נהיגה תחת השפעת סמים – מה העונש ואיך ניתן לצאת מזה

במאמר חשוב זה אנו נדון ונראה מהי עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, נראה מה העונשים הצפויים לנהג אשר נתפס נוהג תחת השפעת סם ומה צפוי לו בבית משפט. אנו נדון ונבחן אף כיצד ובאיזה אופן נהג אשר נתפס נוהג תחת השפעת סם יוכל להתמודד כראוי עם התיק המשטרתית אשר יפתח בעניינו ובפועל הלכה למעשה לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

נהיגה תחת השפעת סמים - עו

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

על פי מחקרים שונים, נהיגה תחת השפעת סם פוגעת קשות בכושר החשיבה של הנהג וביכולתו לקבל החלטות בפרט כאשר מדובר במצבים הדורשים לקבל החלטה בשבריר השנייה.

היות וכך, נהיגה תחת השפעת סמים הינה סיטואציה מסוכנת אשר מהווה סכנה לנהג עצמו וליתר משתמשי הדרך. עבירה זו, אשר נתפסת כעבירה חמורה ביותר עלולה להעמיד את הנהג תחת עונשים כבדים בבית משפט לתעבורה ובפועל להביא לשלילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה ארוכה וממושכת.

מהו סם מסוכן?

סם מסוכן מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 אשר מפרט רשימה של סוגי סמים המוגדרים כסמים מסוכנים.

נוהל בדיקת נהג חשוד באירוע של נהיגה תחת השפעת סמים

בדומה לנהג הנמצא תחת השפעה אלכוהולית של אוויר נשוף, גם נהג הנוהג תחת השפעת סמים ייבדק בידי השוטר באמצעות בדיקות כאלה ואחרות על מנת להוכיח את רמת שכרותו והיותו תחת השפעת סמים. בבדיקת נהיגה תחת השפעת סמים, יבצע הנהג בדיקת מאפיינים (ללכת על קו ישר, הבאת האצבע לאף ועוד) שמטרתם לקבוע האם בגופו שרידי סם וכיצד אלו משפיעים על תפקודו.

להבדיל מנהיגה בשכרות בה מותר לשוטר לדרוש מנהג לבצע בדיקת ינשוף בכל מצב הרי שבעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים נדרש חשד סביר אשר יגרום לשוטר לדרוש בדיקה מהנהג. אם לשוטר שעצר את הנהג חשד סביר כי הנ"ל נתון תחת השפעת סמים בעת נהיגה, רשאי השוטר לעכב במשך 3 שעות את הנהג ואת רכבו וכן לערוך בו חיפוש במטרה לאתר ראיות נוספות שיבססו את חשדותיו.

להבדיל מאלכוהול שם הבדיקה מתבצעת לרוב (לא רק) על פי מק"ג, בעבירה זו הבדיקה אפשרית על ידי בדיקת שתן / דם (ע"י דגימת שתן למבחנה או בדיקת דם בבית חולים). נהג אשר ימצאו שרידי סם בגופו יואשם בעבירת נהיגה בשכרות.

חשוב לדעת כי לביצוע חיפוש ברכב או בגוף הנהג נדרש מהשוטר להצביע על חשד סביר. יש לציין כי מבחינה משפטית חשד סביר אינו דורש מהשוטר רף גבוה של חשד כזה ודי כי השוטר יציין כי הריח ריח מרכבו של הנהג כדי לבסס "חשד סביר".

כפי שנראה בפסקה הבאה, די בהוכחות חשד סביר הבא לידי ביטוי בריח היוצא מרכבו של הנהג או במידע מודיעיני המצביע על המצאות סמים ברכבו.

מהו חשד סביר?

לא אחת אנו נשאלים מהו אותו חשד סביר אשר נדרש משוטר כאשר הוא עוצר רכב לבדיקה ומחליט לבצע לנהג בדיקת שתן להוכחת שרידי סם בגופו. חשד סביר לעניין זה דורש מהשוטר דבר מה המעורר את חשדו כי הנהג עישן סם ולאחר מכן נהג. חשוב לציין כי לא נדרש מהשוטר רמה גבוהה של חשד וכי די שיצביע על חשד כזה או אחר שהתעורר בעת עצירת הנהג על מנת שיחליט לחייבו בביצוע הבדיקה. בין המקרים הנפוצים המעוררים חשד סביר ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • השוטר הבחין בנהג מעשן סיגריה שאינה נראית כסיגריה רגילה במהלך הנהיגה. במקרה זה רשאי השוטר לעצור את רכבו של הנהג ולבדוק האם חשדו היה מבוסס.
  • השוטר עצר את רכבו של הנהג והבחין כי עיניו של הנהג אדומות והתנהגותו אינה רגועה. ממצאים אלו בהחלט יכולים לענות על הגדרת חשד סביר.
  • השוטר עצר את רכבו של הנהג לביקורת שגרתית אך הריח ריח חריף של סמים מרכבו. לא אחת במהלך ביקרות שגרתית מתעורר חשד כי הנהג עישן סמים שכן ריח חריף נודף מרכבו. במקרה זה רשאי השוטר לדרוש מהנהג לבצע בדיקת שתן לאיתור שרידי סם.
  • מידע מודיעיני. לא אחת קיים מידע מודיעיני כי הנהג מעשן או מוכר סמים ומשכך כאשר נעצר לבדיקה על ידי שוטר רשאי האחרון לדרוש ממנו לבצע בדיקת שתן.

מהן הבדיקות שיידרש הנהג לבצע לצורך איתור הסם?

הבדיקה הראשונית בשטח אשר השוטר יבקש מהנהג לבצע היא בדיקת מאפיינים אשר עניינה לבדוק את כשירותו הפיזית והמנטלית של הנהג באמצעות מתן הוראות שונות כגון הבאת אצבע לאף, הליכה על קו ישר, הצמדת עקב לאגודל ועוד. בדומה לבדיקת שכרות רגילה, בדיקה זו נועדה לבחון את רמת כשירותו של הנהג ויכולתו לעקוב באופן עקבי אחרי הוראות הניתנות לו.

את הבדיקה הראשונית ניתן לדרוש גם מנהג שאיננו חשוד בנהיגה תחת השפעת סם ובמקרה זה ניתן לעכבו עד חצי שעה בלבד. יש לציין כי לרוב שוטרי משטרת ישראל לא ידרשו מנהג לבצע בדיקה זו כאשר לא קיים חשד כלל לביצוע עבירת תנועה.

הבדיקה המעמיקה יותר לאיתור סמים כוללת דגימת דם או שתן ואותה ניתן ליטול רק מנהג שקיים לגביו חשד סביר כי נהג תחת השפעת סמים. בדיקה זו תבוצע בתנאי מעבדה תוך שמירה על כבודו של החשוד ופרטיותו. לאחר מתן הדגימה, תשלח המבחנה למעבדה הטקס ולוגית בתל השומר לצורך בדיקתה ומתן חוות דעת מקצועית לגבי החומרים אשר נמצאו בשתן של הנהג.

יש לציין כי ברוב המוחלט של המקרים בהם נהג נחשד כאשר הוא תחת השפעת סם, תינטל ממנו בדיקת שתן ולא בדיקת דם. בדיקת שתן ניתן לקחת מהנהג גם בתחנת המשטרה כאשר על השוטר המטפל לציין ולתעד את ביצוע הפעולות כולן ללא יוצא מן הכלל.

בדיקות לגילוי סם - עו

עם סיום הבדיקה, תינתן חוות דעת לגבי כמות הסם וסוגו אשר אותר בשתן של הנהג. יש לציין כי בדיקת מבחנות לעניין זה במעבדה עומדת תחת הוראות קפדניות. אי ציות לאחת מהוראות אלו עלולה להביא פסילת הבדיקה ולזיכוי הנהג בדין.

האם ניתן לסרב לביצוע בדיקה לאיתור סמים?

באופן עקרוני ניתן לסרב לדרישת שוטר למתן בדיקת שתן אך ההשלכות המשפטיות לכך עלולות להיות הרות אסון לרישיון הנהיגה של הנהג. ראשית, יש לציין כי בהתאם לחוק והפסיקה על השוטר להסביר לנהג בשפה ברורה ופשוטה כי סירוב למתן בדיקת שתן יגרור השלכות משפטיות ובין היתר פסילת רישיון נהיגה לתקופה של שנתיים ימים וכי סירוב למתן בדיקה זו תחשיב אותו כשיכור באופן אוטומטי.

 

סירוב לבדיקת גילוי סם - עו

בדומה לנהג אשר מסרב לבצע בדיקת ינשוף לאיתור אלכוהול בגופו גם נהג אשר יסרב לבצע בדיקת שתן יואשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים ויחשב נהג שיכור באופן אוטומטי רק מכוח הסירוב. סירוב לבדיקת נהיגה בשכרות  מדורגת ברף הגבוהה של עבירת השכרות. כל עורך דין תעבורה המתמחה בתחום יודע כי מבחינה משפטית קל יותר לטפל בתיק עם תוצאה כלומר אי סירוב לביצוע הבדיקה מאשר תיק אשר הנהג סירב לבצע את הבדיקה.

מה העונש על נהיגה תחת השפעת סמים?

מלבד השימוע בו קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 ימים, העונש המינימלי על נהיגה תחת השפעת סמים כולל שלילת רישיון הנהיגה למשך שנתיים לכל הפחות לצד עונשים נלווים כגון מאסר, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס כספי. במידה ומדובר בעבירה שנייה של הנהג בתוך פרק זמן של שנה, עלול הוא לעמוד בפני פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 4 שנים לכל הפחות.

מעבר לפסילת רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה וממושכת הרי שכאשר נהג מואשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים התביעה המשטרתית תבקש להטיל עליו עונש של מאסר בפועל לעיתים ממשי מאחורי סורג ובריח. הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר בעבירה שנייה של הנהג דבר המעיד כי לא למד לקח והוא שב וחוזר לבצע עבירות חמורות.

במקרה ומדובר בעבירה שנייה של הנהג שעניינה זהה, עלול הנהג למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח ולקבל עונשים נלווים חמורים באופן קיצוני. מסיבה זו יש לבחון היטב את חומר הראיות הקיים בידי התביעה המשטרתית על מנת שניתן יהיה לאתר כשלים ופגמים העולים בהם ולאחר מכן להגיע להסדר טיעון עם התביעה אשר יקל עם הנהג.

נתפסתם נוהגים תחת השפעת סמים? מצפה לכם הפתעה שלא תשמעו עליה בשום מקום.

ישנו עניין נוסף ונלווה לעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים אשר רבים מעורכי הדין בתחום התעבורה ממעטים לדבר עליו. עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים בהכרח תגרור בדיקות במכון הרפואי ושליחת הנהג על ידי משרד הרישוי למרב"ד. חשוב לשים לב כי גם אם פסילת הרישיון קצרה אך עוסקת בעבירה של נהיגה תחת השפעת סם הרי שבסיום הפסילה תחכה הפתעה לא נעימה לנהג והיא בדיקות במכון הרפואי.

שליחת הנהג לבדיקות במכון הרפואי תעשה לאחר סיום הפסילה וכאשר הנהג יבוא לחדש את רישיון הנהיגה שלו במשרד הרישוי. פקידי משרד הרישוי יבקשו מהנהג את פרוטוקול גזר הדין ולאחר מכן יידרש הנהג למלא טפסים ולהמתין לבדיקות במכון.

יש לזכור כי המתנה לבדיקות במכון הרפואי עלולה לארוך חודשים ארוכים כאשר במשך כל תקופת ההמתנה רישיון הנהיגה של הנהג יותלה והוא לא יוכל לנהוג. לעיתים עלול הדבר להתארך חודשים ארוכים כאשר למעשה תקופת המתנה זו מתווספת לתקופת הפסילה אשר ממילא הוטלה על הנהג בבית המשפט.

כמו כן, אחוזי מעבר הבדיקות במכון הרפואי נמוכים במיוחד בפרט בקרב אלו המשתמשים בסמים. המכון הרפואי וכן ועדת ערר, אינם רואים בעין יפה נהגים אשר מבצעים עבירות תעבורה כאשר הם תחת השפעת סם. הליך הגשת ערר על המכון הרפואי וכן ייתר הפעולות הכרוכות בכך דורשים הכרת ההליך הסבוך ויכולת תמרון בין ערכאות שונות. ישנה חשיבות עליונה להתייעץ עם עורך דין תעבורה המבין במטרייה של המבדקים במרב"ד.

רוצים לדעת יותר על המרב"ד כנסו למאמר >> המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מה ההבדל בין נהיגה בשכרות לנהיגה תחת השפעה של סמים?

מבחינת הענישה מדובר באותה ענישה בדיוק כמו בעבירה של נהיגה בשכרות אולם בעבירת נהיגה בשכרות המחוקק קבע כמות מותרת לשתייה של אלכוהול (240 מיקרוגרם) בעוד בעבירה של שימוש בסמים אין כמות מינימום וכל עישון ולו קל שבקלים אסור בהחלט.

נשאלת השאלה מה לגבי שימוש בקנאביס רפואי לבעלי רישיון לקנאביס?

לא אחת נהגים רבים מחזיקים ברישיון קנאביס אשר לכאורה מאפשר להם חוקית לעשן סוג של סם. האם במקרה בו ייעצר נהג לביקורת משטרתית כאשר הוא תחת השפעת סמים אך מחזיק הוא ברישיון כדין יחשב כנהג שיכור? התשובה לכך כי כיום ההחלטה אם להגיש כתב אישום על נהיגה תחת השפעת סם נתונה לתביעה המשטרתית על פי שיקול דעתה.

כעורכי דין המייצגים נהגים אשר נתפסו תחת השפעת סמים אין הרבה מה לעשות בעניין אולם יחד עם זאת, יש להילחם לחפות נהג שנתפס נוהג תחת השפעת סם כשבידיו היתר כדין שכן לטעמנו מדובר בחומר רפואי או תרופה.

נציין כי למשרדנו הצלחות משפטיות בעניין טיפול בנהגים אשר נתפסו נוהגים תחת השפעת סמים כאשר בידיהם היתר ממשרד הבריאות לכך. לא אחת נלחמנו עבור נהגים אלו במגוון ערכאות משפטיות לרבות ערעור מנהלי על ועדת עררים בתל השומר כשלבסוף רישיון הנהיגה שב לידיו של הלקוח.

פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה לתקופה של 30 ימים

במידה ונהג חשוד בנהיגה בהשפעת סמים יוזמן הוא לשימוע בפני קצין משטרה אשר מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים וכן לאסור את השימוש ברכב לזמן זהה. במצב זה, ככל וזומנתם לשימוע מנהלי בפני קצין משטרה, רצוי לפנות לעורך דין בהקדם האפשרי על מנת שניתן יהיה להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית. בקשה זו, תוגש לבית המשפט לתעבורה אשר באזור מושבו ניתנה ההחלטה.

בית המשפט רשאי לבטל את הפסילה או לקצרה או להשאיר את החלטת הקצין על כנה הכול לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות אשר הועלו בפניו. בית המשפט בוחן מבחינה משפטית את החלטת קצין המשטרה ובודק האם היא ראויה וסבירה בנסיבות העניין. שיקולים רפואיים או שיקולים אישיים אחרים בהחלט יכולים להשפיע על החלטת הקצין ולהביא לביטול הפסילה או קיצורה.

בית המשפט ישקול בין היתר שני שיקולים מהותיים ועיקריים בבואו לתן החלטה בעניין קיצור הפסילה:

– מסוכנות הנהג

– ראיות לכאורה

את מסוכנות הנהג ניתן ללמוד מעברו התעבורתי אשר צבר במהלך השנים ואילו הרכיב השני דהיינו ראיות לכאורה, יש ללמוד מהחומר הראייתי אשר נאסף בשטח לרבות דוחות הפעולה של השוטרים, כמות האלכוהול שנתפסה, שרשרת הסם וכו'. עצם ביצוע עבירה זו מלמד על מסוכנות הנהג  ועל כן יש להתייעץ עם עורך דין תעבורה אשר יבדוק את הנתונים לעומק ויגבש קו הגנה בהתאם.

טבלה מסכמת של עבירת נהיגה תחת השפעת סם

לנוחיותכם ערכנו עבורכם טבלה מסכמת המתארת את השתלשלות עבירת נהיגה תחת השפעת סמים. טבלה זו תמצה על רגל אחת את השתלשלות העבירה החל מרגע עיכוב הנהג על ידי השוטר וכלה בהעמדה לדין בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים.

הפעולה המתבצעת  כיצד על הגורם המטפל לפעול  ההשלכות המשפטיות 
עיכוב הנהג ע"י שוטר בשטח על השוטר לציין מה גרם לו לדרוש מהנהג לבצע בדיקה לאיתור שרידי סם בגופו. מילת המשחק הינה "חשד סביר". מהו החשד הסביר שגרם לשוטר לדרוש מהנהג את ביצוע הבדיקה ככל ואין חשד סביר הרי שמבחינה משפטית השוטר אינו יכול לדרוש מהנהג לבצע בדיקת שתן. ככל ולשוטר חשד סביר הרי שיש לעבור לשלב הבא
בדיקת מאפיינים לנהג אשר נחשד בנהיגה בשכרות על השוטר המטפל להודיע לנהג כי הוא חשוד בנהיגה תחת השפעת סמים ועליו לבצע את הבדיקות שיידרש על הנהג לבצע את הבדיקות שאם לא כן, יחשב לנהג הנוהג בשכרות באופן אוטומטי
ביצוע בדיקת שתן לנהג לאיתור סמים בגופו על השוטר המטפל להודיע לנהג כי הוא מתבקש למסור בדיקת שתן לאיתור סמים בגופו. על השוטר להסביר לנהג כי סירוב לבדיקה עלול לגרום לו להיחשב כשיכור סירוב לבדיקת שתן יביא להגשת כתב אישום חמור בגין נהיגה תחת השפעת סמים.
שימוע בפני קצין משטרה קצין משטרה רשאי לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 ימים לרבות רכבו. ניתן להגיש בקשה לבית משפט לתעבורה לביטול השלילה המנהלית.
הגשת כתב אישום חמור לבית משפט לתעבורה בגין נהיגה תחת השפעת סמים עורך הדין המטפל בתיק יצלם את החומר ויערוך רשימת כשלים מסודרת העולים מחומר הראיות. את הרשימה יציג בפני לשכת התביעות. הרשעה בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים עלולה להביא לפסילת רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של שנתיים לפחות וכן להטלת עונשים נוספים אחרים.
שליחת הנהג לבדיקות במכון הרפואי עם תום תקופת שלילת רישיון הנהיגה משרד הרישוי עם תום תקופת השלילה רשאי להפנות את הנהג לבדיקות במכון הרפואי רישיון הנהיגה של הנהג עלול להילקח לתקופה ארוכה וממושכת עד לביצוע על הבדיקות הנדרשות במכון הרפואי

איך יכול לעזור עורך דין לתעבורה בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים?

כפי שראינו לעיל, בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים ישנה דרישה מהשוטר לחשד סביר. חשד סביר יכול להיות כל דבר המעורר את חשדו של השוטר כי הנהג עישן סמים עובר לנהיגה. דגימת השתן עצמה אשר ניטלה מהנהג צריכה להיכנס למעטפה מאובטחת וממוספרת אשר תשלח בדואר משטרתית רשום למעבדה הטקס ולוגית.

ישנו נוהל מסודר להעברת הבדיקה למעבדה כך שעל עורך הדין מוטלת החובה לעבור על התיק לבדוק את כל השתלשלות העניינים מרגע עיכוב הנהג עובר לבדיקת השתן ועד לסיום החקירה וקבלת התוצאה מהמעבדה. מבחינת התביעה, על התביעה להוכיח שכל ההליך התנהל על פי הנוהל והפסיקה על מנת שניתן יהיה להרשיע את הנהג.

עורך דין מנוסה העוסק בנהיגה בשכרות, מכיר את המטרייה, החוק, הפסיקה והנהלים המשטרתיים כך שניסיונו והידע בתחום יאפשר לו למצוא כשלים בתיק אשר בעקבותיהם סעיף המחמיר של נהיגה תחת השפעת סמים ישונה לסעיף קל יותר אשר אינו מחייב פסילת מינימום של שנתיים.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה לאחר מציאת הכשלים יפנה ללשכת התביעות המשטרתיות ויציג בפניהם את כל הפגמים העולים מחומר הראיות. ההשלכות של פגמים אלו יכולת להביא לביטול התיק וזיכוי הנהג או לחילופין לשינוי סעיף העבירה לעבירה קלה יותר אשר לא תפגע ברישיון הנהיגה של הנהג לטווח ארוך.

במקרה של ערעורים לבית המשפט המחוזי כאשר יש צורך בכך, עו"ד ילמד את התיק ויעריך את הסיכוי להמיר את העבירה לעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול וכן סיכויי הערעור.

לסיום ניתן לומר כי עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים הינה עבירה חמורה ביותר העלולה להשליך משמעותית על רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה ארוכה וממושכת. המדובר בתיקים משפטיים מסובכים ומומלץ בחום להתייעץ ולהיעזר בעורך דין לתעבורה.

אזהרה: מאמר זה אינו מהווה בשום אופן ייעוץ משפטי ובכל בעיה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני תעבורה. אין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק