שימוש בטלפון בזמן נהיגה

עברת עבירה של דיבור בטלפון בזמן נהיגה ? או שימוש בטלפון בזמן נהיגה?
משטרת ישראל סימנה את עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דיבור בטלפון בזמן נהיגה כגורם מספר 1 לתאונות הדרכים, כמו כן מדובר בעבירה עם קנס של 1000 ש"ח ו- 8 נקודות

בשנים האחרונות השימוש בטלפון הנייד, נכנס לכל תחומי החיים וכך גם ה- שימוש בטלפון בזמן נהיגה ואין כיום כמעט אנשים שלא משתמשים בסמארטפונים,

אולם שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה יכול להיות מסוכן ביותר הן למשתמש והן לסביבה, היות ותשומת הלב עוברת להודעות הכתובות  או לשליחה מיסרון,

במקום לכביש וכך מספיקה שנייה של איבוד קשר עם הכביש על מנת ליצור אסון.

משטרת ישראל סימנה את עבירת ה- שימוש בטלפון בזמן נהיגה ב כגורם מספר אחד, לתאונות דרכים קשות, כאשר

עבירה זו נאכפת בצורה מוגברת מאוד על ידי משטרת ישראל, מאמר זה דן בכל הקשור לעבירת דיבור בטלפון בזמן נהיגה ועוד!

לאחרונה אף נוספו מכמונות מיוחדות לגילוי שימוש בטלפון נייד, בדיוק כמו שנעשה שימוש במצלמות המהירות מסוג א-3 גאטסו , ו

כמו שדו"ח מהירות מצלמה מגיע בדואר כך גם יגיע הדו"ח על השימוש בנייד.

תוכן עניינים:

  1. מה החוק המגדיר את העבירה של דיבור בטלפון בזמן נהיגה ומהם ההשלכות
  2. האם השימוש באוזניה כדיבורית מותר?
  3. האם בזמן עצירה מותר לדבר בטלפון?
  4. מה העונש על שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דיבור בטלפון בזמן נהיגה
  5. מה האפשרויות של אם  נתפסתי בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה? 

  6. סיכום

  7. שימוש בשירותיו של עורך דין לתעבורה בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה

מה החוק מגדיר שימוש בטלפון בזמן נהיגה ומהם ההשלכות?

שימוש בטלפון נייד מוסדר ב- תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה הקובעת כי:

נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה

ברור מהסעיף שעלינו להחזיק את ההגה בשתי ידינו אולם שצריך להעביר הילוך למשל נוריד את היד היות וזה פעולה להבטחת

פעולתו התקינה של הרכב!

שימוש בטלפון בזמן נהיגה | דיבור בטלפון בזמן נהיגה | עורך דין לתעבורה -ערן עקראוי

צור קשר מהיר

ממשיכה אותה תקנה בסעיף משנה ב לאותה תקנה:

(ב)  (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)   לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

השאלה היא מהו טלפון ומהי דיבורית?

ממשיכה התקנה ומסבירה לנו,

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

האם השימוש באוזניה כדיבורית מותר?

האם השימוש באוזניה יחשב שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דיבור בטלפון בזמן נהיגה?

תקנה 169 לתקנות התעבורה קובעת:

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

תקנה 169 לתקנות התעבורה

העניין הגיע לפתחו של בית המשפט העליון והנהגת זוכתה מאשמה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה, ראה – רעפ 99 / 3237 אהובה לוי נ' מדינת ישראל נג (4) 140:  

תכליתו של האיסור שקובעת תקנה 169 הנ"ל היא למנוע מצב שבו "מתנתק" הנוהג ברכב מסביבתו על-ידי הצמדת אוזניות לשתי אוזניו,

וזאת להבדיל מ"כרסום" גרידא ברמת הקשב של הנהג וביכולת לקלוט "קולות" המושמעים בסביבתו הקרובה.

אילו חפץ היה המחוקק למנוע "כרסום" בלבד ביכולת השמיעה של הנוהג ברכב – להבדיל מ"התנתקות" כאמור – היה אומר זאת במפורש.

העובדה שאין איסור על האזנה לרדיו, לרשמקול וכיוצא באלה מכשירים המשמיעים קולות – לרבות מכשירי קשר

ומכשירי פלפון המצוידים בדיבורית – תוך כדי נהיגה ברכב

מלמדת, כי "כרסום" בלבד ברמת הקשב וביכולת השמיעה הינו "נסבל" ומכל מקום אינו אסור.

אכן, אין מחלוקת כי הצמדת אוזנייה לאוזן אחת "מכרסמת" ביכולתו של נוהג ברכב לקלוט "רחשים"

במידה העולה על זו שפוגעת ביכולת האמורה בהאזנה למכשור המשמיע "קולות" במכונית כאמור לעיל. ברם,

עם זאת, אין ספק שהצמדת אוזנייה אחת לאוזן אחת אינה "מנתקת" את הנוהג ברכב מן המתרחש בסביבתו הקרובה,

ואם חפץ המחוקק להבחין בין דרגות של "כרסום" ביכולת קליטת המתרחש –

להבדיל מהבחנה בין "כרסום" לבין "התנתקות" כאמור – מן הראוי היה שהדבר ייאמר במפורש.

האם בזמן עצירה מותר לדבר בטלפון?

התשובה היא כאסור גם בעצירה להחזיק ולא להשתמש!

במקרה זה ביקש נהג לזכותו מעבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה,

גם עניין זה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בפסק הדין אולם הנהג הורשע ברוך בן יוסף נ' מדינת ישראל אשר קבע  :

הטענה של הנהג הייתה כי

החזיק את המכשיר בעת שעמד באור אדום ולא בעת נסיעה, ומוסיף כי אחיזת טלפון נייד לא עולה כדי שימוש בו ולמעשה

"איננה שונה מהחזקת כל עצם אחר בזמן הנהיגה". המבקש מכחיש שימוש במכשיר וטוען כי כדי שתתגבש העבירה המנויה

בתקנה 28(ב) לתקנות, צריכים להתקיים שני יסודות – החזקה ושימוש, ואילו לטענתו,

בעניינו לא הוכח שנעשה שימוש בטלפון הנייד, וכי כל שעשה המבקש היה להזיז עצם שהפריע לו למהלכה התקין של הנהיגה, כפי שמתירה תקנה 28(א) סיפא לתקנות. לטענתו,

אילו היה רוצה המחוקק להביא לכך שהתקנה תחייב בכל מקרה של החזקה, אזי היה המחוקק משתמש במילת הקישור "או",

כך שלשון התקנה הייתה קובעת "לא יאחז טלפון… או ישתמש…".

בסופו של יום בית המשפט פירש את סעיף 28 בצורה כי גם שהרכב עומד אסור להחזיק את הטלפון וגם להשתמש בטלפון היות והן ההחיזה והן השימוש "פוגעים באופן ממשי ביכולתו של הנהג לנהוג באופן בטוח ומסכנים בכך את סביבתו, את עצמו ואת יתר משתמשי הדרך."

מה העונש על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה:

שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

שליחה או קריאת הודעת טקסט 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

יש לציין שמדובר במורה לנהיגה – מדובר בעבירה של הזמנה לדין! ו8 נקודות

מה אני עושה אם נתפסתי בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה?

א. אופציה ראשונה היא להודות ולשלם את ה- דו"ח ורישום הנקודות יזקף לחובת הנהג.

ב. אופציה שנייה אם אני לא דיברתי בטלפון והשוטר טעה, האופציה היא לבקש להישפט תוך 90 יום מרגע מסירת הדו"ח לנהג..

עבירת דיבור בטלפון בזמן נהיגה היא עבירת מסוג ברירת משפט כלומר לנהג יש 2 אופציות כפי שציינתי לעיל, או לשלם את הדוח ואז הנקודות נזקפות לחובתו או לבקש להישפט על הדוח תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח ליד!

במידה והנהג כופר כי עשה שימוש בטלפון בזמן הנהיגה / דיבור בטלפון בזמן נהיגה, ישנו ספח בתחתית הדוח אשר נקרא בקשה להישפט,

יש למלא את הספח על כל חלקיו ולשלוח את הבקשה לכתובת הרשומה בספח בדואר רשום.

יש לשים לב: כיום יש באתר האינטרנט של המשטרה אפשרות לשלוח בקשה להישפט באופן ממוחשב!

לאחר משלוח הבקשה בדואר רשום,  יגיע לבייתו של הנהג הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה אשר באזור סמכותו נעברה העבירה של דיבור בטלפון בזמן נהיגה.

ג. אופציה שלישית היא הסדר טיעון משיקולים של כשלים בתיק.

כך למשל התביעה יכולה להמיר את הסעיף של שימוש בטלפון בזמן נהיגה לסעיף ללא ניקוד של אי החזקת הגה בשתי ידיים.

לסיכום:

פי שראינו משטרת ישראל סימנה את ה- שימוש בטלפון בזמן נהיגה כגורם מס' 1 לתאונות הדרכים, ובמשך השנים גם הגדילו את הקנסות על עבירה זו, במשך הזמן גם בתי המשפט נדרשו לסוגיה הזו ופסקו פסיקות שונות בעניין, אולם מדובר בדו"ח מסוג ברירת משפט ואם נהג סבור כי לא עשה את העבירה והשוטר טעה, אזי יש לשלוח בקשה להישפט, במטרה לנסות ולהוכיח את חפותו של הנהג.

שימוש בשירותיו של עורך דין לתעבורה בעבירות תעבורה:

עורך דין לתעבורה, יבדוק את הדו"ח של שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דיבור בטלפון בזמן נהיגה, בהתאם לפסיקה וישתמש בניסיון העשיר שלו למצוא את הכשלים בתיק, וביחד עם הלקוח יחליטו על קו ההגנה הרצוי בהתאם לנסיבות של הנהג.

כך שלבסוף האפשרויות הם: או לנהל את התיק ולחקור את השוטרים על הדוח במטרה להביא לזיכויו של הנהג או להגיע להסדר טיעון מקל עבור הנהג כגון שינוי הסעיף לסעיף ללא נקודות.

הכתוב במאמר זה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי עם עו"ד ובכל מקרה יש להיוועץ עורך דין לתעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה

בבקשה דרגו את המאמר

2 דירוגים5/5
Share on facebook
פייסבוק
Share on google
גוגל +
Share on twitter
טוויטר
Share on linkedin
לינקדאין
Share on whatsapp
וואטסאפ

אל תפספסו גם את:

ערעור בדיני תעבורה - עו"ד ערן עקראוי

ערעור בדיני תעבורה

ערעור בדיני תעבורה ערעור בדיני תעבורהערעור בדיני תעבורה הוא, אחד מהזכויות של נאשמים, למשרד עורכי דין ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים בכל הערכאות המשפטיות.

קרא עוד »
תאונת פגע וברח - עו"ד תעבורה ערן עקראוי

תאונת פגע וברח

תאונת פגע וברח: עבירת הפקרה מאמר מקיף על עבירה זו! אין ספק שאחת העבירות הקשות ביותר בפקודת התעבורה הינה עבירת ההפקרה המכונה תאונת פגע וברח.

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה