ערעור בדיני תעבורה – איך מערערים פסק דין של בית משפט לתעבורה

ערעור בדיני תעבורה

בית המשפט לתעבורה, דן בשנה במאות אלפי תיקים, החל מדוחות פשוטים ועד לעבירות של זימון לבית משפט לתעבורה חמורות של תאונות דרכים קשות / קטלניות, נהיגה בשכרות ועוד.

ערעור על פסק דין של בית משפט לתעבורה - עו

יכולים להיות מצבים בהם נהגים כפרו באשמה וניהלו משפט הוכחות ובסופו של יום הורשעו ב- ביצוע העבירה או נשפטו בהעדרם (כלומר היה משפט ולא ידעו / כן ידעו או לא היו מיוצגים ע"י עורך דין תעבורה),

אחת הזכויות שיש לנאשמים בדיני תעבורה היא זכות ה- ערעור בדיני תעבורה אולם יש מצבים שלא מדובר בזכות אלה ברשות ונראה במאמר זה מתי ניתן לערער בזכות ומתי הערעור הוא ברשות!

יש להבין כי מלבד הערעור לבית המשפט המחוזי ישנם עוד אפשרויות שצריך להכיר אותם כמו בקשה לביטול פסק דין ועוד..

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מהם סעיפי החוק המקנים זכות ערעור בדיני תעבורה?

דיני התעבורה, הם חלק מהמשפט הפלילי לכן סדרי הדין הם סדרי הדין הפלילי (סד"פ) וסעיף החוק המקנה את זכות ערעור נמצא בסעיפים:

198. ערעור, בין של הנאשם ובין של התובע, יהיה בהגשת הודעת ערעור מנומקת לבית המשפט שלפניו מערערים (בפרק זה – בית המשפט), אם במישרין ואם באמצעות בית המשפט שעל פסק דינו מוגש הערעור.

סעיף 198 לחסד"פ

199. התקופה להגשת הערעור היא ארבעים וחמישה ימים מיום מתן פסק הדין, ואם ניתנה הכרעת הדין ללא נימוקים – מיום מתן הנימוקים; היתה דרושה רשות לערער, תוגש בקשת הרשות תוך אותה תקופה, והודעת הערעור תוגש תוך שלושים ימים מיום מתן הרשות.

תקופת הערעור סעיף 199 לחסד"פ

מהאמור לעיל ניתן לראות כי, ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה, על פסק דין של בית המשפט לתעבורה אשר יהיה תוך 45 ימים מיום מתן פסק הדין הן לתביעה והן לנאשם!.

אך יש לשים לב! כי הערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי יהיה בתוך מסגרת 45 יום ואם הזמן לא מספיק לבקש הארכה בהתאם לחוק!

מה קורה אם פסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם כלומר בהעדרו?

200. ניתנו פסק הדין, נימוקיו או הרשות לערעור לא בפני הנאשם, יתחילו התקופות האמורות בסעיף 199 לגבי הנאשם, מיום שהומצאו לו.

תקופת ערעור כשפסק הדין ניתן שלא בפני הנאשם

במצב דברים קובע סעיף 200 לחוק סדר הדין הפלילי (לחסד"פ) – כי מניין הימים להגשת ערעור בדיני תעבורה הוא 45 יום,

מיום שהומצא לנאשם פסק הדין!

על מה ניתן להגיש ערעור בדיני תעבורה?

ערעור לבית משפט - עו

ערעור בדיני תעבורה יכול להיות על חומרת העונש כגון: פסילת רשיון נהיגה ארוכה, מאסר בפועל,

קנס גבוה וניתן לערער על עצם ההרשעה עצמה ומה הכוונה,

נניח רישיון נהיגה של נהג נפסל ל 4 חודשים על נהיגה במהירות מופרזת ובהתאם לפסיקה הוא רואה שנגזר עליו עונש חמור מידי הוא יכול לערער רק על העונש שהוא קיבל,

כמו כן הוא יכול לערער על עצם ההרשעה בדין.

מה הם הסמכויות של בית המשפט המחוזי ב- ערעור בדיני תעבורה?

ערכאת הערעור, הוא בית המשפט המחוזי, להלן החוק

213. בית המשפט רשאי, בפסק דינו, לעשות אחת מאלה:
(1) לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את פסק הדין של הערכאה הקודמת או לבטלו וליתן אחר במקומו, או להחזיר את המשפט עם הוראות לערכאה הקודמת; קיבל בית המשפט את הערעור כאמור, רשאי הוא להטיל על הנאשם כל עונש הערכאה הקודמת היתה מוסמכת להטיל, בין אם הנאשם החל לשאת את העונש שהטילה עליו הערכאה הקודמת או סיים לשאתו, ובין אם לאו;
(2) לדחות את הערעור;
(3) ליתן בקשר לפסק הדין כל החלטה אחרת שהערכאה הקודמת היתה מוסמכת לתתה.

סעיף 213 – סמכות בית המשפט של ערעור בדיני תעבורה

רשות ערעור לבית המשפט העליון:

להבדיל מהערעור לבית המשפט המחוזי, הערעור בגלגול שלישי לבית המשפט העליון הוא ברשות ורק אם בית המשפט העליון מאפשר זאת,

יהיה ניתן להגיש את הערעור.

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

הבהרה חשובה – בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר לא עוצרת את מניין הימים להגשת ערעור!

מלבד ערעור בדיני תעבורה, ישנה עוד אופציה שצריך להכיר בבית משפט לתעבורה והיא בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הנאשם

נגזר דינו של הנאשם בחטא או בעוון שלא בפניו, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הנידון, לבטל את הדיון לרבות את הכרעת הדין וגזר הדין אם ניתנו בהעדרו, אם נוכח שהיתה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו או אם ראה שהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין; בקשה לפי סעיף קטן זה תוגש תוך שלושים ימים מהיום שהומצא לנאשם פסק הדין אולם רשאי בית המשפט לדון בבקשה שהוגשה לאחר מועד זה אם הבקשה הוגשה בהסכמת התובע.

סעיף 130 (ח) לחוק סדר הדין הפלילי קובע:

הסיטואציה היא – אדם קיבל דו"ח מהירות מצלמה והוא לא ידע על המשפט ובית המשפט לתעבורה פסק נגדו עונש, פסילה או כל עונש אחר.

נניח מדובר בבעל חברה, ומי שנהג הוא העובד והמשלוח של ההזמנה לדין נשלחה למקום אחר

ולא לכתובתו אז בהחלט מתקיים העניין של סיבה מוצדקת לאי התייצבות וכן היות והוא לא נהג גם נגרם עיוות דין.

אלו טענות לא יתקבלו?

  • נניח אישור מחלה אשר היה ניתן להציג לפני הדיון אך לא הוצג!
  • טענת השכחתי  גם אם נעשתה בתום לב לא תתקבל!
  • נניח עורך דין אשר טוען לטעות משרדית – גם טענה זו לא תתקבל!
  • טענה כי הנאשם לא מבין את ההליכים – גם היא לא תתקבל.
  • ועוד..

לסיכום הנושא ערעור בדיני תעבורה:

נאשם אשר רואה עצמו נפגע מפסק דין שניתן נגדו בבית משפט לתעבורה,

יכול להגיש ערעור על פסק הדין בבית המשפט המחוזי,  הן על חומרת העונש בגזר הדין והן על ההרשאה עצמה (גזר הדין).

את הערעור יש להגיש לבית משפט מחוזי תוך 45 מיום פסק הדין ואם הנאשם נשפט שלא בפניו אז מיום שפסק הדין הומצא לו.

מעבר להגשת ערעור על פסק דין ישנה גם את האפשרות להגיש בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהעדר, תוך 30 ימים, כאשר הבקשה תתייחס ל-2 נתונים

  1. סיבה מוצדקת לאי התייצבות
  2. עיוות דין

כאשר לא כל טענה בנוגע ל"סיבה מוצדקת לאי התייצבות" תתקבל!

פניה לעורך דין לתעבורה לצורך ערעור או ביטול פסק דין שניתן בהעדר:

אין ספק כי עורך דין תעבורה יפרוס בפני הנהג את המצב המשפטי וכן את סיכויי הערעור על פי הפסיקה.

מעבר להבנה של המטרייה את הבקשה או הערעור יש לערוך בצורה משפטית עם הפניות,

אסמכתאות ועוד על מנת להגדיל את סיכויי הבקשה. כך למשל אדם אשר מערער על חומרת העונש כפי שקבע בית המשפט לתעבורה, יכול להביא,

פסקי דין דומים כאשר כתב האישום דומה או זהה בהם נקבע עונש נמוך יותר!

במידה והנכם מעוניינים לערער על פסק דין במסגרת 45 הימים, הנכם מוזמנים להתייעץ עם משרדנו ללא התחייבות. ניתן ליצור אתנו קשר בכל אחד מאמצעי ההתקשרות באתר.

מאמר ערעור בדיני תעבורה הינו מאמר אינפורמטיבי בלבד, ואיננו חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להתייעץ עם עורכי הדין / עורכי דין / עו"ד תעבורה, אשר עוסק בתחום ואין הכותב אחראי על שום נזק ומכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
תותח על
iris iris
18:27 30 Jan 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
צריך עזרה?