דוח מהירות ממל"ז: מד מהירות לייזר

נרשם לכם דוח מהירות ממל"ז מד מהירות לייזר? לאחרונה אנו עדים לאכיפה מוגברת של משטרת ישראל בגין עבירת מהירות הנמדדת באמצעות מד מהירות לייזר. מדובר במכמונת למדידת מהירות ניידת וקטנה אשר מתופעלת על ידי השוטר המפעיל בשטח (מכונה אקדח לייזר או LTI 20-20)

דו

במטרה לאתר נהגים אשר עברו עבירת נהיגה במהירות מופרזת.

יש לשים לב כי לא מדובר במכשיר אשר מצלם את רכבו של הנהג בדומה למצלמת א3 אלה במכשיר אשר מודד מהירות באמצעות טכנולוגית דופלר השולחת קרן לייזר אל רכב המטרה ומחשבת את מהירותו על פי נוסחה קבועה. במאמר שבפנינו נדון ונבחן את מכשיר הלייזר, מכשיר לאכיפת מהירות נייח, נראה גם כיצד ניתן להתמודד משפטית עם מכשיר זה ובאיזה אופן מומלץ לנהג אשר נרשם לו דו"ח תנועה לפעול.

איך עובד מכשיר הממל"ז?

אקדח לייזר משטרתי עובד על אפקט דופלר השולח קרן לייזר אל רכב המטרה ובאמצעות נוסחה קבועה מודד את מהירות נסיעתו. השוטר מפעיל המכשיר, בדרך כלל יעמוד בצד הכביש ויכוון את מכשיר הלייזר למספר רכב המטרה, קרן הלייזר תפגע בחזית הרכב ותשוב אל המכשיר. במכשיר הממל"ז ישנה נוסחה קבועה המחשבת את מהירות הרכב הנמדד לפי חזרת הקרן למכשיר.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

לאחר ששוטר ננעל על רכב המטרה נוסע במהירות העולה על המותר, הוא עוצר את הנהג ומראה לו את המהירות שנמדדה במכשיר. לאחר מכן, רושם השוטר המפעיל את דוח מהירות ממל"ז ומוסר אותו לנהג. יש לציין כי בתי המשפט לתעבורה השונים וכן בית המשפט העליון קבעו כי אקדח לייזר משטרתי הנו מכשיר אמין וכשיר לשימוש בתנאי שהשוטר המפעיל מבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם תפעולו.

מה המהירות המותרת?

מהירות בדרך בין עירוניתעונש
מהירות עד 25 קמ"שקנס 250 ש"ח ללא ניקוד
26 – 40 קמ"שקנס 750 ש"ח ו – 8 נקודות
41 – 50 קמ"שקנס 1500 ש"ח ו – 10 נקודות
מהירות בדרך עירוניתעונש
מהירות עד 20 קמ"שקנס 250 ש"ח ללא ניקוד
30 - 21 קמ"שקנס 750 ש"ח ו - 8 נקודות
31 - 40 קמ"שקנס 1500 ש"ח ו - 10 נקודות

בעצם קיימים שני סוגי דוחות מהירות ממל"ז

כאמור לעיל ישנן שתי אפשרויות לרישום דו"ח בגין ביצוע עבירת מהירות ממל"ז.

  • דוח מהירות ממל"ז מסוג הזמנה למשפט – הנהג יוזמן לדין ובהתאם לכלל נסיבות העניין לרבות המהירות בה נהג ייגזר דינו.
  • דוח מהירות מסוג ברירת קנס – דו"ח מהירות מסוג ברירת קנס מתחלק לשלושה מדרגים של רישום דו"ח מהקל אל החמור יותר. דו"ח מהירות על סך 250 ש"ח ללא נקודות. דו"ח מהירות על סך 750 ש"ח הכולל 8 נקודות ודו"ח מהירות על סך 1,500 ש"ח הכולל 10 נקודות.

שני סוגי דוחות של מהירות ממל

בדו"ח הזמנה למשפט המועד למשפט נקבע בשטח והנהג מקבל הזמנה לבית המשפט לתעבורה במקום ע"י השוטר.

בדוחות משטרה מסוג ברירת משפט לנהג יש 90 ימים להחליט אם הוא רוצה להישפט בגין עבירת מהירות או לשלם את הקנס. במידה והנהג מעוניין להישפט, עליו למלא את הספח המצורף אל הדו"ח תנועה המכונה בקשה להישפט ולשלוח אותו לכתובת מרכז פניות נהגים במשטרת ישראל. הזמנה לדין תשלח לנהג בדואר רשום מאוחר יותר.

מהם התנאים הנדרשים משוטר להפעלה תקינה של מכשיר ממל"ז

על מנת שניתן יהיה להרשיע נהג בעבירת מהירות אשר נמדדה על ידי מכשיר ממל"ז בשטח על התביעה להוכיח כי השוטר המפעיל פעל בהתאם לנהלים המשטרתיים והוראות הפסיקה הרלוונטית.

מד מהירות לייזר - עו

במידה והשוטר השמיט פרט רלוונטי כלשהו או לא מילא אחר הוראות הפעל המכשיר ייתכן כי דו"ח המהירות יבוטל או יתוקן לעבירה שאינה נושאת בתוכה נקודות משרד הרישוי. להלן מספר דוגמאות של פעולות רלוונטיות אשר על השוטר לבצע בזמן המדידה או בזמן ההכנה לה:

  • נדרש כי המדידה לא תתבצע מעל 300 מטרים מרכב המטרה. ככל והשוטר מעוניין לבצע מדידה רחוקה כזו עליו להשתמש בחצובה.
  • נדרש כיול  יומי של מכשיר הממל"ז. כמו כן, כיול תקופתי של המכשיר בהתאם הוראות היצרן.
  • נדרש קשר עין בין רכב המטרה לשוטר. איבוד קשר עין עלול להשליך על עוצמתן של הראיות בתיק.
  • נדרש קו ראיה נקי מהפרעות בין הרכב הנמדד לשוטר. ככל ורכב אחר חסם את שדה הראייה של השוטר ייתכן כי יתעורר ספק בהקשר לביצוע העבירה.
  • בלילה נדרש קטע דרך מואר וכן כלי רכב יחיד בנתיב הנסיעה.
  • יש להוריד 5 קמ"ש מהתוצאה הסופית על מנת למנוע אי דיוקים. לדוגמה, במכשיר הממל"ז נמדדה מהירות של 90 קמ"ש לפני הפחתה. בהתאם לתקנות, יופחתו 5 קילומטרים כך שהתוצאה שתירשם הינה 85 קמ"ש.

פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה

בעבירות מהירות מופרזת בהן הדוח על מהירות ממל"ז הוא מסוג הזמנה למשפט יוזמן הנהג לשימוע בפני קצין משטרה אשר יחליט אם לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים. דוח מהירות ממל"ז מד מהירות לייזר המייחס לנהג חריגה קיצונית מהמהירות המותרת במקום יגרום לו להתייצב בפני קצין משטרה אשר יערוך לו שימוע מנהלי.

לקצין המשטרה סמכות ושיקול דעת להחליט האם יש מקום להורות על פסילת רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 ימים או שמה בשל נסיבות העניין להותיר את רישיון הנהיגה בידיו. חשוב לציין כי גם אם קצין המשטרה החליט בסופו של יום לא לשלול את רישיון הנהיגה אין זה אומר כי במסגרת הדיון המשפטי לא יישלל רישיונו. לקצין המשטרה אמנם שיקול דעת רחב במסגרת שימוע מנהלי אך כאשר מדובר על הדיון בתיק העיקרי בהחלט רשאי בהמ"ש להורות על שלילת רישיון הנהיגה אם ימצא לנכון לעשות כן.

במידה וקצין המשטרה החליט לשלול את רישיון נהיגה ניתן  להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית משפט לתעבורה. לרוב, דיון בבקשה יערך בתוך מספר ימים ממועד הגשתה ובמסגרתה רשאי בית המשפט להיעתר לה במלואה או לקצר באופן חלקי את הפסילה. חשוב להציג בפני בהמ"ש את כל המסמכים והנסיבות הרלוונטיות אשר לטעמכם יש בהם כדי להביא לביטול הפסילה.

פסילה מנהלית ע

הערה: הנהג יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין תעבורה בשימוע אשר נערך בפני קצין משטרה וכן במסגרת דיון משפטי בבקשה לביטול הפסילה המנהלית.

עבירת מהירות איך ניתן לצאת מזה

בשונה מדו"ח מהירות א3 העוסק באכיפה דיגיטלית הרי שבדו"ח ממל"ז עבירת המהירות נמדדת על ידי שוטר אשר נדרש לבצע לא מעט פעולות על מנת שניתן יהיה להרשיע את הנהג בסופו של דבר בבית המשפט. שלל פעולות אלו גורמות לא אחת לשוטרים הנמצאים בשטח לבצע לא מעט טעויות ברישום הדו"ח או להשמיט פרטים רלוונטיים לצורך ביסוס עבירת מהירות.

עין מקצועית של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה תוכל להבחין בקלות בכשלים העולים מרישום הדו"ח וייתר המסמכים הרלוונטיים ובהתאם לפנות ללשכת התביעות ולהציגם בפניהם. כשלים אלו יש בהם כדי להכריע בגורלו של דו"ח המהירות ולקבוע בגין איזו עבירה יורשע הנהג בסופו של יום. היות ודוחות מהירות לרוב כוללים בתוכם 8 נקודות משרד הרישוי או 10 נקודות, הרי שמטרת העל בטיפול בדוחות אלו היא הפחתת הניקוד ושמירה על רישיון הנהיגה של הנהג.

אם נרשם לכם דו"ח בגין נסיעה במהירות מופרזת על ידי שוטר סביר להניח כי בהתאם לכשלים העולים מחומר הראיות ניתן יהיה לפעול עבורכם ולהביא לתוצאה בה רישיונכם ישמר ולא תאלצו לבצע קורסים שונים מטעם משרד הרישוי או אמצעי תיקון כאלה ואחרים. מסיבה זו, עם רישום הדו"ח, מומלץ לפנות לעורך דין מקצועי אשר יחווה את דעתו לעניין רישום הדו"ח ולאחר מכן ימליץ לכם כיצד ובאיזה אופן לפעול.

כיצד יכולים לעזור עורכי דין לתעבורה בעבירת דוח מהירות ממל"ז?

עורך דין העוסק בדיני תעבורה יצלם את החומר מהתביעה המשטרתית ויעבור על המזכרים שנערכו על ידי שוטר / שוטרים בשטח עם עצירת הנהג ורישום הדו"ח. כמו כן, עורך הדין יבדוק את בדיקות הכיול התקופתיות והיומי של מכשיר הממל"ז ויוודא כי הכיול נערך כהלכה ואכן המכשיר תקין. לאחר עיון בחומר, יכין עורך הדין רשימת כשלים אשר איתר ומצא בחומר הראיות ויפנה ללשכת התביעות במטרה להגיע להסדר טיעון.

הסדר טיעון הינו עניין הנגזר מחומר הראיות ומעוצמת הכשלים אשר הצליח עו"ד לאתר בהן. לעיתים, הסדר טיעון יכלול ביטול הדו"ח לחלוטין ולעיתים שינוי העבירה לעבירה שאינה כולל נקודות משרד הרישוי. ישנם מצבים שמפאת חומרת העבירה ועברו התעבורתי של הנהג הסדר הטיעון יתייחס כלל לתקופת הפסילה אשר תוטל על הנהג ולא תעסוק כלל בנושא הניקוד.

כל מקרה לגופו וכל נהג בהתאם לנסיבותיו האישיות. ישנם מצבים בהם עורך הדין ימליץ לנהג לנהל את המשפט בעניינו ולחתור לזיכויו בבית המשפט. טיפולו של עורך הדין בעבירת דוח מהירות ממל"ז מד מהירות לייזר אינו מסתכם רק בשימוע המנהלי וייצוג הנהג בפני קצין המשטרה. עורך הדין יסייע לנהג אף במסגרת הדיון המשפטי וייצג אותו נדרש בפני כל ערכאה נדרשת.

אזהרה: כל מה שנכתב במאמר דוח מהירות ממל"ז הינו מאמר אינפורמטיבי וכללי ואין לראות את האמור במאמר זה כייעוץ משפטי. בכל מקרה לפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם  עורכי הדין לתעבורה / עורך דין לתעבורה העוסק בתחום ואין הכותב או משרדו אחראים לשום נזק מכל סוג אשר יגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק