שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דוח על טלפון

קיבלת דוח על טלפון ? או עשית שימוש בטלפון בזמן נהיגה?
מדובר בעבירה עם קנס של 1000 ש"ח ו- 8 נקודות אולם במידה ואתה סבור כי אינך אשם וקיבלת קנס ונקודות שלא בצדק! משרדנו מייצג נהגים אשר קיבלו דוח על טלפון.

בשנים האחרונות השימוש בטלפון הנייד, נכנס לכל תחומי החיים וכתוצאה מכך כך גם

ה- שימוש בטלפון בזמן נהיגה ואין כיום כמעט אנשים שלא משתמשים בטלפונים חכמים "סמארטפונים",

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

אולם שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה יכול להיות מסוכן ביותר הן למשתמש עצמו והן לסביבה, היות ותשומת הלב עוברת להודעות הכתובות  או לשליחת SMS או WhatsApp, במקום הריכוז בכביש וכך מספיקה שנייה אחת של איבוד קשר עם הכביש על מנת ליצור אסון או תאונה קטלנית. 

ולא חסרים מקרים בארץ ובעולם בהם שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה הביא לתאונות קטלניות,

בעקבות זאת משטרת ישראל סימנה את עבירת הדיבור בנייד בעת נהיגה כגורם מספר אחד, לתאונות דרכים קשות,

כאשר עבירה זו נאכפת בצורה מוגברת מאוד על ידי משטרת ישראל באמצעות חלוקת דו"חות עם נקודות וקנסות גבוהים,

מאמר זה דן בכל הקשור לעבירות של דיבור בנייד בזמן נהיגה ועוד! לאחרונה אף נוספו מכמונות מיוחדות לגילוי שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה,

בדיוק כמו שנעשה שימוש במצלמות המהירות מסוג א – 3 גאטסו, וכמו שדו"ח מהירות מצלמה מגיע בדואר כך גם יגיע הדו"ח על השימוש בנייד.

מה החוק מגדיר שימוש בטלפון בזמן נהיגה ומהם ההשלכות?

שימוש בטלפון נייד מוסדר ב- תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה הקובעת כי:

נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה

ברור מהסעיף שעלינו להחזיק את ההגה בשתי ידינו אולם שצריך להעביר הילוך למשל נוריד את היד היות וזה פעולה להבטחת

פעולתו התקינה של הרכב!

ממשיכה אותה תקנה בסעיף משנה ב לאותה תקנה:

(ב)  (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)   לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

השאלה היא מהו טלפון ומהי דיבורית?

ממשיכה התקנה ומסבירה לנו,

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

שימוש בטלפון בזמן נהיגה | דוח על טלפון | עו

האם השימוש באוזניה כדיבורית מותר?

האם השימוש באוזניה יחשב לעבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה ?

תקנה 169 לתקנות התעבורה קובעת:

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

תקנה 169 לתקנות התעבורה

העניין הגיע לפתחו של בית המשפט העליון והנהגת זוכתה מאשמה של שימוש בטלפון בנהיגה, ראה – רעפ 99 / 3237 אהובה לוי נ' מדינת ישראל נג (4) 140:  

תכליתו של האיסור שקובעת תקנה 169 הנ"ל היא למנוע מצב שבו "מתנתק" הנוהג ברכב מסביבתו על-ידי הצמדת אוזניות לשתי אוזניו,

וזאת להבדיל מ"כרסום" גרידא ברמת הקשב של הנהג וביכולת לקלוט "קולות" המושמעים בסביבתו הקרובה.

אילו חפץ היה המחוקק למנוע "כרסום" בלבד ביכולת השמיעה של הנוהג ברכב – להבדיל מ"התנתקות" כאמור – היה אומר זאת במפורש.

העובדה שאין איסור על האזנה לרדיו, לרשמקול וכיוצא באלה מכשירים המשמיעים קולות – לרבות מכשירי קשר

ומכשירי פלאפון המצוידים בדיבורית – תוך כדי נהיגה ברכב

מלמדת, כי "כרסום" בלבד ברמת הקשב וביכולת השמיעה הינו "נסבל" ומכל מקום אינו אסור.

אכן, אין מחלוקת כי הצמדת אוזנייה לאוזן אחת "מכרסמת" ביכולתו של נוהג ברכב לקלוט "רחשים"

במידה העולה על זו שפוגעת ביכולת האמורה בהאזנה למכשור המשמיע "קולות" במכונית כאמור לעיל. ברם,

עם זאת, אין ספק שהצמדת אוזניה אחת לאוזן אחת אינה "מנתקת" את הנוהג ברכב מן המתרחש בסביבתו הקרובה,

ואם חפץ המחוקק להבחין בין דרגות של "כרסום" ביכולת קליטת המתרחש –

להבדיל מהבחנה בין "כרסום" לבין "התנתקות" כאמור – מן הראוי היה שהדבר ייאמר במפורש.

האם בזמן עצירה מותר לדבר בטלפון?

התשובה היא שאסור גם בעצירה להשתמש בו וגם אסור להחזיק !

במקרה זה ביקש נהג לזכותו מעבירה של שימוש בנייד בזמן נהיגה,

גם עניין זה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בפסק הדין אולם הנהג הורשע ברוך בן יוסף נ' מדינת ישראל אשר קבע  :

הטענה של הנהג הייתה כי

החזיק את המכשיר בעת שעמד באור אדום ולא בעת נסיעה, ומוסיף כי אחיזת טלפון נייד לא עולה כדי שימוש בו ולמעשה

"איננה שונה מהחזקת כל עצם אחר בזמן הנהיגה". המבקש מכחיש שימוש במכשיר וטוען כי כדי שתתגבש העבירה המנויה

בתקנה 28(ב) לתקנות, צריכים להתקיים שני יסודות – החזקה ושימוש, ואילו לטענתו,

בעניינו לא הוכח שנעשה שימוש בטלפון הנייד, וכי כל שעשה המבקש היה להזיז עצם שהפריע לו למהלכה התקין של הנהיגה, כפי שמתירה תקנה 28(א) סיפא לתקנות. לטענתו,

אילו היה רוצה המחוקק להביא לכך שהתקנה תחייב בכל מקרה של החזקה, אזי היה המחוקק משתמש במילת הקישור "או",

כך שלשון התקנה הייתה קובעת "לא יאחז טלפון… או ישתמש…".

בסופו של יום בית המשפט פירש את סעיף 28 בצורה כי גם שהרכב עומד אסור להחזיק את הטלפון וגם להשתמש בטלפון היות והן האחיזה והן השימוש "פוגעים באופן ממשי ביכולתו של הנהג לנהוג באופן בטוח ומסכנים בכך את סביבתו, את עצמו ואת יתר משתמשי הדרך."

מה העונש על שימוש בטלפון בזמן נהיגה:

– שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית בעת נהיגה – 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

– שליחה או קריאת הודעת טקסט – 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

יש לציין שמדובר במורה לנהיגה – מדובר בעבירה של הזמנה לדין! ו- 8 נקודות


ההשלכות של צבירת ניקוד בקבלת דו"ח על טלפון:

 

במידה וקיבלת דוח על שימוש בנייד לצד הקנס יש חיוב בניקוד כ 8 נקודות,

כאשר צבירת ניקוד תחייב אותנו בקורסים ואף פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה, כך למשל:

– צבירה של 12 נקודות – תחייב אותנו בקורס בסיסי.

– צבירה של 24 נקודות – תחייב אותנו בקורס יעודי מתקדם.

במידה והנהג לא יעבור את הקורס, רישיונו יותלה על ידי משרד הרישוי עד אשר הוא יעבור את הקורס.

כמו כן מהרגע שצברנו כבר 22 נקודות תקופת הצבירה תקפוץ משנתיים לתקופה של 4 שנים,

כמו כן במידה וצברנו 36 נקודות רישיון הנהיגה יפסל ל – 3 חודשים ובתום הפסילה תחויבו 

בתאוריה, בנוסף נהג אשר יצבור 56 נקודות רישיונו יפסל לתקופה של 9 חודשים כאשר בסופם הוא יחויב בתאוריה ובדיקות ברב"ד.

יש לציין כי הקורסים הפסילות ובמיוחד הסנקציה של המרב"ד יכולה להסב לנהגים נזקים כלכלים חמורים ביותר,

לכן חשוב לטפל בדו"ח בזמן דבר אשר יכול למנוע בעיות רבות בעתיד!

אנו ממליצים לנהגים לא להגיד "מדובר ב 8 נקודות זה ימחק", לצערנו ומניסיוננו לרוב אותם נהגים מקבלים עוד דוחות בהמשך ולפעמים בעבירות שבהם קשה יותר להוריד את הניקוד כגון הזמנה לדין על נהיגה במהירות מופרזת ולכן עדיף למנוע את הבעיה מבעוד מועד.

יותר גרוע הלו הנהגים אשר נכנסים לפסילה ומקור הפרנסה נפגע והיום יותר קל מתמיד,

אפילו נהגים נורמטיביים, לדוגמה נהג אשר נוסע לעבודתו יום יום ובדרכו ישנה מצלמה אשר צילמה אותו 8 פעמים בחודש אחד,

אותו נהג יכנס לפסילה של 9 חודשים וצפוי לו הליך של הרבה יותר מ 9 חודשים להחזיר את הרישיון וזה מבלי לדבר על הפסד הכספים הצפוי לו.

מיכשור חדש לאכיפת העבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה

משטרת ישראל באמצעות אגף התנועה משקיעה כסף רב במכשור לאכיפת העבירות של שימוש בטלפון נייד, כאשר לאחרונה כמו ששמענו כולם בעיתונות נכנסו לשימוש מבצעי מצלמות טקטיות חדשות אשר מוצבות בצידי הדרכים

כאשר מצלמות הלו מתעדות את הנהג בזמן הנהיגה ויכולות לראות מה קורה בפנים הרכב. החומרים המוסרטים במצלמות נשלחים בעזרת תקשורת סלולרית למרכז בקרה, כאשר נהג נתפס מבצע עבירה ישלח לנהג לבית דוח על טלפון בדיוק כמו שנשלחים דוחות על נסיעה ברמזור אדום.

האם יש מה לעשות עם דוחות הלו? 

התשובה היא כן משרדנו מתמודד עם הרבה סוגי טכנולוגיות בהצלחה ובניהם גם המצלמות הטקטיות. 

יש לזכור כפי שציינו לעיל מהרגע שהדו"ח הגיע לנהג בדואר יש לו 90 ימים לבקש להישפט ואם לא יעשה כן הוא יורשע והניקוד ייזקף לחובתו.

אם נתפסתי בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה?

א. אופציה ראשונה היא להודות ולשלם את ה- דו"ח ורישום הנקודות ייזקף לחובת הנהג.

ב. אופציה שנייה אם אני לא דיברתי בטלפון והשוטר טעה, האופציה היא לבקש להישפט תוך 90 יום מרגע מסירת הדו"ח לנהג..

עבירת שימוש בטלפון  סלולרי בזמן נהיגה היא עבירת מסוג ברירת משפט כלומר לנהג יש 2 אופציות כפי שציינתי לעיל, או לשלם את הדוח ואז הנקודות נזקפות לחובתו או לבקש להישפט על הדוח תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח ליד!

במידה והנהג כופר כי עשה שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה, ישנו ספח בתחתית הדוח אשר נקרא בקשה להישפט,

יש למלא את הספח על כל חלקיו ולשלוח את הבקשה לכתובת הרשומה בספח בדואר רשום.

יש לשים לב: כיום יש באתר האינטרנט של המשטרה אפשרות לשלוח בקשה להישפט באופן ממוחשב!

לאחר משלוח הבקשה בדואר רשום,  יגיע לבייתו של הנהג הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה אשר באזור סמכותו נעברה העבירה של שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה.

ג. אופציה שלישית היא הסדר טיעון משיקולים של כשלים בתיק.

כך למשל התביעה יכולה להמיר את הסעיף של שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה לסעיף ללא ניקוד של אי החזקת הגה בשתי ידיים שגם מהווה עבירה אולם ללא ניקוד.

דוח על טלפון שאלות ותשובות נפוצות

הניקוד בגין דוח על טלפון עלה בשנים האחרות וכיום עומד על 8 נקודות חובה.

כמו שלמרבית הדוחות בישראל ישנו ניקוד חובה, כך גם לטלפון נייד ובמקרה של טלפון מדובר בלא מעט נקודות שעומד על 8, בהרבה מקרים קיימים טעויות או כשלים אשר יכולים להביא לשינוי סעיף ללא ניקוד!

מרגע קבלת הדו"ח יש לנהג 90 יום להישפט, טופס הבקשה כולל הכתובת למשלוח נמצא בתחתית הדו"ח יש למלא אותו ולשלוח אותו בדואר רשום בזמן!

דבר אשר אנו לא ממליצים מהסיבה שאחד מהקריטריונים להמרה בהזהרה הוא שהנהג איננו מכחיש את ביצוע העבירה לכן אם הבקשה להזהרה תסורב על ידי מדור פניות נהגים במשטרה, יהיה קשה עד בלתי אפשרי לבקש להישפט! 

ברמת העיקרון כן! אך בדרך כלל הם לא שולחים בדואר! אולם כיום ישנם מצלמות טקטיות וכל הדוחות הללו נשלחים בדואר.

לסיכום:

כפי שראינו משטרת ישראל סימנה את ה- שימוש בטלפונים הניידים בזמן נהיגה כגורם מס' 1 לתאונות הדרכים, ובמשך השנים גם הגדילו את הקנסות על עבירה זו, 

במשך הזמן גם בתי המשפט נדרשו לסוגיה הזו ופסקו פסיקות שונות בעניין, אולם דוח על טלפון הוא דו"ח מסוג ברירת משפט ואם נהג סבור כי לא עשה את העבירה ומי שטעה הוא השוטר, אזי יש לשלוח בקשה להישפט, במטרה לנסות ולהוכיח את חפותו של הנהג.

משרדנו ישלח את הדו"ח עבור הנהג וכן יעקוב אחר הדו"ח עד לקביעת מועד לדיון.

שימוש בשירותינו בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה:

ראשית משרדנו ישלח עבורכם בקשה להישפט בזמן! ולאחר מכן ננהל מעקב עד לפתיחת התיק בבית המשפט לתעבורה, 

לאחר מכן משרדנו יבדוק את הדו"ח של השימוש בנייד בזמן נהיגה,

ובהתאם לפסיקה והחוק נשתמש בניסיון העשיר אשר נצבר במשרדנו במהלך השנים על מנת למצוא את הכשלים בדו"ח, 

וביחד עם הלקוח נחליט על קו ההגנה הרצוי בהתאם לנסיבות המקרה.

כאשר בסוף האפשרויות הם: 

או לנהל את התיק ולחקור את השוטרים על הדוח במטרה להביא לזיכויו של הנהג או להגיע להסדר טיעון מקל עבור הנהג כגון שינוי הסעיף לסעיף ללא נקודות לדוגמא – אי אחיזת הגה בשתי ידיים.

 

הכתוב במאמר דו"ח על טלפון אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי עם עו"ד ובכל מקרה יש להיוועץ עורך דין לתעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר

12 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אזורי שירות נוספים של המשרד בצפון בחיפה:

אל תפספסו גם את:

תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה