ועדת ערר תל השומר – ערעור על החלטת המרב"ד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מאמר בנושא ועדת ערר תל השומר או במילים אחרות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

דע לך כי אם נפסלת בשל אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או מסיבה רפואית, אז דע לך כי זכותך לערער על ההחלטה תוך 30 ימים לוועדת ערר בתל השומר.

 

מידי שנה ניגשים למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי נהגים ומבקשי רישיון הן בשל הפניה ממשרד הרישוי והן מסיבות בריאותיות.

הוועדה היא הגוף אליו מוגש הערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

ערעור על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו

 

קצת מהישגי המשרד בוועדת ערר והמכון הרפואי!

ועדת ערר תל השומר היא רשות מעין שיפוטית אליה מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות

הוגדרתם "בלתי כשירים לנהיגה"? לא מרימים ידיים!

הצעד הבא עבורכם הוא להגיש ערר על החלטת המרב"ד, תוך שלושים ימים מרגע הינתן ההחלטה.

בקשת הערר יוגש לוועדה בדואר רשום + ערר בכתב + צירוף שובר אגרה משולמת,

להלן הכתובת של משלוח הערר – כתובת הוועדה

יש לשים לב: כי לא ניתן להגיש את הערר ב- רשות הרישוי אלה רק בכתובת לעיל.

עורך דין תעבורה עם ניסיון בוועדות יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך,

יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית. בוועדת הערר מתקיימים ערערים על

החלטות המכון הרפואי  לבטיחות בדרכים (המרב"ד).

הועדה הנה ועדה רפואית השייכת למשרד הבריאות. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים

ובסופה ניתנת המלצה לרשות הרישוי האם לקבל את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או האם להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.

יש לציין כי לוועדה הרפואית כוח רב ואפשרויות בלתי מוגבלות! , היא יכולה לשלוח את העורר לבדיקה נוספת בהתאם לבעיה על

מנת לקבל חוות דעת נוספת בטרם החלטה.

לא פעם אני נתקל באנשים שאינם  מודעים לזכויותיהם הבסיסיות לקבל את הממצאים מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים,

שמפרטים מדוע הם נפסלו.

ייצוג ב- ועדת ערר תל השומר

יש לזכור כי ניתן להיות מיוצג בוועדה ע"י עורך דין לתעבורה.

 

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות השאר פרטיך
או חייג: 052-559-5831, אנו כאן למענך!

 

לאן יוגש הערר?

הערר יוגש ל- ועדת ערר תל השומר של משרד הבריאות.

עורך הדין יפעל להחזיר לכם את הרישיון

עורך דינכם יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך, יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית.

התקנה אשר מקנה ל- ועדת ערר תל השומר את כוחה לפעול הנה תקנה 195 לתקנות התעבורה:

סמכויות וועדת הערר מוגדרות ב:

סעיף 195א. 

(א) ועדת הערר (ועדת ערר תל השומר) רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או

להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן – בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו – המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

 (ב)  קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג)   דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה  מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד)  נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה)  המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

הערת – יש לשים לב כי את האגרה יש לצרף משולמת + הערר ולשלוח אותם בדואר רשום ל- ועדת ערר תל השומר

אגרות 

סעיף 195ב.

אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערעורים כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי 

סעיף 195ג.

(א)   רופא מוסמך או ועדת ערעורים, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן – הממצאים).

(ב)  סברו רופא מוסמך או ועדת ערעור, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

ייצוג ב- ועדת ערר תל השומר ע"י עורך דין לתעבורה:

כפי שראינו לעיל, מידי שנה נפסלים על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אלפי מבקשי רישיון נהיגה (ציבורי , פרטי, משא כבד) וכן בעלי רישיון אשר עברו עבירות חמורות בניגוד לפקודת התעבורה כגון נהיגה בשכרות, נהגים חדשים שעברו עבירות חמורות.

הצעד הבא עבור אותם מבקשי רישיון הוא הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר את הערעור יש להגיש תוך 30 ימים מרגע קבלת התשובה / ההחלטה ממשרד הרישוי לוועדה.

אולם הרבה מהנהגים קוראים באינטרנט מאמרים כאלה ואחרים ומגישים ערר ל- ועדת ערר תל השומר, כאשר הערר כולו מבוסס על סיפור אישי, הצורך ברישיון לצורכי פרנסה ועוד סיפורים…

בחלק מהמקרים לא נגרם נזק ובחלק מהמקרים הדבר עלול להביא לאיבוד הרישיון הקיים (כן זה שהמכון לא לקח), כפי שרשמתי לעיל, מדובר בוועדה רחבת סמכויות ובסמכותה לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם לרעה!

לכן עו"ד לתעבורה עם ניסיון עשיר בתחום התעבורה והמרב"ד בפרט, יפעל להזמין את התיק הרפואי מהמכון, ובהתאם לנתונים והנימוקים של המכון יכין את קו ההגנה עוד לפני הבדיקה בוועדת העררים.

יש להבין כי גם אם אזרח ללא הבנה בתחום מזמין את החומר הרפואי, עדיין זה לא כל החומר הרפואי היות וחומר זה איננו כולל חומרי גלם של סוגי הבדיקות או הטסטים שעבר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כמו כן מדובר בחומרים אשר כתובים במונחים רפואיים או מונחים מתחום הפסיכולוגיה

ועל מנת להבין מה כתב המשורר יש צורך בהבנה של המטרייה הרפואית או הפסיכולוגית ולפעמים שניהם יחדיו.

עלות מול תועלת

לכן ניתן לערער לבד כמו שאפשר ללכת לבית המשפט לבד, אולם יש לזכור! כי הנזק אשר עלול להיגרם גדול מהחיסכון! בסופו של יום מדובר בוועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע וטיעונים כגון: אני בסדר נהגתי כך שנים לא יתקבלו היות וזה שטוען כי נהג כך שנים, זה מסיבה שכל השנים המכון או הועדה לא ידעו עליו ועכשיו הם כן!

לכן על מנת להציל את רישיון הנהיגה, רצוי להתייעץ עם עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אשר יבדוק את סיכויי הערר ב- ועדת ערר תל השומר ויכין את קו ההגנה האופטימלי עבורכם, תוך בדיקת התיק במרב"ד!

יש לדעת כי גם אם נפסלתם על ידי ועדת ערר ניתן להגיש ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים בשאלה משפטית בלבד!, אשר לו הסמכות לתת פסק דין המשנה את החלטת הועדה.

שאלות ותשובות נפוצות בנוגע לו- ועדת ערר תל השומר:

במידה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים פסל אותכם, יש באפשרותכם להגיש ערר לוועדת ערר תל השומר תוך 30 ימים.

תוך כמה זמן מקבלים החלטה של הועדה?

החלטה של ועדת ערר נשלחת למשרד הרישוי תוך 30 ימים מרגע הועדה .

ניתן לפנות לוועדה רק באמצעות דואר אלקטרוני: fax-infoma@moh.gov.il
FAX: 03-5661945

הגשת ערר עולה כסף ומחיר האגרה עומד 1080 ש"ח, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון או באמצעות שובר אשר ניתן במשרד הרישוי.

רצוי ואף מומלץ להיות מיוצגים בוועדת ערר, שכן יש להגיש ערר מנומק שיתבסס על הממצאים שנקבעו במכון הרפואי ועוד פעולות רבות, אשר יעלו את הסיכוי לקבלת הרישיון, יש לזכור אם תכשלו בוועדה תצטרכו להמתין תקופה ארוכה מאוד עד שתוכלו לגשת למכון פעם נוספת.

במאמר זה עסקנו ב-
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
חבל על הזמן, תמיד זמינים ושירותיים , מלווה את החברה שלנו כבר 4 שנים בכל מה שקשור לדיני תעבורה . מאוד מרוצה
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
18:51 22 Aug 21
ערן הכי מקצועי שהכרתי עד היום 👍
GuYuZ Gaming
GuYuZ Gaming
10:17 19 Aug 21
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אני חייב להמליץ על עורך דין תעבורה ערן עקראוי, ערן סידר לי את הרישיון שכבר חשבתי שלא הראה שוב וכבר קניתי 🚲. מזל היה לי להגיע לערן מהאינטרנט ותודה רבה לגוגל 😂השירות היה ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ללא ספק והתוצאות היו אפילו 10 כוכבים. תודה רבה לךעורך דין ערן עקראוי מכל ה-🥰אם לא הייתי מכיר אותך סביר מאוד שהייתי מוכר את🚙 חחח
Lior dangoor
Lior dangoor
17:38 13 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
תותח על
iris iris
iris iris
18:27 30 Jan 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
ממש טיפול נהדר קיבלתי עורך דין צבאי מעולה
REMINA YEDODAYEV
REMINA YEDODAYEV
13:50 23 Jan 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
gan noale
10:23 15 Aug 14
התקשרתי וקיבלתי מענה לא נעים. ברגע שהוא הבין שאין לו איך לעזור ולהוציא ממני כסף הוא פשוט ניתק את השיחה בחוסר נימוס ולא ענה כשהתקשרתי שוב.
נריה טאוב
נריה טאוב
12:32 31 May 20
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן