שימוע נהיגה בשכרות: שימוע בפני קצין משטרה כל המידע

נרשמה לכם הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות וזומנתם לשימוע בפני קצין משטרה? זו ההזדמנות שלכם למהר ולפנות לייעוץ משפטי אשר יסייע לכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם. במאמר זה נדון ונסביר מהו שימוע נהיגה בשכרות בפני קצין משטרה וכן נסביר מה הן האפשרויות המשפטיות העומדות לנהג המעוניין לבטל פסילה זו או לקצרה באופן משמעותי.

שימוע נהיגה בשכרות - עו

במאמר זה אשר נכתב ע"י עו"ד תעבורה משרד ערן עקראוי ושות', נדון בכל הנוגע לשימוע בעבירת נהיגה בשכרות וכן באפשרויות השונות העומדות לנהג אשר רישיון הנהיגה שלו נפסל במסגרת שימוע מנהלי לתקוף החלטה זו.

למעשה, הסמכות אשר העניק המחוקק לקצין משטרה לערוך שימוע מנהלי ולפסול רישיון נהיגה לנהג אשר ביצע עבירת שכרות נועדה לאפשר למשטרת ישראל להוריד מהכביש באופן מידי נהגים אשר ביצעו עבירות חמורות ומהווים סכנה לשאר משתמשי הדרך. שימוע מנהלי מאפשר לקצין המשטרה לפסול נהגים אשר ביצעו עבירות תנועה שונות לתקופות שונות הקבועות בחוק וקצובות בזמן.

רבים מהנהגים אשר נפסלו ע"י קצין משטרה עלולים להיפגע אנושות מהחלטה זו בפרט אם הקצין לא נימק את החלטתו ולא סיפק הסבר המניח את הדעת מדוע יש ליטול את רישיון הנהיגה מהנהג במקרה של עבירת שכרות לתקופה של 30 ימים. פסילת רישיון נהיגה במסגרת שימוע מנהלי עלולה להוות מכה קשה לנהגים רבים אשר פרנסתם תלויה ברישיון הנהיגה וללא יכולת לנהוג עלולים הם לאבד את מקור לחמם.

חשוב להדגיש ולציין  כי פסילת רישיון נהיגה מנהלית ע"י קצין משטרה, נחשבת פסילה לכל דבר ועניין על כל המשתמע מכך. נהג אשר ייתפס נוהג בזמן פסילה שהוטלה עליו על ידי קצין משטרה יואשם בעבירה של נהיגה בזמן פסילה ועלול לתן את הדין.

המחוקק אשר הבין כי יש לערוך איזון במסגרת הסמכויות שניתנו לקצין המשטרה, אפשר לנהג  לערער על החלטת הקצין במסגרת בקשה לביטול פסילה מנהלית (בפ"מ) אשר תוגש לבית המשפט לתעבורה.

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

הסמכות החוקית אשר ניתנה לקצין משטרה לערוך שימוע נהיגה בשכרות ולפסול רישיון נהיגה מוסדרת בסעיף 47 לפקודת התעבורה אשר מסמיך את הקצין בדרגת מפקח ומעלה לערוך שימוע לנהג גם בעבירות המפורטות בתוספת הרביעית, לעניינו נהיגה בשכרות היא אחת העבירות המופיעות בתוספת הרביעית.

לכמה זמן רשאי קצין משטרה לפסול רישיון נהיגה במסגרת שימוע נהיגה בשכרות?

כפי שצוין קודם לכן, סעיף 47 א (3) לפקודת התעבורה מעניק סמכות לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לערוך שימוע לנהג המואשם בעבירות תעבורה מסוימות ולשלול את רישיון הנהיגה שלו לתקופות קצובות הקבועות בחוק. לעניינינו, קצין המשטרה רשאי לשלול את רישיון הנהיגה של נהג אשר ביצע אחת מעבירות המופיעות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה כגון עבירת נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד.

קצין המשטרה לאחר ששמע את הנהג וערך לו שימוע בו אפשר לו לעלות את כל הטיעונים הרלוונטיים רשאי ככל וסבר שיש בכך צורך, לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה של 30 ימים. ככל ומדובר בעבירת נהיגה בשכרות הכוללת תאונת דרכים, החוק מאפשר לקצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה לתקופה של 60 יום. כאשר מתבצעת תאונת דרכים יחד עם עבירת אלכוהול הרי שמדובר באירוע חמור אשר המחוקק מצא לנכון להעניק לקצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג לתקופה כפולה דהיינו 60 ימים.

מה הם השיקולים אשר קצין המשטרה ישקול בבואו לפסול את רישיון הנהיגה

במסגרת שימוע מנהלי רשאי הנהג או עורך דינו לעלות בפני קצין המשטרה כל טיעון אשר לטעמם יש בו כדי לשכנע את הקצין לא ליטול את רישיון הנהיגה שלו. כמובן, יש לשקול היטב את הטענות המועלות בפני קצין המשטרה שכן לעיתים טענות כאלה ואחרות לא רק שאינן מסייעות לנהג לשכנע את קצין המשטרה לא לשלול את רישיון הנהיגה שלו אלא אף עלולות לחבל בקו ההגנה שלו ולפגוע בו.

מניסיון משרדנו לא מומלץ להיכנס לעניין ראיות הקיימות בתיק במסגרת שימוע מנהלי שכן בשלב זה הן הנהג והן עורך דינו אינם יודעים אילו ראיות קיימות וכיצד ניתן תקוף אותן. בין שלל השיקולים אשר ישקול קצין משטרה במסגרת שימוע נהיגה בשכרות שימוע בפני קצין משטרה, הם הדברים הבאים:

  • ותק הנהיגה של הנהג – ככל והנהג נוהג שנים ארוכות ועברו נקי קצין המשטרה ייחס חשיבות לעניין זה ויתרשם כי מדובר בנהג נורמטיבי אשר ביצוע העבירה הנוכחית אינו מעיד על אופיו.
  • עברו התעבורתי של הנהג – עבר תעבורתי יחד עם ותק נהיגה יכולים לסייע לנהג לשכנע קצין משטרה לא לשלול את רישיון הנהיגה שלו. ככל ועברו התעבורתי של הנהג דל והוא אינו נהג המוגדר כעבריין תנועה, קצין המשטרה יתרשם כי מדובר בנהג נורמטיבי אשר חוקי התנועה הם נר לרגליו.
  • חומרת העבירה – במקרה שבנדון אנו עוסקים בעבירת שכרות אשר ממילא מהווה עבירה חמורה לכשעצמה. ככל וותק הנהיגה של הנהג יחד עם עברו התעבורתי מעידים על נהג נורמטיבי הרי שקצין המשטרה יוכל לאזן את חומרת העבירה יחד עם דברים אלו.
  • נסיבות אישיות של הנהג – לעניין סעיף זה ניתן למנות את מצבו הכלכלי של הנהג, מצבו הרפואי, מצבם הרפואי של בני משפחתו וכו'. אין ספק כי מצב אישי יכול לעיתים להפוך את הקערה על פיה ולסייע לנהג לשכנע את קצין המשטרה לא לשלול לו את רישיון הנהיגה.

יש לזכור כי מדובר בשיקול דעת עצמאי של קצין המשטרה אשר כאמור יתרשם מהטיעונים אשר יוצגו בפניו במסגרת השימוע המנהלי. שיקול דעתו של קצין המשטרה הוא עניין מכריע בשימוע מנהלי למעט מקרה של תאונות דרכים עם הרוג כאשר במקרה זה סעיף 47 לפקודת התעבורה קובע כי אין לו שיקול דעת אם לפסול או לא.

תוך כמה זמן צריך להתקיים שימוע נהיגה בשכרות בפני קצין משטרה?

שימוע בגין נהיגה בשכרות צריך להתקיים תוך 72 שעות ממועד נטילת רישיון הנהיגה בשטח ע"י השוטר שעצר את הנהג. במידה וחלפו 72 שעות והשימוע לא נערך במועד הקבוע בחוק הרי שניתן לאחר מכן להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית ולעלות את העדר חוקיות השימוע.

תוך כמה זמן צריך להתקיים שימוע - עו

יש לציין כי בעבירת שכרות ברוב המקרים קצין המשטרה מגיע לשטח ומקיים את השימוע בו במקום לנהג.

מה קורה אם הנהג בוחר שלא להתייצב לשימוע בפני קצין המשטרה?

במצב זה רשאי הקצין לפסול את רישיון הנהיגה בהעדר הנהג. במקרה של פסילה בהעדר, כדאי לשים לב שהפסילה החלה אך לא תמנה כל עוד לא הפקיד הנהג את רישיונו בתחנת המשטרה. במידה ורישיון הנהיגה לא יופקד הרי שהנהג יחשב נוהג בזמן פסילה וכתב אישום חמור עלול להיות מוגש כנגדו. 

כיצד ניתן לבטל פסילה מנהלית של קצין משטרה?

סעיף 48 לפקודת התעבורה דן באפשרות המשפטית העומדת בפני נהג אשר נפסל מנהלית על ידי קצין משטרה ומציין בזה הלשון:

"מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור".

סעיף 47 לפקודת התעבורה

ככל והנהג סבור כי בוצע לו עוול במהלך השימוע בפני קצין המשטרה ולא היה מקום להורות על שלילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה ארוכה וממושכת הרי שיש בידיו האפשרות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית (מכונה בפ"מ) לבית המשפט לתעבורה אשר בשטח שיפוטו בוצעה העבירה. לאחר פתיחת הבקשה בבית המשפט לתעבורה, יש למסור עותק הזמנה לדיון והבקשה עצמה לתביעות תעבורה במשטרה.

כיצד ניתן לבטל פסילה מנהלית של קצין משטרה - עו

הדיון לרוב יתקיים תוך 3 ימים או במהלך השבוע בו נפתחה הבקשה בפני שופט תורן והחלטה בבקשה תינתן בו במקום. לעיתים רחוקות ייתן בית משפט החלטה בבקשה במועד מאוחר יותר והעתק מהחלטה זו תשלח לצדדים.

אילו שיקולים ישקול בית המשפט במסגרת הבקשה לביטול פסילה מנהלית

בית המשפט יבחן אם שימוע נהיגה בשכרות היה תקין על פי שני פרמטרים עיקריים: ראיות לכאורה ומסוכנות הנהג.

ראיות לכאורה –

  • רף ראיות לכאורה בשלב של דיון בבקשה לביטול פסילה מנהלית הינו נמוך היות והתביעה בשלב זה לא נדרשת להוכיח אשמה מלאה של הנהג במיוחס לו אלה רק להצביע כי קימות ראיות לכאורה הקושרות את הנהג לעבירה אשר לכאורה ביצע. מסיבה זו, בשלב הדיון בבקשה יהיה קשה לסתור קיומן של ראיות אלו אך יחד עם זאת, לא מן הנמנע כי במקרים מסוימים אכן יהיה כרסום ממשי בראיות ובית המשפט יחליט לבטל את הפסילה רק מטעם זה.

מסוכנות הנהג –

מסוכנות הנהג נלמדת מעברו התעבורתי וכמובן מחומרת העבירה עצמה. החלטת בית המשפט לתעבורה בבקשה לביטול פסילה מנהלית יכולה להיות בהתאם למצבים הבאים:

  • ביטול החלטת קצין המשטרה והחזרת רישיון הנהיגה לחזקתו של הנהג לאלתר.
  • קיצור הפסילה המנהלית לתקופה אשר בית המשפט יקבע.
  • דחיית הבקשה והשארת החלטת הקצין על כנה.

האם הפסילה המנהלית תקוזז מהעונש אשר יוטל בסופו של יום על הנהג ככל ויורשע?

יש להבין כי פסילה מנהלית אינה מקדמה על חשבון העונש אולם במידה והנהג יורשע בעבירה בסופו של יום או ככל והתיק יסתיים בהסדר במסגרת עסקת טיעון 30 ימי הפסילה יקוזזו מהעונש אשר יוטל על הנהג בסופו שלם. במילים פשוטות, במסגרת גזר הדין 60 ימי הפסילה המנהלית או 30 הימים יקוזזו מכל עונש אשר יוטל על הנהג בסופו של יום ועל כן לעתים אחד השיקולים במסגרת אי הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית הוא קיזוז הפסילה אשר תוטל על הנהג בסופו של יום .

האם בכל מקרה מומלץ להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית?

אנו סבורים כי כל מקרה צריך להישקל לגופו וכי לא בכל פעם בו קצין המשטרה פוסל מנהלית יש טעם לרוץ ולהגיש בקשה לביטול החלטה זו. יש לבחון היטב את המקרה טרם הגשת הבקשה ורק לאחר שהובן כי לא עלול להיגרם כל נזק בהגשתה יש לפעול ולהגישה לבית משפט. יש לזכור כי לעיתים קיימים קלפים משפטיים אשר לא מומלץ לחשוף טרם קיומו של דיון לגופו של עניין.

כאשר אנו מדברים על עבירת השכרות הרי שמדובר בעבירה חמורה ביותר אשר לעיתים הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית דווקא תזרז את ההליכים העיקריים בו ולעיתים אף תביא להגשת בקשה יזומה מצד התביעות המשטרתיות לפסילת הנהג מעבר לתקופה שהוטלה עליו על ידי קצין המשטרה. בקשה זו נקראת בשפה המשפטית בקשה לפסילה עד תום ההליכים המשפטיים.

השלכות השימוע המנהלי על ההליך כולו

אין ספק כי השלכותיו של השימוע המנהלי עלולות להשליך על ההליך כולו ולהביא לפגיעה ברישיון הנהיגה של הנהג או לחילופין להצלתו והגעה להסדר טיעון מופחת בעניינו. ככל והנהג ישכיל ליטול שירות משפטי עוד במסגרת השימוע יוכל הוא לדעת כי כבר בתחילת הדרך מובטחת לו הגנה משפטית מרבית ובהתאם ליתר נסיבות העניין רישיון הנהיגה שלו ישמר.

נהג אשר יורשע בסופו של יום בעבירת שכרות יידרש לעבור בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ורישיון הנהיגה שלו עלול להיות מותלה לתקופה ארוכה וממושכת. במסגרת הבדיקות במכון הרפואי לעיתים יידרש הנהג להביא חוות דעת מקצועית מטעמו עניין אשר עלול לעלות לו סכום כסף לא מבוטל. בדיקות במכון הרפואי הן עניין אשר אין להקל בו ראש ומומלץ כבר בשלב השימוע המנהלי לתן את הדעת אליהן.

עורך דין מקצועי המתמחה בדיני תעבורה יוכל לסייע לנהג עוד בשלב השימוע להימנע מבדיקות במכון הרפואי ובכך לשמור על רישיון הנהיגה שלו. טיפול משפטי נכון מתחיל עוד בשלב השימוע ומאפשר לנהג לפעול בצורה חכמה ונבונה אשר תסייע לו לשמור על רישיון הנהיגה.

כיצד עורכי הדין לתעבורה יכולים לסייע לנהג בהליך שימוע נהיגה בשכרות:

שימוע נהיגה בשכרות שימוע בפני קצין משטרה בגין עבירה של נהיגה בשכרות הינו שלב מקדמי במסגרת הטיפול בעבירה כולה עוד הרבה לפני הגשת כתב אישום ע"י התביעה המשטרתית לבית המשפט. עורך דין נהיגה בשכרות יכול לייצג את הנהג בשימוע המנהלי אשר יערך לו בפני קצין המשטרה ולעלות בפניו טענות מסוימות אשר יש בהן כדי לסייע לו לשכנע את הקצין לא להטיל עליו פסילה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה לפני קיום השימוע על מנת שניתן יהיה לבחון את אשמתו של הנהג ורף הראיות הקיימות בתיק. עורך הדין יוכל אף לייעץ לנהג לפני השימוע כיצד לנהוג ובאיזה אופן לפעול.

כמו כן, עורך דין לתעבורה יוכל להגיש את הבקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט לתעבורה בגין שימוע נהיגה בשכרות וכן לבדוק את תיק המשטרה ולעלות טענות משפטיות באופן מקצועי ונכון. אין ספק כי לייצוג על ידי עורך דין במסגרת שימוע בפני קצין משטרה יתרון עצום על פני ייצוג עצמי, הלשכות אלו לעיתים משפיעות על כל התיק עצמו ויכולות לסייע לנהג לצלוח את ההליך טוב יותר.

משרדנו משרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' מתמחה בדיני תעבורה ומסייע לנהגים רבים בשימועים מנהלים וכן בטיפול בתיקי תעבורה בבתי משפט לתעבורה ברחבי הארץ. הניסיון של משרדנו יחד עם הבקיאות המשפטית בסוגיות שונות בדיני תעבורה מסייעים לנו לעזור לכם לשמור על רישיון הנהיגה שלכם. ככל וזומנתם לשימוע בפני קצין משטרה הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו עוד היום ואנו נדאג לסייע לכם.

מוזמנים לקרוא – נעצרתם לבדיקת שכרות כדאי שתדעו.

אזהרה – מאמר שימוע נהיגה בשכרות אינו ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין תעבורה העוסק בדיני תעבורה, ואין הכותב אחראי לשום נזק אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק