עורך דין שלילת רישיון נהיגה

עורך דין שלילת רישיון נהיגה מסייע לנהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל על ידי גוף מוסמך לתקופה מסוימת או לצמיתות. שלילת רישיון הנהיגה כפי שנראה בהמשך המאמר יכולה להתבצע ע"י מספר גופים שונים במדינת ישראל ובגין אירועים שונים כגון צבירת נקודות משרד הרישוי וכו'.

עורך דין שלילת רישיון נהיגה - עו

כול נהג במדינת ישראל ידוע כי בקלות ניתן לאבד את רישיון הנהיגה אך להשיבו כלל וכלל אין הדבר פשוט. ביטול שלילת רישיון הינה פעולה משפטית הדורשת הכרת החוק והפסיקה וכן בקיאות בהליכים שונים הדורשים ידע.

ככל ונרשם לכם דו"ח תנועה או הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה מומלץ לפנות באופן מידי לקבלת ייעוץ של עורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה להתמודד עם האירוע ולמזער את הנזקים המשניים ככל שניתן.

מי יכול לשלול רישיון נהיגה?

טרם נכנס לגופו של עניין ונראה בגין אילו מעשים ועבירות תנועה רישיון הנהיגה יכול להישלל נבדוק ונראה מיהם הגופים אשר יכולים לשלול את רישיון הנהיגה.

  1. בית משפט/ בית משפט לתעבורה – לבתי משפט בישראל ישנה הסמכות להורות על שלילת רישיון הנהיגה של נהג אשר הורשע בגין ביצוע עבירות תעבורה. לרוב בית משפט אשר ישלול את רישיונו של הנהג יהיה בית משפט לתעבורה.
  2. המכון הרפואי לביטחות בדרכים – משרד הרישוי הגוף האחראי על רישיונות נהיגה בישראל רשאי להפנות נהגים לבדיקות במכון הרפואי ובמידה ואלו ימצאו לא כשירים לנהיגה להורות על שלילת רישיון הנהיגה שלהם.
  3. קצין משטרה – פסילת רישיון נהיגה יכולה להיות גם על ידי קצין משטרה העורך לנהג שימוע. קצין משטרה רשאי להורות על פסילה מנהלית של אדם לתקופה של 30 ימים, 60 ימים או 90 ימים כאשר מדובר בתאונת דרכים קטלנית.

אילו עבירות יובילו לשלילת רישיון נהיגה?

באופן כללי ניתן לומר כי כל עבירת תנועה עלולה להוביל לשלילת רישיונו של הנהג אך עיקר העבירות המוכרות לכולנו כעבירות חמורות הן העבירות הבאות:

  • נהיגה בשכרות נהג אשר ייתפס נוהג בשכרות יעמוד לדין ורישיון הנהיגה שלו צפוי להישלל לתקופה של 24 חודשים לצד עונשים נלווים. חשוב לפנות לעורך דין שלילת רישיון נהיגה עם רישום ההזמנה לדין על מנת שניתן יהיה להתמודד עם הדו"ח.
  • תאונת דרכים – נהג אשר יהיה מעורב בתאונת דרכים ומשטרת ישראל תקבע כי לא ציית לחוקי התנועה צפוי לשלילת רישיון הנהיגה שלו על ידי בית המשפט לתקופה מינימלית של 3 חודשים.
  • נהיגה בזמן פסילה – נהיגה בפסילה הינה אחת מעבירות תעבורה החמורות ביותר ומשטרת ישראל עותרת בגין עבירה זו לעונש מאסר בפועל לצד עונשים אחרים. ללא ייצוג הולם ומתאים, צפוי הנהג המורשע בדין לשלילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה ארוכה וממושכת.
  • נהיגה במהירות מופרזת – חשוב לציין כי מדובר בעבירת מהירות מופרזת שעניינה הזמנה לדין.
  • נהיגה ללא מלווה – נהג חדש אשר טרם חלפו שנתיים מיום הוצאת רישיון הנהיגה שלו חייב במלווה. עבירה זו עלולה לגרור עונשים כבדים הכוללים פסילה ממושכת וקנס כספי.

שלילת רישיון נהיגה בגין אירוע רפואי

עורך דין שלילת רישיון נהיגה יעסוק ויטפל גם בפסילות אשר הוטלו על ידי משרד הרישוי בגין החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג בגין אירוע רפואי. פעמים רבות, לאחר בדיקות במכון הרפואי נקבע כי הנהג אינו כשיר להמשך נהיגה.

עורך הדין המטפל באירוע זה, יפעל לצלם את מלוא החומר הרלוונטי הקיים במכון הרפואי ולאחר מכן להגיש ערר לועדת ערר על מנת שניתן יהיה לבטל את רוע הגזירה.

יש לזכור כי התמודדות עם שלילת רישיון נהיגה עקב אירוע רפואי דורשת חוות דעת נגדיות מטעם הנהג ומסמכים המעידים כי הוא כשיר לנהיגה וכלל הנראה נפלה טעות בהחלטת המכון הרפואי.

שלילת רישיון נהיגה עקב צבירת נקודות

נהג אשר יצבור 36 נקודות ומעלה יעמוד בפני פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים, היה ויצבור 72 נקודות משרד הרישוי שלילת הרישיון שלו תעמוד לתקופה של 9 חודשים וכן הוא יצטרך לבצע מבחנים שונים לצורך השבת רישיונו כגון בדיקות במכון הרפואי, טסט ותאוריה חדשים.

ניתן לומר כי בקלות ניתן לצבור נקודות משרד הרישוי ובהעדר טיפול משפטי ראוי ומקצועי מעורך דין תעבורה עלול הנהג לאבד את רישיון הנהיגה שלו.

36 נקודות משרד הרישוי אמנם נשמע מספר עצום ורחוק אך יש לזכור כי עבירות תנועה רבות כוללות ניקוד גבוה כגון עבירת מהירות 10 נקודות, שכרות 10 נקודות ובקלות ניתן לצבור 36 נקודות ויותר.

שלילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה

גם לקצין משטרה בזיקה לפקודת התעבורה קיימת הסמכות להורות על שלילת רישיונות נהיגה של נהג אשר ביצע עבירות תנועה חמורות. לקצין משטרה סמכות זו מוגבלת לתקופה של 30 ימים ברוב העבירות ואילו בעבירות ספציפיות כגון תאונת דרכים רשאי הוא לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 60 ימים.

ערר על החלטת קצין משטרה יידון על ידי בית המשפט לתעבורה אשר רשאי לבטל החלטה זו או לקצרה. לרוב שימוע של קצין משטרה יערך בגין עבירות של נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה ללא מלווה.

לקצין ישנה הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג או לא לעשות כן. חשוב לזכור כי הליך שימוע מנהלי בפני קצין משטרה הינו הליך משפטי לכל דבר ועניין, נהג אשר הוזמן לשימוע בפני קצין משטרה רשאי להגיע עם עורך דין תעבורה אשר ייצג אותו בהליך זה וישכנע את הקצין לא לפסול את רישיונו.

פסילת רישיון נהיגה על תנאי

נהגים רבים אינם מצליחים להבחין בין פסילה על תנאי לפסילה בפועל. שאלות כמו כמה פסילה על תנאי רשאי להטיל בית המשפט או בגין אלו עבירות יחול התנאי הן שאלות נפוצות העולות פעם אחר פעם.

פסילת רישיון נהיגה על תנאי תנתן על ידי בית המשפט בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות אשר הנהג קיבל הזמנה לדין בגינן. משך הפסילה על תנאי תעמוד לתקופה אשר הורה בית המשפט בהתאם לחומרת העבירה אשר ביצע הנהג.

פסילה על תנאי בהתאם לפסיקה תחול על כל עבירות תנועה המופיעות בתוספת הראשונה והשנייה לפקודת התעבורה דהיינו כמעט בגין כל עבירת תנועה שעניינה הזמנה לדין.

חשוב לזכור כי על מנת שפסילה על תנאי תחול, יש לקבל החלטה שיפוטית מתאימה על ידי בית המשפט.
ללא החלטה שיפוטית המפעילה את התנאי, אין תחולה לתנאי ורישיון הנהיגה של הנהג לא יפסל. נהג אשר קיימת לחובתו פסילה על תנאי, טוב יעשה אם יפנה לעורך דין תעבורה אשר ייצג אותו בפני בית המשפט ויפעל להארכת הפסילה על תנאי.

פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

כאשר נהג מבצע עבירות תנועה חמורת רשאית משטרת ישראל להגיש בקשה לבית המשפט לפסילת רישיון הנהיגה שלו עד סיום ההליכים המשפטים בעניינו. פסילה עד תום ההליכים אינה מהווה מקדמה על חשבון העונש אלא נועדה להרחיק את הנהג מהכביש אופן מידי לאור הסכנה הנשקפת ממנו לציבור.

פסילה עד תום ההליכים תוגש כאשר הנהג נתפס נוהג בשכרות גבוהה, נוהג בזמן פסילה או מבצע עבירת תנועה חמורה. פסילה עד תום ההליכים הינה הליך משפטי מקביל להליך הדיון בדו"ח עצמו ובית המשפט יקיים דיון נוסף בו לצד בחינת חומרת מעשיו של הנהג.

שלילת רישיון נהיגה לנהג חדש

באופן טבעי, נהג חדש אשר טרם חלפו שנתיים ממועד הוצאת רישיון הנהיגה שלו חשוף לסנקציות קשות יותר על ידי משרד הרישוי ככל ויבצע עבירות תנועה.

יש לזכור כי בזיקה לתוספת השלישית לפקודת התעבורה, נהג חדש אשר יהיה פסול לתקופה של 3 חודשים ויותר, יידרש לביצוע מבחן עיוני ומבחן מעשי מחדש כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה שלו.

היות ונהגים חדשים נבחנים בקפידה יותר על ידי משרד הרישוי, אין להקל ראש כלל וכלל כאשר מתבצעת עבירות תנועה ויש לפנות באופן מידי לטיפולו של עורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה לסייע לנהג ולמנוע את הסנקציות אשר צפויות להינתן נגדו.

חלקו של עורך דין שלילת רישיון נהיגה

עורך דין שלילת רישיון נהיגה הינו עורך דין המתמחה בדיני תעבורה לצד פרקטיקה נהוגה בתחום והן במשרד הרישוי. הכרת הפסיקה הרלוונטית לצד החוק אינה מספיקה לכשעצמה וכן יש להכיר את נבכי התורה כולה ולהבין כיצד יש לפעול בהתקיים מצב כזה או אחר הדורש טיפול משפטי.

לדוגמא, טיפול בנהג חדש אינו דומה לטיפול בנהג בגיר וכי יש להכיר את רשימת העבירות הפוגעות ברישיון הנהיגה של הנהג חדש ודרכי ההתמודדות עמן. עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה יוכל לסייע לנהג חדש להתמודד עם כל עבירה אשר תרשם לו וליתן לו מענה מקצועי ומדויק.

עורך דין שלילת רישיון נהיגה יעתור לבית המשפט במקרה הצורך לביטול פסילה מנהלית שהוטלה על נהג על ידי קצין משטרה. ייצוג הנהג בבית משפט לצד ערכאות משפטיות אחרות כגון משרד הרישוי הן פעולות משפטיות טהורות הדורשות הכרת המערכת לצד חוק, פסיקה ופרקטיקה נהוגה בתחום.

חשוב לזכור כי כל דו"ח תנועה באשר הוא עלול לפגוע ברישיון הנהיגה ולהוביל בעתיד לסנקציות כאלה ואחרות על ידי משרד הרישוי. מסיבה זו, אנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי על ידי עורך דין תעבורה מוקדם ככל שניתן על מנת שאפשר יהיה למזער נזקים ולצמצם את העונשים הקיימים.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק