נהיגה בפסילה – כל המידע!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

נתפסת על נהיגה בפסילה / נהיגה בשלילה?

מדובר בעבירה מן החמורות ביותר בדיני תעבורה ובתי המשפט ורשויות התביעה לא מקלים ראש בעבירה של נהיגה בפסילה, מאמר מעמיק זה עוסק בכל מה שקשור לעבירה של נהיגה בפסילה ומסביר את ההשלכות, הענישה והפסיקה בנושא זה.

כמו כן, למשרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' ניסיון עשיר בייצוג נאשמים בעבירת נהיגה בזמן פסילה / נהיגה בפסילה! במידה והואשמת בעבירה זו הנך מוזמן ליצור קשר בהקדם עם משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי ושות'.

בעצם הרציונל מאחורי הענישה המחמירה של בתי המשפט לתעבורה ובית המשפט העליון בעבירה זו הוא, להעביר את המסר לאדם אשר מזלזל בפסיקה (פסק הדין שניתן לו) והחוק ומתעלם מחוקי התנועה והעונשים שניתנו בידי בית המשפט או על ידי משרד הרישוי –

פסילה בשל  נקודות שצבר הנהג או התליית הרישיון על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או פסילה מנהלית של קצין משטרה.

 

עבירת נהיגה בזמן פסילה - עו

כאשר ניתן לראות מגמה של ענישה מחמירה מאוד מצד בתי המשפט לתעבורה השונים הכוללים מאסר בפועל או בדרך של עבודות שירות,

מאסרים על תנאי ופסילה ממושכת, קנסות גבוהים ועוד….

את היחס של ביהמ"ש לעבירת נהיגה בזמן פסילה, ניתן לראות ב-רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן, שם ציין כב' השופט לוי:

"..נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בגין נהיגה בזמן פסילת רישיון. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג,
שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב.."

רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן

בעצם במילים פשוטות: נהג אשר עובר עבירה חמורה של נהיגה כשהוא פסול הוא בעצם  מרוקן מתוכן את תכלית הענישה שניתנה לו על ידי בית המשפט,

היות ומה הטעם להעניש את הנאשם אם גם ככה החוק איננו נר לרגליו!

וזה בעצם מה שכבוד השופט לוי רוצה לומר על נהגים בשלילה אשר עוברים על החוק!

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י, ציינה כב' השופטת פרוקצ'יה:

"העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה ויש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רשיון טומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט.

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י

ב-רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל, ציין כב' השופט רובינשטיין:

"עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת; ראו למשל סעיפים 7 ו-12 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור".

רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל

כפי שניתן לראות לעיל, בפסיקה של בית המשפט העליון רואה את העבירה של נהיגה בשלילה / נהיגה בזמן פסילה כעבירה חמורה מאוד כאשר החומרה מתבטאת בענישה הכבדה אשר מטילים בתי המשפט לתעבורה על נאשמים בעבירת זו.

אלו רשויות שיפוטיות ומנהליות יכולות להורות על פסילה בפועל:

יש לציין כי לבית המשפט סמכויות נרחבות מאוד אולם, ישנם עוד גופים היכולים להורות על פסילת רישיון הנהיגה, כך למשל משרד הרישוי יכול לשלול את רישיון לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים וכן להתלות רישיון נהיגה של נהג אשר לא עבר קורסים אשר חויב בהם.

רשות אחרת לפסול רישיון היא בית הדין הצבאי לתעבורה, סמכויותיו של בית הדין לתעבורה,

הם כמו באזרחות ובמסגרת הדיונים המתקיימים בבתי הדין הצבאיים הוא גוזר על נהגים פסילות בדיוק כמו בבית המשפט לתעבורה.

המשטרה עצמה יכולה לפסול מנהלית נהגים בעבירות חמורות לתקופות של 30, 60, 90 ימים. (60 ו 90 במקרה של תאונת דרכים).

נהיגה בזמן פסילה | נהיגה בשלילה

דוגמה של אגף התנועה – יחידת פסולים! ישנה יחידה מיוחדת לפסולים!

לשם איתור נהגים פסולים שנפסלו על ידי בתי המשפט או גורם אחר, הקימה המשטרה יחידה מיוחדת הנקראת יחידת פסולים,

אשר תפקידה הוא לעקוב אחרי נהג/ים אשר נוהג בזמן פסילה ולעצור אותו/ם, להלן סרטון אשר פורסם על ידי אגף התנועה במשטרה – המראה את  יחידת הפסולים של המשטרה בפעולה.

הסעיף אשר מדבר על נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה הוא סעיף 67 לפקודת התעבורה, ולהן הסעיף:

סעיף 67.  מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו,

או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד.

מה בעצם אומר הסעיף לעיל, הסעיף מדבר על  אדם אשר יודע שהוא פסול והודיעו לו באופן פורמלי על כך

ואף על פי כן, הוא עובר עבירה של נהיגה בפסילה.

בעצם ישנם כמה יסודות חשובים להתגבשות העבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת מבלי להיכנס לעומק היסודות והפסיקה אשר פירשה אותם בהרחבה והם:

  • פסילה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה
  • הודעה פורמלית על הפסילה
  • נהיגה ברכב בזמן הפסילה

ננסה להבין את יסודות העבירה בדוגמה הבאה:

נהג עובר עבירה של נהיגה במהירות מופרזת וצילמה אותו מצלמת מהירות והוא איננו יודע על כך (מהרבה סיבות) ואותו אדם נפסל בהעדרו בבית המשפט לתעבורה, נניח לחודשים

והוא לא יודע על הפסילה, לאחר זמן מה הוא מעוכב ע"י המשטרה לבדיקת רישיונות או בעקבות עבירה נוספת….

בעצם במצב דברים זה,

א.  התנאי הראשון מתקיים היות והוא פסול מלהחזיק רישיון נהיגה

ב. הוא נהג ברכב מנועי, הרי השוטר עיכב את רכבו.

אולם הוא לא ידע על הפסילה שהוטלה עליו בהעדר ולכן יסודות העבירה לא מתקיימים אולם יש לשים לב! שגם בדוגמה

זו ייתכן וחזקת המסירה כן תתקיים היות והחוק מדבר כי די וההודעה על דבר הפסילה נשלחה בדואר רשום על מנת שיסוד חזקת המסירה יתקיים.

יש גם לציין כי חזקת המסירה ניתנת לסתירה אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות,

שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעות מלקבלן, יתכן והנהג יזוכה בדין!

שימו לב לרוב מדובר בעבירות מסוג הזמנה לדין ולא עבירות קלות יותר של שימוש בטלפון בזמן נהיגה, היות ובדוחות של טלפון, אי חגירת חגורה מדובר בבררת משפט כלומר הנהג בוחר אם להישפט ואם לאו.

הענישה בעבירת נהיגה בפסילה או נהיגה בשלילה:

העונשים על עבירה זו הם חמורים ויכולים להגיע ל- עונשי מאסר בפועל או בעבודות שירות בהתאם לנסיבות.

העונש בגין נהיגה בפסילה / נהיגה בזמן שלילה מוגדר בסעיף 67 ל- פקודת התעבורה:

  • מאסר עד שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד.

יש לציין כי דין האדם אשר נהג בזמן פסילה פעם שנייה שונה מדין האדם אשר נתפס נוהג בפעם הראשונה והכל תלוי בנסיבות וכל

תיק נבחן בהתאם לנסיבות שלו, כך יכול להיות נסיבות מחמירות כמו נהיגה תחת השפעת סם או נהיגה בשכרות או נהיגה במהירות מופרזת ועוד..

על העונשים לעיל, יצטרפו בדרך כלל עונשים נוספים כגון, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי ועוד.

יש לציין כי לעבירה זו מתוספת גם העבירה של נהיגה ללא ביטוח חובה, היות ואדם שנוהג בזמן פסילה הביטוח אינו חל עליו.

יש לציין כי אם הנהג נתפס בפעם השנייה על נהיגה בזמן פסילה, יתכן ויגישו כנגדו מעצר עד תום ההליכים

עברת עבירה של נהיגה בזמן פסילה פנה לעורך דין תעבורה בזמן!

אולם יחד עם זאת משרדנו טיפל במאות תיקים כאלה של נהיגה בפסילה בפעם שנייה

ומעלה ובהרבה מן המקרים על אף הפסילה המותנית שריחפה מעל ראשו של הנאשם,

מצא משרדנו פתרונות יצירתיים כגון הארכת התנאי  באמצעות המלצת שירות המבחן למבוגרים או מציאת כשלים בחומר הראייתי אשר הביאו להקלה בעונש מבחינת משך הפסילה באופן משמעותי וכן התיקים הסתיימו ללא עונש מאסר בפועל.

הערה-  נהגים רבים נוטים להתבלבל! בין העבירה של נהיגה ללא רישיון בתוקף או בכלל על פי סעיף 10 א לפקודות התעבורה לבין נהיגה בפסילה.

למעשה אין קשר בין העבירות, כאשר נהיגה ללא רישיון נהיגה מדברת על עבירה שבא אדם לא הוציא רישיון מעולם (סעיף 10 א לפקודת התעבורה)

לבין העבירה של נהיגה בפסילה פה מדובר על נהג אשר נפסל מלהחזיק ברישיון על ידי בית המשפט (למשל פסילה למשך שנתיים על שכרות) או גורם מוסמך אחר (לדוגמא- משרד הרישוי)

לשם הסרת העונש מהפרק או לפחות הקלתו, מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה ש-

  • עו"ד לתעבורה יבחן היטב את תקינות החומר הראייתי וימצא כל שבריר של טעות העשוי לזכות את הלקוח ובכך לשמור על רישיון הנהיגה שלו – כגון האם הנהג ידע על הפסילה או לא (ראה הרחבה לעיל) .
  • יכוון את הלקוח לכדי הודאה או כפירה בהאשמות המיוחסות, ויחתור להסדר טיעון המטיב עם הלקוח נוכח הנסיבות.
  • יעריך את מידת הנזק שיוסב לעד מטעם ההגנה עם חשיפת עברו (פלילי ו/או תעבורתי)
  • העלאת טענות מקדמיות במהלך דיון ההקראה לאחר בחינת כתב האישום. למשל, פגם או פסול בכתב האישום, חוסר סמכות עניינית, חסינות, חנינה, התיישנות וכיו"ב.
  • ינהל משפט הוכחות במקרים מסוימים – כך לדוגמה יתכן ולעבירה יתווסף עבירות נוספות כגון תאונה בה הנהג לא אשם!

ניתן לראות כי, נהג המורשע בעבירה של נהיגה בזמן שלילה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ומינימום פסילה של שנתיים לכן,

בעבירה זו יש לפנות כמה שיותר מוקדם לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין לתעבורה היות ומדובר בעבירה חמורה הגוררת ענישה מחמירה, כאשר משרדנו יצלם את התיק מהתביעות המשטרתיות יבדוק כל פרט ופרט, מבחינת קיום יסודות העבירה ולאחר בחינת כל התיק יוחלט יחד עם הלקוח על קו ההגנה המיטבי עבורו.
יש לזכור כי גם אם הכל נראה גמור, עדיין ישנם פתרונות רבים במישור המשפטי!

נפסלתם מלהחזיק רישיון נהיגה שימו לב! חובה להפקיד את הרישיון בבית המשפט למידע קרא על חובת הפקדת רישיון נהיגה לאחר פסילה.

שאלות ותשובות נפוצות על נהיגה בזמן פסילה-

בתי המשפט מתייחסים בחומרה לעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת משום שאדם אשר עובר על עבירה זו, בעצם מוכיח כי החור איננו נר לרגליו ואף על פי שקיבל עונש, הוא איננו מפחד ועל כן הענישה תיהיה חמורה עד כדאי מאסר.

הסעיף אשר עוסק בנהיגה ללא רישיון הוא סעיף 10א אשר מדבר על אדם שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם ואילו נהיגה בזמן פסילה היא מצב בו אדם נפסל מלנהוג ע"י בית המשפט או רשות אחרת ובכל זאת בחר לנהוג.

הפסילה מתחילה ממתי שצויין בפסק הדין כי היא החלה, אולם גם בעניין זה ישנה חובת ידיעה על דבר הפסילה מצד האדם שנתפס!, כאשר הנאשם ינסה להוכיח כי איננו ידע על הפסילה!

במקרה של נסיעה בזמן פסילה הביטוח לא חל.

פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה בשימוע אשר נערך לאדם נחשבת לפסילה לכל דבר ועניין.

פסילה על ידי משרד הרישוי תחשב לפסילה לכל דבר ועניין.

אזהרה – המידע האמור במאמר נהיגה בשלילה הנו מידע אינפורמטיבי בלבד ואיננו נועד לשמש כייעוץ משפטי ובכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם עורכי הדין לתעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ערן הכי מקצועי שהכרתי עד היום 👍
GuYuZ Gaming
GuYuZ Gaming
10:17 19 Aug 21
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אני חייב להמליץ על עורך דין תעבורה ערן עקראוי, ערן סידר לי את הרישיון שכבר חשבתי שלא הראה שוב וכבר קניתי 🚲. מזל היה לי להגיע לערן מהאינטרנט ותודה רבה לגוגל 😂השירות היה ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ללא ספק והתוצאות היו אפילו 10 כוכבים. תודה רבה לךעורך דין ערן עקראוי מכל ה-🥰אם לא הייתי מכיר אותך סביר מאוד שהייתי מוכר את🚙 חחח
Lior dangoor
Lior dangoor
17:38 13 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
תותח על
iris iris
iris iris
18:27 30 Jan 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
ממש טיפול נהדר קיבלתי עורך דין צבאי מעולה
REMINA YEDODAYEV
REMINA YEDODAYEV
13:50 23 Jan 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
gan noale
10:23 15 Aug 14
התקשרתי וקיבלתי מענה לא נעים. ברגע שהוא הבין שאין לו איך לעזור ולהוציא ממני כסף הוא פשוט ניתק את השיחה בחוסר נימוס ולא ענה כשהתקשרתי שוב.
נריה טאוב
נריה טאוב
12:32 31 May 20
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן