עבירת נהיגה בחוסר זהירות מתייחסת בעיקר לעבירות שהן יותר קלות אשר נעשו בהיסח דעת רגעי ואין בהן חובת פסילה. לעומת זאת, עבירה של קלות ראש מתארת זלזול בחוק ורף רשלנות גבוה למשל נהג המשתולל בכביש תוך זלזול בחוקי התנועה ומסכן נהגים אחרים.

ההבדל בין שתי עבירות אלו הוא למעשה הבדל משפטי המתאר דירוג של רשלנות מצדו של הנהג. ככל ורף הרשלנות יהיה נמוך יותר ניתן יהיה לומר כי מדובר בעבירה של חוסר זהירות. מאידך, ככל והרשלנות תהיה גבוהה יותר העבירה תייחס לנהג קלות ראש או רשלנות.

כפי שניתן להבין, השוני בין שתי העבירות הוא ברמת הענישה. בעבירה של נהיגה בקלות ראש נקבע בחוק פסילות מינימום מדורגות בהתאם לנסיבות הכתובות בסעיפים 38-37 לפקודת התעבורה.

בתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה – נהיגה בחוסר זהירות, אין חובת פסילה מינימלית והנהג לא יידרש למשפט אלה אם יבקש זאת. במהלך המשפט ניתן יהיה להגיע להסדר אשר לא כולל רכיב של פסילה בפועל.

תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה

טקטיקה משפטית זו משמשת עורכי דין לתעבורה במקרים של נהגים אשר הואשמו בתאונות דרכים עקב נהיגה רשלנית.

ברגע שמוגש כתב אישום בגין תאונת דרכים בגין נהיגה רשלנית לבית המשפט לתעבורה, המטרה היא להביא לשינוי הסעיף לנהיגה בחוסר זהירות ובכך לסיים את התיק ללא פסילת רישיון נהיגה בפועל.

מה ההבדל בין נהיגה בחוסר זהירות לקלות ראש - עו

לסיכום נושא נהיגה בקלות ראש:

עבירה של נהיגה בקלות ראש או נהיגה ברשלנות הינן עבירות חמורות אשר גם בתי המשפט לתעבורה מתייחס אליהן בחומרה יתרה. עבירות אלו מצביעות על אדם מסוכן כגון נהג המתעלם מחוקי התנועה ולכן הענישה בעבירה זו היא נוקשה ומדורגת בהתאם לחומרת הנסיבות.

המטרה בעבירה זו היא לשנות את סעיף העבירה של קלות ראש לעבירה של נהיגה בחוסר זהירות בלבד שהיא עבירה קלה יותר ואינה דורשת פסילת מינימום.

משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי ושות' טיפל באלפי תיקי תאונות דרכים ובידיו כל הכלים המשפטיים לייצג נהגים ונאשמים בעבירות של נהיגה בקלות ראש.

בכל מקרה של תאונת רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה אשר יפעל במידת הצורך ביחד עם בוחן תאונת דרכים פרטי לאיסוף מידע בזמן אמת וזאת עוד לפני חקירתו באזהרה של הנהג. ייעוץ מוקדם בשלבים המוקדמים של התיק יכול להיות ההבדל בין הרשעה לבין זיכוי.

כמו כן, יש לדעת כי במקרה של תאונת דרכים עם נפגעים יתכן והנהג יוזמן לשימוע אצל קצין משטרה אשר רשאי לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 60 ימים  וזאת בשונה מעבירות אחרות כגון שכרות וגם אי ציות להוראת שוטר  אשר שם הפסילה מנהלית היא לתקופה של 30 ימים בלבד.

במידה ויערך לנהג שימוע מנהלי בפני קצין המשטרה, עורך דין יוכל לייצג את הנאשם בשימוע ובמידת הצורך ככל והקצין החליט על פסילת רישיון הנהיגה, להגיש אף בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט לתעבורה.

אזהרה – המאמר על עבירת נהיגה בקלות ראש הנו אינפורמטיבי בלבד. לפני כל פעולה משפטית יש לפנות לעו"ד העוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם למי שיעשה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק