נהיגה ללא רישיון נהיגה

נתפסתם נוהגים ללא רישיון נהיגה תקף או כשמעולם לא הוצאתם רישיון נהיגה? חשוב שתבינו מהן האפשרויות העומדות לכם 

מאמר זה יעסוק ויתמקד בשני סוגי עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה:

  • אדם אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. עבירה זו מוסדרת  בהוראת חיקוק סעיף 10 לפקודת התעבורה יחד עם סעיף 36ב'(ג) לפקודה.

נהיגה כאשר מעולם לא הוצא רישיון נהיגה היא עבירה חמורה ביותר אשר מוסדרת בסעיף 10 א' לפקודת התעבורה אשר מציין בזה הלשון

10 (א) לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הו

א בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, לא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.

  • נהג אשר הוציא רישיון נהיגה אך לא חידש אותו במועד הנדרש. מצב שכזה נקרא "נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע". בעבירה זו קיים מדרג ענישה בהתאם לתקופת הפקיעה. נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע עד שנתיים ימים יביא לרישום דו"ח מסוג ברירת משפט ואילו פקיעה מעל שנתיים ימים תביא לרישום דו"ח מסוג הזמנה לדין בצירוף כתב אישום.

נהיגה ללא רישיון נהיגה - עו

כפי שראינו ישנם כמה סוגים של עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה:

העבירה הראשונה היא נהיגה בלי רישיון כלל – הכוונה לאדם שלא הוציא רישיון נהיגה כלל (מעולם).

ואילו העבירה השנייה היא אי חידוש רישיון הנהיגה מסיבות שונות לדוגמה בשל חובות בהוצאה לפועל או בשל אי ביצוע אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי.

למען הסדר הטוב והבנת מדרג העבירה, נבחן את חומרת הפקיעה מההתחלה לסוף ונראה לאיזה עונשים צפוי נהג אשר נתפס נוהג כאשר רישיון הנהיגה שלו פקע ואינו בתוקף.

מה העונש על נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף?

עבירת פקיעת רישיון נהיגה מתחלקת למספר סעיפים:

אי חידוש רישיון נהיגה עד 6 חודשים –

במקרה זה מדובר באדם אשר כן הוציא רישיון נהיגה אך לא חידשו בזמן. נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע עד 6 חודשים מהווה עבירה של 8 נקודות וקנס כספי על סך 250 ש"ח.

נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף - עו

אי חידוש רישיון נהיגה מעל 6 חודשים עד שנתיים – 

במקרה זה הנהג יקבל דו"ח כספי על סך 750 ש"ח לצד 8 נקודות מטעם משרד הרישוי.

כפי שניתן לראות כבר עתה, אי תשלום אגרת רישיון הנהיגה ונהיגה בכלי רכב כאשר רישיון הנהיגה שלנו אינו בתוקף עלול לסכן אותנו בביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון בתוקף. מומלץ בחום לכל אחד ואחת לחדש את רישיונו בזמן ולהימנע מרישום דוחות וצבירת נקודות.

במידה והנהג חידש את רישיון נהיגה במועדו אולם מסיבה כזו או אחרת החידוש אינו מעודכן במשטרה ולנהג זה נרשם דוח מסוג ברירת משפט, יש באפשרותו להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח בתוך 90 ימים ממועד רישומו. לאחר משלוח הבקשה להישפט בדואר רשום למדור פניות נהגים, תשלח לנהג הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית המשפט לתעבורה.

אי חידוש רישיון נהיגה מעל שנתיים –

עבירה זו הינה עבירה מסוג הזמנה לדין. נהג אשר רישיון הנהיגה שלו פקע מעל שנתיים ימים והוא נתפס נוהג, יוזמן לבית המשפט לתעבורה הנמצא באזור מקום ביצוע העבירה.

יש לציין בנקודה זו כי ישנה חשיבות לפרק זמן תקופת פקיעת רישיון הנהיגה. במידה ומדובר בפקיעה מעל שנתיים ימים אך קצרה, לרוב עורך דין תעבורה מיומן יוכל לסיים את הפרשה ללא פסילת רישיון הנהיגה של מבצע העבירה. אך ככל ומדובר בפקיעה של שנים רבות, הרי שעל הנהג להבין כי לשכת התביעות תבקש עונש חמור לרבות פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה וממושכת.

נהיגה כשרישיון הנהיגה פקע שנים ארוכות הינו מעשה הדומה לנהיגה כאשר מעולם לא הוצא רישיון נהיגה. בשל השנים הארוכות בהן לא נהג מבצע העבירה מיומנותו וכשירותו להשתמש בדרך הציבורית דומה לאדם אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

טבלה מסכמת לעניין העונשים בגין אי חידוש רישיון נהיגה:

עונש בגין אי חידוש רישיון נהיגה - עו

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

דוגמאות מהפרקטיקה:

דוגמה למקרה שכיח של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף (אמנם לא תקף לסוג רכב) הוא מצב בו נהג הוציא את רישיון הנהיגה שלו, רישיון בדרגה B לאחר שנת 2007. נהגים אשר רישיונם הונפק טרם שנה זו, המחוקק אפשר להם לנהוג בכלי רכב עד 4 טון. נהגים אשר רישיונם הונפק לאחר מכן רשאים לנהוג בכלי רכב עד 3.5 טון.

מקרה נוסף הוא נהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם פקע בשל חובות הוצאה לפועל והם לא יכלו לחדשו עקב חובות אלו. לאחרונה, בוטלה אפשרות להגביל רישיונות בהוצאה לפועל ונהגים רבים רשאים לגשת למשרד הרישוי ולחדש את רישיון הנהיגה. ביטול ההגבלה בהוצאה לפועל אינו אומר כי הנהג רשאי לנהוג בכלי רכב מנועי באופן אוטומטי אלא עליו לגשת תחילה למשרד הרישוי ולחדש את רישיון הנהיגה.

בטרם נוטלים את מפתחות הרכב ומתחילים לנהוג, חשוב לבדוק היטב את תוקף רישיון הנהיגה וכן את דרגתו בהתאמה לרישיון הרכב. ניתן לבדוק באתר משרד הרישוי סוגי רישיון בלינק הבא – סוגי רישיונות

הערה: יש לשים לב כי לכל עבירות תנועה מסוג נהיגה ללא רישיון נהיגה תתוסף עבירה נלוות של נהיגת רכב ללא ביטוח חובה,

כלומר, במקרה של תאונת דרכים לא יהיה כיסוי ביטוחי.

לאחר שבחנו את הענישה בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון בתוקף כעת נראה מה צפוי לנהג אשר נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה כלל

נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירה חמורה אשר לצידה עונש של פסילת מינימום לתקופה של 3 חודשים לרבות מאסר בפועל עד שנתיים, מאסר על תנאי וקנס כספי.

עונש פסילת מינימום הוא למעשה עונש הקבוע בחוק ממנו גם בית המשפט לא יכול לסטות אך בפועל נהגים אשר נשפטים על עבירה זו רישיונם נפסל למספר חודשים ארוכים וממושכים לצד עונשים אחרים נלווים. פסילת רישיון נהיגה לאדם אשר מעולם לא הוציא רישיון נהיגה יכולה לעכב עבורו את הליך הוצאת רישיון הנהיגה באופן משמעותי.

לצד עונש הפסילה, פעמים רבות התביעה המשטרתית עותרת אף לעונש מאסר בפועל או מאסר שירוצה בעבודות שירות. רכיבי הענישה כפי שיקבע בסופו של יום על ידי בית המשפט יושפעו ממסר גורמים שונים כגון עברו התעבורתי של הנהג, סוגי העבירות שצבר, החריגה בדרגת רישיון הנהיגה ביחס לכלי הרכב שנתפס נוהג עליו.

לדוגמה, נהג אשר יש לו רישיון נהיגה לקטנוע עד 125 סמ"ק אך נתפס נוהג על קטנוע 250 סמ"ק אינו דומה לנהג אשר בידיו רישיון דרגה B אך נתפס נוהג על משאית 15 טון.

יש לשים לב גם כי ברגע שאין לו רישיון הנהיגה אז יהיה מדובר ברכב ללא ביטוח  שזו עבירה נוספת.

מה דינו של בעל רכב המתיר לאדם לנהוג ללא רישיון נהיגה ברכבו או ברכב אשר בשליטתו?

סוגיית התרה לאחר לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה מוסדרת בסעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה המציין באופן ברור וחד משמעי כי לא רק הנוהג ברכב ללא רישיון נהיגה ייתן את הדין

אלה גם בעל השליטה ברכב עשוי לעמוד למשפט. עבירת התרה לאחר לנהוג ללא רישיון נהיגה היא עבירה חמורה והענישה המרבית הקבועה לה בחוק

עומדת על 3 שנות מאסר. יתרה מזאת, אם האחר שנהג ברכב ללא רישיון נהיגה היה קטין שגילו מתחת לגיל המאפשר קבלת רישיון נהיגה,

הענישה המרבית הצפויה למתיר הינה חמש שנות מאסר ולכך מצטרפת גם פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של שלוש שנים.

ראה סעיף 36 ב' (ג) לפקודה:

בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו – מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס של 100,000 לירות, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס של 100,000 לירות, ובנוסף לכך פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי.

נהיגת קטין ללא רישיון נהיגה

במצב זה הקטין יישפט על העבירה בבית משפט לנוער ולא בבית משפט לתעבורה.

במקרה של קטין השיקולים המנחים בענישתו הינם שיקולי שיקום וחינוך. מסיבה זו, בטרם ייגזר דינו של הקטין יפנה אותו בית המשפט לקבלת תסקיר שירות מבחן בעניינו אשר ימליץ לבית המשפט באיזה אופן לפעול עמו.

יש לזכור כי פסילת רישיון נהיגה ע"י בית המשפט בגין ביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף מחייבת  הפקדת רישיון נהיגה או תצהיר המהווה תחליף לרישיון נהיגה.

אי הפקדת רישיון נהיגה במזכירות בית המשפט עלולה לסבך את הנהג בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, היות והפסילה לא מתחילה כל עוד לא הופקד הרישיון או תצהיר הפקדה.

במידה ולנהג אין רישיון נהיגה להפקדה, יש להפקיד תצהיר חתום על ידי עורך דין המהווה תחליף לרישיון נהיגה. לדוגמה, נהג אשר נפסל ע"י בהמ"ש בגין ביצוע עבירה של  נהיגה בשכרות אולם אין לו רישיון נהיגה להפקדה, יהיה עליו להפקיד תצהיר במקום זאת.

טבלה מסכמת עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה

סוג העבירה  העונש העומד לצידה  שיקולים מנחים בענישה 
פקיעת רישיון נהיגה מתחת לשישה חודשים קנס כספי על סך 250 ש"ח בצירוף 8 נקודות משרד הרישוי מדובר בעבירה מסוג ברירת משפט ומשכך ככל ומדובר בדו"ח מוטעה, ניתן להגיש בקשה להישפט ולהציג את הטיעונים הרלוונטיים בבית המשפט
פקיעת רישיון נהיגה מעל שישה חודשים ועד שנתיים  קנס כספי על סך 750 ורישום 8 נקודות משרד הרישוי גם במקרה זה מדובר בעבירה מסוג ברירת משפט ולכן ככל ויש מקום לתקוף משפטית את רישום הדו"ח, ניתן להגיש בקשה להישפט
פקיעת רישיון נהיגה מעל תקופה של שנתיים ימים הזמנה לדין לצד 8 נקודות משרד הרישוי. הנהג צפוי לפסילה ארוכה וממושכת לצד עונשים נלווים ישנה הבחנה גם במקרה זה במשך תקופת הפקיעה. ככל ומדובר בתקופה קצרה יחסית והנהג תיקן את הפגם וחידש את רישיון הנהיגה, עורך דין תעבורה יוכל לסיים את האירוע ללא פסילת רישיון נהיגה. ככל ומדובר בפקיעה ארוכה ומתמשכת, צפויים לנהג עונשים משמעותיים כגון פסילת רישיון נהיגה ארוכה וכן עונשים נלווים
נהיגה כשמעולם לא הוצא רישיון נהיגה מדובר בעבירה מסוג הזמנה לדין כאשר לצידה פסילת מינימום בת 3 חודשים וכן עונשים נלווים גם במקרה זה ישנה חשיבות לתיקון הפגם והוצאת רישיון נהיגה. מדובר בעבירה חמורה אשר עלולה לגרור עונשים כבדים לצד עונש פסילת רישיון הנהיגה. יש להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שזה יסייע לכם להבין את מצבכם לאשורו

מה מומלץ לעשות אם נרשמה לי הזמנה לבית משפט בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה

היות ומדובר בעבירה טכנית דהיינו יש רישיון נהיגה או אין רישיון נהיגה, קיימת חשיבות יתרה להוצאת רישיון הנהיגה טרם מתן גזר הדין. במקרה והנהג יוציא רישיון נהיגה תקף עורך הדין המייצג אותו יוכל לטעון בבית משפט כי הנהג תיקן את הפגם ומשכך אין למצות עמו את הדין.

 

מה כן כדאי לעשות אם נתפסתי על נהיגה ללא רישיון נהיגה - עו

בדרך כלל, בתי המשפט לתעבורה רואים בעין טובה תיקון פגם במובן של הוצאת רישיון נהיגה או חידושו כאשר מדובר בפקיעה. תיקון הפגם יילקח בחשבון גזר הדין ויסייע לנהג לסיים את הסוגיה המשפטית בדרך טובה ומקלה יחסית.

 

באיזה אופן עורך דין תעבורה יוכל לסייע לכם בהתמודדות עם תיק בית המשפט

  • עו"ד המתמחה בדיני תעבורה יצלם את חומר הראיות הקיים בידי התביעה במשטרתית ויחפש את הכשלים העולים ממנו. כשלים בחומר הראיות יכולים לסייע לעורך הדין להתמודד כראוי עם הקייס אל מול הגורמים הרלוונטיים ואף להביא לזיכוי הנהג במשפט תעבורה.
  • עורך הדין יכוון את הנהג ויציג בפניו את האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו לרבות חתירה לעסקת טיעון עם התביעה או לחילופין כפירה במיוחס לו וניהול המשפט עד זיכויו בדין. יש לזכור כי לעורך הדין עין מקצועית אשר ראתה לא מעט תיקי תעבורה ומשכך ניסיונו העשיר יעניק לנהג את הדרך הנכונה ביותר עבורו לפעול.
  • במקרה ותיוחס עבירה של פקיעת רישיון נהיגה או רישיון רכב, עורך הדין יבדוק האם הרישיון תקף לסוג הרכב בו נהג הנהג ורישום הדו"ח נעשה בטעות.
  • חלק בלתי נפרד מרף הענישה שיקבע בסופו של דבר ע"י בית המשפט הוא עברו הפלילי והתעבורתי של הנהג. עורך הדין ישקלל את מידע זה ביחס לנסיבות העבירה וימליץ לנהג בהתאם באיזה אופן עליו לפעול.
  • עורך הדין יסייע לנהג להתמודד בערכאה המשפטית לרבות דחיית הדיון לצורך תיקון המחדל והוצאת רישיון נהיגה או לחילופין חידושו.
  • ייצוג הנהג בפני בית המשפט. ייצוג נכון ומקצועי בבית המשפט תוך טיעון הטענות הרלוונטיות יכול להביא לזיכוי הנהג בדין או לחילופין להגיע להסדר טיעון מקל עם התביעה.

טיפול משפטי במקרה של נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי עורך דין תעבורה המתמחה בתחום הוא עניין אשר אין להקל בו ראש. למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג נהגים אשר נתפסו נוהגים ללא רישיון והצלחות רבות בתחום.

במידה ונרשם לכם דו"ח תנועה בגין עבירה זו או הזמנה לדין, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בכל דרכי ההתקשרות באתר ואנו נסייע לכם להבין מהן האפשרויות העומדות בפניכם.

 

מדובר בעבירה שלצידה 8 נקודות וקנס בסך 250 ש"ח. 

במקרה זה מדובר בעבירה שלצידה 8 נקודות וקנס בסך 750 ש"ח. 

במקרה זה מדובר בעבירה חמורה של הזמנה לבית משפט לתעבורה והנהג צפוי לעונש פסילה, אך עורך דין מיומן יוכל לתקן זאת ללא פסילה במקרים מסוימים. אולם אם מדובר בפקיעה של למעלה מ 10 או 11 שנה התביעה תראה זאת, כאילו הנהג לא הוציא רישיון מעולם ותדרוש להחמיר איתו בענישה. 

מדובר בסעיף 10 א' לפקודת התעבורה, ונהג שייתפס על עבירה זו, יוזמן לבית משפט לתעבורה וצפוי לעונשים שבין פסילה עם מאסר. יחד עם זאת עורך דין מיומן ידע לצמצם את העונש ותקן את הפגם. 

 

אזהרה: המידע במאמר נהיגה ללא רישיון או תוקף רישיון איננו מהווה ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עורך דין לתעבורה, כאשר כל הסתמכות על המידע המופיע במאמר זה היא באחריותך בלבד (הגולש) ואין הכותב אחראי על שום נזק ומכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במידע זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק