פיצוי לנפגעי תאונות דרכים בבית משפט לתעבורה

למרבה הצער, בחלק בלתי מבוטל מתאונות הדרכים נגרמות חבלות למעורבים בתאונה ולעיתים אף נותרות נכויות ונזקים שונים. מעבר לעניין אחריות לתאונה, מבחינת ההליך התעבורתי לפי פקודת התעבורה, הרי שיש לבדוק כיצד ובאיזה אופן תוטל האחריות על פיצוי נפגעי הגוף ובאיזה הליך ניתן למצות אפיק זה.

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים בבית משפט לתעבורה - עו

ידוע שכאשר נהג ביצע עבירת תנועה שגרמה לתאונת דרכים תבחן משטרת ישראל את הראיות נגדו ותחליט בסופו של דבר אם להגיש נגדו כתב אישום או לאו. ידוע גם, כי בחלק "עובדות כתב האישום" המצוי בגוף כתב האישום, מציינת התביעה המשטרתית את הנזק הגופני שנגרם למעורבים בתאונה ובאיזה אופן בדיוק הוא בא לידי ביטוי.

אם כן, שאלת השאלות היא האם ניתן לקבל פיצוי לנפגעי תאונות דרכים בבית משפט לתעבורה בהליך המתקיים בבית משפט זה או שמה יש  לפנות למסלול אחר. כפי שנראה מיד, הסעד העיקרי של פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בהליך של תאונת דרכים מצוי בהליך האזרחי ולא בפקודת התעבורה. יחד עם זאת, לא מן הנמנע כי גם במסגרת הליך תעבורתי בבית משפט לתעבורה יפסוק המותב הדן בתיק פיצוי לנהג שנפגע בתאונת דרכים אם כי פיצוי כספי זה יהיה נמוך באופן משמעותי מהפיצוי הכספי אשר יוכל לקבל בבית משפט אזרחי.

 

נגרם לי נזק גוף בתאונה בה הייתי מעורב על מי חלה החובה לפצות אותי:

חשוב לשים לב להבחנה בין תביעה אזרחית בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונה לבין כתב אישום המוגש על ידי מדינת ישראל כנגד אחד המעורבים החשוד בגרימת התאונה. על אף שלעיתים קרובות התביעה המשטרתית תייחס לנהג החשוד בתאונה גרימה של חבלה לגוף הרי שברוב המוחלט של המקרים לא יקבל הנפגע פיצוי בהליך המתקיים בבית משפט לתעבורה. בית משפט לתעבורה בוחן את אחריותו של הנהג הפוגע במשקפיים פלילים כלומר אם הנהג ביצע עבירת תנועה או לאו אך אינו דן בשאלת האחריות האזרחית לתאונה.

הבסיס החוקי לאחריות האזרחית בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונות דרכים מעוגן בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים שנחקק בשנת 1975. על פי חוק זה, רשאי ויכול נפגע בתאונת דרכים להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של רכבו בגין נזקי הגוף שנגרמו לו. שימו לב, את התביעה בגין נזקי גוף יש להגיש כנגד חברת הביטוח של רכבו של הנפגע ולא של הנהג הפוגע בשונה מתביעת פח (תביעת רכוש). במידה ומדובר בהולך רגל שנפגע יש להגיש את התביעה כנגד חברת הביטוח של הנהג הפוגע.

אם כן, נראה כי במקרה של תאונה הגרמה לנזקי גוף, המסלול הנכון הוא פניה לבית משפט השלום במסגרת תביעה אזרחית לפי חוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים ואם נהג הורשע בבית משפט לתעבורה אז הדרך לפיצוי תהיה קלה על ידי תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים בתאונות דרכים.

 

האם גם בית משפט לתעבורה יכול לתת פיצוי בגין נזקי גוף?

אכן, גם במסגרת הליך "פלילי" המתקיים בבית משפט לתעבורה נגד הנהג שגרם לתאונת דרכים ניתן לקבל פיצוי עבור נזקי גוף. לשופט תעבורה הדן באחריותו הפלילית של הנהג לתאונה, יש סמכות להשית על הנהג הפוגע בין היתר פיצוי כספי לנפגע לצד עונשים נלווים אחרים.

האם גם בית משפט לתעבורה יכול לתת פיצוי בגין נזקי גוף - עו

יחד עם זאת, יש לשים לב כי לרוב הפיצוי שיקבל הנפגע בהליך זה הוא סמלי ונועד אך ורק להביע הזדהות עם כאבו וסבלו של הנפגע ותו לא. מסיבה זו אין להסתמך על פיצוי זה ויש לפנות בכל מקרה לאפיק האזרחי ותביעה לפי חוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים.

פיצוי במסגרת הליך תעבורתי יכול שיינתן על ידי בית המשפט באופן אוטומטי ויכול שיוסכם בין הצדדים במסגרת הסדר טיעון. כפי שצוין קודם לכן, פיצוי במסגרת הליך כזה הוא לא דבר שבשגרה ונעשה לעיתים רחוקות. פעמים רבות כחלק מהסדר הטיעון בין התביעה המשטרתית לנהג הפוגע, מוסכם כי במקום קנס כספי אשר יושת עליו ויופנה לטובת קופת אוצר המדינה יוטל עליו פיצוי למתלונן אשר יעובר ישירות לחשבון הבנק שלו.

גם לנהג שאחראי לתאונה מגיע פיצוי בגין נזקי גוף מחברת הביטוח:

לשאלת האחריות לתאונה אין קשר לעניין פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לנהג הרשלן. כך למשל, נהג שנקבע לגביו שחצה צומת באור אדום ובכך גרם לתאונת דרכים בה נפגעו נוסעים נוספים לרבות הוא עצמו זכאי לפיצוי ויוכל לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את רכבו ולקבל מהם פיצוי עבור נזק הגוף שנגרם לו. אין קשר בין האחריות לתאונה לבין הפיצוי הכספי המגיע לנהג הפוגע כל עוד אינו חרג מהוראות פוליסת הביטוח המבטחת את רכבו כגון נהג בשכרות.

גם בנהיגה בשכרות ישנה פסיקה המטילה אחריות כספית על חברת הביטוח למרות שמדובר במקרה בו הנהג נכנס מדעת למצב של שכרות. נראה כי האחריות האזרחית הביט וחית מבקרה זה הינה אחריות אבסולוטית וחברת הביטול לא יכולה להתנער מאחריותה בטענה כי הנהג הפוגע ביצע עבירת תנועה ומשכך מסרבת היא לפצותו בהליך אזרחי.

יש לשים לב כי לשאלת הביטוח והפיצוי הכספי אין כל קשר לשאלת העונש אשר יוטל על הנהג הפוגע בסופו של יום על ידי בית משפט לתעבורה. עונשים בגין תאונת דרכים יכולים להיות קשים וכבדים ונהגים חדשים המורשעים בעבירות אשר גרמו לתאונות דרכים עלולים למצוא עצמם מופנים לבדיקה ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לרבות עונשים נוספים אחרים כגון פסילת רישיון נהיגה בפועל לתקופה ארוכה וממושכת.

 

את מי אתבע אם נפגעתי בתאונת פגע וברח:

בתאונות בהן לא ידועה זהותו של הנהג הפוגע או לחילופין במקרה של הולך רגל שנפגע מרכב לא מבוטח הגורם היחידי אליו ניתן לפנות בבקשה לפיצוי בגין נזקי גוף היא קרנית. קרנית היא למעשה גוף ממשלתי הפועל מטעם המדינה ונועד לפצות את נפגעי תאונת הדרכים שזהות הפוגע אינה ידוע או לחילופין לא קיים גורם מבטח אחר.

הקמתה של קרנית נועד להביא לתיקון המצב בו נפגעים בתאונות דרכים אינם מקבלים את הפיצוי ההולם והראוי כתוצאה מהעדר ביטוח. מוזמנים לקרוא על העבירה של נהיגת רכב ללא ביטוח חובה. תאונת פגע וברח או תאונות אשר בהן לא קיים ביטוח לרכב הפוגע אינן דבר תלוש מהמציאות. תאונות מסוג זה קורות לעיתים קרובות ולמרבה הצער גם בימים אלו ישנם נהגים האוחזים בכלי רכב ללא ביטוח.

כאשר קרנית מפצה את הנהג הנפגע או הולך הרגל, תפעל היא לאחר מכן כנגד הנהג הפוגע ותפתח בתביעה אזרחית נגדו בגין הפיצוי שהעבירה לאדם שנפגע כתוצאה מהתאונה. המלצתנו היא כי אין לנהוג ברכב ללא ביטוח וכי במקרה של תאונת דרכים לפנות באופן מידי לקבלת ייעוץ על ידי עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה.

 

לסיכום:

פיצוי לנפגעי תאונות דרכים בבית משפט לתעבורה במסגרת הליך פלילי כנגד הנהג הפוגע הוא דבר אפשרי אך לא נעשה כדבר שבשגרה. גם פיצוי שכזה אינו נועד לתקן את הנזקים שנגרמו לנהג הפוגע אלא רק להביע סמליות עם הסבל שנגרם לו. במקרה של תאונת דרכים שגרמה לחבלות לגוף, יש לתבוע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולמצות את ההליכים באפיק זה.

משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי ושות' מתמחה בטיפול בתאונות דרכים שגרמו לחבלות של ממש ויש לו את הניסיון והכלים המתאימים לסייע לנהגים מעורבים בתאונות כאלה. במשרד עו"ד עקראוי ושות' תוכלו לקבל הסבר מקיף אודות האפשריות הקיימות בפניכם במידה והייתם מעורבים בתאונת דרכים. נפגעת בתאונת דרכים? פנה אלינו עוד היום ואנו נדאג לעשות לך סדר בדברים ולכוון אותך בדיוק להיכן שצריך על מנת שתוכל למצות את מלוא זכויותיך.

 

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק