פסילה עד תום ההליכים במשפט תעבורה

מהי פסילה עד תום ההליכים?

במאמר זה נסביר מהי פסילה עד תום ההליכים במשפט תעבורה, אלו תנאים צריכים להתקיים על מנת שניתן יהיה לפסול נהג עד תום ההליכים נגדו ולכמה זמן פסילה זו צפויה להימשך. 

פסילה עד תום ההליכים - עו

לאחר שנהג נפסל ע"י קצין משטרה פסילה מנהלית לתקופה של 30 ימים בגין ביצוע עבירות תעבורה מסוימות כגון נהג חדש אשר נתפס מבצע עבירת נהיגה בשכרות, עבירת נהיגה במהירות גבוהה מאוד המסכנת את יתר משתמשי הדרך התביעה תבקש מבית המשפט לתעבורה להאריך את הפסילה (המנהלית) עד לתום ההליכים המשפטיים כלומר עד לתום המשפט.

כפי שנראה מיד, לשון החוק בנושא פסילה עד תום ההליכים ברורה כך שבמידה ובית המשפט לא קבע כי הפסילה היא אף מעבר לשישה חודשים הרי שעם תום ששת חודשי הפסילה יוכל הנהג לבקש את רישיון הנהיגה שלו בחזרה. יש לשים לב כי פסילה עד תום ההליכים קצובה לתקופה של 6 חודשים כאשר אך ורק במידה ובית המשפט קבע כי היא תחול מעבר לשישה חודשים ניתן יהיה להפעילה לתקופה זו.

פסילה עד תום ההליכים תינתן כאשר מדובר בביצוע עבירות חמורות כגון מהירות חריגה מאוד, שכרות ברף הגבוה או תאונת דרכים עם שכרות וכו'.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

מהו המועד בו יכולה התביעה המשטרתית לבקש פסילה עד תום ההליכים:

לפי ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון בכמה פסקי דין (בש"פ) שנדונו בעבר, לאחר הגשת כתב האישום וטרם הנאשם הורשע בדין, ניתן להורות על פסילה עד תום ההליך המשפטי וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים:

א. קיומן של ראיות לכאורה.

ב. קיימת מסוכנות לשאר משתמשי הדרך מהמשך נהיגתו של הנהג.

ננסה להבין את המונחים שצוינו לעייל בעזרת דוגמה מוחשית יותר:

נניח נתפס אדם נוהג במהירות מופרזת של 180 קמ"ש במקום בו המהירות המותרת הינה 90 קמ"ש או מדובר בנהג אשר היה מעורב באירוע תאונת דרכים כשהוא שיכור. לאחר עיכוב הנהג וחקירתו במשטרה, יפסל הוא לתקופה של 30 ימים על ידי קצין משטרה (פסילה מנהלתית) וכן יקבל הזמנה לדין מהירות מופרזת אשר תסווג ע"י המשטרה תיק תילת"ן (שיפוט מהיר).

לאחר שרישיונו הוחזר לו בתום ה 30 ימים של הפסילה המנהלית או במקרה בו טרם חלפו 30 ימים הפסילה המנהלית, הגיע יום ההקראה בבית המשפט לתעבורה ובאותו היום גם הוגשה לבית המשפט בקשה לפסול את רישיונו של הנהג עד תום ההליכים. הנהג אשר היה מיוצג ביקש ארכה של 3 ימים על מנת ללמוד את התיק וכן להתכונן לדיון בבקשה לפסילה.

כרגע במצב דברים זה על עו"ד המייצג את הנאשם להתמודד עם שלושה דברים העולים במקרה זה:

  1. שיהוי בהגשת הבקשה לפסילה עד תום ההליכים
  2. ראיות לכאורה
  3. העדר מסוכנות

ראה תיק של משרדנו בנהיגה בשכרות שהסתיים > חודש פסילה בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית בגין עבירת נהיגה בשכרות.

ראיות לכאורה:

לעניין ראיות לכאורה על התביעה להראות שיש די ראיות להוכיח את אשמתו של הנהג. כמו כן, מדובר בראיות גולמיות שטרם עברו את כור ההיתוך של בית המשפט ובשלב זה ראיות אלו מספיקות לצורך פסילתו של הנהג עד תום ההליכים כנגדו.

מסוכנות:

מבחינת אלמנט המסוכנות, עורך דין תעבורה המייצג את הנאשם צריך להצביע על העדר מסוכנות הנלמדת מהמקרה הפרטי (הנהיגה במהירות במקרה הנוכחי) ומעברו התעבורתי של הנהג וזאת באמצעות גיליון הרשעות תעבורה שלו המצביע כי מדובר בנהג נורמטיבי אשר אינו מבצע עבירות תעבורה. בכל מקרה מדובר בטיעונים המורכבים משני אלמנטים אלו יחד.

לעניין שיהוי בהגשת הבקשה בעניין פסילה עד תום ההליכים:

מדובר במצבים בהם התביעה מגישה בקשה לפסול את רישיונו של הנהג עד תום ההליכים זמן רב  לאחר שרישיונו הוחזר לו לאחר הפסילה המנהלית וזאת ללא הצדקה או הסבר המניח את הדעת. רבות דובר בפסיקה על הצורך להגיש את הבקשה לפסילה עד תום ההליכים המשפטיים יחד בתוך תקופת הפסילה המנהלית דהיינו במסגרת 30 הימים שאם לא כן מטרתה של פסילה זו תרוקן מתוכן את תכליתה.

השאלה אשר צריכה להישאל במקרה של בקשה לפסילה עד תום ההליכים היא האם משטרת ישראל סבורה כי קיימת סכנה בהמשך נהיגתו של הנהג עד כדי כך שיש להורידו באופן מידי מהכביש ולא לסכן את שאר משתמשי הדרך הנוספים. במידה והתשובה על כך היא חיובית תצטרך המשטרה לנמק מדוע החזירה לנהג את רישיון הנהיגה וכעת מעוניינת לפסול אותו שוב.

יש לשים לב כי ברוב המוחלט של המקרים לא יתקיים שיהוי היות והתביעה תגיש את הבקשה טרם סיום הפסילה המנהלית וזאת כמובן למנוע מהנהג לעלות טענות שונות כנגד הבקשה לרבות טענת שיהוי.

פסילה עד תום ההליכים לכמה זמן?

סעיפים 46 ו- 50 לפקודת התעבורה קובעים כי התביעה המשטרתית יכולה לבקש פסילה עד תום ההליכים במסגרת הזמנים הבאה:

  • התביעה יכולה לבקש פסילה עד תום ההליכים במשפט תעבורה עוד טרם הוגש כתב אישום וזאת בתנאי שכתב האישום יוגש תוך 3 חודשים.
  • פסילה עד תום ההליך המשפטי מוגבלת לשישה חודשים אולם בית המשפט יכול להאריך אותה עד לסיום המשפט.

כלומר, על פי סעיף 50 לפקודה – פסילה עד תום ההליכים אינה נצחית והיא מוגבלת למשך 6 חודשים זאת בתנאי שבית המשפט לא האריך אותה מיוזמתו וקבע כי היא תעמוד עד תום ההליכים פשוטו כמשמעו.

משך זמן של פסילת רישיון עד תום ההליכים - עו

הערה: לא מדובר בהתליה של הוצאה לפועל.

מהן העבירות בהן תבקש משטרת ישראל לפסול נהג עד תום ההליכים המשפטיים נגדו:

בקשה לפסילה עד תום ההליכים המשפטיים תעשה כאשר מדובר בעבירות תעבורה חמורות כגון נהיגה ללא רישיון נהיגה או כאשר מוגש כנגד נהג כתב אישום בגין נהיגה בשכרות ברמה גבוהה מאוד. ביצוע העבירה המסוכנת כך לדעת התביעה המשטרתית מעידה על מסוכנותו של הנהג ועל המשך נהיגתו בכבישי ישראל. עורכי דין המייצגים נהגים אשר הוגשו נגדם בקשות לפסילה עד תום ההליכים מבינים את ההשלכות של בקשה זו ויודעים כיצד להתמודד עמה.

עבירות חמורות אשר ניתן להגיש בגינן בקשה לפסילה עד תום ההליכים הן נהיגה בפסילה, נהיגה תחת השפעת סם, סירוב למתן בדיקת אלכוהול וכו'. נהגים חדשים חשופים יותר לבקשה זו ועל כן נהג חדש אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה חמורה מומלץ לו לפנות מוקדם ככל שניתן לעורך דין על מנת שזה יסייע לו להבין כיצד עליו לפעול.

הליכים נוספים בהליך פסילה עד תום ההליכים:

  • הליך של עיון חוזר – כמו במשפט הפלילי בו נאשמים אשר עצורים עד תום ההליכים מגישים בקשות שונות כגון אפשרות לצאת לעבודה וכו' כך גם בפסילה עד תום ההליך ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר כאשר השתנו הנסיבות אשר הביאו הביאו לפסילה או אם התגלו עובדות חדשות אשר הנאשם לא ידע עליהן כשנפסל.
  • הליך של הגשת ערר לבית המשפט המחוזי – נהג אשר נפסל עד סוף ההליך המשפטי נגדו רשאי להגיש בקשת ערר לבית המשפט המחוזי ובמידה ובקשתו נדחית יכול הוא לערער לעליון.

תפקידו של עורך דין לתעבורה בהליך של פסילה עד תום ההליך המשפטי:

במידה ובקשת פסילה עד תום ההליכים במשפט תעבורה הוגשה ביום ההקראה בתיק כלומר ביום של הדיון הראשון בבית המשפט, יבקש עורך הדין לתעבורה לדחות את הדיון בבקשה במספר ימים בודדים לשם לימוד החומר וגיבוש קו הגנה ראוי לצורך התמודדות עם המיוחס לנהג.

כחלק מההגנה על הנאשם יהיה לסתור קיומן של ראיות לכאורה וכן להצביע על העדר מסוכנות מהמשך נהיגתו. יש לעלות את כל הטיעונים הרלוונטיים בפני בית המשפט ולשכנעו כי אין מקום לקבל את בקשת המשטרה לפסילה עד תום ההליכים.

תוצאות הדיון יכולות להיות:

  • הנאשם לא יפסל עד תום ההליכים או יפסל עד תום ההליכים כלומר לתקופה של 6 חודשים.
  • בית המשפט יפסול את הנאשם אולם יקצוב את פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים נניח.
  • אפשרות אחרת היא להגיע להסכמה עם התביעה לקצבת הפסילה לתקופה של  3 חודשים או פחות.

כמו כן, קיימת לנאשם הזכות להגיש ערר לבית המשפט המחוזי על כל החלטה של בית משפט לתעבורה בעניינו.

במידה ונפסלת ע"י קצין משטרה והוגשה נגדך בקשה לפסילה עד תום ההליך המשפטי הנך מוזמן לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

ניתן ליצור עמנו קשר בכל אחד מאמצעי התקשרות באתר האינטרנט ואנו נסייע לכם להבין מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם ובאיזה אופן כדאי לכם לפעול.

דוגמאות מהפרקטיקה למקרים יחסית קשים בהם הוגשה בקשה לפסילה עד תום ההליך המשפטי אולם הנאשם לא נפסל.

אזהרה: מאמר זה נכתב על ידי עורך דין תעבורה ערן עקראוי, מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין לתעבורה העוסק בתחום ואין הכותב אחראי לשום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק