תוצאות במכון הרפואי

בעמוד זה תוכל למצוא הישגים נבחרים של משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי בוועדות ערר תל השומר וכן במרב"ד עצמו.

הישגים במרב"ד וועדת ערר תל השומר
תוצאות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, משרדנו עוסק בייצוג נהגים ומבקשי רישיון אשר נפסלו במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

להלן הישגים נוספים של משרדנו:

לקריאה נוספת על המכון הרפואי לחץ ==> המכון הרפואי לבטיחות בדרכים