ועדת ערר תל השומר - ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

ועדת ערר תל השומר - ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
נפסלת בשל אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה, אז דע לך כי זכותך לערער על ההחלטה תוך 30 ימים לועדת ערר בתל השומר.

מאמר בנושא ועדת ערר תל השומר או במילים אחרות ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , מידי שנה ניגשים

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים אלפי נהגים ומבקשי רישיון הן בשל הפניה ממשרד הרישוי והן מסיבות בריאותיות.

הוועדה היא הגוף אליו מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

קצת מהישגים בועדת ערר והמכון הרפואי!

ועדת ערר תל השומר היא רשות מעין שיפוטית אליה מוגש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הוגדרתם "בלתי כשירים לנהיגה"? לא מרימים ידיים!

הצעד הבא עבורכם הוא להגיש ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים , תוך שלושים ימים מרגע הינתן ההחלטה.

בקשת הערר יוגש לוועדה בדואר רשום + ערר בכתב + צירוף שובר אגרה משולמת,

להלן הכתובת של משלוח הערר>> כתובת הוועדה

יש לשים לב: כי לא ניתן להגיש ערר ב- רשות הרישוי אלה רק בכתובת לעיל.

עורך דין תעבורה עם ניסיון בוועדות יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך,

יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית. בוועדת הערר מתקיימים עררים על

החלטות המכון הרפואי  לבטיחות בדרכים (המרב"ד). הועדה הנה

ועדה רפואית השייכת למשרד הבריאות. הועדה מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים ובסופה ניתנת המלצה לרשות הרישוי האם 

לקבל

את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או האם להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.

יש לציין כי לועדה הרפואית כוח רב ואפשרויות בלתי מוגבלות! , היא יכולה לשלוח את העורר לבדיקה נוספת בהתאם לבעיה על

מנת לקבל חוות דעת נוספת בטרם החלטה.

לא פעם אני נתקל באנשים שאינם  מודעים לזכויותיהם הבסיסיות לקבל את הממצאים מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, 

שמפרטים מדוע הם נפסלו.

ייצוג בועדה

יש לזכור כי ניתן להיות מיוצגים בוועדה ע"י עורך דין לתעבורה.

לאן יוגש הערר?

הערר יוגש ל- ועדת ערר תל השומר של משרד הבריאות.

עורך הדין יפעל

עורך דינכם יבחן את הדוקומנטציה הרפואית שעליה ביסס המכון את החלטתו, ובעת הצורך, יפעל בשיתוף עם מומחה רפואי שיספק חו"ד רפואית הכרחית.

התקנה אשר מקנה ל- ועדת ערר תל השומר את כוחה לפעול הנה תקנה 195 לתקנות התעבורה:

סמכויות וועדת הערר מוגדרות ב:

סעיף 195א. 

(א) ועדת הערר (ועדת ערר תל השומר) רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או

להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן – בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו – המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין.

 (ב)  קבעה ועדת הערר מועד לבדיקה מחודשת של מבקש לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת לפני המועד שקבעה הועדה.

(ג)   דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת כאמור בתקנת משנה (ב) לא תיערך למבקש בדיקה מחודשת אלא אם חלפה שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

(ד)  נבדק מבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) ונמצא בלתי כשיר לנהיגת רכב לא תיערך למבקש כל בדיקה מחודשת נוספת אלא אם חלפו שנתיים מיום שנתנה ועדת הערר את החלטתה.

(ה)  המבקש בדיקה מחודשת כאמור בתקנות משנה (ג) או (ד) יצרף לבקשתו חוות דעת מפורטת החתומה בידי רופא מומחה.

הערת – יש לשים לב כי את האגרה יש לצרף משולמת + הערר ולשלוח אותם בדואר רשום ל- ועדת ערר תל השומר

אגרות 

סעיף 195ב. 

אגרה בעד בדיקה רפואית או בעד ערר בפני ועדת ערעורים כאמור בסימן זה תהיה כמפורט בתוספת הראשונה וכאמור בתקנה 15א.

מסירת מידע רפואי 

סעיף 195ג. 

(א)   רופא מוסמך או ועדת ערעורים, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיה ונימוקים (להלן – הממצאים).

(ב)  סברו רופא מוסמך או ועדת ערעור, לפי הענין, כי מסירת הממצאים, כולם או חלקם, לידי מבקש רשיון נהיגה או בעל רישיון נהיגה עלולה לפגוע בו מטעמים רפואיים, ימסרו את הממצאים שביקש לידי רופא מטעמו.

ייצוג ב- ועדת ערר תל השומר ע"י עורך דין לתעבורה:

כפי שראינו לעיל, מידי שנה נפסלים על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, אלפי מבקשי רישיון נהיגה (ציבורי , פרטי, משא כבד) וכן בעלי רישיון אשר עברו עבירות חמורות בניגוד לפקודת התעבורה כגון נהיגה בשכרות. הצעד הבא עבור אותם מבקשי רישיון הוא הגשת ערעור על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כאשר את הערעור יש להגיש תוך 30 ימים מרגע קבלת התשובה / ההחלטה ממשרד הרישוי לוועדה.

אולם הרבה מהנהגים קוראים באינטרנט מאמרים כאלה ואחרים ומגישים ערר ל- ועדת ערר תל השומר, כאשר הערר כולו מבוסס על סיפור אישי, הצורך ברישיון לצורכי פרנסה ועוד סיפורים… בחלק מהמקרים לא נגרם נזק ובחלק מהמקרים הדבר עלול להביא לאיבוד הרישיון הקיים (כן זה שהמכון לא לקח), כפי שרשמתי לעיל, מדובר בוועדה רחבת סמכויות ובסמכותה לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים גם לרעה!

לכן עו"ד לתעבורה עם ניסיון עשיר בתחום התעבורה והמרב"ד בפרט, יפעל להזמין את התיק הרפואי מהמכון, ובהתאם לנתונים והנימוקים של המכון יכין את קו ההגנה עוד לפני הבדיקה בוועדת העררים. יש להבין כי גם אם אזרח ללא הבנה בתחום מזמין את החומר הרפואי, עדיין זה לא כל החומר הרפואי היות וחומר זה איננו כולל חומרי גלם של סוגי הבדיקות או הטסטים שעבר במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כמו כן מדובר בחומרים אשר כתובים במונחים רפואיים או מונחים מתחום הפסיכולוגיה, ועל מנת להבין מה כתב המשורר יש צורך בהבנה של המטרייה הרפואית או הפסיכולוגית ולפעמים שניהם יחדיו.

עלות מול תועלת

לכן ניתן לערער לבד כמו שאפשר ללכת לבית המשפט לבד, אולם יש לזכור! כי הנזק אשר עלול להיגרם גדול מהחיסכון! בסופו של יום מדובר בוועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע וטיעונים כגון: אני בסדר נהגתי כך שנים לא יתקבלו היות וזה שטוען כי נהג כך שנים, זה מסיבה שכל השנים המכון או הועדה לא ידעו עליו ועכשיו הם כן!

לכן על מנת להציל את רישיון הנהיגה, רצוי להתייעץ עם עו"ד תעבורה אשר יבדוק את סיכויי הערר ב- ועדת ערר תל השומר ויכין את קו ההגנה האופטימלי עבורכם, תוך בדיקת התיק במרב"ד !

יש לדעת כי גם אם נפסלתם על ידי ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים בשאלה משפטית בלבד!, אשר לו הסמכות לתת פסק דין המשנה את החלטת הועדה.

כנסו גם לפורום: פורום המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. כמו כן תוכלו להיכנס גם ל- מאמרים בנושא המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

מוזמנים לקרוא מאמרים חדשים בנושא >> כתב אישום תאונת דרכים וגם >> פסילה של קצין משטרה וגם – דו"ח על חגורת בטיחות.

שאלות ותשובות בנוגע לוועדת ערר

במידה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים פסל אותכם, יש באפשרותכם להגיש ערר לוועדת ערר תל השומר תוך 30 ימים.

החלטה של ועדת ערר נשלחת למשרד הרישוי תוך 30 ימים מרגע הועדה .

ניתן לפנות לוועדה רק באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]
FAX: 03-5661945

הגשת ערר עולה כסף ומחיר האגרה עומד 1080 ש"ח, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באופן מקוון או באמצעות שובר אשר ניתן במשרד הרישוי.

רצוי ואף מומלץ להיות מיוצגים בוועדת ערר, שכן יש להגיש ערר מנומק שיתבסס על הממצאים שנקבעו במכון הרפואי ועוד פעולות רבות, אשר יעלו את הסיכוי לקבלת הרישיון, יש לזכור אם תכשלו בוועדה תצטרכו להמתין תקופה ארוכה מאוד עד שתוכלו לגשת למכון פעם נוספת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר ועדת ערר תל השומר

8 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה