נהיגה בפסילה – כל המידע שצריך לדעת!

נתפסתם נוהגים בזמן פסילה או בשלילה?

עבירה של נהיגה בזמן פסילה היא אחת העבירות החמורות ביותר בדיני תעבורה ובתי המשפט ורשויות התביעה לא מקלים ראש בעבירה זו. מאמר מעמיק זה, עוסק ובוחן את המשמעות של נהיגה בזמן פסילה ומסביר את ההשלכות, הענישה והפסיקה בנושא זה.

למשרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' ניסיון עשיר בייצוג נאשמים בעבירת נהיגה בזמן פסילה / נהיגה בפסילה. במידה והואשמת בעבירה זו, הנך מוזמן ליצור קשר עם משרד עורך דין תעבורה ערן עקראוי ושות' ואנו נסייע לך להבין מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניך.

נהיגה בזמן פסילה - עו

הרציונל העומד מאחורי הענישה המחמירה של בתי המשפט לתעבורה ובית המשפט העליון בעבירת נהיגה בזמן פסילה הוא להעביר מסר חד וברור לנהג אשר מזלזל בפסיקה (פסק הדין שניתן לו) והחוק ומתעלם מחוקי התנועה והעונשים שניתנו בידי בית המשפט או משרד הרישוי.

פסילת רישיון נהיגה יכולה גם להיות במקרה של צבירת נקודות משרד הרישוי או התליית הרישיון על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או פסילה מנהלית של קצין משטרה.

את דעת ביהמ"ש בנוגע לעבירת נהיגה בזמן פסילה, ניתן לראות ב-רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן, שם ציין כב' השופט לוי במילים הבאות:

"..נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בגין נהיגה בזמן פסילת רישיון. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג,
שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב.."

רע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' מוראד אבו לבן

במילים פשוטות: נהג אשר עובר עבירה חמורה של נהיגה כשהוא פסול הוא מרוקן מתוכן את תכלית הענישה שניתנה לו על ידי בית המשפט

היות ומה הטעם להעניש את הנאשם אם גם ככה החוק איננו נר לרגליו והוא ממשיך לנהוג חרף פסילתו.

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י ציינה כב' השופטת פרוקצ'יה כדלקמן:

"העבירה אותה עבר המבקש היא חמורה ויש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה. נהיגה בכבישי הארץ בזמן פסילת רשיון טומנת בחובה סיכונים רבים לבטחונם של נוסעים ברכב והולכי רגל. יתר על כן, ולא פחות מכך, היא משקפת התייחסות של ביזוי החוק וצווי בית המשפט".

רע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י

ברע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל ציין כב' השופט רובינשטיין בזה הלשון:

"עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת; ראו למשל סעיפים 7 ו-12 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור".

רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל

כפי שניתן לראות בפסיקה של בית המשפט העליון שהובאה לעייל, בתי המשפט רואים את עבירת נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה כעבירה חמורה ביותר. הביטוי לחומרת העבירה באה לידי תוצאה בענישה הכבדה אשר מטילים בתי המשפט לתעבורה על נאשמים בעבירת זו.

ישנה נטייה להקל ראש בעבירת נהיגה בזמן פסילה אך לא אחת משרדנו ייצג נהגים אשר נעצרו על ידי משטרת ישראל בגין עבירה של נהיגה בזמן פסילה ובקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים הוגשה לבית המשפט.

התייחסות ביהמ

נהג אשר מזלזל בהוראות פסק הדין שניתן כנגדו עלול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח אם ינהג בזמן פסילה ולא ישהה להוראות החוק.

אלו רשויות שיפוטיות ומנהליות יכולות להורות על פסילת רישיון נהיגה:

יש לציין כי לבית המשפט סמכויות נרחבות מאוד בכל הקשור לפסילת רישיון נהיגה אולם ישנן רשויות נוספות היכולת להורות על פסילת רישיון הנהיגה. כך למשל, משרד הרישוי יכול לשלול את רישיון הנהיגה לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים וכן להתלות את רישיון הנהיגה של נהג אשר לא ביצע את אמצעי התיקון השונים אשר חויב בהם. פסילה על ידי משרד הרישוי דינה כפסילה לכל דבר ועניין.

רשות נוספת היכולה להורות אל שלילת רישיון נהיגה הינה בית דין צבאי. בדומה לבית משפט לתעבורה, גם בית דין צבאי רשאי להורות על שלילת רישיון נהיגה של נהג אשר ביצע עבירות תעבורה.

המשטרה עצמה יכולה אף היא לפסול מנהלית נהגים בעבירות חמורות לתקופות של 30, 60, 90 ימים. (60 ו 90 במקרה של תאונת דרכים) בהליך שנקראה שימוע בפני קצין תנועה.

דוגמה של אגף התנועה – יחידת פסולים ישנה יחידה משטרתית מיוחדת לאכיפת עבירת נהיגה בזמן פסילה

לשם איתור נהגים פסולים שנפסלו על ידי בתי המשפט או גורם אחר, הקימה המשטרה יחידה מיוחדת הנקראת יחידת פסולים

אשר תפקידה לעקוב אחרי נהג/ים אשר נוהג בזמן פסילה ולהביאם לדין. להלן סרטון אשר פורסם על ידי אגף התנועה במשטרה  המראה את  יחידת הפסולים של המשטרה בפעולה.

עבירת נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה מקורה בפקודת התעבורה והיא מעוגנת בסעיף 67 לפקודה. סעיף 67 לפקודה מציין בזה הלשון:

"מי שהודע לו שנפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתקפה הוא נוהג ברכב שנהיגתו אסורה בלי רשיון לפי פקודה זו,

או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיונו כל עוד הם בתקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מהחזיק ברשיון רכב וכל עוד הפסילה בתקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני הענשים כאחד".

כעולה מסעיף זה, ישנה חשיבות לידיעת הפסילה. ידיעת הפסילה יכולה להיות אף באופן פורמלי אך חשוב כי הנהג אשר הוגש נגדו כתב אישום על נהיגה בזמן פסילה יבין וידע כי קודם לכן הוטלה עליו פסילה.

סעיף 67 לפקודה מעלה כמה יסודות חשובים להתגבשות העבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת מבלי להיכנס לעומק היסודות והפסיקה אשר פירשה אותם בהרחבה. יסודות ביצוע העבירה הינם כדלקמן:

  • פסילה מלהחזיק או לקבל רישיון נהיגה
  • הודעה פורמלית על הפסילה
  • נהיגה ברכב בזמן הפסילה

ננסה להבין את יסודות העבירה בדוגמה הבאה:

נהג עובר עבירה של נהיגה במהירות מופרזת וצילמה אותו מצלמת מהירות והוא איננו יודע על כך (מהרבה סיבות). זמן מה לאחר מכן, אותו אדם נפסל בהעדרו בבית המשפט לתעבורה והוא כלל לא מודע לפסילה זו. כעבור מספר חודשים, נהג זה מעוכב ע"י המשטרה לבדיקת רישיונות או בעקבות עבירת תנועה נוספת במסגרתה נודע לו על השלילה שהוטלה עליו.

במצב דברים זה, יש לבחון את יסודות עבירת נהיגה בזמן פסילה.

א.  התנאי הראשון מתקיים היות והוא פסול מלהחזיק רישיון נהיגה.

ב. התנאי השני אף הוא מתקיים שכן הוא נהג ברכב מנועי הרי השוטר עיכב את רכבו.

אולם הוא לא ידע על הפסילה שהוטלה עליו בהעדרו ולכן יסודות העבירה לא מתקיימים. ידיעת הפסילה הינה תנאי הכרחי לגיבוש כל יסודות העבירה והעמדת הנהג לדין. לא ידיעת הנהג על הפסילה, לא ניתן להעמידו לדין ולייחס לו עבירה של נהיגה בזמן פסילה. 

יש לשים לב כי לרוב מדובר בעבירות מסוג הזמנה לדין ולא עבירות קלות יותר של שימוש בטלפון בזמן נהיגה, היות ובדוחות של טלפון, אי חגירת חגורה מדובר בעבירה מסוג בררת משפט כלומר הנהג בוחר אם להישפט ואם לאו.

יסודות העבירה של נהיגה בפסילה - עו

מה העונש בעבירת נהיגה בפסילה או נהיגה בשלילה?

העונשים בגין ביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה הם חמורים ויכולים להגיע לעונשי מאסר בפועל או מאסר בעבודות שירות הכל בהתאם לנסיבות המקרה ונסיבותיו האישיות של הנהג.

העונש בגין נהיגה בפסילה / נהיגה בזמן שלילה מעוגן בסעיף 67 ל- פקודת התעבורה המציין כדלקמן:

  • מאסר עד שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד.

יש לציין כי דין נהג אשר נהג בזמן פסילה בפעם השנייה שונה מדין נהג אשר נתפס נוהג בפעם הראשונה בחייו בזמן פסילה. מעבר לכך, רמת הענישה תקבע בהתאם לנסיבות המקרה ונסיבותיו האישיות של הנהג. לדוגמה, נהג עם עבר פלילי או תעבורתי עשיר כגון נהיגה תחת השפעת סם או נהיגה בשכרות צפוי לעונש חמור יותר מנהג אשר ללא עבר כלל.

לצד עונש המאסר אליו תעתור התביעה המשטרתית צפוי הנהג לעונשים נלווים נוספים כגון, מאסר על תנאי, פסילת רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה וממושכת וכן קנס כספי.

העונש בעבירת נהיגה בזמן פסילה - עו

יש לציין כי לעבירה זו מתוספת גם העבירה של נהיגה ללא ביטוח חובה, היות ואדם שנוהג בזמן פסילה הביטוח אינו חל עליו.

עברת עבירה של נהיגה בזמן פסילה? זה הזמן לפנות לעורך דין תעבורה

עבירת נהיגה בזמן פסילה מחייבת טיפול של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה אשר לו הידע והניסיון המקצועי. משרדנו טיפל בעשרות תיקים של נהיגה בזמן פסילה ודאג לשמור ולוודא כי זכויותיהם של לקוחותיו נשמרות.

גם כאשר מדובר בעבירה של נהיגה בזמן פסילה בפעם השנייה, משרדנו דאג למצוא פתרונות יצירתיים על מנת שחירותם של הנהגים תשמר והם לא יעצרו עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם.

נהגים רבים נוטים להתבלבל בין העבירה של נהיגה ללא רישיון בתוקף או בכלל על פי סעיף 10 א' לפקודות התעבורה לבין נהיגה בפסילה.

למעשה, אין קשר בין שתי עבירות אלו שכן עבירת נהיגה ללא רישיון נהיגה מדברת על מקרה בו אדם לא הוציא רישיון מעולם (סעיף 10 א' לפקודת התעבורה)

בעוד עבירת נהיגה בפסילה עוסקת בנהג אשר נפסל מלהחזיק ברישיון על ידי בית המשפט (למשל פסילה למשך שנתיים על שכרות) או גורם מוסמך אחר (לדוגמה משרד הרישוי). משרדנו מבין את הבלבול הקיים בקרב נהגים אשר אינם בקיאים בפרודת התעבורה ובהבחנה בין העבירות והוא יסייע לכם להבין את מצבכם והעונשים הצפויים לכם אם ובמידה תורשעו על ידי בית המשפט לתעבורה.

לשם הסרת העונש מהפרק או להגיע להסדר טיעון עם התביעה מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה אשר יוכל לסייע לכם באופן הבא:

  • עו"ד לתעבורה יבחן היטב את תקינות החומר הראייתי וימצא כל שבריר של טעות העשוי לזכות את הלקוח ובכך לשמור על רישיון הנהיגה שלו – כגון האם הנהג ידע על הפסילה או לא (ראה הרחבה בנושא לעיל).
  • עורך הדין יכוון את הלקוח לכדי הודאה או כפירה בהאשמות המיוחסות לו ויחתור להסדר טיעון המטיב עם הלקוח נוכח הנסיבות.
  • במהלך ניהול המשפט, עורך הדין יעלה טענות מקדמיות במהלך דיון ההקראה לאחר בחינת כתב האישום וינסה להביא לביטול. כך למשל, טענה בגין פגם או פסול בכתב האישום, טענה בגין חוסר סמכות עניינית, חסינות, חנינה, התיישנות וכיו"ב.
  • עורך הדין ינהל את המשפט מתחילתו ועד סופו ויפעל בשמו של הלקוח אל מול הערכאה המשפטית וכן לשכת התביעות. ניהול משפט הוא עניין הדורש ידע, ניסיון ובקיאות בחוק ובפסיקה.

ניתן לראות כי נהג המורשע בעבירה של נהיגה בזמן שלילה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר ופסילת רישיון נהיגה למינימום שנתיים ימים. בעבירה זו יש לפנות כמה שיותר מוקדם לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין לתעבורה היות ומדובר בעבירה חמורה הגוררת ענישה מחמירה בעלת השלכות מרחיקות לכת.

עם קבלת התיק למשרדנו, אנו נפעל לצילום כל חומר החקירה משלוחת התביעות המשטרתיות ולאחר מכן אנו נבדוק כל פרט ופרט המצוי בו ויחד עם הלקוח נגבש את קו ההגנה והדרך לסיום הסוגיה המשפטית באופן המוצלח ביותר.

יש לזכור כי גם אם המצב נראה אבוד ובלתי פתיר עדין אין להרים ידיים ולהתייאש. קיימים פתרונות רבים במישור המשפטי היכולים לסייע לכם במצבכם ולהמתיק את הגלולה המרה.

נפסלתם מלהחזיק רישיון נהיגה שימו לב! חובה להפקיד את רישיון הנהיגה או תצהיר במזכירות בית המשפט. למידע קרא על חובת הפקדת רישיון נהיגה לאחר פסילה.

שאלות ותשובות נפוצות על נהיגה בזמן פסילה-

בתי המשפט מתייחסים בחומרה לעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת משום שאדם אשר עובר על עבירה זו, בעצם מוכיח כי החור איננו נר לרגליו ואף על פי שקיבל עונש, הוא איננו מפחד ועל כן הענישה תיהיה חמורה עד כדאי מאסר.

הסעיף אשר עוסק בנהיגה ללא רישיון הוא סעיף 10א אשר מדבר על אדם שלא הוציא רישיון נהיגה מעולם ואילו נהיגה בזמן פסילה היא מצב בו אדם נפסל מלנהוג ע"י בית המשפט או רשות אחרת ובכל זאת בחר לנהוג.

הפסילה מתחילה ממתי שצויין בפסק הדין כי היא החלה, אולם גם בעניין זה ישנה חובת ידיעה על דבר הפסילה מצד האדם שנתפס!, כאשר הנאשם ינסה להוכיח כי איננו ידע על הפסילה!

במקרה של נסיעה בזמן פסילה הביטוח לא חל.

פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה בשימוע אשר נערך לאדם נחשבת לפסילה לכל דבר ועניין.

פסילה על ידי משרד הרישוי תחשב לפסילה לכל דבר ועניין.

אזהרה – המידע האמור במאמר נהיגה בשלילה הנו מידע אינפורמטיבי בלבד ואיננו נועד לשמש כייעוץ משפטי ובכל מקרה ומקרה יש להתייעץ עם עורכי הדין לתעבורה

ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק