עבירות תנועה ע"י קטינים

נהוג לחשוב כי עבירות תנועה יכולות להתבצע רק ע"י נהגים בגירים אשר מלאו להם 18 שנים אך האמת היא כי עבירות תנועה ע"י קטינים הפכו לעניין נפוץ בפרט לאור העבודה כי בימים אלו נהגים רבים מוציאם את רישיון הנהיגה שלהם הרבה לפני גיל 18. בית המשפט אשר דן בעבירות תנועה בישראל הוא בית המשפט השלום לתעבורה אשר באזור שיפוטו התבצעה העבירה.

אולם כאשר מדובר בקטינים, כלומר נהגים שטרם מלאו לו 18 שנים, מבחינת המשפט הפלילי בישראל בית המשפט שדן בעבירות פליליות הוא בית המשפט השלום לנוער ובית במשפט המחוזי בשבתו כביש משפט לנוער.

עבירות תנועה ע

במדינת ישראל גיל הוצאת רישיון נהיגה הוא פחות מגיל 18 ולכן נקבע בחוק כי נהגים קטינים ישפטו בבית המשפט השלום לתעבורה בגין כל העבירות מלבד מס' עבירות תנועה בודדות בגינן ישפטו בבית המשפט לנוער. מדובר בעבירות חמורות אשר המחוקק מצא לנכון להעמיד לדין את הקטין בבית משפט לנוער ובלא בבית משפט רגיל. עבירות התנועה אשר יישפט בגינן הקטין בבית משפט לנוער הן כדלקמן:

  1. נהיגה בשכרות. כאשר הקטין נתפס נוהג כשבגופו אלכוהול.
  2. נהיגה ללא רישיון נהיגה על פי סעיף 10 א' לפקודת התעבורה.
  3. נהיגה בזמן פסילה.

מדוע נקבע חריג לעבירות תנועה אלו אשר בגינן יישפט הקטין בבהמ"ש לנוער:

כאשר אנו מדברים על  עבירת נהיגה בשכרות למשל, מדובר בבעיה התנהגותית אצל הקטין הדורשת טיפול והכוונה. כאשר מדובר על עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה נראה כי התנהגותו של הקטין פורצות גבולות והוא אינו מודע לחומרת מעשיו לרבות הבנת החוק ושמירה על כללים חברתיים אשר נועדו להגן על הציבור ומשתמשי הדרך.

ניתן לומר כי עבירות תעבורה אלו המוגדרות כעבירות תעברוה חמורות נושאות אופי פלילי מובהק המצריכות טיפול וענישה טיפולית צופה פני עתיד כלפי הקטין.

בפס"ד בש"פ 01/7027 פלוני נ' מ"י – הסביר בית המשפט הנכבד כי ההבחנה בין כלל העבירות לבין עבירות של נהיגה ללא רישיון ונהיגה בשכרות הוא שביתר עבירות התעבורה הממד התעבורתי הוא העיקר ונדרשת המומחיות של שופטי התעבורה שיש להם הבנה עמוקה בתחום. בעבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה בשכרות, יש לעבירות אלו אופי פלילי מובהק ולכן נדרשת התערבות של בית משפט לנוער על מנת שניתן יהיה ליישר את דרכו של הקטין.

כמו כן, מלבד החריגים שציינו לעייל רשאי בית המשפט לתעבורה להעביר את השפיטה בעינינו של הקטין לבית המשפט לנוער אם ראה כי העברת התיק תהיה לטובתו של הקטין. במקרה זה, יהיה על שופט התעבורה לנמק את החלטתו.

מה ההבדל בין בית המשפט לנוער לבית המשפט לתעבורה?

באופן כללי ניתן לומר כי בית משפט לנוער מטרתו להביא לשיקום הקטין והחזרתו לדרך המוטב. קיימים לא מעט הבדלים בין שני בתי המשפט כגון דלתיים סגורות, מעורבות שירות המבחן וכו' אך ההבדל העיקרי בין שני ערכאות שיפוטיות אלו הוא הדגש שניתן על שיקום הנאשם ובמקרה שלנו הקטין. הכלל הוא כי כאשר אדם ביצע מעשה פלילי יורשע הוא בדין למעט מקרים חריגים אשר נקבעו בפסיקה.

מה ההבדל בין בית המשפט לנוער לבית המשפט לתעבורה - עו

לעומת זאת, בבית משפט לנוער הכלל הוא להימנע מהרשעת הקטין בדין ולאפשר לו לשקם עצמו ולחזור לדרך המוטב. הרשעת הנאשם דין עלולה לעמוד לו לרועץ בהמשך חייו בפרט כאשר מדובר בקטין אשר כל עתידו לפניו. קטין אשר יורשע בבית משפט גיוסו לצה"ל עלול להימנע וכן בעתיד לא יוכל הוא להתקבל למקומות עבודה הדורשות גיליון פלילי נקי.

אי גיוס לצה"ל בגיל כה צעיר מעבר לעובדה כי יחריג את הקטין מייתר בני גילו עלול גם לדרדרו למצב קשה הרבה יותר ולהפכו לעבריין של ממש. ידוע כי המערכת הצבאית מסייעת ועוזרת לקטינים לשקם עצמם ולהפוך לאנשים התורמים לעצמם ולסביבתם. מסיבה זו בית משפט לנוער נוטה להימנע מהרשעת קטינים בדין על מנת שלא לחסום להם את המשך חייהם.

מבחינת סדרי הדין בבית המשפט לנוער יש חובת ייצוג של סנגור ואם אין לקטין כסף לשלם עבור הייצוג בית המשפט, ימנה לו בהמ"ש סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית. חובת הייצוג במקרה זה רלוונטית לגבי שמירה על עתידו של הנער והענקת מעטפת הגנתית מלאה.

בית המשפט לנוער יש חובת קבלת תסקיר מטעם שירות המבחן בנוגע למצבו האישי של הקטין וסקירת אורח חייו ומשפחתו. במקרים רבים וכפי שצוין קודם לכן, בית המשפט לנוער ימנע מלהרשיע את הקטין ולפגוע בעתידו ויעדיף להשתמש בכלי של "אי הרשעה" תוך מתן עונש חינוכי. עונש חינוכי במקרה זה יטיל על הקטין לבצע שעות התנדבות לתועלת הציבור (של"צ) וכן תחת פיקוחו של שירות המבחן.

במסגרת שעות לתועלת הציבור יתרום הקטין מעצמו למען החברה כולה ויבין היכן טעה ומעד. תרומה זו תסייע לו להמשיך לשקם את עצמו ולחזור לדרך המוטב. לרוב, התנדבות זו תעשה בבתי חולים, בתי אבות וכו'.

קטינים כנהגים חדשים:

נקודה נוספת אשר יש לשים עליה דגש היא שמרבית הקטינים אשר נתפסו מבצעים עבירות תנועה הם נהגים חדש וצעירים. נהג חדש הינו נהג אשר הוציא רישיון נהיגה במשך השנתיים הראשונות ובמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לרישיונו שנתיים. תקופת הנהג חדש היא מעין תקופת מבחן בה לנהג אסור לבצע עבירות תנועה  מסוימות המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה.

בין עבירות אלו ניתן למנות את עבירת נהיגה במהירות מופרזת, עבירת רמזור אדום וכו'. חשוב להדגיש כי גם אם תקבלו דו"ח על מהירות ללא ניקוד הנכם צפויים להיות נהגים חדשים למשך שנתיים נוספות בתום השנתיים הראשונות וכן לעבור תאוריה ו/או טסט ו/או בדיקות במרב"ד. מסיבה זו כאשר נרשם דו"ח תנועה לקטין מומלץ בחום לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שיוכל לסייע לכם כיצד עליכם לפעול. 

במידה ונהג חדש מבצע אחת מעבירות התוספת השלישית לפקודת התעבורה צפוי הוא לעבור אמצעי תיקון שונים אשר תטיל עליו רשות הרישוי.

אמצעי התיקון הם:

חיוב מעבר מבחן עיוני,

חיוב מבחן מעשי,

בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לאחר ביצוע אמצעי התיקון, יידרש מהנהג להיות נהג חדש למשך שנתיים נוספות.

 ייצוג קטינים בעבירות תעבורה ע"י עורך דין לתעבורה:

בין אם מדובר בהזמנה לדין לבית המשפט לנוער בגין ביצוע עבירות שציינו במאמר זה ובין אם מדובר בעבירות אשר נידונות בבית המשפט לתעבורה רצוי ומומלץ להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום התעבורה ונוער.

עורך דין תעבורה יחתור בבית המשפט לנוער לאי הרשעתו של הקטין בעבירה או זיכויו בדין הכול תחת מטרה עילאית ונשגבה לשמור על עתידו של הקטין ולאפשר לו לחזור לדרך המוטב. כאשר מודבר בדו" הנדון בבית המשפט לתעבורה, יחתור עורך הדין לסיים את התיק ללא ניקוד וכן ללא הפעלת סנקציות שונות מצד רשות הרישוי כגון ביצוע מבחן עיוני או מבחן מעשי.

לסיכום:

כפי שראינו מרבית עבירות התנועה ידונו בפני בית המשפט לתעבורה מלבד מספר עבירות חמורות כגון נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בשכרות ונהיגה בזמן פסילה. עבירת תנועה ע"י קטין היא עניין אשר אין להקל בו ראש ומומלץ לפנות להיוועצות של עורך דין מיד עם קבלת ההזמנה. עבירות תנועה חמורות ידונו בפני בית משפט לנוער בהתאם לחוק שפיטה ענישה ודרכי טיפול בנוער. חוק הנוער שפיטה ענישה ודרכי התמודדות מעניקים לבהמ"ש לנוער שיקול דעת גמיש ויד רחבה בבואם לטפל בקטין אשר מעד.

יחד עם זאת, סדרי הדין בבית המשפט לנוער שמים דגש על שיקום הנוער ופחות נוטים להרשיע נאשמים קטינים בדין. בית המשפט לנוער מעדיף לא להרשיע את הקטין ובכך למעשה מאפשר לו להשתקם ולחזור לדרך המוטב. כאשר מדובר בנהג חדש אשר טרם מלאו לרישיון הנהיגה שלו שנתיים יש לזכור כי מעבר לעניין ההרשעה בדין יש לטפל במקביל בסנקציות אשר יוטלו עליו על ידי משרד הרישוי לאחר מתן גזר הדין.

כפי שראינו לקודם לכן, לנהגים חדשים אסור לבצע כל עבירת תנועה המופיעה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה. מסיבה זו, כאשר נרשמת לכם עבירת תנועה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום התעבורה על מנת שיסביר לכם כיצד עליכם לפעול וכיצד להימנע מסנקציות משרד הרישוי. עו"ד המתמחה בתחום יוכל לסייע לכם להבין כיצד עליכם להתמודד עם ההזמנה לדין ובאיזה אופן מומלץ לכם לפעול.

משרדנו משרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' מתמחה ובקיא בדיני תעבורה תוך התמקצעות בעבירות אשר התבצעו על ידי קטינים נהגים חדשים. נרשם לכם דו"ח בגין עבירת תעבורה? אל תותירו לספקות להכריע את גורלכם, צרו עמנו קשר באמצעות כל אחד מערוצי התקשורת באתר האינטרנט שלנו ואנו נפעל לסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק