הזמנה לדין מהירות מופרזת – עבירת מהירות מסוג הזמנה לדין

קיבלתם הזמנה לדין על מהירות מופרזת?

מאמר הזמנה לדין מהירות מופרזת נכתב ע"י משרד עורכי דין לתעבורה ערן עקראוי ושות' מתוך מטרה להמחיש לכלל הנהגים כיצד יש לפעול במידה ונרשמה לכם הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת מהירות מופרזת.

הזמנה לדין מהירות מופרזת - עו

המאמר שבנדון, הינו מאמר מפורט המכיל סוגיות אשר פרסמו בעבר במאמרים אחרים באתרנו. במסגרת מאמר זה, נפנה לסוגיות קשורות ורלוונטיות על מנת שתוכלו להרחיב את הידע כמה שניתן.

דוחות נהיגה במהירות מופרזת יכולים להיות מסוג ברירת משפט כלומר לנהג ישנה אפשרות לשלם את הדו"ח או להגיש בקשה להישפט בגינו. דוחות נהיגה במהירות יכולים להיות אף מסוג הזמנה לדין ועל הנהג יהיה להתייצב בבית המשפט במועד שיקבע לו.

להלן עבירות מהירות מסוג הזמנה לדין מהירות מופרזת:

סעיף 54 לתקנות התעבורה, קובע כי לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן:

בדרך עירונית:

מהירות מופרזת 41 קמ"ש מעל המהירות המותרת. נניח ומותר לנסוע בדרך עירונית 50 קמ"ש הרי שנהג אשר יחרוג ממהירות זו וייסע 91 קמ"ש תירשם לו הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית משפט.

בדרך בין עירונית:

מהירות מופרזת 51 קמ"ש מעל המהירות המותרת. במידה והמהירות המותרת במקום הינה 90 קמ"ש הרי שנהג שייתפס נוהג במהירות של 141 קמ"ש יוזמן לדין וכן יקבל זימון להתייצב בפני קצין אשר עלול לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של 30 ימים.

מהן מהירויות חריגות בגינן תירשם הזמנה לדין?

  • עבירות מהירות חריגות הן עבירות קצה אשר המהירות בה נתפס הנהג נוהג היא מהירות גבוהה מאוד המסכנת חיים. כך למשל, בכביש בו המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש, נתפס הנהג נוהג במהירות של 175 קמ"ש. גם אם ייתפס הנהג במהירות של 165 קמ"ש עדין מהירות זו תחשב כמהירות קצה והוא יקבל זימון לשיפוט מהיר בבית משפט לתעבורה.
  • עבירת שעות נהיגה ומנוחה: לנהגים מקצועיים. נהגי משאית, נהגי מונית וכו' אשר נוהגים על רכבים כבדים מוכרחים לישון כמו שצריך שעות מספיקות על מנת שיהיו ערניים במהלך נהיגתם.
לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

 

שימוע בפני קצין משטרה :

שימוע בפני קצין משטרה כאשר נרשמת הזמנה לדין מהירות מפורזת הוא הליך מנהלי המתקיים תמיד כאשר הנהג חורג חריגה קיצונית מהמהירות המותרת. מדובר בהליך אשר לכאורה אינו קשור לתיק העיקרי עצמו ולמשפט אשר יתנהל בעניין הנהג אך בהחלט זוהי פעולה אשר יש לתן את הדעת אליה כאשר נהג נתפס נוהג במהירות מופרזת, מהירויות קצה.

בשל העובדה כי קצין המשטרה אינו בית משפט ואינו קובע אם הנהג אכן ביצע את המיוחס לו או לאו הרי שלעיתים הליך זה יכול להיות קשה יותר ומשמעותי יותר עבור הנהג. נהג אשר רישיון הנהיגה שלו יישלל על ידי קצין המשטרה לתקופה של 30 ימים ובסופו של דבר ימצא זכאי בבית המשפט או יגיע להסדר טיעון אשר אינו כולל פסילת רישיון נהיגה לכאורה ירגיש כאילו ביצע פסילה שלא לצורך.

מסיבה זו, אין להקל ראש בשימוע מנהלי וכאשר נרשמת הזמנה לדין בגין ביצוע עבירה זו לרבות הזמנה לקצין משטרה לצורך שימוע יש לפנות בו במקום לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שזה יוכל לסייע לכם להציל את רישיון הנהיגה טרם יכריע קצין המשטרה בעניין ללא כל השיקולים שהונחו בפניו.

סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע כי נהגים אשר ביצעו אחת מעבירות התעבורה המופיעות בתוספת הרביעית  לפקודה כגון, תאונת דרכים, מהירות מופרזת וכו' יוזמנו לשימוע בפני קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. בעבירת מהירות מסוג הזמנה לדין, בסמכותו של קצין המשטרה לפסול את רישיון נהיגה של הנהג לתקופה של 30 ימים. במידה והנאשם איננו מתייצב לשימוע רשאי הקצין לפסול אותו בהעדרו.

כיצד ניתן לבטל פסילה מנהלית?

נציין כבר עתה כי ישנו מאמר מקיף בנושא זה ואנו ממליצים לכם לעיין בו בלינק הבא >> בקשה לביטול פסילה מנהלית. לצורך פסקה זו נאמר כי לאחר השימוע המנהלי, באפשרותו של הנהג להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט לתעבורה אשר באזור שיפוטו התבצעה העבירה. לאחר פתיחת התיק והגשת הבקשה במזכירות בית המשפט, יש להעביר עותק ממנה (הכוונה לזימון שמפיק בית המשפט) לתביעות תעבורה.

במסגרת הבקשה יש לתקוף משפטית את החלטת הקצין הפוסל ולהסביר מדוע ישנם פגמים בהחלטתו. ניתן אף לעלות טיעונים העוסקים בנסיבות אישיות במסגרת הבקשה כגון מצב רפואי, מצב כלכלי וכו'. חשוב כי הבקשה תהיה תמציתית ומקיפה במובן שיעלו בה כל הנושאים אשר הנכם סבורים כי על בית המשפט לתן את הדעת.

במסגרת הדיון בבקשה בית המשפט יבדוק אם ההחלטה של הקצין סבירה בשני מישורים:

  • ראיות לכאורה – יש לציין כי ראיות לכאורה הן ראיות גולמיות שטרם עברו את כור ההיתוך של בית המשפט ובשלב זה בית המשפט איננו דן במשקלן אלה רק אם הן קיימות או לאו. בדיקה זו תתמקד במזכרים שרשמו השוטרים בשטח, הדוח עצמו שניתן לנהג, פלטי כיול של המכשיר וכדומה.

לרוב, קשה יהיה לטעון לאי קיומן של ראיות לכאורה אולם במקרים מסוימים בהחלט יתכן כי עוצמת הראיות תיחלש מסיבות מסוימות התלויות בפעולות השוטרים בשטח.

  • מסוכנות הנהג – את מסוכנות הנהג ניתן ללמוד מעברו התעבורתי, סוג העבירות שביצע בחייו וכן ומהמקרה הנוכחי.

רבים חושבים כי נסיבות אישיות הן מרכיב חשוב לצורך ביטול החלטת קצין המשטרה אולם חשוב לדעת כי נסיבות אישיות לבדן אינן מספיקות כדי להביא לביטול החלטת הקצין ויש להציג בפני בית המשפט שיקולים כבדים יותר וסיבות של ממש.

הזמנה לדין מהירות מופרזת במקרה של דו"ח מהירות מסוג ברירת משפט:

כפי שרשמנו לעיל, ישנן עבירות מסוג הזמנה לדין מהירות מופרזת אך ישנן גם עבירות מהירות מסוג ברירת קנס אשר באפשרותו של הנהג להחליט אם ברצונו לשלם את הדו"ח או להגיש בקשה להישפט ולהתייצב בבית המשפט במועד שיקבע לו. במילים פשוטות, לנהג קיימת בחירה אם לשלם את הקנס ובכך להודות בביצוע העבירה לרבות רישום הנקודות המופיעות לחובתה או להגיש להישפט בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח ולהילחם על חפותו בבית המשפט.

איך מבקשים להישפט על מנת שתתקבל הזמנה לדין?

במסגרת בקשה להישפט בגין דו"ח עבירת מהירות יש לשלוח את הספח המצורף לדו"ח המכונה בקשה להישפט תוך 90 יום ממועד קבלתו.

טופס בקשה להישפט על דוח תנועה - עו

המועד האחרון לשליחת הבקשה להישפט רשום על גבי הדו"ח בחלקו של מועד תשלום הקנס. מועד תשלום הקנס הוא למעשה המועד האחרון בו יכול הנהג להגיש להישפט. את ספח הבקשה להישפט חתום יש לשלוח בדואר רשום לכתובת המצוינת על הספח ולשמור את אישור הדואר. לאחר שליחת הבקשה, יקבל הנהג הזמנה לדין מהירות מופרזת לבית המשפט אשר לו הסמכות המקומית לדון בעבירה.

ראה הרחבה באתר המשטרה לבקשות להישפט >> מדור פניות נהגים במשטרה או ניתן לקרוא באתרנו מאמר ערעור על דוח תנועה.

אם מדובר בדו"ח מסוג הזמנה לדין מהירות מופרזת:

הרי שעל הדוח הזמנה לדין מהירות מופרזת יהיה רשום מועד הדיון הקבוע להקראה ראשונה בבית משפט.

מהו דיון הקראה וכיצד מתנהל הליך זה בבית המשפט לתעבורה

בין אם מדובר בדו"ח ברירת משפט אשר בגינו הוגשה בקשה להישפט ובין אם מדובר בהזמנה לדין בגין מהירות מופרזת הדיון הראשון בבית משפט בעניין הדו"ח הוא מסוג הקראה כלומר בית המשפט מקריא לנהג את כתב האישום  ביום ההקראה מקריא בית המשפט לנאשם את המיוחס לו ושואל אותו מה תשובתו. על הנאשם לענות לבית המשפט אם הוא מודה במיוחס לו או כופר בביצוע העבירה:

ככל והנהג מודה בביצוע העבירה יקבע בית המשפט כי הוא אשם בעבירה ויכריע את הדין בעניינו. לאחר מכן, ייתן בית המשפט גזר דין והמשפט יסתיים באותו היום. במידה והנהג כופר בביצוע העבירה, התיק יקבע להוכחות, כלומר יוזמנו השוטרים אשר ערכו את הדו"ח ואילו הנאשם יצטרך לחקור אותם חקירה נגדית ולהוכיח כי לא ביצע את העבירה.

הדרך לגילוי האמת בשיטת המשפט האדברסרית הנהוגה בישראל היא על ידי חקירה נגדית של עדי התביעה. למעשה, בחקירה נגדית יכול הנהג לחקור את השוטרים חקירה צולבת במטרה להגיע לאמת ולהראות כי הדברים שנרשמו על ידם אינם נכונים. בסיום פרשת התביעה ולאחר שהעדים מסרו את גרסתם, תגיע פרשת ההגנה ואם לנהג עדים מטעמו זה המקום להביאם לבית משפט ובאמצעותם להוכיח כי לא ביצע את העבירה.

עם שמיעת כל עדי התביעה וההגנה בתיק, ישמעו סיכומים של המשפט ולאחר מכן תינתן הכרעת הדין כלומר הנהג ימצא אשם או זכאי. במידה והנהג זכאי המשפט יסתיים באותו היום והתיק המשפטי ייסגר. ככל והנהג ימצא אשם התיק יקבע לטיעונים לעונש כאשר כל צד יבקש עונש על פי האינטרס שלו. לבסוף יינתן גזר הדין המהווה יחד עם הכרעת הדין פסק הדין.

להרחבה ניתן לקרוא מאמר >> איך מתנהל משפט תעבורה

ניהול ההליכים בסוגיית הזמנה לדין מהירות מופרזת:

לצערנו לא ניתן לסכם בפסקה אחת את אופן ניהול משפט הזמנה לדין היות ומדובר בתורה שלמה ובנושא הדורש מיומנות ומקצועיות. כמו כן, נושא מצלמות מהירות הינו נושא המורכב מחלקים טכניים, הוראות יצרן, נהלים של המשטרה ופסיקה של בית המשפט העליון כך שקצרה היריעה מלהסביר אודות כלי אכיפה זה. נניח, ככל ומדובר במכשיר ממל"ז, על מנת שתתקבל תוצאה אמינה נדרש מפעיל המכשיר לעמוד בכללים רבים כגון כיול יומי של המכשיר בתחילת משמרת ובסופה, נהלים קפדניים של רישום הדוח ונספחיו, הוראות היצרן להפעלת המכשיר וכו'.

על מנת להגיע להסדר טיעון מקל בעניינו של הנהג, נדרשת יכולה הבחנה בפרטים קטנים הקיימים בתיק וכן יכולת קריאת החומר המשפטי. מסיבה זו, יש להתייעץ עם עורך דין המכיר את סדרי הדין (הקראה , טיעונים לעונש , חקירה נגדית) באופן מוחלט ומקצועי.  בנוסף, עורך דין לתעבורה ילמד את התיק ויחפש כל כשל אפשרי בראיות על מנת לנסות ולהביא זיכוי ללקוח או הסדר טיעון מקל ככל שניתן.

יש להבין כי כיום המצב מעט שונה מכפי שהיה בעבר זאת בעקבות צו שנכנס בחודש ינואר 2017 שם נקבע רף חדש לעבירת מהירות מבחינת הזמנה למשפט. אם בעבר הוזמנו נהגים במהירות של 41 מעל המותר בדרך בין עירונית הרי שלאחר כניסת הצו לתוקפו יוזמנו לדין רק ממהירות של 51 קמ"ש ומעלה.

ניקוד בעבירה של הזמנה לדין:

יש להבין כי ניקוד אינו קשור לבית המשפט באופן ישיר והוא מופיע לצד העבירה המיוחסת לנהג. מי שמנהל את שיטת הניקוד בעבירות תעבורה הוא משרד הרישוי כך כאשר נהג מורשע בעבירה מסוימת משרד הרישוי רושם את הניקוד המופיע לצד העבירה באופן אוטומטי לחובתו. צבירת נקודות עלולה להשפיע על רישיונו של הנהג ולפגוע בו קשות.

ניקוד בעבירת מהירות מסוג הזמנה לדין - עו

העובדה כי נקודות משרד הרישוי מופיעות באופן אוטומטי לצד העבירה אינה אומרת כי לא ניתן לטפל באופן מקצועי בדו"ח שנרשם לחובת הנהג. ככל ועורך הדין יטפל בדו"ח הזמנה לדין מהירות מופרזת יוכל הוא לעלות על כשלים בחומר הראיות הקיימים בדו"ח ולאחר מכן לנהל משא ומתן עם התביעה המשטרתית במטרה להגיע להסדר טיעון מקל אשר יסיים לנהג את הדו"ח ללא נקודות.

מבחינת ניקוד המופיע לצד עבירה הוא יכול להיות 10 נקודות כאשר מדובר בעבירה של הזמנה לדין או עבירת מהירות גבוהה או 8 נקודות כאשר מדובר בעבירת מסוג ברירת משפט, קנס כספי בחריגה של פחות מ- 31 קמ"ש מעל המותר נניח כאשר מדובר בדרך בין עירונית.

מה הדין לגבי נהג חדש אשר מיוחסת לו עבירת מהירות:

אחת העבירות האסורות לנהג חדש היא עבירת המהירות, כל עבירת מהירות גם אם היא ללא ניקוד משרד הרישוי (כלומר עבירה של 250 ש"ח קנס ללא נקודות). כל עבירת מהירות תחייב נהג חדש באמצעי תיקון אשר יקבעו ע"י משרד הרישוי כגון תאוריה ו/או טסט ו/או בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכן להיות נהג חדש למשך שנתיים נוספות.

מה עושים אם כן במצב כזה? על מנת שנהג חדש יוכל להבטיח את השמירה על רישיון הנהיגה שלו יהיה עליו לשכנע את התביעה המשטרתית להמיר את סעיף העבירה של מהירות מופרזת לתקנה קלה יותר הנקראת תקנה 51 לתקנות התעבורה. תקנה זו מייחסת לנהג נהיגה במהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך אך אינה פוגעת ברישיון הנהיגה של הנהג חדש.

איך יכול עורך דין לתעבורה יכול לעזור?

משרד עורכי דין לתעבורה הוא בהחלט הכתובת הנכונה לטיפול בעבירות תעבורה והזמנה לדין על מהירות מופרזת. היות ולעורך דין תעבורה עם ניסיון בתחום יש ידע פרקטי רב וכן הוא שולט בסדרי הדין לרבות חקירת עדים במידה והתיק יתנהל. לעו"ד המתמחה בתחום התעבורה יכולות להגיע להסדרי טיעון מקלים עם התביעה המשטרתית ככל ובתיק התגלו ליקויים בחומר הראיות.

כמו כן, עורך דין תעבורה ילמד את התיק ובמידה וימצא כשלים בחומר הראיות יכול לשכנע את התביעה לשנות את סעיף העבירה לסעיף קל יותר למשל ללא נקודות או לקבוע את התיק להוכחות במטרה לנסות להביא לזיכויו של הנאשם וכך לשמור על רישיון הנהיגה שלו לטווח ארוך. משרדנו משרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' מתמחה בעבירות תעבורה לרבות הזמנה לדין מהירות מופרזת. ככל וניתנה לכם הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת מהירות, זה הזמן לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ראוי ומתאים על מנת שניתן יהיה לסייע לכם להתמודד עם העבירה כנדרש ולשמור על רישיון הנהיגה שלכם.

לייעוץ משפטי הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו המייצג נהגים ברחבי הארץ בעבירות תעבורה ומעניק להם שירות מקצועי בכל הכרוך בכך. ניתן ליצור עמנו קשר בכל אמצעי ההתקשרות המופיעים באתר האינטרנט שלנו.

אזהרה: בכל מקרה של הזמנה לדין מהירות מופרזת יש להתייעץ עם עו"ד תעבורה ואין להסתמך על מאמר זה שהינו אינפורמטיבי בלבד ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם למי שיעשה שימוש בכתוב במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק