קנס מהירות מופרזת – דוח ונקודת – כל מה שצריך לדעת

קיבלת דו"ח מהירות או הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת מהירות מופרזת? למשרדנו יש את הכלים המשפטיים הנדרשים על מנת לעזור לך לצאת מזה.

במידה וקיבלתם קנס מהירות מופרזת עליכם לדעת כי מלבד הקנס אשר מצוין על גבי הדו"ח, ישנן גם נקודות חובה אשר יזקפו לחובתכם באופן אוטומטי עם תשלום הדו"ח. מסיבה זו, ככל ואתם סבורים כי נגרם לכם עוול ורישום הדו"ח נעשה באופן לא מוצדק מומלץ לכם לקרוא בעיון את המאמר שבנדון עד סופו.

קנס מהירות מופרזת - עו

מהי המהירות המותרת לנסיעה נכון להיום?

במהלך חודש אפריל 2017 אישרה ועדת הכספים וכלכלה בכנסת צו המחמיר את הענישה בגין עבירות מהירות. יש לציין כי לעניין עבירת המהירות הקנסות הכספיים עלו בצורה דרמטית וכן נעשו שינויים מבחינת רף האכיפה ביחס להזמנה לדין.

להלן השינויים נכון להיום בעבירות המהירות:

מהירות בדרך עירונית:

 • מהירות בדרך עירונית מעל המותר עד 20 קמ"ש  – קנס 250 ₪ ללא ניקוד.
 • מהירות בדרך עירונית בין 21-30 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 750 ₪ וכן 8 נקודות.
 • נסיעה בדרך עירונית בין 31-40 קמ"ש – קנס בסך 1500 ש"ח וכן 10 נקודות.
 • נהג אשר ייתפס נוהג 41 קמ"ש בדרך עירונית יקבל הזמנה לבית המשפט לתעבורה וכן הזמנה לשימוע בפני קצין משטרה אשר בסמכותו לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג למשך 30 ימים פסילה מנהלית.

מהירות בדרך בין עירונית:

 • נהיגה במהירות מופרזת עד 25 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 250 ₪ ללא ניקוד.
 • נסיעה בין 26-40 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 750 ₪ וכן 8 נקודות.
 • נסיעה בין 41 – 50 קמ"ש מעל המותר – קנס בסך 1500 ₪ וכן 10 נקודות.
 • כאשר מדובר במהירות 51 קמ"ש מעל המותר, הנהג יקבל הזמנה לדין בגין עבירת מהירות מופרזת וכן הוא יוזמן לשימוע בפני קצין משטרה אשר ישקול אם לפסול את רישיון נהיגה שלו לתקופה של 30 ימים פסילה מנהלית.

בעבירות מהירות מסוג ברירת קנס עם נקודות יש לנהג הזכות להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום מיום ביצוע העבירה. מרגע משלוח הבקשה למשטרת ישראל יש להמתין עד להגעת מועד הזימון לדיון בבית המשפט לתעבורה וביום זה להתייצב בבית המשפט בשעה הנקובה בטופס ההזמנה. נהג אשר לא יגיע לבית המשפט עלול להישפט בהעדרו ולאחר מכן יהיה קשה מאוד לבטל את פסק הדין.

טבלה המרכזת את עבירות המהירות והעונשים לצדה

החריגה בקילומטרים  העונש הקבוע לצד העבירה  כיצד ניתן לפעול לביטול הניקוד  הערות 
דרך עירונית עד 20 קמ"ש קנס כספי על סך 250 אין צורך היות ואין ניקוד לצד העבירה עבירה זו אינה נושאת לצדה ניקוד אך עלולה להשליך על נהגים חדש. לכן נהגים חדשים מומלץ להם להיוועץ עם עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה
דרך עירונית 21-30 קמ"ש  קנס כספי על סך 750 ש"ח וכן 8 נקודות להגיש בקשה להישפט למשטרת ישראל ובמועד הדיון לפעול לשינוי סעיף העבירה לעבירה ללא ניקוד גם עבירה זו משפיעה על נהג חדש
דרך עירונית 31-40 קמ"ש קנס כספי על סך 1500 ש"ח וכן רישום של 10 נקודות במסגרת הדיון המשפטי ניתן בהתבסס על כשלים העולים בדו"ח לתקנו ללא ניקוד.
דרך בין עירונית עד 25 קמ"ש מדובר בעבירה ללא ניקוד אשר הקנס הכספי לצדה הינו 250 ש"ח ללא ניקוד גם במקרה זה נהגים חדשים נוטים להתבלבל ולחשוב כי בהעדר ניקוד רישיונם ישמר. גם במקרה זה נהג חדש עלול להיפגע
דרך בין עירונית 26-40 קמ"ש קנס כספי על סך 750 ש"ח וכן רישום של 8 נקודות לפעול אל מול לשכת התביעות המשטרתיות להפחתת הנקודות
דרך בין עירונית 41-50 קמ"ש קנס כספי על סך 1500 ש"ח וכן 10 נקודות באמצעות כשלים אשר יעלו בחומר הראיות לפעול לשינוי העבירה וסיום הדו"ח ללא ניקוד
עבירות מהירות הזמנה לדין עונשים אשר יפסקו על ידי בית המשפט לרבות רישום של 10 נקודות בדומה לדוחות שצוינו לעייל, ניתן באמצעות כשלים העולים מחומר הראיות לפעול לשינוי סעיף העבירה לעבירה ללא ניקוד
 

 

נרשם לכם דו"ח מהירות מופרזת עם נקודות, מה ההשלכות לכך?

משרד הרישוי מפעיל שיטה הנקראת "שיטת הניקוד" אשר מטרתה לעקוב אחרי נהגים הצוברים ניקוד בגין עבירות תנועה. כאשר נהג צובר לחובתו ניקוד מופעלים נגדו אמצעי תיקון שונים כגון : קורסים, מבחן תאוריה, בדיקות במרב"ד ופסילות מנהליות שונות. להלן האופן בו שיטת הניקוד פועלת:

 • כאשר מדובר בנהג אשר צבר 12 נקודות לחובתו – הנהג יוזמן לקורס ייעודי בסיסי ובמידה ולא יעבור קורס זה רישיונו יותלה עד לסיומו.
 • נהג אשר צבר לחובתו 24 נקודות לחובתו – יצטרך לעבור בנוסף קורס ייעודי מתקדם ובמידה ולא יעבור אותו רישיונו יותלה עד לסיום המבחנים הנדרשים.
 • נהג אשר יצבור לחובתו 36 נקודות רישיונו יפסל לתקופה של 3 חודשים והוא יצטרך לבצע בסיום הפסילה אמצעי תיקון שונים לצורך השבת רישיון הנהיגה לחזקתו.
 • נהג אשר יצבור 72 נקודות יפסל לתקופה של 9 חודשים ובסיום הפסילה יצטרך לעבור מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים לרבות מבחן עיוני ומבחן מעשי.
 • נהג אשר יצבור בתוך תקופה של 6 שנים 36 נקודות בשתי פעמים שונות, רישיונו יפסל לתקופה של 9 חודשים ובסיום הפסילה יוזמן הוא לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

הערה חשובה לעניין הקורסים – רבים מן הנהגים חושבים כי עצם עשיית הקורס מוחקת את הניקוד אולם, יש להבין כי הקורס אינו מוחק נקודות לכשעצמו אלה תקופות הצינון הקבועות בחוק הן אלא יחד עם ביצוע הקורסים המאפסות את תקופות הצבירה.

מה לגבי נהגים חדשים במקרה של קנס מהירות מופרזת?

בהתאם להוראות החוק, במשך השנתיים הראשונות של הנהג חדש עליו להימנע מלעבור עבירות מסוימות המופיעות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה ובניהן נמצאת גם עבירת נהיגה במהירות מופרזת. נהג חדש אשר ירשם לו קנס מהירות מופרזת גם ללא ניקוד, צפוי הוא להיות נהג חדש פעם נוספת וכן יידרש לבצע מבחן תאוריה וטסט הכול לפי דרישת משרד הרישוי.

במידה והנך נהג חדש ונרשם לך דו"ח בגין ביצוע עבירת מהירות מופרזת עם או בלי ניקוד מומלץ לפנות לעורך דין לתעבורה אשר יפעל לשינוי סעיף העבירה לעבירה אשר אינה פוגעת ברישיונו של נהג חדש ובמקרה זה עבירה לפי תקנה 51 לתקנות התעבורה שעניינה נהיגה במהירות בלתי סבירה לתנאי הדרך.

איך ניתן לבטל ניקוד בעבירת מהירות מופרזת?

ראשית, יש להבין כי אין ביטול של הניקוד עצמו אלה מדובר בשינוי סעיף העבירה או שינוי כתב האישום לעבירה אחרת אשר אינה נושאת נקודות. הליך זה נקרא מחיקת ניקוד אך כאמור עניינו בשינוי סעיף העבירה.

נניח נהג נתפס ע"י מצלמת מהירות נוהג במהירות של 120 קמ"ש במקום בו המהירות המותרת 90 קמ"ש. ככל וכתב האישום יתוקן למהירות של 115 קמ"ש לא יזקפו לחובת הנהג נקודות כלל היות ועבירת מהירות של עד 115 קמ"ש בדרך בין עירונית אינה נושאת ניקוד לצדה.

איך ביטול הניקוד קורה בפועל הלכה למעשה

על מנת להכין קו הגנה בעבירות מהירות יש להבין תחילה באיזה מכשיר מדידה מדובר כאשר לכל מכשיר ומכשיר יש את הכללים אשר נקבעו לגביו בפסיקת בתי המשפט במשך השנים וכן את הוראות היצרן המורות למפעיל כיצד לפעול בכל שלב ושלב של המדידה. ישנן גם את הוראות משטרת ישראל עצמן המדריכות לשוטרים מפעילי המכשירים כיצד עליהם להפעיל את אמצעי המדידה.

איך נוריד את הניקוד בדוח מהירות - עו

לדוגמה, נניח שוטר מפעיל מכשיר מסוג ממל"ז בדרך בין עירונית עם שטח הפרדה בנוי, אחד ההוראות של המשטרה היא שבמדידה מעל מרחק של 300 מטרים על השוטר להשתמש בחצובה. במידה והשוטר לא עשה כן, המדידה איננה תקינה. דוגמה נוספת יכולה להיות איבוד קשר עין עם רכב המטרה, שכן חובה על השוטר להיות בקשר עין עם הרכב הנמדד עד לעצירתו, יכולה גם להיות הפרעה של מכשולים כאלה ואחרים למדידה.

לעיתים לעבירת מהירות מופרזת נלוות עבירה נוספת של אי ציות להוראות שוטר (השוטר נניח סימן לעצור והנהג לא עצר) או כל עבירה אחרת היכולה להשתלב יחד עמה. במקרה זה, תירשם לנהג הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית משפט לתעבורה בגין ביצוע העבירות כולן יחד.

שימוש בשירותיו של עורך דין תעבורה במקרה של קנס מהירות מופרזת:

עורך דין מהירות מופרזת, יצלם בלשכת התביעות המשטרתיות את החומר אשר נכתב ע"י שוטר מפעיל מכשיר המדידה וכן יעבור עליו בדקדקנות על מנת לאתר בו כשלים. עורך הדין יחפש כל פרט ופרט בפעולות השוטרים בדו"ח במטרה להביא לזיכוי הנהג בבית המשפט לתעבורה או להסדר טיעון מקל עם התביעה המשטרתית כגון שינוי סעיף העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות.

במידה ונתפסתם מבצעים עבירת נהיגה במהירות מופרזת, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות בנוגע חומרת העבירה. ניתן לפנות אלינו בכל אחד מאמצעי התקשרות המופיעים באתר האינטרנט שלנו ואנו נשמח לסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול לצורך מחיקת הנקודות בגין העבירה שנרשמה לכם.

אזהרה: מאמר קנס מהירות מופרזת הנו נועד לשמש כייעוץ משפטי ולפני כל פעולה יש להתייעץ עם עו"ד תעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה. 

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק