חזקת הבעלות: קיבלתי דו"ח אבל לא אני נהגתי

לאור ריבוי דוחות מצלמה מסוג א'3 הפך המונח חזקת הבעלות להיות שגור כמעט בפי כל נהג ונהג שנתקל אי פעם בדו"ח מסוג זה. השימוש במונח משפטי זה עולה פעם אחר פעם כאשר בעל הרכב מתמודד עם שאלת זהות הנהג שהחזיק ברכבו בעת ביצוע העבירה.

חזקת הבעלות - עו

האם חזקת בעלות רלוונטית רק לדוחות מצלמה מסוג א'3 או שניתן להשתמש בה גם לעבירות תעבורה אחרות? כיצד ניתן להתמודד עם הטלת אחריות על נהג אשר ברור כי לא נהג ברכב במועד ביצוע העבירה אך נרשם לחובתו דו"ח תנועה?

על כל שאלות אלו ננסה לענות במאמר הקרוב ונסביר כיצד ניתן להתמודד עם חזקה זו המטילה אחריות על בעל הרכב אך ורק מכוח היות בעליו. יש לזכור כי חזקת הבעלות היא עניין המטיל אחריות על בעלי הרכב אך ורק מכוח היותו בעליו ללא קשר לזהות מבצע העבירה. חזקת בעלות מתייחסת כמובן לדוחות מצלמה הקולטות בתמונה את הרכב מבצע עבירה.

 

הבסיס החוקי לחזקת הבעלות:

כפי שצוין, חזקת הבעלות הינה מונח משפטי המטיל את האחריות לכל עבירה שהתבצעה ברכב על בעליו אלא אם יוכיח כי אדם אחר החזיק בו במועד ביצוע העבירה. חזקה זו מקורה בפקודת התעבורה ומעוגנת בסעיף 27ב(א) לפקודה. סעיף 27 לפקודת התעבורה אומר בזה הלשון:

בעלות על רכב - עו

"נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב (להלן – המחזיק), או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו".

אם כן, לשונו של סעיף 27ב(א) לפקודה מטיל את האחריות המשפטית על בעליו של הרכב בגין כל עבירה שהתבצעה בו אלא אם יוכיח שאדם אחר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה.

לעיתים, בעלי רכבים רבים חושבים שאם יטענו כי לא החזיקו ברכב במועד ביצוע העבירה או לא יודעים מי החזיק בו יוכלו למלט עצמם מאימת הדין אך לא כך הדבר. למעשה, אנשים אלו יכולים למצוא את עצמם מורשעים מכוח חזקת הבעלות ועלולים לקבל עונשים שונים מכוח היותם בעלים של הרכב נשוא הדו"ח.

לא אחת משרדנו נתקל בבתי משפט בנהגים אשר טוענים כי לא נהגו ברכב במועד ביצוע העבירה אך לא ידעו להצביע על זהות הנהג אשר החזיק בו. כל עוד הנהג לא ידע להגיד מי החזיק ברכבו במועד ביצוע העבירה הרי שמכוח חזקת הבעלות תוטל עליו האחריות לביצועה. לבית המשפט סמכות להרשיע את הנהג מכוח חזקת הבעלות זולת אם הוכיח מי נהג ברכב העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב להלן המחזיק או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו

 

באילו מקרים תעלה טענת חזקת העלות

השימוש בחזקת הבעלות יכול להיעשות במספר מקרים שונים, אנו נמנה את הנפוצים שבהם. חשוב לשים לב כי טענה זו תעלה על ידי התביעה המשטרתית או על ידי בית המשפט במקרים בהם זהות הנהג מוטלת בספק ועל הנהג להצביע מיהו הגורם אשר החזיק ברכבו.

  • שימוש ברכב במסגרת עבודה. כיום, חברות רבות מעניקות לעובדיהן רכב מטעמן כחלק משיפור תנאי השכר. חברות מסודרות וגדולות לרוב תערוכנה רישום מסודר של הנהגים המחזיקים ברכבים ואף תחתימם על תצהיר לקיחת אחריות. יחד עם זאת, קיימות חברות רבות שאינן דואגות לערוך רישום שכזה ולאחר מכן כשמתקבל הדו"ח קשה לדעת איזה נהג החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה. יש לזכור כי לעיתים הדו"ח מתקבל זמן מה לאחר ביצוע העבירה ולאחר חלוף הזמן קשה לברר איזה אדם החזיק ברכב בפרט כאשר ישנם מספר נהגים המחזיקים בו.
  • מספר בני משפחה הנוהגים באותו כלי רכב. כאשר ישנם מספר בני משפחה הנוהגים באותו כלי רכב אך הרכב רשום רק על שם בן משפחה אחד תקום ותעלה חזקת הבעלות כאשר יתקבל דו"ח מצלמה מסוג א'3.
  • תאונת דרכים כאשר זהות הנהג לא ידועה. מקרים אלו לרוב מתרחשים כאשר הנהג נמלט מזירת התאונה ולא ידועה זהותו. במקרה מסוג זה ימוצו ההליכים המשפטיים כנגד בעל הרכב אלא אם יוכיח כי אדם אחר החזיק ברכבו במועד ביצוע עבירה זו.
  • ביצוע כל עבירת תנועה אחרת. רכב המעורב בביצוע עבירת תנועה אך זהות הנהג איננה ידועה בעל הרכב יאלץ להתמודד עם דו"ח תנועה או כתב אישום תלוי בסוג העבירה. מקרים אלו נפוצים בעבירות שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה המצולמות על ידי מצלמות טקטיות או בעבירות של אי ציות לשוטר כשנהג הרכב נמלט ולא ידועה זהותו.

 

פתרונות אפשריים להתמודד עם טענת חזקת הבעלות:

למרבה הצער לא קיים פתרון הרמטי להתמודד עם חזקת הבעלות במקרה של עבירות תנועה אך יחד עם זאת התנהלות נכונה בשימוש ברכב יכולה בהחלט למנוע מקרים של חוסר ודאות באשר לזהות הנהג.

  • וודאו מי מחזיק ברכבכם. ככל ומדובר במשפחה בה מספר נהגים נוסעים על אותו כלי רכב יש לוודא מי מחזיק ברכב כך שגם אם יתקבל דו"ח תנועה ניתן יהיה לדעת מי החזיק ברכב. נהג אשר יודע מי מחזיק ברכבו, יוכל להתמודד כראוי עם עבירות תעבורה אשר ישלחו לביתו.
  • וודאו להחתים על תצהיר לקיחת אחריות בטרם תמסרו את מפתחות הרכב לאדם אחר. בדיוק כמו שעושות חברות השכרה כך תעשו גם אתם. פתרון זה יעיל בעיקר לחברות או בעלי עסקים המחזיקים במספר רכבים בהם משתמשים עובדים שונים. בטרם תמסרו את מפתחות הרכב דאגו להחתים את הנהג כי הוא מודע להשלכות של ביצוע עבירה תנועה לרבות הסבת הדו"ח על שמו. מומלץ להחתים את הנהג באמצעות עורכי דין המתמחים בתעבורה על מנת שהתצהיר יהיה תקף וכשיר מבחינה משפטית כך שבעל הרכב יוכל להציגו בפני בתי המשפט הרלוונטיים אם יצטרך.
  • דעו תמיד היכן מפתחות הרכב נמצאים. פתרון זה יוכל להקנות לכם שקט נפשי והימנעות מהפתעות כגון שיחות טלפון מהמשטרה העוסקות בביצוע עבירות ברכבכם.

 

ידוע לכם מי הנהג אך הוא מסרב לקחת אחריות:

במקרים רבים זהות הנהג ידועה אך מסיבות כאלה ואחרות הוא מסרב לקחת אחריות על ביצוע העבירה ולהסב את הדו"ח על שמו.

מה עושים כאשר הנהג בפועל מסרב לקחת אחריות - עו

במקרים אלו ניתן לזמן את אותו נהג באמצעות בית המשפט ובמהלך הדיון להוכיח כי הוא זה שהחזיק ברכב במועד ביצוע העבירה. ככל ובידכם תצהיר של הנהג הרי שבנקל תוכלו לעשות זאת ובית המשפט ישתכנע כי אכן הוא זה שהחזיק ברכב.

הוכחת זהות הנהג אינה חייבת להיעשות באמצעות תצהיר וניתן לעשות זאת באמצעות כרטיס עבודה, תכתובות פנימיות וכו'. אין ספק שתצהיר ערוך כדין יקל על המלאכה ויחסוך הרבה כאב ראש לבעל הרכב.

 

ולסיכום..

מומלץ להקדים תרופה למכה ולוודא היטב אילו נהגים מחזיקים ברכב בכל עת ועת. ככל ומדובר בבעלי עסקים שברשותם מספר כלי רכב ונהגים רבים הרי שיש להחתים על תצהיר מקדים כל נהג ונהג כך שבבוא העת ניתן יהיה להתמודד כראוי עם דוחות מצלמה או עבירות תנועה שונות אחרות שיקבל בעל הרכב.

זכרו, התנהלות נכונה בעת מסירת מפתחות הרכב לנהג תחסוך זמן רב וכאב ראש לבעל הרכב ותסייע לו להסב את הדוחות על הנהגים שהחזיקו ברכב בפועל. עורך דין תעבורה יוכל לסייע לכם להבין כיצד עליכם להתמודד כראוי עם חזקת הבעלות ובאיזה אופן לפעול אם נרשם נגדכם דו"ח תנועה אך לא אתם נהגתם ברכב.

משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות' מתמחה בדיני תעבורה ועבירות מסוג א'3. אצלנו תוכלו למצוא את המעטפת המשפטית המלאה לעבירות תעבורה לרבות עבירות מצלמה ועבירות מסוג חזקת הבעלות. נתקלתם בבעיה משפטית הנובעת מחזקת הבעלות אנא צרו עמנו קשר ואנו נדאג לסייע לכם ככל שניתן.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק