צירוף תיקים במשפט תעבורה

דיני תעבורה כוללים בתוכם קשת רחבה של עבירות תנועה ומעשים שונים העלולים להעמיד לדין נהגים העושים שימוש בדרך באמצעות כלי רכב מנועי. נהגים רבים הצוברים לחובתם עבירות תנועה שונות מעוניינים לצרף את כל התיקים אשר נפתחו נגדם "ולנקות שולחן" במובן המשפטי.

צירוף תיקים במשפט תעבורה - עו

צירוף תיקים במשפט תעבורה הוא עניין נפוץ המתבצע על ידי עורכי דין תעבורה באופן נכון ומושכל בהתאם למצבו המשפטי והאישי של הנהג. חשוב לזכור כי לא תמיד נכון לצרף תיקי תעבורה ולסיימם במסגרת דיון משפטי אחד, במקרה בו קיימים לנהג מספר תיקי תעבורה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה על מנת שניתן יהיה להבין האם צירוף תיקים הוא הדבר הנכון עבורו.

 

כיצד ניתן לצרף תיקי תעבורה בהליך משפטי

על מנת שניתן יהיה לצרף תיקי תעבורה במסגרת דיון המתקיים בבית משפט לתעבורה צריך בראש ובראשונה שיפתח תיק בבית משפט. פעמים רבות נהגים המגישים בקשות להישפט בגין דוחות תנועה שנרשמו להם סבורים כי ניתן לצרף את הדו"ח כך כפי שהוא עוד טרם נפתח בגינו תיק בבית המשפט.

ובכן, על מנת שניתן יהיה לצרף לתיק תעבורה דוחות נוספים הקיימים לנהג יש לפנות ללשכת התביעות על מנת שאלו יפתחו תיק בבית משפט בגין הדו"ח ולאחר מכן ניתן יהיה לבקש מבית המשפט לצרף את התיקים לתיק המרכזי.

צירוף תיקי תעבורה יעשה באמצעות פנייה לבית המשפט הדן בתיק המוביל בצירוף מספר תיקי בית המשפט השייכים לתיקים אשר מעוניינים לצרף. חשוב לזכור כי צירוף תיקי תעבורה יכול שיעשה אך ורק לפני שהנהג הורשע בתיק אשר מבוקש לצרפו. ככל והנהג הורשע במיוחס לו הרי שלא ניתן לצרף את התיק לתיק המוביל.

במקרה זה, עורך דין תעבורה המטפל בתיק יעתור לבית המשפט אשר הרשיע את הנהג לביטול הרשעתו על מנת שניתן יהיה לצרף את התיק לתיק המוביל.

 

האם התביעה המשטרתית יכולה להתנגד לצירוף תיקים?

בדרך כלל כאשר נהג או נאשם בהליך תעבורה או פלילי מצרף תיקים עומד הדבר לזכותו וכסיבה להקלה בעונשו. צירוף תיקים מלמד על נהג או נאשם המעוניין לשקם את דרכו ולשלם לחברה על מעשיו בגינם הוגשו נגדו כתבי אישום.

במקרים בהם נהג מעוניין לצרף תיקים הרי שהאינטרס של התביעה המשטרתית הוא להתנגד לצירוף התיקים ולהקלה בעונשו של הנהג. במקרה של צירוף תיקים טרם הרשעת הנהג בדין, קבע המחוקק כי לתביעה המשטרתית יש זכות להתנגד לצירוף זה אך אין חובה להסכמתה. במילים פשוטות, נאשם המעוניין לצרף תיקי תעבורה רשאי לעשות זאת גם ללא הסכמתה המפורשת של התביעה המשטרתית. סעיף 39(א) לחוק העונשין תשל"ז-1977 מציין ואומר בזה הלשון:

"מי שהורשע בשל עבירה פלונית וביקש שבית המשפט ידון אותו גם בשל עבירות אחרות שהוא מודה שעבר אותן, רשאי בית המשפט – לאחר שנתן לתובע הזדמנות להשמיע טענותיו לענין זה – להרשיעו ולגזור את דינו, או להעמידו במבחן, בשל כל אחת מן העבירות האחרות."

היתרונות בצירוף תיקי תעבורה

צירוף תיקים במשפט תעבורה יכול לנובע ממספר סיבות שונות כאשר המטרה המרכזית לכולן היא "ניקוי שולחן" במובן המשפטי עבור הנהג וסיום ענייניו התעבורתיים. בין הסיבות השונות לצירוף תיקים במשפט תעבורה ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  • הקלה בעונש. כאשר נהג או נאשם מצרפים תיקים ניתן לטעון בפני בית המשפט כי נחסך זמן שיפוטי יקר לכל הצדדים והנאשם בחר להודות בהזדמנות הראשונה ולקח אחריות על מעשיו. אמנם, אין בצירוף עבירות שונות סיבה להקלה בחומרתן אך יחד עם זאת, צירוף תיקים מלמד על נאשם אשר בחר לקחת אחריות על מעשיו ולתקנם.
  • שיקולי נוחות. נהג אשר נפתחו נגדו מספר תיקי תעבורה שונים בבתי משפט שונים רשאי לצרף כל עוד לא הורשע בעבירות את התיקים לתיק מוביל הנמצא באזור מגוריו או באזור שיפוט נוח לו. לאחר צירוף התיקים, ידון בית המשפט אליו צורפו התיקים בכל התיקים יחדיו ויגזור את דינו של הנהג בגין כל העבירות המיוחסות לו.
  • הרשעה אחת. כאשר מצרף נהג תיקי תעבורה לתיק מרכזי אחד הרי שתרשם לחובתו הרשעה אחרת. הרשעה זו אמנם תכלול את מלוא העבירות המיוחסות לו אך היא תופיע בגיליון ההרשעות שלו כהרשעה אחת.
  • שיקולי יעילות. כאשר נפתחים לנהג מספר תיקי תעבורה יידרש הוא לשכור את שירותיו של עורך דין תעבורה בגין כל תיק ותיק וכן להופיע לדיונים רבים בבתי משפט שונים. צירוף תיקי תעבורה יסייע לנהג לאחד את כל התיקים תחת קורת גג אחת ולנהלם במסגרת הליך משפטי אחד.

 

מה ההבדל בין איחוד תיקים לצירוף תיקים

לאוזן לא משפטית הביטויים איחוד תיקים וצירוף תיקים נשמעים אותו דבר וללא הבדל. חשוב להבין כי איחוד תיקים שונה באופן מוחלט מצירוף תיקים ויש לכך משמעות גדולה ורבה. איחוד תיקים עניינו כתב אישום אחד המכיל את כל העבירות המיוחסות לנהג בעוד צירוף תיקים הוא צירוף תיק בהמ"ש אחר שנפתח נגד נהג לתיק אחר הקיים לו.

לדוגמא, נהג אשר ביצע עבירה של נהיגה באור אדום לצד עבירה של אי ציות לשוטר לצד נהיגה ללא ביטוח חובה הרי שאיחוד תיקים יכלול הגשת כתב אישום אחד נגדו הכולל את כל העבירות המיוחסות לו בעוד צירוף תיקים עניינו הגשת כתבי אישום נפרדים נגדו לבית המשפט וצירופם לאחר מכן כמו שהם ללא איחודם לתיק בית המשפט המוביל.

בעוד בצירוף תיקים אין צורך בהסכמת התביעה המשטרתית הרי שבאיחוד תיקים לא ניתן יהיה לעשות כן ללא הסכמתה. כמובן שבהעדר הסכמת התביעה המשטרתית לאיחוד התיקים ניתן לטעון בפני בית המשפט טענות שונות לעניין זה ובידי בית המשפט רשות להורות על איחוד התיקים גם ללא הסכמתה.

 

האם צירוף תיקים מונע צבירת נקודות משרד הרישוי הרשומות לצד העבירות?

שאלה נפוצה העולה בהקשר של צירוף תיקים במשפט תעבורה היא האם צירוף התיקים בהכרח מונע את צבירת הנקודות הרשומות לצד העבירות. לדוגמא, נהג אשר צירף תיק בית המשפט העוסק בעבירות נהיגה באור אדום הכוללת 10 נקודות משרד הרישוי לתיק בית המשפט העוסק בעבירת נהיגה במהירות מופרזת הכוללת 8 נקודות משרד הרישוי יישא את הניקוד במצטבר ולא בחופף.

כלומר, לנהג זה תהיינה 18 נקודות משרד הרישוי ולא 8 או 10 נקודות. קביעה זו אינה חד משמעית ולעיתים במקרים מסוימים אכן חלק מהנקודות המופיעות לצד העבירות המצורפת אינן נכללות בחישוב הניקוד הקיים לנהג אך לא ניתן לקבוע זאת בוודאות ולא ניתן לדעת אם כך הם פני הדברים.

 

צירוף תיקי תעבורה לא תמיד מומלץ

אין ספק כי צירוף תיקים במשפט תעבורה יכול להועיל רבות לנהגים ולסייע להם להפחית בעונש אשר יוטל עליהם בבית המשפט בסופו של יום. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם לא מומלץ לצרף תיקי תעבורה ויש להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה טרם ביצוע פעולה זו.

לדוגמא, נהג אשר נרשמו לו 3 דוחות מסוג שימוש בטלפון נייד בזמן נסיעה כלל לא בטוח כי מומלץ לו לצרף דוחות אלו לכדי תיק בית משפט אחד. צירוף הדוחות במקרה זה דווקא יחמיר בעונשו ולאו דווקא יקל בו. ביצוע עבירה של טלפון נייד בזמן נסיעה פעם אחר פעם מעיד כי מדובר בנהג מסוכן אשר רישום דוחות תנועה אינו מרתיע אותו ומשכך יש להחמיר עמו בדין ולא להקל עמו.

צירוף תיקי תעבורה היא פעולה אשר יש לבצעה רק לאחר שנשקלו מכלול השיקולים הקיימים במקרה האישי והספציפי של הנהג לצד בדיקת עברו התעבורתי ויתר נסיבות העניין. עורך דין לענייני תעבורה המתמחה בתחום זה יוכל לעשות זאת תוך הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטה מושכלת.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק