ועדת ערר תל השומר - ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

ועדת ערר תל השומר | ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

מאמר בנושא ועדת ערר תל השומר או במילים אחרות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , מידי שנה ניגשים

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי נהגים ומבקשי רישיון.

ועדת ערר תל השומר הוא הגוף אליו מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

צור קשר מהיר

קצת מהישגים בועדת ערר והמכון הרפואי!

ועדת ערר תל השומר היא רשות מעין שיפוטית אליה מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הוגדרתם "בלתי כשירים לנהיגה"? לא מרימים ידיים! 

הצעד הבא עבורכם הוא הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , תוך 30 יום מרגע הינתן ההחלטה.

הערר יוגש ל ועדת ערר תל השומר בדואר רשום + ערר בכתב + צירוף שובר אגרה משולמת, 

עורך דין לתעבורה יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך,

יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חוו"ד רפואית הכרחית. בועדת הערר שבתל השומר מתקיימים עררים על

החלטות המכון הרפואי  לבטיחות בדרכים (המרב"ד). הועדה הינה

ועדה רפואית. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים ובסופה ניתנת המלצה אל משרד הרישוי האם לקבל

את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או האם להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.

יש לציין כי לועדה הרפואית כוח רב ואפשרויות בלתי מוגבלות! , היא יכולה לשלוח את העורר לבדיקה נוספת בהתאם לבעיה על

מנת לקבל חוות דעת נוספת בטרם החלטה.

לא פעם אני נתקל באנשים שאינם  מודעים לזכותם הבסיסית לקבל את הממצאים מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, שמפרטים מדוע הם נפסלו.

  • הערר יוגש לוועדת ערר של משרד הבריאות בתל השומר.
  •  עורך דינכם יבחן את הדוקומנטציה הרפואית  שעליה  ביסס  המכון  את החלטתו, ובעת הצורך,  יפעל בשיתוף עם  מומחה רפואי  שיספק חו"ד רפואית הכרחית.

התקנה אשר מקנה לועדת ערר תל השומר את כוחה לפעול הינה תקנה 195 לתקנות התעבורה:

סמכויות ועדת הערר:

סעיף 195א. 

(א) ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או

להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן – בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו – המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

 (ב)  קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג)   דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד)  נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה)  המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

אגרות 

סעיף 195ב. 

אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערר כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי 

סעיף 195ג. 

(א)   רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן – הממצאים).

(ב)  סברו רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

בבקשה דרגו את המאמר

4.5/54 דירוגים
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

אל תפספסו גם את:

עו"ד תעבורה ערן עקראוי

דוחות בררת משפט

דוחות בררת משפט צור קשר מהיר נהג יכול להיתקל בשני סוגי דוחות דוח מסוג הזמנה לבית המשפט – כגון נהיגה בשכרות , נהיגה במהירות מופרזת

קרא עוד »
עורך דין תעבורה הטוב בארץ מיהו? - עו"ד תעבורה ערן עקראוי

עורך דין תעבורה הטוב בארץ

עורך דין תעבורה הטוב בארץ מיהו? צור קשר מהיר עורך דין תעבורה הטוב בארץ ? רובנו מכירים את הפסוק המפורסם "יהללך זר ולא פיך", כמובן

קרא עוד »

השארת תגובה