עבירות נהג חדש

עבירות נהג חדש - עו

מאמר זה עוסק בעבירות נהגים חדשים, אלו עבירות נהג חדש צריך להימנע מהם, מיהו נהג חדש? חובת מלווה ועוד…

קיבלתם רישיון מזל טוב אולם עכשיו החוק מכתיב עבורכם,

מספר כללים אשר עליכם לעמוד בהם ואם לא תעמדו בהם אז יופעלו נגדכם אמצעי תיקון מצד רשות הרישוי, במאמר זה נדון:

 1. הגדרה של נהג חדש
 2. תקופה בה נחשב כנהגים חדשים "תקופת המבחן"
 3. מהם עבירות נהג חדש החמורות אשר לנהג חדש אסור לעבור.
 4. מה תהא התוצאה אם נעבור את אחת העבירות נהג חדש.
 5. ולבסוף חובת מלווה ומי יכול לשמש כמלווה, הצגת שלט נהג חדש, והגבלת נוסעים.
 6. נביא דוגמה מהפרקטיקה לנהג אשר עבר לכאורה עבירות נהג חדש, אולם לא הופעלו עליו אמצעי התיקון.
 7. ולבסוף סיכום והשימוש בעורך דין לתעבורה.

מי מוגדר נהג חדש: נהג מוגדר "נהג חדש" עד שנתיים מקבלת הרישיון. בעצם ניתן לראות את תקופת השנתיים כמבחן בו אסור לנהג חדש לעבורה עבירות מוגדרות שנראה בהמשך, ואם יעמוד הנהג חדש  במבחן, הוא יקבל רישיון לטווח ארוך ואם לא הוא יצטרך לעשות או טסט ו/או תיאוריה מחדש ולעתים גם בדיקות במרב"ד !

ניתן לראות בהישגים מקרים של עבירות נהג חדש שטיפלנו בהם ובכך נשמר רישיונו של הנהג – הישגים

מה יקרה אם הנהג החדש לא יעמוד "במבחן" ויעבור על אחת מ- עבירות נהג חדש? 

בהתאם לתקנה תקנה 12א ב' לפקודת התעבורה: 

נהג חדש שיורשע ב- עבירת תנועה חמורה (עבירות נהג חדש) עלול להידרש לעמוד מחדש בתאוריה ו/או טסט ו/או בדיקה רפואית (המכון לבטיחות בדרכים) – לפי החלטת משרד הרישוי. עד שיעמוד בתנאים אלה רישיונו יישלל, ולאחר מכן הוא ייחשב שוב כ"נהג חדש" למשך שנתיים נוספות.

אלה עבירות נהג חדש,  צריך להימנע מהם נראה בסעיף הבא!

צור קשר מהיר

מהם עבירות תנועה חמורות? עבירות נהג חדש, מנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה והן:

 • נהיגה בשכרות וכן סירוב לבדיקה או נהיגה תחת השפעת סמים – עבירה עם הזמנה למשפט תעבורה – אחת מה- עבירות נהג חדש החמורות
 • נהיגה במהירות מופרזת – יש לשים לב כי לא משנה המהירות – גם דו"ח מהירות מסוג ברירת קנס ללא ניקוד נחשב לאחד מהעבירות נהג חדש, אשר יחייב אותכם באמצעי תיקון יחזיר אותכם להיות נהגים חדשים למשך שנתיים.
 • אי עצירה לפני מסילת ברזל – נחשבת גם אחת מ- עבירות נהג חדש החמורה
 • ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם – עבירות נהג חדש חמורה
 • נהיגה ללא מלווה – ניתן לקרוא גם מאמר ==> מה העונש על נהיגה ללא מלווה
 • עקיפה שלא כחוק – נחשבת גם היא אחת העבירות נהג חדש
 • שימוש ברכב לביצוע עבירה, פשע או עוון – להגדרות מהו פשע ועוון לחץ כאן…
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה התקף לסוג כלי הרכב בו נוהגים או שלא על פי תנאי הרישיון, כולל מתן רשות לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב שבאחריותכם
 • אי-דיווח על תאונת דרכים
 • אי-מתן עזרה לנפגע תאונת דרכים – גם נחשבת לאחת העבירות נהג חדש
 • חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה – נחשבת לעבירות נהג חדש חמורות
 • אי-מתן זכות קדימה
 • עקיפה שלא כחוק
 • יש לשים לב לתנאי נוסף זה : ביצוע עבירה שבית המשפט גזר עליה פסילת רישיון בפועל ל-3 חודשים ויותר (כלומר גם אם היא לא ברשימה של עבירות נהג חדש)

אם נהג חדש יבצע עבירות נהג חדש מה תהיה התוצאה?

אם נהג חדש יעבור ויורשע באחת מ- עבירות נהג חדש התוצאה בתום השנתיים אתה עלול להידרש לעמוד מחדש בתיאוריה ו/או טסט ו/או בדיקה רפואית (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) – לפי החלטת

משרד הרישוי ועד אשר לא תעמוד בתנאים רישיונך לא יחודש.  וכמו כן כאשר רישיון הנהיגה יחודש, הנהג יוגדר מחדש נהג חדש וידרש לעמוד שוב במבחן השנתיים!

הסבר קצר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים בהקשר של עבירות נהג חדש:

להבדיל מנהג ותיק, נהג חדש אשר מורשע נניח בעבירת הנהיגה בשכרות שהיא אחת מעבירות נהג חדש, סביר להניח שיגיע למכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

כאשר המכון הרפואי הוא הרופא של משרד הרישוי ומייעץ למשרד הרישוי לגבי כשירותם של נהגים לנהוג, 

במכון הרפואי הנהגים עוברים בדיקות במחשב ובדיקות על ידי פסיכולוג ופסיכיאטר כאשר מספיקה תשובה אחת אשר תצביע על מסוכנות והנהג יפסל לשנה במידה ולא מגיש ערר תוך 30 יום מרגע ההחלטה.

חובת הצגת השלט – נהג חדש:

 ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טונות יש להציג שלט "נהג חדש" בצידי השמשה האחורית. השלט צריך להיות על פי התקן. נהג מלווה: נהג חדש נדרש לנהוג כשלצידו נהג מלווה במשך 3 החודשים הראשונים מהוצאת הרישיון נהיגה. יש לשים לב נהיגה ללא מלווה היא אחת מה- עבירות נהג חדש.

מי יכול לשמש נהג מלווה

 • נהג בן 24 ומעלה אשר מחזיק באותו רישיון רכב 5 שנים לפחות.
 • נהג בן 30 ומעלה המחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים לפחות.

עוד על חובת המלווה באתר אור ירוק כתבה על עבירות נהג חדש ==> נהג חדש

נהג שלא יזהר בחובת הליווי עובר אחת ה- עבירות נהג חדש

נהג חדש – הגבלת מספר הנוסעים:

 • נהג חדש שלא הגיע לגיל 21 – לא יסיע יותר מ 2 נוסעים אלא, אם יושב לידו המלווה.
 • נהג מעל גיל 21 -מ לא חלה עליו מגבלת הנוסעים.

דוגמא מהפרקטיקה לנהג חדש אשר עבר עבירה חמורה אולם לא חויב להיות נהג חדש:

דוגמא לנהג חדש אשר עבר עבירה אולם לא חויב באמצעי תיקון מצד רשות הרישוי בשל הסדר טיעון מקל.

למשרדנו הגיע נהג חדש אשר הואשם בנהיגה ללא מלווה (נחשבת לאחת מעבירות נהג חדש) כאשר בעקבות העבירה הוא זומן לבית המשפט לתעבורה.

עכשיו בסיטואציה הזו היכן הבעיה? הבעיה במקרה זה היא שאם הוא מורשע בעבירה כמו שהיא הוא צפוי לעונש של 3 חודשי פסילה. משרדנו צילם את החומר מהתביעות המשטרתיות ולבסוף התגלה לנו כשל בדו"ח אשר הביא בסופו של יום לתיקון כתב האישום כך שהנהג נפסל חודש אחד, אולם יש לשים לב, כי ברגע שהנהג נפסל לחודש אחד ולא 3 חודשים כך מנענו מהנהג שנתיים נוספות של להיות נהג חדש, וכך גם נמנע ממנו לעבור תאוריה מחדש.

יש לציין כי ישנם הרבה דוגמאות מהפרקטיקה ולא נוכל לדון בכולם, אולם תמיד רצוי לבדוק את מצבנו עם עורך דין לתעבורה.

 

עבירות נהג חדש סוף דבר: 

כפי שניתן לראות לעיל, נהג חדש אומנם עבר את מבחן התאוריה והטסט אבל צריך לעמוד במבחן נוסף למשך שנתיים המכיל

בחובו תנאים שונים ומגבלות שונות ורק לאחר שיעברו שנתיים בהצלחה יתקבל הרישיון הקבוע.

 • אם נתפסת על עבירות נהג חדש בעודך נהג חדש מומלץ להתייעץ עם עו"ד תעבורה וזאת על מנת שעורך הדין יבחן את האישום ואת הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה וזאת במטרה להביא לזיכוי או להפחתה בעונש (כאמור לעיל, עונש פסילה שהוא מתחת ל -3 חודשים)!

הכתוב במאמר זה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עם עורך דין תעבורה, העוסק בדיני תעבורה, העוסק בדיני תעבורה

בבקשה דרגו את המאמר
10 דירוגים5/5
פייסבוק
גוגל +
טוויטר
לינקדאין
וואטסאפ

אל תפספסו גם את:

ערעור בדיני תעבורה - עו"ד ערן עקראוי

ערעור בדיני תעבורה

ערעור בדיני תעבורה ערעור בדיני תעבורהאחד מהזכויות של נאשמים היא זכות הערעור, למשרד עורכי דין ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים בכל הערכאות המשפטיות. בית

קרא עוד »
תאונת פגע וברח - עו"ד תעבורה ערן עקראוי

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח: עבירת הפקרה מאמר מקיף על עבירה זו! אין ספק שאחת העבירות הקשות ביותר בפקודת התעבורה הינה עבירת ההפקרה המכונה תאונת פגע וברח.

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

2 תגובות

 1. רן הגב

  האם בטוח אני יוזמן למכון הארבע על נהיגה בשכרות כי אני נהג חדש?

השארת תגובה