רמזור צהוב מהבהב

המושג רמזור צהוב מהבהב יכול לקבל משמעות שונה במצבים שונים אשר כל אחד מהם יכול להשליך על אחריותו של הנהג חוצה הצומת וכן לקבוע אם ירשם נגדו דו"ח תנועה אם לאו. מעבר לדו"ח התנועה אשר עלול להירשם נגד הנהג, חציית צומת באור צהוב מהבהב עלולה לסכן את הנהג עצמו וכן את יתר משתמשי הדרך.

רמזור צהוב מהבהב - עו

לחציית צומת באור צהוב מהבהב ישנן השלכות שונות על רישיון הנהיגה של הנהג בהתאם לשיטת הניקוד המופעלת נגדו. כפי שנראה מיד, עם קבלת דו"ח התנועה, ירשמו נגד הנהג 10 נקודות משרד הרישוי ולעיתים אף יוזמן הוא לדין בבית משפט לתעבורה. עם קבלת דו"ח התנועה, יש לפנות אל עו"ד תעבורה על מנת שניתן יהיה להבין כיצד להתמודד עם הדו"ח והשלכותיו.

חציית צומת כאשר הרמזור אינו מאפשר זאת

כאשר הרמזור אינו מאפשר את חציית הצומת הרי שמעבר לעבירת התנועה החמורה אשר מבצע הנהג קיים גם סיכון משמעותי להולכי הרגל במקום או לנהגים אחרים החוצים את הצומת. חציית צומת בניגוד לרמזור, הינה גורם עיקרי לתאונות דרכים אשר לא עלינו גורמות לא אחת לנפגעים בגוף ובנפש.

רמזור צהוב מהבהב פירשו כי על הנהג לעצור בבטחה לפני קו העצירה ולאפשר להולכי הרגל לחצות בבטחה את הכביש וכן לנהגים נוספים העושים שימוש בדרך להמשיך בבטחה בכיוון נסיעתם. אי ציות לרמזור בדרך אם כן, מהווה סיכון משמעותי לנהג ולמשתמשי הדרך האחרים וכן מעמיד את הנהג בסיכון לרישום דו"ח תנועה חמור נגדו.

מה העונש על אי ציות לרמזור

אי ציות לרמזור המוצב בדרכו של הנהג עלול להעמידו בפני רישום דו"ח תנועה על סך 1,500 ₪ וכן רישום 10 נקודות משרד הרישוי אשר יצטברו לו לכל נקודות אחרות הקיימות לו. במקרים בהם ביצוע הנהג את העבירה תוך נסיבות מחמירות, תרשם לו הזמנה לדין לבית משפט לתעבורה לצד 10 נקודות משרד הרישוי.

נקודות משרד הרישוי אשר ירשמו לנהג יעמדו לצד כל ניקוד אחר העומד לו בכפוף לתקופת הצבירה הרלוונטית. יש לשים לב כי 10 נקודות משרד הרישוי הן עניין אשר אין להקל בו ראש ולעיתים קרובות משרדנו נתקל בנהגים אשר רישיון הנהיגה שלהם נשלל על ידי משרד הרישוי עקב צבירת נקודות.

אי ציות לרמזור בנסיבות מחמירות מתי ומה העונש?

אי ציות לרמזור בנסיבות מחמירות יכול ויתקיים בשני מצבים שונים. המשותף למצבים אלו הוא העובדה כי הנהגה יוזמן לדין ועונשו יקבע על ידי בית המשפט לתעבורה בהתאם לחומרת הנסיבות, עברו התעבורתי ויתר מכלול הנסיבות.

  • הנהג חצה את הצומת תוך סיכון ממשי של עוברי אורח – לדוגמא, הנהג לא שם לב כי נהגים אחרים החלו את נסיעתם ונכנסו לצומת. במקרה אחר, הולך רגל החל לחצות את מעבר החצייה אך הנהג המשיך בנסיעה וסיכן אותו. במקרים אלו תרשם לנהג הזמנה לדין.
  • הנהג חצה את הצומת לאחר שהאור ברמזור התחלף וחלפו 5 שניות – במקרה זה גם אם הנהג לא סיכן איש, תרשם לו הזמנה לדין באופן אוטומטי. חציית צומת לאחר שחלפו 5 שניות מהחלפת האור ברמזור, גוררת רישום של הזמנה לדין לאור חומרת העבירה.

חציית צומת באור צהוב מהבהב כאשר הרמזורים תקולים

לא אחת אנו מגיעים לצומת בו הרמזורים אינם עובדים ואור צהוב מהבהב מופיע בהם. במקרה זה, יש להיכנס לצומת בבטחה ובאיטיות ולאפשר לרכבים אחרים לחצות אותו תוך שמירה על בטחונכם ובטחון כלל משתמשי הדרך. רמזור צהוב מהבהב בצומת בו הרמזורים תקולים, לא תוכל להיחשב לנהג כעבירה אך כאמור עליו לנהוג בזהירות כאשר חוצה את הצומת.

כניסה לצומת באור ירוק שהתחלף לאור צהוב

נקדים ונדגיש, כי כאשר הצומת אינו פנוי חל איסור להיכנס לתוכו גם אם האור הדולק ברמזור בכיוון נסיעתכם הינו ירוק. עבירה של כניסה לצומת לא פנוי עלולה אף היא לגרור רישום דו"ח תנועה ונקודות משרד הרישוי וכן עלולה לסכן אתכם ואת שאר משתמשי הדרך.

יחד עם זאת, לעיתים מסיבות כאלה ואחרות, הרמזור בכיוון הנסיעה מתחלף לאור צהוב מהבהב רק לאחר הכניסה לצומת. במקרה זה, יש להאיץ ולהמשיך את הנסיעה ולחצות את הצומת בבטחה. חציית צומת באור ירוק אינה מהווה עבירת תנועה כלשהי אך חשוב לשים לב לתזמון הרמזור ומצב התנועה בכיוון נסיעתכם.

תאונת דרכים בגין חציית צומת באור צהוב

לא אחת אי ציות לרמזור בכיוון נסיעה גורם לתאונת דרכים העלולה להביא לקיפוח חיי אדם, פגיעות חמורת בגוף ואף למוות. כאשר נהג חוצה צומת בניגוד לאור המופיע ברמזור, עלול הוא לעמוד לדין בגין ביצוע מספר עבירות תנועה שונות ועונשו עלול להיות כבד מנשוא. עונש המוטל על נהג אשר הורשע בעבירה של תאונת דרכים כאשר אינו ציית לרמזור נע בין מאסר בפועל לצד פסילת רישיון נהיגה לתקופה ארוכה ומומשכת וכן קנס כספי.

ההשלכות של רמזור צהוב מהבהב על נהג חדש

נהג חדש הינו נהג אשר טרם חלפו שנתיים מהמועד בו הוציא את רישיון הנהיגה שלו. היות וותק נהיגתו של נהג חדש דל וקצר, קבע המחוקק כי ככל ויבצע עבירות תנועה שונות המופיעות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, יהיה עליו לבצע מבחן עיוני פעם נוספת וכן תקופת הנהג החדש שלו תוארך בשנתיים נוספות.

עבירה של אור צהוב מהבהב הינה אחת מהעבירות המופיעות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה והעדר טיפול מקצועי על ידי עורך דין תעבורה בדו"ח, עלול הנהג להידרש לביצוע אמצעי תיקון שונים על ידי משרד הרישוי כתנאי לחידוש רישיון הנהיגה. נהגים חדשים שימו לב, אין להקל ראש בעבירה זו ואם רישיון הנהיגה שלכם חשוב לכם פנו לייעוץ משפטי וחסכו לעצמכם כאב ראש.

מהן האפשרויות העומדות לנהג אשר נרשם לו דו"ח אור צהוב מהבהב

עם קבלת דו"ח התנועה, עומדות לנהג שתי אפשרויות שונות להתמודדות עם הדו"ח אשר לכל אחת השלכות שונות. יש לשים לב כי מדובר על דו"ח מסוג ברירת משפט שכן הזמנה לדין תקבע מראש את מועד התייצבות הנהג בבית משפט לתעבורה לדיון בעניינו.

  • תשלום הדו"ח ונשיאת העונש – לנהג קיימת האפשרות לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים ממועד רישמו ובכך לשאת את עונשו לצד נקודות משרד הרישוי הקיימות ומצטברות לכל ניקוד אחר המופיע לו.
  • להגיש בקשה להישפט – הגשת בקשה להישפט אפשרית במסגרת 90 הימים הקבועים בחוק ובמשלוח דואר רשום למשטרת ישראל או פניה מקוונת באתר האינטרנט שלה. לאחר משלוח הבקשה להישפט, יקבל הנהג הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בבית משפט לתעבורה לדיון בעניינו.

האם ניתן להגיש בקשה להמרת דו"ח רמזור לאזהרה?

נהגים רבים סבורים כי לאור ותק רישיון הנהיגה שלהם והעדר עבירות תעבורה נוספות, רשאים הם להגיש בקשה להמרת דו"ח התנועה לאזהרה. למרבה הצער, חרף עבר נקי לצד ותק נהיגה ממושך, לא ניתן להמיר דו"ח אי ציות לרמזור לאזהרה שכן אגף התנועה קבע כי מדובר בעבירה חמורה אשר אינה מאפשרת המרתה לאזהרה.

האפשרות העומדת בפני נהג הסבור כי יש מקום להורות על ביטול הדו"ח או המרתו לעבירה ללא ניקוד, היא לפנות לבית המשפט במסגרת בקשה להישפט בתוך 90 ימים ממועד רישום הדו"ח ולשכנע את התביעה המשטרתית או בית המשפט כי יש לעשות כן.

דיון בבית משפט לתעבורה בעניין דו"ח אור צהוב מהבהב

לאחר שהנהג הגיש בקשה להישפט במסגרת 90 הימים, תשלח לו הזמנה לדין ועליו יהיה להתייצב בית משפט לתעבורה לדיון בעניינו. במסגרת הדיון המשפטי, יהיה על הנהג לשכנע את בית המשפט כי לא ביצע את העבירה ולא היה מקום להורות על רישום הדו"ח. טענות בעלמא כגון "לא ביצעתי את העבירה" לא תסייענה לנהג להוכיח את חפותו וכי עליו לעשות זאת באמצעות ראיות.

לעיתים, במסגרת משא ומתן אשר מנהלים עורכי הדין של הנהג עם התביעה המשטרתית, ניתן להגיע להסכמות לפיהן כתב האישום יתוקן לעבירה ללא נקודות והנהג יורשע בעבירה אשר לא תפגע ברישיון הנהיגה שלו ובמידה ומדובר בנהג חדש, לא תפגע לו ברישיון לטווח הארוך.

כיצד עורך דין לתעבורה יוכל לסייע לנהג אשר נרשם לו דו"ח אור צהוב מהבהב

עבירת רמזור צהוב מהבהב או אי ציות לרמזור עלולה לגרור רישום דו"ח תנועה חמור נגד הנהג ופגיעה אנושה ברישיון הנהיגה שלו. נהגים רבים הבוחרים להתמודד עם הדו"ח בכוחות עצמם או משלמים אותו, לעיתים מרגישים על בשרם את ההשלכות המשפטיות הנובעות מהעדר טיפול מקצועי בדו"ח וכן במקרים מסוימיים אף מאבדים את רישונם.

פניה לעורך דין לתעבורה במקרה של רישום דו"ח אי ציות לרמזור היא דבר חיוני ונחוץ במיוחד לנהגים חדשים ונהגים המעוניינים לשמור על רישיונם. עורך דין תעבורה המתמחה בדיני תעבורה ובקיא בפסיקה ובחוק, יוכל להכין את הנהג להליך המשפטי ולהסביר לו כיצד לפעול וכן מהם הדברים עליהם עליו לשים דגש.

עם קבלת הדו"ח לידיו של עורך הדין, יפעל עו"ד לתעבורה לצלם כל החומר הרלוונטי וכן לאחר מכן לניהול משא ומתן עם התביעה המשטרתית לביטול הדו"ח או לחילופין כאשר הדבר אינו מתאפשר, לשינוי העבירה לעבירה ללא ניקוד אשר לא תפגע ברישיון הנהיגה של הנהג. ככל ועורך הדין מצא כי יש מקום לנהל את התיק ולהביא לזיכויו של הנהג, יפעל לעשות כן ולשכנע את בית המשפט כי מלכתחילה לא היה מקום להורות על רישום הדו"ח.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק