עורך דין לביטול דוחות וקנסות

עורך דין לביטול דוחות וקנסות הוא עורך דין תעבורה המסייע לנהגים אשר נרשמו להם דוחות תנועה או הזמנות לדין בגין עבירות תנועה שונות להתמודד עמם ולבטלם.

ביטול דוחות תנועה דורש הכרה החוק והפסיקה הרלוונטית ויכולת התנהלות אל מול משטרת ישראל לשכת התביעות.

עורך דין לביטול דוחות וקנסות - עו

המושג ביטול דוחות הינו תחום משפטי רחב ועצום החולש על מספר רב של תתי נושאים משפטיים. ביטול דוח תנועה פעמים רבות יהיה במובן של ביטול נקודות משרד הרישוי הרשומות לצד העבירה ולא בהכרח ביטול הדו"ח עצמו.

כמובן שעם קבלת הדו"ח לידיו, יבדוק ויבחן עורך הדין את נסיבות הדו"ח וככל ויש מקום לבטלו יפעל לעשות כן.

האם ישנו מושג כזה עורך דין לביטול דוח תנועה? כפי שנראה במאמר זה, המושג דוחות תנועה כולל בתוכו קשת רחבה של מעשים/עבירות המהווים עילה לרישום דוח על ידי שוטר אוכף התנועה.

סוגי דוחות תנועה הקיימים בישראל:

 1. דוח תנועה מסוג ברירת משפט. לנהג קיימת האפשרות לשלם את הדו"ח ולשאת בעונש הקבוע לצדו או להגיש בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד רישום הדו"ח.
 2. דוח תנועה מסוג הזמנה לדין. מדובר בעבירה חמורה אשר בגינה תרשם הזמנה לדין לנהג ועליו יהיה להתייצב לדיון בבית משפט לתעבורה במועד אשר ירשם לו בדו"ח.

מהו דו"ח מסוג ברירת משפט?

דוח מסוג ברירת משפט עניינו דו"ח תנועה אשר לנהג קיימת האפשרות בגינו להגיש בקשה להישפט ולהוכיח כי לא ביצע את העבירה.

לרוב, עורך דין לביטול דוחות וקנסות ימליץ לנהג להגיש להישפט בגין הדו"ח שכן תשלום הדו"ח כאשר העבירה לא התבצעה יגרום לרישום נקודות משרד הרישוי העומדות לצדו באופן אוטומטי.

דוחות מסוג ברירת משפט לדוגמא יכולים להיות בגין ביצוע העבירות הבאות:

 • שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.
 • אי ציות לתמרור עצור.
 • נסיעה בשוליים.
 • נהיגה במהירות מופרזת (עבירה מסוג ברירת משפט).
 • חציית צומת באור אדום.
 • נסיעה ברכב ללא חגורת בטיחות.
 • דוח חניה במקום אסור.

מדוע חשוב לטפל בדוח תנועה מסוג ברירת משפט?

כפי שצוין קודם לכן, כאשר נרשם דוח תנועה מסוג ברירת משפט לנהג קיימת האפשרות לשלמו ולספוג את העונש הקבוע לצדו. נהגים רבים אשר אינם בקיאים בחוק ובפרוצדורה הרלוונטית ממהרים לשלם את הדו"ח למרות שכלל לא ביצעו את העבירה המיוחסת להם.

חשוב לזכור כי תשלום דו"ח תנועה יגרום באופן אוטומטי לצבירת נקודות משרד הרישוי הרשומות לצדו ובפועל יוצא לסנקציות שונות מטעם משרד הרישוי. כאשר נרשם דוח תנועה מסוג ברירת משפט לנהג עומדת האפשרות להגיש בקשה לביטול דוח התנועה או לחילופין בקשה להישפט.

בקשה לביטול דוח תנועה יש בה עוקץ ודבש ויש להיזהר טרם הגשת בקשה זו על מנת שלא לחסום את יתר האפשרויות לטיפול בדוח לאחר מכן. עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן, יסייע לנהג לטפל בדו"ח ולמחוק את הנקודות הרשומות לצד או כאשר יש מקום לכך לבטל את הדו"ח לחלוטין.

דו"ח תנועה מסוג הזמנה לדין

דו"ח תנועה מסוג הזמנה לדין הינו דוח תנועה חמור אשר בגינו תרשם לנהג הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית משפט לתעבורה. המזנה לדין אינה ניתנת לביטול ולא ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח.

הזמנה לדין יכולה להיות בגין ביצוע אחת מהעבירות הבאות:

 • נסיעה במהירות מופרזת מהירות החורגת באופן ניכר מהמהירות המותרת במקום.
 • נהיגה בשכרות. קרא גם מאמא מקיף בנושא – עורך דין נהיגה בשכרות.
 • נהיגה בפסילה.
 • חציית צומת באור אדום כאשר חלפו למעל מ-5 שניות.
 • נהיגה ללא מלווה (נהג חדש).

הזמנה לדין תרשם כאמור בגין ביצוע עבירת תנועה חמורה. הנהג העומד לדין צפוי לעונשים שונים ע"י בית המשפט לרבות פסילת רישיון נהיגה או עונשים אחרים. חשוב מאוד להתייצב בבית המשפט במועד הדיון הקבוע בהזמנה וכן להגיע מלווה בעורך דין תעבורה מנוסה אשר ביכולתו להתמודד עם רישום הדו"ח.

מה המשמעות של הודאה בביצוע העבירה?

עם רישום הדו"ח, ישאל השוטר רושם הדו"ח את הנהג מה יש לו לומר לעניין העבירה המיוחסת לו. דברי הנהג ירשמו בדו"ח ויתועדו על ידי השוטר. חשוב לזכור כי כאשר מגישים בקשה לביטול דוח תנועה ישנה משמעות רבה וגדולה לדברי הנהג אשר נרשמו בדו"ח.

הודאה בביצוע עבירה משמעותה לקיחת אחריות על ידי הנהג על כל המשתמע מכך. יחד עם זאת, אין המדובר בסוף פסוק וכי מומלץ להיוועץ עם עורך דין לביטול דוחות וקנסות לצורך הבנת האפשרויות העומדות לביטול הדוח.

האם ניתן לבטל דוח תנועה?

ביטול דוח תנועה דורש התמחות בדיני תעבורה ויכולת להתמודד עם גורמים שונים כגון מרכז פניות נהגים משטרת ישראל ובתי משפט. עם רישום דו"ח התנועה, מומלץ לפנות באופן מידי לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שניתן יהיה לבטל את הדו"ח.

עילות ביטול דוחות תנועה שונות ומגוונות וניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח בגין מספר רב של מקרים כגון מצב רפואי, עבר נקי, תיעוד המפריך את ביצוע העבירה וכו'. טרם הגשת הבקשה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שניתן יהיה לבצע זאת באופן מקצועי ונכון.

חשוב לזכור כי גם דוח חניה הינו דו"ח תנועה מסוג ברירת משפט אשר ניתן לבטלו במקרים רבים. יחד עם זאת, ביטול דוחות חניה הינו עניין אשר מרבית עורכי דין לתעבורה אינם עוסקים בו ועיקר טיפולם עוסק בדוחות תנועה של משטרת ישראל.

יש בידי ראיה לאי ביצוע העבירה כיצד ניתן לבטל את הדוח?

פעמים רבות קיימות בידי הנהג ראיות לאי ביצוע העבירה המיוחסת לו בדו"ח. ראיה זו יכולה לסייע לו להפריך את הנטען נגדו ולהביא לביטול הדו"ח אך גם בחלק לא מבוטל מהמקרים לבוא בעוכרו ולפגוע בו.
חשוב לזכור כי לא תמיד מומלץ להציג ראיה כזו או אחרת הקיימת לעניין אי ביצוע עבירה שכן בהעדר ניסיון וידע מקצועי ראיה זו יכולה לפגוע בנהג ולא לסייע לו.
לדוגמא, נהג בטוח כי עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה עניינה אך ורק בדיבור בטלפון הנייד אך נהג זה אינו מודע לכך כי גם להחזיק או לגעת בטלפון זו עבירת תנועה. טרם הצגת ראיה למשטרת ישראל לעניין אי ביצוע עבירת תנועה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בתחום זה.

בקשה להישפט בגין ביצוע עבירת תנועה

בקשה להישפט בגין ביצוע עבירת תנועה עשה אך ורק כאשר מדובר בדוח מסוג ברירת משפט. עם רישום הדו"ח לנהג, עומדים לו 90 ימים להגיש בקשה להישפט למשטרת ישראל ולאחר מכן לקבל זימון לדיון בבית משפט לתעבורה.

איחור בהגשת הבקשה להישפט תגרום לרישום עבירת התנועה באופן אוטומטי לחובת הנהג וצבירת פיגורים לקנס המקורי. מסיבה זו, מיד עם רישום הדו"ח, מומלץ לפנות למשרדו של עורך דין תעבורה על מנת שיחל לטפל בדו"ח באופן מידי ללא עיכובים.

טיפול נכון בדו"ח תנועה במועד הרלוונטי יביא למיקסום התוצאה שניתן לקבל בו הן לעניין ביטולו והן לעניין מחיקת הנקודות הרשומות לחובתו.

התיישנות דוח תנועה

 1. התיישנות דוח תנועה יכול להיות בהתרחש שני מצבים שונים.
  כאשר מדובר בדו"ח המבוסס על צילום הרכב ומשטרת ישראל לא טרחה לשלוח את הדו"ח לנהג במסגרת 4 חודשים ממועד ביצוע העבירה.
 2. כאשר הוגשה בקשה להישפט ומשטרת ישראל לא טיפלה בבקשה במועד.

בהתרחש אחד משני המצבים הללו, יש לפנות לעורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה להגיש את הבקשה לביטול הדוח בגין התיישנותו מהר ככל שניתן.

ביטול הדו"ח מחמת התיישנותו משמעות הדבר שהדו"ח יבוטל וגיליונו של הנהג יוותר נקי ללא רישום עבירות.

עורך דין לענייני תעבורה

עורך דין לענייני תעבורה הינו עורך דין המתמחה בדיני תעבורה וביכולתו לסייע לנהג לטפל בדוחות אשר נרשמו לחובתו ולבטלן. חשוב לזכור כי במרבית מהמקרים ביטול דוח תנועה פירשו ביטול הנקודות הרשומות לחובתו תוך שינוי העבירה לעבירה אשר אינה כוללת נקודות משרד הרישוי.

עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יוכל לסייע לנהג בטיפול בדו"ח החל משלב הגשת הבקשה להישפט בגינו וכלה בייצוגו בבית משפט לתעבורה. עורך הדין יפעל לצילום החומר וכן לניהול המשא ומתן עם לשכת התביעות המשטרתיות עד לסיום הדו"ח.

כאשר יש מקום לנהל את הדו"ח ולהביא לזיכוי הנהג בדין יפעל עורך הדין לזכות את הנאשם תוך ניהול התיק בבית משפט וחקירת השוטר המעורב. בחירת קו הגנה בתיק תעבורה דורש יכולת הבחנה בין מצבים שונים וקבלת החלטות.

לא תמיד ניהול תיק או התעקשות על ביטולו הוא הדבר הנכון ופעמים רבות תיקון העבירה לעבירה ללא ניקוד היא הצעד הנכון. חשוב לפעול לטיפול בדו"ח באמצעות עורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת שלא תתבצענה טעויות משפטיות לאחר מכן שלא ניתן יהיה לתקנן.

דברים שחשוב לדעת

דו"ח תנועה הינו עניין משפטי לכל דבר ועניין ונושא לצדו סנקציות משפטיות שונות. העדר ידע או ניסיון עלול לגרום לטעויות קשות ולאובדן רישיון הנהיגה.

חשוב לזכור מספר כללי אצבע הקשורים לדוח תנועה:

 • תשלום הדו"ח מהווה הודאה בעבירה ולאחר מכן ספק אם ניתן יהיה לטפל בדו"ח ולמחוק את הנקודות או לבטלו.
 • דו"ח מסוג ברירת משפט ניתן לטיפול באמצעות עורך דין לענייני תעבורה.
 • בהחלט ניתן לבטל דו"ח תנועה בהתקיים תנאים שונים המאפשרים זאת.
 • קנסות תנועה אשר אינם משולמים בזמן צוברים ריבית ופיגורים.
 • ביטול דוחות תנועה הינו עניין משפטי אשר עדיף ויעשה על ידי עורך דין לביטול דוחות וקנסות המתמחה בתחום משפטי זה.
 • מרבית עורכי דין תעבורה אינם עוסקים בדוחות חניה. בקשה לביטול דוחות חניה תוגש לגוף אשר רשם את הדוח כגון עירייה, מועצה או משטרת ישראל.
לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק