פסילת רישיון נהיגה או שלילת רישיון נהיגה

מאמר פסילת רישיון נהיגה או שלילת רישיון נהיגה נכתב ע"י עורך דין תעבורה – ערן עקראוי העוסק בנושא שלילת רישיון נהיגה או פסילת רישיון נהיגה.

בישראל ישנם מספר גופים המוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה / פסילת רישיון נהיגה של נהג. בין גופים אלו ניתן למצוא את בתי משפט, משטרת ישראל באמצעות קצין תנועה וכן משרד הרישוי. מאמר זה יעסוק בשלילת רישיון נהיגה ע"י כל אחד מהגופים הללו וכן יציע פתרונות אפשריים לביטול הפסילות.

פסילת רישיון נהיגה - עו

מי הם הגופים המוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה?

להלן רשימות הרשויות המוסמכות להורות על שלילת רישיון נהיגה במדינת ישראל:

א. פסילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט – בתי המשפט לתעבורה ברחבי הארץ וכן בתי משפט שונים אחרים.

ב. פסילת רישיון על ידי משרד הרישוי – רשות הרישוי רשאית להורות על פסילת רישיון נהיגה מטעמים מנהלים כגון צבירת נקודות או אי כשירות לנהוג.

ג. משטרת ישראל – רשאית להורות על פסילה של רישיון נהיגה וזאת על ידי קצין המשטרה (פסילה מנהלית לתקופה של 30 , 60 , 90 יום, הכל בהתאם לנסיבות העבירה).

ד. בית הדין הצבאי בדומה לסמכותו של בית משפט.

משטרת ישראל – פסילה מנהלית

פסילת רישיון נהיגה על ידי משטרת ישראל מתבצעת באמצעות קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה לתקופות שונות בהתאם לעבירה. סמכותו של קצין המשטרה להורות על שלילת רישיון נהיגה מצויה בסעיף 47ה' לפקודת התעבורה המציין ומפרט בזה הלשון:

"היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה לפי סעיף קטן (ב) ינהג כלהלן, לפי הענין:

(1)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים;

(2)   בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;

(3)   בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים".

אם כן יוצא איפה כי לקצין משטרה ישנה סמכות להורות על פסילת רישיון נהיגה כאשר אחד מהמקרים הבאים מתרחש:

 • עבירה שגרמה לאירוע של תאונת דרכים קטלנית בה נהרג אדם. במקרה זה יפסול קצין המשטרה את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים. יש לציין כי בתאונה קטלנית לקצין המשטרה אין שיקול דעת והוא חייב לפסול את רישיונו של הנהג.
 • עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש. במקרה זה, רשאי הקצין לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.
 • עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד. קצין המשטרה רשאי לפסול את הנהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים כלומר תקופת הפסילה היא 30 יום ובסופה אם לא הוגשה בקשה לפסילה עד תום ההליכים רישיון הנהיגה יוחזר לנהג.
 •  לפקודה, במידה והנהג לא יתייצב לשימוע אליו זומן רשאי קצין המשטרה לפסול אותו בהעדרו.
 • לנהג קיימת אפשרות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בבית המשפט לתעבורה. ראה למטה בהרחבה נושא זה.

ניתן לקרוא בהרחבה על פסילה מנהלית במאמר שכותרתו מהי פסילה מנהלית.

רשות הרישוי – שלילת רישיון נהיגה בגין צבירת ניקוד

הסעיף המסמיך את רשות הרישוי לשלול רישיון הינו סעיף 56 לפקודת התעבורה המציין בזה הלשון:

"הייתה רשות הרישוי משוכנעת, על פי ראיות שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רישיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה, לפסלו מהחזיק ברישיון נהיגה".

 • נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות או יותר ייפסל מהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ורישיונו יחודש רק לאחר שיעמוד בהצלחה בכל אמצעי התיקון הנדרשים.
 • מי שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג) (לתקופה של 3 חודשים) ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה, ייפסל לתקופה של 9 חודשים ורישיונו יחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכן בבחינה עיונית ובחינה מעשית.

שלילת רישיון נהיגה ע

 • נהג אשר נשלח לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא עבר את המבחנים במכון הרפואי, רישיונו יותלה עד אשר יעבור בהצלחה את המבחנים הנדרשים. במקרה זה ראוי לציין כי ניתן להגיש ערר אשר ידון בפני ועדת ערר ובסופו תחליט הועדה אם להחזיר לנהג את רישיון הנהיגה או לאו. בכל מקרה במידה ורישיון הנהיגה הותלה ע"י משרד הרישוי, הנהג יצטרך לחכות שנה עד לבדיקה החדשה.

בית דין צבאי 

בית דין צבאי הינו ערכאה שיפוטית צבאית הדנה ושופטת חיילים בשירות קבע וסדיר בגין ביצוע עבירות תעבורה. בית הדין הצבאי לתעבורה יכול להטיל את כל העונשים הקבועים בפקודת התעבורה לרבות פסילת רישיון נהיגה בפועל וכן עונשים נלווים אחרים.

רשם ההוצאה לפועל

המקור החוקי המאפשר זאת הוא ס' 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל

עדכון חשוב לעניין חייבים בהוצאה לפועל. ביטול הגבלת חידוש רישיון נהיגה של חייבים. כיום, בעקבות ביטול ההגבלה בהוצאה לפועל, נהגים רבים אשר חידוש רישיונם עוכב יכולים לגשת למשרד הרישוי ולפעול לחידושו. ביטול הגבלת רישיון נהיגה בהוצאה לפועל סייע לאלפי נהגים בחידוש רישיון הנהיגה.

לעניין בית המשפט ברור שבית המשפט רשאי לפסול רישיונות בהתאם לחוק.

עניין ביהמ"ש מובן מאליו ולכן לא נתעכב  על סמכותו להורות על פסילת רישיון נהיגה.

הערה חשובה לעניין ענישה ע"י בית המשפט. בית משפט איננו כפוף לעונש המקורי הקבוע בדו"ח. כך למשל, בנהיגה בשכרות אחד העונשים העיקריים המוטלים על הנהג הוא פסילת רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנתיים. יחד עם זאת, בית המשפט יכול לחרוג מעונש זה בנסיבות אשר יפורטו בגזר הדין.

כמו כן, בדו"ח מסוג ברירת משפט אשר הוגשה בו בקשה להישפט, בית המשפט אינו כפוף לקנס המקורי והוא רשאי להטיל על הנהג עונשים אחרים לרבות פסילת רישיון נהיגה וכו'.

סיווג הפסילה מתי?

הסעיף אשר עוסק בסיווג פסילה הוא סעיף 36 א' לפקודת התעבורה שכן הכלל הוא כי פסילה היא לכל סוגי הרישיונות והחריג הוא הסיווג. סעיף 36א' מציין בזה הדברים:

"הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא;

אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסוים או לגבי סוג מסוים של רכב".

ישנם מקרים בעיקר לצורכי פרנסה, שבית המשפט יתחשב ויסווג את הפסילה לכלי רכב ספציפי. למשל, עובד אבטחה בנמל הנוהג ברכב אבטחה בשטח הנמל בלבד. במקרה זה, בית המשפט סיווג את הפסילה כך שיוכל לנהוג בשטח הנמל.

סיווג הפסילה - עו

דוגמה נוספת, נהג אשר הורשע בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, פסילתו סווגה כך שיוכל להמשיך לעבוד על על מלגזה בשטח המפעל בלבד בו הוא מועסק. באופן כללי ניתן לומר כי המגמה היא לאפשר לנהג להמשיך לפרנס את עצמו ומשפחתו בכבוד ככל וניתן לעשות זאת מבלי שסיווג הפסילה לא תרוקן אותה מתוכנה.

בגין אילו עבירות תנועה יוזמן נהג לשימוע בפני קצין משטרה אשר עלול להורות על שלילת רישיון נהיגה?

כיצד מערערים על פסילת רישיון נהיגה שהוטלה ע"י קצין משטרה:

סוג הבקשה אשר תוגש לבית המשפט בעניין זה היא בקשה לביטול פסילה מנהלית והיא תידון במהירות לרוב בתוך שלושה ימים ממועד הגשתה.

בקשה לביטול קיצור הפסילה המנהלתית - עו

בקשה לביטול או קיצור הפסילה המנהלית:

 • הנהג אשר רישיונו נפסל מנהלית יכול להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית או קיצור הפסילה המנהלית לבית המשפט לתעבורה אשר בשטח שיפוטו נעברה העבירה / עברות תנועה.
 • הדיון בבקשה יתקיים לרוב תוך ימים אחדים בדרך כלל עד 3 ימים.
 • בהחלטתו בית המשפט ייקח בחשבון את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
 • במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראיות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג, ראשי הוא לאפשר לו להמשיך לנהוג כלומר לבטל את הפסילה או לקצרה.
 • יש לזכור כי פסילת רישיון מנהלית איננה מקדמה על חשבון העונש במשפט התעבורה ומשכך בחלט לא מבוטל מהמקרים ניתן לפעול לביטול ההחלטה או קיצור משך זמן הפסילה.

פסילת רישיון עד תום ההליכים המשפטיים:

בהמשך לנושא פסילת רישיון נהיגה ע"י קצין משטרה וכן בעבירות חמורות מסוימות, המשטרה או הפרקליטות רשאים להגיש בקשה לבית המשפט לפסילת רישיון הנהיגה עד תום ההליכים המשפטיים דהיינו עד סיום המשפט.

על מנת לתקוף משפטית את החלטת המשטרה או הפרקליטות יש להצביע על שני התנאים הרלוונטיים הבאים:

א. העדר ראיות לכאורה. חומר החקירה אינו מבסס ראיות מספיקות להרשעה בדין.

ב. העדר מסוכנות. מדובר בנהג נורמטיבי אשר אינו מגלה מסוכנות בהמשך נהיגתו.

בנושא פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים אנו נעסוק בנפרד במאמר אחר שכותרתו >> פסילה עד תום ההליכים

לסיכום:

כפי שניתן לראות בישראל, לא רק בתי המשפט מוסמכים לפסול רישיון נהיגה וישנם גופים מנהליים נוספים אשר יכולים להתלות את הרישיון או לפסול אותו.

כמובן שעל כל אחד מגופים  אלו ניתן להגיש ערעור כחוק ולתקוף את החלטתו בפני הערכאה הרלוונטית. במקרה של פסילה על ידי אחת הרשויות המצוינות לעייל, יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום על מנת למצוא את הפתרון המשפטי הנכון ביותר לביטול ההחלטה והשבת רישיון הנהיגה.

מוזמנים לקרוא גם על> ביטול שלילת רישיון נהיגה.

אזהרה: הכתוב במאמר שלילת רישיון נהיגה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה, ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש / מסתמך על מאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק