עבירת מהירות נהג חדש

רישום דו"ח מהירות לכל נהג ותיק או צעיר עלול לגרום להשלכות כבדות משקל על המשך נהיגתו ושלילת רישיונו. הדבר חמור שבעתיים כאשר מדובר בנהג חדש שנתפס נוהג במהירות גובהה העולה על המהירות המותרת ונרשם לחובתו עבירת תנועה או דו"ח בגין עבירת מהירת נהג חדש.

מעבר לעניין הניקוד והקנס הכספי הרי שהנהג שנתפס יאלץ להתמודד עם סנקציות שונות מטעם משרד הרישוי כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה כפי שנפרט בהמשך המאמר.

עבירת מהירות נהג חדש - עו

אם כן, אילו כלים קיימים בעולם המשפט המאפשרים לנהג חדש להתמודד נכונה עם עבירת מהירות ומה עליו לעשות על מנת שיוכל להתמודד כהלכה עם דרישות משרד הרישוי.

מיהו נהג חדש:

נהג חדש הוא כל נהג שטרם חלפו שנתיים מיום קבלת רישיון הנהיגה. שימו לב כי לנהג חדש אין הגבלת גיל בשונה מנהג צעיר ולכן גם אם מדובר בנהג מבוגר בגילו עדין השנתיים הראשונות לקבלת הרישיון יוגדרו עבורו "כנהג חדש".

הסנקציה העונשית לנהג חדש שביצע עבירת מהירות כוללת לצדה רישום נקודות במרשמי משרד הרישוי וכן קנס כספי. גובה הקנס יקבע בהתאם למהירות בה ייתפס הנהג חדש ייתכן והקנס יהיה 250 שקלים (מהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר בדרך בינעירונית), 750 ש"ח או 1,500 ש"ח. באשר לנקודות משרד הרישוי ישנו רישום של 8 נקודות משרד הרישוי או 10 נקודות תלוי בגובה המהירות.

מעבר לנקודות והקנס הכספי, צפוי הנהג החדש לסנקציות נוספות ממשרד הרישוי כאשר תגמר לו תקופת הנהג החדש והוא ירצה לחדש את רישיונו.

לאחר סיום תקופת הנהג החדש וכתנאי לחידוש רישיון הנהיגה מטעם משרד הרישוי, יידרש הנהג החדש לבצע מבחן עיוני (מבחן תאוריה) ולאחר מכן יוגדר שוב נהג חדש לתקופה של שנתיים נוספות. כמו כן, במקרים מסוימים יידרש הנהג אף לביצוע מבחן מעשי, מבחן טסט ואף המכון הרפואי יצטרך לבדוק את כשירותו לנהיגה.

יש לזכור כי כל עבירת מהירות שנהג חדש ביצע בתקופת הנהג חדש השנייה שלו תגרום לו שוב להיות נהג חדש וכך חוזר חלילה. מסיבה זו, במידה וקיבלתם דו"ח מהירות מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני תעבורה על מנת שזה יוכל להמליץ לכם כיצד לטפל בדו"ח זה.

האם כל עבירת מהירות לנהג חדש תגרום לסנקציה ממשרד הרישוי?

קיימת נטייה לחשוב כי עבירת מהירות ללא נקודות (קנס 250 ₪) אינה פוגעת בנהג חדש היות ואין לצד עבירה זו נקודות. בשל ריבוי דוחות מצלמה מסוג א3 המוני נהגים חדשים סבורים כי אין בתשלום דו"ח מהירות ללא ניקוד כדי לפגוע ברישיון הנהיגה שלהם ולכן ממהרים לשלמו.

כל עבירת מהירות אסורה לנהג חדש - עו

מדובר בטעות ומעשה העלולים לגרום לכם לבצע מחדש תאוריה ולהיות נהג חדש תקופה של שנתיים נוספות.

שימו לב כי כל דו"ח מהירות שניתן לכם על ידי שוטר או מצלמת מהירות גם אם הוא ללא ניקוד יש בו כדי לפגוע לכם ברישיון נהיגה ולגרום לכם להיות נהגים חדשים לתקופה של שנתיים נוספות. קיבלתם דו"ח עבירת מהירות נהג חדש עם נקודות או בלי נקודות, אל תמהרו לשלמו. יש לכם 90 ימים כדי להחליט מה ברצונכם לעשות והאם הנכם מעוניינים לשמור על רישיון הנהיגה שלכם ולא להידרש לסנקציות מאת משרד הרישוי.

עבירת המהירות היחידה שאינה פוגעת לנהגים חדשים ברישיון נהיגה היא עבירה לפי תקנה 51 לתקנות התעבורה שעניינה מהירות בלתי סבירה עליה נפרט בהמשך.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מה המקור המשפטי לסנקציה המוטלת על ידי משרד הרישוי

כמו בכל החלטה של רשות מנהלית, גם החלטת משרד הרישוי ניטלת מכוח סמכות החוק ובמקרה זה מכוח פקודת התעבורה. התוספת השלישית לפקודות התעבורה מפרטת אילו עבירות יגרמו לנהג חדש לבצע מבחנים כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה ובהתאם לדרישת משרד הרישוי.

אחת עבירות תנועה המוזכרות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה היא עבירת מהירות על כל דרגותיה למעט עבירה לפי תקנה 51.

שימו לב כי עבירות התוספת השלישית מפרטות מגוון רחב של עבירות שיש בהן כדי לפגוע ברישיון הנהיגה של נהג חדש כגון חציית צומת באור אדום או עבירה הקשורה בתאונות דרכים אך לצורך מאמר זה נתמקד רק בעבירת מהירות. יודגש כי עבירת מהירות אינה מצוינת במפורש בתוספת השלישית אך ניתן לראות כי התוספת מציינת את תקנה 54 לתקנות התעבורה שעניינה עבירות מהירות לרבות מהירות ללא ניקוד.

עבירת מהירות שבוצעה על ידי נהג חדש קודם חידוש הרישיון

לעיתים קרובות בעיקר כאשר מדובר בדו"ח מהירות מסוג הזמנה לדין הרשעת הנהג על ידי בית המשפט נעשית זמן מה לאחר חידוש רישיון הנהיגה על ידי הנהג וסיום תקופת נהג החדש. במקרה שכזה, יש לזכור כי על פי החוק המועד הקובע לביצוע המבחנים הנדרשים על ידי משרד הרישוי הוא מועד ביצוע העבירה.

כך שככל ומשרד הרישוי יבחין כי לנהג שסיים רק עתה את תקופת הנהג החדש תלוי ועומד דו"ח מהירות הממתין לתוצאות המשפט, צפוי הוא לדרוש מהנהג לבצע מבחן עיוני כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה. במקרה שכזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום על מנת שיוכל לתן מענה לבעיה זו.

האם ניתן להמיר לאזהרה דו"ח מהירות לנהג חדש?

היות ומדובר בנהג חדש הרי שוותק נהיגתו הוא קצר ביותר. אחד התנאים להמרה לאזהרה כפי שקבעה משטרת ישראל הוא ותק נהיגה של 7 שנים לפחות ללא כל עבירות. במקרה של נהג חדש, תנאי סף זה אינו מתקיים ולכן לא ניתן לבקש להמיר את הדו"ח לאזהרה.

מה הפתרון לנהג חדש שביצע עבירת מהירות:

ובכן פתרון מהיר וקל לעבירה זו לנהג חדש אין. כפי שצוין קודם לכן, המפלט היחידי הקיים לנהג חדש שביצע עבירת מהירות הוא שינוי סעיף העבירה לעבירה של מהירות בלתי סבירה (תקנה 51 לתקנות התעבורה). באמצעות שינוי העבירה לתקנה זו, יוכל הנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו ולא יצטרך כל מבחן כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה בתום תקופת הנהג החדש.

כפי שנראה מיד, שינוי סעיף העבירה לתקנה 51 לתקנות התעבורה דורש מהנהג או עורך הדין שלו להכין רשימת כשלים מפורטת ומשכנעת מספיק על מנת שהתביעה המשטרתית תעתר לבקשתו ותשנה את סעיף העבירה.

אם כן, כיצד ניתן לשנות את עבירת המהירות לתקנה 51?

שינוי העבירה לעבירה של מהירות בלתי סבירה יכול שיעשה אך ורק במסגרת הליך משפטי ובהסכמת התביעה המשטרתית המייצגת את המדינה בהליך. על מנת שתנאים אלו יצטברו, על הנהג להגיש בקשה להישפט לבית המשפט לתעבורה ולנהל משא ומתן עם התביעה המשטרתית על מנת שזו תשתכנע כי יש מקום לתקן את העבירה לתקנה 51 ובכך לסייע לנהג לשמור על רישיון הנהיגה שלו.

תיקון לעבירה של מהירות בלתי סבירה יעשה לאחר ניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית והעמדתה על ליקויים בחומר הראיות הקיים בדו"ח המצדיק תיקון הדו"ח ושינוי סעיף העבירה. ליקויים אלה יש לאתר מחומר החקירה הקיים בתיק לרבות טופס כיול המכשיר ודוחות פעולה נוספים רלוונטיים קיימים. יודגש כי התביעה המשטרתית ערה לבעייתיות הנגרמת לנהג חדש אשר יורשע בעבירת מהירות מכל סוג שהו ומשכך תתעקש כי רק במקרים המצדיקים זאת ניתן יהיה לתקן את סעיף העבירה לתקנה 51 לתקנות התעבורה.

כיצד ניתן לבצע הלכה למעשה את השינוי בסעיף העבירה:

כפי שפורט קודם לכן ניתן לשנות את סעיף עבירת המהירות רק לאחר הגשת בקשה להישפט וניהול משא ומתן אל מול התביעה המשטרתית. ניהול משא ומתן שכזה דורש ידע ובקיאות בדיני התעבורה והכנת רשימת כשלים מסודרת ונכונה המבוססת על החומר הקיים בתיק.

היות ולנהגים רבים אין כל ידע משפטי בכלל או ידע בדיני התעבורה ניהול משא ומתן שכזה הופך למשימה בלתי אפשרית עבורם ואף עלול להעמידם בסיכון לענישה חמורה יותר במידה וימצאו אשמים בדין. בדיוק בשל סיבה זו רצוי ומומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום ולו האפשרות לצלם את כל חומר החקירה הקיים בתיק ולנהל משא ומתן מוצלח אל מול התביעה המשטרתית.

תהליך ההתדיינות אל מול התביעה המשטרתית לעיתים לקוח זמן אך ככל ומטפל בתיק עורך דין תעבורה מקצועי תשונה עבירת המהירות לעבירה של מהירות בלתי סבירה ובכך למעשה ישמור הנהג החדש על רישיון הנהיגה שלו.

אם אתה קורא מאמר זה והנך נהג חדש שנרשם לו דו"ח מהירות אל תמהר לשלמו. אנו במשרדנו נדאג להעניק לך ליווי משפטי מקיף ומקצועי אשר ישאיר את רישיון הנהיגה שלך בידך. זכור, גם דו"ח עבירת מהירות נהג חדש ללא נקודות עלולה לפגוע לך ברישיון נהיגה. אם אינך בטוח אודות ההליך המשפטי השאר לנו הודעה באמצעות על אחד מהאפשרויות באתר האינטרנט שלנו ואנו נסייע לך להבין מהן האפשרויות העומדות בפניך.

אזהרה: שימו לב, מאמר עבירת מהירות נהג חדש הנו אינפורמטיבי בלבד ובכל מקרה שברצונך לבטל את הדו"ח שקיבלת יש להתייעץ באופן פרטני עם עורך דין תעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק אשר יגרם לעושה שימוש במאמר זה או כל המסתמך עליו. 

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק