ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר

ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר
ערכאת הערעור אשר אליה מוגש ערעור על החלטת ועדת ערר - תל השומר הוא בית המשפט לעניינים מנהליים. הערעור יוגש על שאלה משפטית בלבד! משרדנו מייצג נהגים / או מבקשי רישיון אשר לא אושר להם הרישיון בוועדת ערר

במאמר זה שנכתב ע"י עורך דין תעבורה ערן עקראוי, נעסוק ב- ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר – בתל השומר, כלומר נהגים / מבקשי רישיון אשר הגישו ערר ל- וועדת הערר בתל השומר אך הערר נדחה! ומכאן הדרך לערער על החלטה זו היא בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים.

יש לשים לב! הערעור המנהלי לא דן בכל טענה כפי שרבים חושבים,

אלה רק בשאלה משפטית! מהי שאלה משפטית ועוד נראה בהמשך המאמר.

נקודה חשובה נוספת היא שאת הערעור ניתן להגיש רק אחרי שהגשתם ערר על החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והוועדה דנה בעניינכם!!!!!

בנוסף יש לשים לב כי מבחינה פרוצדורלית מדובר בהליך של ערעור מנהלי ולא עתירה מינהלית כפי שרבים חושבים ורושמים,

כך שאם תבחרו בדרך להגשת עתירה ולא ערעור העתירה תידחה – על כן אסור לטעות!

צור קשר מהיר

מזה ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר - תל השומר ?

אדם אשר נפסל במכון הרפואי לבטיחות בדרכים מלהחזיק רישיון נהיגה הן מטעמים רפואיים והן מהנימוק של "אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה" או מהנימוק של חוסר התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה או מסיבה רפואית,

רשאי להגיש ערר לועדת ערר תל השומר תוך 30 ימים, מיום שההודעה נמסרה לו על-ידי רשות הרישוי (תקנה *195(א) לתקנות התעבורה).  

במידה והנהג / או מבקש הרישיון סבור כי הוועדה שגתה בעיניינו  הוא רשאי להגיש ערעור מנהלי בשאלה משפטית בלבד לבית המשפט המחוזי על החלטת ועדת הערר

החוק המסדיר את הגשת הערעור הוא סעיף 55 א(ב) לפקודת התעבורה:

ערעור על החלטה של רשות הרישוי לפי סעיף 51, שניתנה מטעמים של כשירות רפואית לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית כאמור בסעיף 55א(ב), תהיה נתונה לערעור לפני בית המשפט לעניינים מינהליים; ערעור כאמור יהיה בשאלה משפטית בלבד.

סעיף 55 א(ב) לפקודת התעבורה

תוך כמה זמן יש להגיש את הערעור המנהלי על החלטת ועדת ערר - תל השומר:

המועד להגשת ערעור תוך 45 יום מקבלת ההחלטה של ועדת ערר. כבר פה יש לציין!!! כי שליחת הפרוטוקול (ההחלטה של ועדת הערר) ועדת הערר מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים, לוקח זמן, על מנת לא לאבד את הזכות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי יש להכין בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר.

כפי שניתן לראות הסעיף מדבר כי הערעור יוגש בשאלה משפטית בלבד! מה היא שאלה משפטית?

רבים האנשים אשר היו בוועדת ערר תל השומר וחושבים ש- ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר הוא על כל טענה!

וחושבים כי יגיעו לבית משפט המחוזי ויוכלו לטעון כל טענה, כמו למשל, "אני בסדר" "נהגתי 20 שנה לפני…"

אך המחוקק הגביל אותנו בשאלה משפטית בלבד ולמה בשאלה משפטית בלבד:

נפסק כבר בפסקי דין רבים שעסקו בנושא "מקום שהפעילה הרשות מומחים מטעמה, לא ישים עצמו בית-המשפט מומחה"

אז מה היא שאלה או שאלות משפטיות להלן נסקור כמה דוגמאות לשם הבנה:

ראשית יש להבין כי המונח טענות משפטיות לקוחות מתחום המשפט המנהלי, ו- ערעור  מנהלי מתנהל בבית המשפט המחוזי אליו

האציל בג"צ (בית המשפט העליון) חלק מסמכויותיו, כאשר משפט מנהלי עוסק בהתנהלות נכונה של רשויות השלטון, וישנם כללים ברורים בפסיקה המנהלית אשר מחייבים את הוועדה לפעול על פיהם ואם לא תעשה כך, בית המשפט יכול לפסול את ההחלטה של הוועדה או להחזיר את הנבדק לבדיקה מחודשת אצל הרכב אחר וזאת, על מנת להסיר את הפגם שנפל בהחלטת הוועדה ועוד.  

להלן סקירה של כמה מהכללים (אשר מהווים את העילה המשפטית) שוועדה שהיא מעין שיפוטית כמו ועדת ערר תל השומר צריכה לפעול על פיהם ובמידה והוועדה לא פועלת על פיהם, ניתן להגיש ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר.

שאלה משפטית אחת היא "זכות הטיעון":

זכות הטיעון  היא זכותו של המערער  לשמיעה הוגנת, שמשמעותה, בין היתר, שהמערער יישמע בלב פתוח ובנפש חפצה, ונניח לדוגמה שאדם נכנס לוועדת ערר ולא ניתנת לו האפשרות לדבר!

האם במצב זה אפשר להגיד שהמערער נשמע בלב פתוח ובנפש חפצה? בוודאי ולא וזו שאלה משפטית!

ויפים כאן הדברים לציטוט במיסגרת פסק דין עמ"נ 433/04 , מפי כב' השופט עודד גרשון :

"התנהלות הוועדה כאמור לעיל לקויה באופן המצדיק את התערבות של בית המשפט. אין זה מתקבל על הדעת שאדם שזכותו נפגעה ואשר המחוקק קבע מנגנון של גוף מעין שיפוטי האמור לשמוע את השגותיו של האזרח שנפגע ינהל דיון בשיטת הסרט הנע בעניינם של עשרות אנשים שכולם הוזמנו". עוד נקבע כי, כך גם נראה כי הזמן שהוקצה למערער לטעון טענותיו בפני הוועדה היה זמן קצר ביותר ועובדה היא שהועדה לא רשמה מפיו של המערער דבר, שהרי הפרוטוקול מתחיל ישירות במילים "התרשמות הוועדה".

ציטוט במיסגרת עמ"נ 433/04 , מפי כב' השופט עודד גרשון :

שאלת משפטית נוספת היא חובת ההנמקה:

בעצם חובת ההנמקה מחייבת את הוועדה לנמק את ההחלטה ולמה זה חשוב?

היות והחלטה שאינה מנומקת אינה מאפשרת ביקורת: לא על ידי מקבל ההחלטה בדיעבד, לא על ידי הממונה על מקבל ההחלטה ולא על ידי בית המשפט. על כן, "על הרשות המנהלית חלה חובה לפרט את הנסיבות ולבאר את הנימוקים שהביאו להחלטה.

וניתן דוגמא- נניח אדם ניגש לועדה והועדה פסלה אותו מלקבל רישיון מסוג B אולם לאופנוע כן ניתן לו אישור, אבל קריאה של ההחלטה לא מסבירה מדוע אופנוע כן ורישיון לרכב לא! האם החלטה כזו מנומקת?

בוודאי שלא!

היות ומדובר בתחום מורכב מאוד וברור שלא נוכל להכניס למאמר זה את כל הפרטים, נסתפק בשתי השאלות המשפטיות לעיל!

עירבון ואגרות ב- ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר:

מלבד האגרה בסך 1388 ש"ח  לפתיחת התיק, לפי תקנות סדרי דין האזרחי ,  

לאחר הגשת ה- ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר לבית המשפט המחוזי, אשר לו הסמכות המקומית לדון בערר, יקבע

עירבון להבטחת הוצאות המשיבים (דיינו הפרקליטות) בערעורים מסוג זה העירבון הוא גבוה מאוד ומגיע לסכומים של 15,000 אלף ש"ח,

אבל עדיין דלתות בית המשפט לא נסגרות בפני אזרחים, ובמידה והמערער לא יכול לעמוד בגובה העירבון הוא יכול להגיש בקשה להפחתה או ביטול וגם נושא זה סבוך ומורכב ומצריך ידע בפסיקה ובחוק. רק נציין כי בבקשה לפטור מעירבון על המערער להראות בין היתר (בבקשה), סיכויי הצלחה של הערעור, וכן להראות כי המערער עשה הכל להשיג את הכסף אך הניסיון לא צלח ועוד…

לבדיקת גובה אגרה (לא עירבון) לחץ פה>> אגרות אתר בתי המשפט

לסיכום ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר:

התוצאות בפסק הדין  בערעור על החלטת ועדת ערר, יכולים להיות ביטול החלטת הועדה והחזרת הרישיון, תיקון הפגם

למשל אם ההחלטה לא נומקה אז התיק יוחזר לועדה לנימוק. ועוד…

במידה ונפסלת בועדת ערר רצוי להתייעץ עם עו"ד לתעבורה אשר עוסק במשפט מנהלי, ולבחון את המקרה לגופו , לא תמיד כדי להגיש ערעור מנהלי ל- בימ"ש המחוזי על החלטת ועדת ערר ודבר זה תלוי בגורמים רבים בין היתר מה נעשה לפני הערעור.

יש לציין כי ערעור לבית המשפט העליון איננו בזכות אלה צריך לבקש רשות לערער.

הכתוב במאמר ערעור מנהלי על החלטת ועדת ערר אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוייטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

בבקשה דרגו את המאמר

1 rating5/5

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

מהירות מופרזת עונש , שלילה | עו"ד תעבורה ערן עקראוי

מהירות מופרזת עונש, שלילה?

מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה נתפסת נוהג במהירות מופרזת ? מאמר זה יעסוק בנושא מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה, משרדנו מטפל

קרא עוד »
ערעור על דוח מהירות - משרד עורכי דין עקראוי ושות'

ערעור על דוח מהירות

ערעור על דוח מהירות קיבלת דוח על נהיגה במהירות מופרזת, בתוספת נקודות? אולם אתה יודע כי הדו"ח לא מוצדק! מאמר זה יסביר לקורא מהו ערעור

קרא עוד »
בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה - עוד תעבורה ערן עקראוי

בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה!

בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה – האם כדאי? קיבלת דו"ח תנועה משוטר?קיבלת ממשטרת ישראל דוח מסוג ברירת קנס? מה הם האופציות העומדות בפניך והאם בכלל

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה