הארכת מועד להישפט – כל מה שצרך לדעת

נרשם לכם דו"ח תנועה ולא הגשתם בקשה להישפט במסגרת 90 הימים הקבועים בחוק? מאמר זה יעסוק בסוגיית הארכת מועד להישפט (דו"ח שחלפו לגביו 90 הימים הקבועים בחוק), נסביר מה הטעמים אשר יש לעלות בבקשה במטרה שבית המשפט יקבלה וכן ננסה להבין מה הסיכויים לקבלתה. 

הארכת מועד להישפט, במה מדובר?

הארכת מועד להישפט - עורך דין תעבורה ערן עקראוי

אדם מקבל לידיו דו"ח בגין עבירת תנועה מסוג ברירת משפט (הודעת תשלום הקנס) נניח דוח מהירות מצלמה או דוח על שימוש בטלפון נייד. לאדם זה ישנן מספר אפשרויות להתמודד עם הדו"ח משפטית.

נהג זה לא חייב להגיש בקשה להישפט בגין הדו"ח וכן הוא לא ייקרא להתייצב בבית המשפט לגביו. במקרה זה, יכול הנהג לשלם את תשלום קנס והניקוד ייזקף לחובתו באופן אוטומטי. דו"ח מסוג ברירת משפט כשמו כן הוא, יש לנהג את האפשרות לגשת למשפט או לשלם את הקנס.

ככל והנהג בחר להגיש ערעור על דוח תנועה (כלומר להגיש בקשה להישפט) עליו לשלוח את הבקשה בדואר רשום בתוך 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח (קבלת הדו"ח) לידיו. לרוב, מועד אחרון למשלוח הבקשה להישפט יהיה נקוב בדו"ח עצמו במקום בו מופיע לנהג מועד אחרון לתשלום הקנס. המלצתנו היא לא להמתין לרגע האחרון ובמידה ובוחרים להגיש להישפט, לעשות זאת מספר ימים בטרם יגיעו 90 הימים.

במידה והנהג לא פעל במסגרת 90 הימים הקבועים בחוק ולא שלח את הבקשה להישפט, כעת לא יוכל הוא לעשות כן בזכות ועליו יהיה לפנות לבית משפט לתעבורה בבקשה שעניינה הארכת מועד להישפט. יש לציין כי מדובר בבקשה הדורשת ניסוח משפטי וכן התייחסות לדברים העיקריים אשר יש לעלות בה. רצוי כי עורך דין תעבורה ינסח בקשה זו.

להלן סעיף החוק העוסק בסוגיית 90 הימים:

סעיף 229 (א) (2) לחסד"פ נוסח משולב תשמ"ב – 1982

(2) הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה.

סעיף 229 (א) (2) לחוק סדר הדין הפלילי.
לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

 

הישגי משרדנו בבקשות להארכת מועד להישפט אשר התקבלו בבית המשפט

להלן דוגמה לבקשה להארכת מועד שהתקבלה בבית המשפט לאחר שמשרדנו בדק ובירר את כל הדברים הרלוונטיים לדו"ח. במקרה זה, לקוח אשר משרדנו טיפל בו  טען כי הדו"ח לא הגיע לכתובתו והוא מעולם לא קיבל אותו. לאחר בדיקת מכלול הנתונים והנסיבות הקשורות במשלוח הדו"ח, ניסח משרדנו בקשה להארכת מועד מופרטת בצירוף האסמכתאות הנדרשות והגישה לבית המשפט. כאמור בסופו של יום הבקשה התקבלה והמועד להישפט הוארך. לקריאה>> לחץ על התמונה

בקשה להארכת מועד להישפט - עו

מהו הביסוס המשפטי להגשת בקשה להארכת מועד להישפט:

נהג אשר לא הגיש בקשה להישפט במועד הקבוע בחוק, מנוע מלהגישה לאחר מכן אלא אם בית המשפט ייעתר לבקשתו ויארך את המועד להישפט. 

החוק המסדיר את ההליך של הארכת מועד להישפט - עו

החוק המסמיך את ביהמ"ש להאריך מועד להישפט במקרה והבקשה לא הוגשה במועד הוא סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב תשמ"ב-1982 האומר בזה הלשון:

"הודיע אדם לפי סעיף 229(א) שברצונו להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט תוך שנה מיום שנתקבלה הודעתו; בית המשפט רשאי, לקיים את המשפט גם אם אותו אדם ביקש להישפט באיחור, ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בסעיף 229(ה), בשינויים המחויבים, או מנימוקים מיוחדים אחרים שיפרט בהחלטתו. הורשע האדם בבית המשפט על העבירה ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו".

סעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי

בקשה להארכת מועד להישפט תכלול שני נימוקים עיקריים ומרכזיים:

כפי שנקבע בפסקי דין רבים של בתי משפט לתעבורה שונים בישראל וכן בפסק דין של בית משפט העליון – רע"פ סוריא איטליא נ מדינת ישראל , פ"ז נז(6) 793, על מגיש הבקשה להצביע על שני נימוקים עיקריים על מנת שבית משפט ייעתר לבקשתו:

  • מגיש הבקשה צריך להצביע על סיבה מספיק טובה אשר מנעה ממנו להגיש את הבקשה במועד הקבוע בחוק דהיינו בתוך 90 הימים. לדוגמה, הסגר אשור הוטל על מדינת ישראל בתקופת משבר הקורונה היווה עילה טובה להארכת המועד להישפט על ידי בתי המשפט.
  • על המבקש להצביע על עיוות דין אשר יגרם לו במידה והבקשה לא תתקבל והמועד להישפט לא יוארך. עיוות דין יכול להיות במקרה בו אדם מוכיח כי נהג אחר החזיק ברכבו במועד ביצוע העבירה או כאשר מדובר בדו"ח בעל כשלים ראייתים משמעותיים המסוגלים להביא לזיכוי הנהג בדין.

המגמה הקיימת בבית משפט תעבורה כיום היא לא להאריך את המועד להישפט באופן גורף ללא הבחנה. רק במקרים חריגים כאשר קיימות סיבות טובות אשר מנעו מהנהג להגיש להישפט במועד ניתן יהיה לעשות כן.

טעם טוב וראוי המנמק את האיחור בהגשת הבקשה:

ברור לנו כי שכחה אינו טעם טוב וראוי לאי הגשת בקשה להישפט במועד הקבוע בחוק. גם תירוץ של לא קיבלתי את הדו"ח בדואר לא יעבוד היות

ואם באישור מסירה רשום לא נדרש מתקיימת חזקת המסירה ונטל הפרכתו עובר לידי הנהג. לא קל להפריך את חזקת המסירה והדבר דורש עיון מעמיק באישור המסירה ותקיפתו משפטית.

זכרו לבקש להישפט על דוח בזמן - עו

גם טענה כי עברתי דירה ודבר הדו"ח נשכח מליבי בשל נסיבות אישיות לא תעבוד מהסיבה שעל כל אדם לדאוג לענייניו האישיים ולוודא כי תשלומי החובה נעשים במועדם. כמו כן, על כל אדם ואדם אשר מעתיק את מקום מגוריו לעדכן את כתובתו במשרד הפנים כך שדברי הדואר הנשלחים אליו יגיעו לידיו והוא יוכל לקבלם.

נימוק מניח את הדעת לאי הגשת בקשה להארכת מועד להישפט במועד יכול היות לדוגמה כאשר נהג מעתיק את מקום מגוריו ולאחר מכן נשלח לו דוח על מהירות מצלמה לכתובתו הישנה והוא אינו מקבל את הדו"ח או מודע לו. לא אחת משרדנו טיפל בלקוחות אשר רק בדיעבד נודע להם אודות הדו"ח אשר נשלח לכתובתם הישנה מבלי שאלו ידעו דבר וחצי דבר אודותיו.

במצב דברים בו הדו"ח נשלח לכתובת הנהג הישנה ברור שמדובר בטעם טוב וראוי אולם האם טעם זה מספיק לכשעצמו להארכת המועד להישפט?

עיוות דין:

כפי שראינו לעיל יש להראות שאם הבקשה להארכת מועד להישפט לא תתקבל ייגרם עיוות דין חמור לנהג והוא יורשע בעבירה אשר לא ביצע. מהו אם כן עיוות דין?

דוגמה טובה לעיוות דין הוא מקרה בו נהג אחר החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה ואף מסר תצהיר מפורט על כך. במידה ויש נהג אחר המצהיר כי הוא זה שהחזיק ברכב במועד ביצוע העבירה ברור לכל כי במידה ולא יוארך המועד להישפט יגרם עיוות דין חמור לנהג.

הארכת מועד להישפט מהטעם של עיוות דין יכולה להיות אף במקרה בו עולה מנסיבות הדו"ח באופן ברור וחד משמעי כי הנהג לא ביצע את העבירה או קיימים כשלים משמעותיים בהוכחת הרשעתו בדין. במקרה זה, על הנהג לפרט לבית המשפט את הכשלים העולים מהדו"ח ולציין כי כלשים אלו מקימים ספק בקיום העבירה והוא מבקש את יומו בבית המשפט.

מדוע חשוב להגיש בקשה להארכת מועד להישפט כאשר חלפו 90 הימים

נהגים רבים נוטים לחשוב שאם לא יטפלו בדו"ח לא יקרה דבר והם יוכלו להמשיך לנהוג מבלי שמשרד הרישוי ישים עליהם את ידו. האמת היא כי באופן אוטומטי לאחר חלוף 90 הימים הקבועים בחוק יכנסו נקודות משרד הרישוי לתוקפן ויתווספו לכל ניקוד אחר הקיים לנהג. גם הקנס הכספי אשר הופיע בהודעת תשלום הקנס יעבור למרכז לגביית קנסות והוא יכפיל את עצמו.

דו"ח אשר לא מטופל במסגרת הזמנים הקבועה בחוק עלול להמיט אסון על רישיון הנהיגה של הנהג ולהעמידו תחת סנקציות משרד הרישוי לרבות פסילת רישיון נהיגה וביצוע אמצעי תיקון אחרים. בקשה להארכת מועד להישפט תאפשר לנהג בראש ובראשונה לפנות למשרד הרישוי ולבקש ארכה זמנית לרישיון הנהיגה עד אשר תתקבל החלטת בית המשפט בעניין הבקשה.

עם קבלת החלטת בית המשפט והארכת המועד להישפט, יעודכנו משרדי משרד הרישוי בגין החלטה זו והניקוד אשר התווסף באופן אוטומטי לחובתו של הנהג יבוטל. יש לזכור כי הארכת מועד להישפט אינה מבטלת לנצח את הניקוד המופיע לצד העבירה אלא מחזירה את הגלגל אחורנית ומאפשרת לנהג להישפט בגין הדו"ח. במועד המשפט יש לפעול להורדת הניקוד ותיקון העבירה לעבירה אשר אינה נושאת ניקוד לצדה.

הגשת בקשה להארכת מועד להישפט הלכה למעשה

רבות דיברנו ודנו בעניין בקשה להארכת מועד להישפט, מתי יש להגישה ובאיזה אופן. כעת נסכם במספר משפטים את נושא מעניין זה ונאמר כך. בקשה להישפט יש להגיש לבית משפט לתעבורה במקרה בו לא הוגשה הבקשה להישפט למשטרת ישראל במועד הקבוע בחוק דהיינו במסגרת 90 הימים.

כאשר מגישים בקשה להארכת מועד להישפט יש להצביע על שני נימוקים עיקריים הנבחנים על ידי בית משפט הדן בבקשה. נימוקים אלו מהווים אבן יסוד בבקשה עצמה ובלעדיהם ספק אם הבקשה תתקבל.

  1. נימוק המניח את הדעת לאיחור בהגשת הבקשה. נימוק זה יכול להיות כל דבר אשר קיים בו טעם סביר והגיוני.
  2. עיוות דין. עיוות דין יכול להיות כל סיבה או עניין אשר הנהג סבור כי במידה והבקשה לא תתקבל יגרם לו עוול חמור. יש להצביע על נימוק ענייני ולא לעלות טענות בעלמא לא מבוססות ולא מעניינות.

איך יכול לעזור עו"ד לתעבורה בהגדלת סיכוי הבקשה להארכת מועד להישפט?

הבעייתיות במקרה של פספוס המועד להישפט הוא כאשר נהג מגלה זאת רק לאחר שנשלחה לו הודעה מטעם משרד הרישוי להפקיד את רישיון הנהיגה שלו או לבצע אמצעי תיקון כזה או אחר. במקרים אלו הנהג נמצא תחת לחץ כבד ומבין כי הוא עלול לאבד את רישיון הנהיגה שלו וחירותו.

כדאי להיות ערני לגבי הזמן כאשר אתם מקבלים את הדו"ח ולפעול תוך 90 ימים מיום ההמצאה לידכם להגיש בקשה להישפט.

יתכן מקרים מוצדקים שאנשים לא ידעו על הדו"ח כלל וכלל והיום שנודע להם על העבירה הוא ביום שקיבלו הודעה ממשרד הרישוי על פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים (תלוי במספר הנקודות).

עורך דין לתעבורה יעבור על תדפיס הניקוד אשר ברשותכם וכמובן יוציא את כל הדו"חות מהמשטרה

ויבדוק כל פרט בטענותיכם לצורך עריכת בקשה להארכת מועד להגשת בקשה להישפט.

המאמר אולם דן בשתי נקודות חשובות ביותר הנוגעות לבקשה להארכת מועד להישפט אולם מלבד הנקודות שצוינו, ישנן נקודות נוספות כגון שיהוי בהגשת הבקשה או מצב בו אדם אחר שילם את הדוח ללא ידיעת הנהג וכעת מעוניינים להחזיר את הגלגל אחורנית.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה, יפעל במרץ להארכת המועד להישפט בגין הדו"ח שמועדו התפספס ויעתור לבית המשפט לתעבורה בבקשה לקבלה. ככל והבקשה לא תתקבל על ידי בית המשפט, עורך הדין יוכל להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.

אזהרה: מאמר זה על הארכת מועד להישפט הנו מאמר אינפורמטיבי בלבד ואיננו יעוץ משפטי, ע"פ יש להתייעץ עם עורך דין תעבורה והכותב אינו אחראי על שום נזק אשר ייגרם מכל סוג לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק