ערעור בדיני תעבורה
ערעור בדיני תעבורה הוא, אחד מהזכויות של נאשמים, למשרד עורכי דין ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים בכל הערכאות המשפטיות.

בית המשפט לתעבורה, דן בשנה במאות אלפי תיקים, החל מדוחות פשוטים ועד לעבירות חמורות של תאונות דרכים קשות / קטלניות,

נהיגה בשכרות ועוד. יכולים להיות מצבים בהם נהגים כפרו באשמה וניהלו משפט הוכחות ובסופו של יום הורשעו

ב- ביצוע העבירה או נשפטו בהעדרם (כלומר היה משפט ולא ידעו / כן ידעו או לא היו מיוצגים ע"י עורך דין תעבורה),

אחת הזכויות שיש לנאשמים בדיני תעבורה היא זכות ה- ערעור בדיני תעבורה אולם יש מצבים שלא מדובר בזכות אלה ברשות ונראה במאמר זה מתי ניתן לערער בזכות ומתי הערעור הוא ברשות!

יש להבין כי מלבד הערעור לבית המשפט המחוזי ישנם עוד אפשרויות שצריך להכיר אותם כמו בקשה לביטול פסק דין ועוד..

מהם סעיפי החוק המקנים זכות ערעור בדיני תעבורה?

דיני התעבורה, הם חלק מהמשפט הפלילי לכן סדרי הדין הם סדרי הדין הפלילי (סד"פ) וסעיף החוק המקנה את זכות ערעור נמצא בסעיפים:

198. ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה - בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור.

סעיף 198 לחסד"פ

199. התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות.

תקופת הערעור סעיף 199 לחסד"פ

מהאמור לעיל ניתן לראות כי, ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה, על פסק דין של בית המשפט לתעבורה יהיה תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין הן לתביעה והן לנאשם!

מה קורה אם פסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם כלומר בהעדרו?

200. ניתנו פסק הדין, נימוקיו או הרשות לערעור לא בפני הנאשם, יתחילו התקופות האמורות בסעיף 199 לגבי הנאשם, מיום שהומצאו לו.

תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם

במצב דברים קובע סעיף 200 לחוק סדר הדין הפלילי (לחסד"פ) – כי מניין הימים להגשת ערעור בדיני תעבורה הוא 45 יום,

מיום שהומצא לנאשם פסק הדין!

על מה ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה?

ערעור בדיני תעבורה יכול להיות על חומרת העונש כגון: פסילת רישיון נהיגה ארוכה,

קנס גבוה וניתן לערער על עצם ההרשעה עצמה ומה הכוונה,

נניח אדם נפסל ל 4 חודשים ובהתאם לפסיקה הוא רואה שנגזר עליו עונש חמור מידי הוא יכול לערער רק על העונש שהוא קיבל,

כמו כן הוא יכול לערער על עצם ההרשעה בדין.

מה הם הסמכויות של בית המשפט המחוזי ב- ערעור בדיני תעבורה?

213. בית המשפט רשאי, בפסק דינו, לעשות אחת מאלה: (1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את פסק הדין של הערכאה הקודמת או לבטלו וליתן אחר במקומו, או להחזיר את המשפט עם הוראות לערכאה הקודמת; קיבל בית המשפט את הערעור כאמור, רשאי הוא להטיל על הנאשם כל עונש הערכאה הקודמת היתה מוסמכת להטיל, בין אם הנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו הערכאה הקודמת או סיים לשאתו, ובין אם לאו; (2) לדחות את הערעור; (3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת היתה מוסמכת לתתה.

סעיף 213 - סמכות בית המשפט של ערעור בדיני תעבורה

ערעור לבית המשפט העליון ברשות:

להבדיל מהערעור לבית המשפט המחוזי, הערעור בגלגול שלישי לבית המשפט העליון הוא ברשות ורק אם בית המשפט העליון מאפשר זאת,

יהיה ניתן להגיש את הערעור.

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

הבהרה חשובה – בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר לא עוצרת את מניין הימים להגשת ערעור!

 

מלבד ערעור בדיני תעבורה, ישנה עוד אופציה שצריך להכיר בבית המשפט לתעבורה והיא בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

 

נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע.

סעיף 130 (ח) לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

הסיטואציה היא – אדם קיבל דו"ח מהירות מצלמה והוא לא ידע על המשפט ובית המשפט לתעבורה פסק נגדו עונש, פסילה או כל עונש אחר.

נניח מדובר בבעל חברה, ומי שנהג הוא העובד והמשלוח של ההזמנה לדין נשלחה למקום אחר

ולא לכתובתו אז בהחלט מתקיים העניין של סיבה מוצדקת לאי התייצבות וכן היות והוא לא נהג גם נגרם עיוות דין.

אלו טענות לא יתקבלו?

  • נניח אישור מחלה אשר היה ניתן להציג לפני הדיון אך לא הוצג!
  • טענת השכחתי  גם אם נעשתה בתום לב לא תתקבל!
  • נניח עורך דין אשר טוען לטעות משרדית – גם טענה זו לא תתקבל!
  • טענה כי הנאשם לא מבין את ההליכים – גם היא לא תתקבל.
  • ועוד..

לסיכום הנושא ערעור בדיי תעבורה:

נאשם אשר רואה עצמו נפגע מפסק דין שניתן נגדו בבית המשפט לתעבורה,

יכול להגיש ערעור על פסק דין של בית משפט לתעבורה,  הן על חומרת העונש בגזר הדין והן על ההרשאה עצמה (גזר הדין).

את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 45 מיום פסק הדין ואם הנאשם נשפט שלא בפניו אז מיום שפסק הדין הומצא לו.

מעבר להגשת ערעור ישנה גם את האפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר, תוך 30 ימים, כאשר הבקשה תתייחס ל-2 נתונים

  1. סיבה מוצדקת לאי התייצבות
  2. עיוות דין

כאשר לא כל טענה בנוגע ל"סיבה מוצדקת לאי התייצבות" תתקבל!

פניה לעורך דין לתעבורה לצורך ערעור או ביטול פסק דין שניתן בהעדר:

אין ספק כי עורך דין תעבורה יפרוס בפני הנהג את המצב המשפטי וכן את סיכויי הערעור על פי הפסיקה.

מעבר להבנה של המטרייה את הבקשה או הערעור יש לערוך בצורה משפטית עם הפניות,

אסמכתאות ועוד על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה. כך למשל אדם אשר מערער על חומרת העונש כפי שקבע בית המשפט לתעבורה, יכול להביא,

פסקי דין דומים כאשר כתב האישום דומה או זהה בהם נקבע עונש נמוך יותר!

מאמר ערעור בדיני תעבורה הינו מאמר אינפורמטיבי בלבד, ואיננו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי,

ובכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד תעבורה, אשר עוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק ומכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

בבקשה דרגו את המאמר ערעור בדיני תעבורה

4 דירוגים4/5

מאמרים קשורים

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.