פסילת רישיון נהיגה או שלילת רישיון נהיגה

רישיון הנהיגה שלך נפסל או נשלל?
בישראל ישנם מס' גופים המוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה / פסילת רישיון נהיגה והם בתי המשפט, משטרת ישראל ע"י קצין תנועה, ומשרד הרישוי, מאמר זה יעסוק בכל אחד מהגופים הללו. וכן נציע פתרונות אפשריים!

מאמר מאת עורך דין תעבורה – ערן עקראוי העוסק בנושא שלילת רישיון נהיגה או פסילת רישיון נהיגה , מתי ניפסל? מי הגוף השולל וסיווג רישיון הנהיגה בזמן פסילה (כאשר בית המשפט נניח פוסל רישיון רכב אולם מתיר לנאשם לרכוב על קטנוע).

במאמר זה נדון: 

 • מי הם הגופי אשר מוסמכים לפסול רישיון נהיגה?
פסילת רישיון נהיגה - שלילת רישיון נהיגה - עו
 1. משטרת ישראל
 2. פסילה על ידי משרד הרישוי
 3. בית הדין הצבאי
 4. בית המשפט
 5. ההוצאה לפועל
 6. סיווג הפסילה מתי (כלומר אדם נפסל על רכב אולם משאירים לו אפשרות לנהוג על קטנוע)
 7. מתי נהג מוזמן לקצין לשימוע
 8. איך מערערים על ההחלטה של הקצין בשימוע
 9. פסילת רישיון עד תום ההליכים
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

מי הם הגופים המוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה?

 להלן הגופים הפוסלים:

א. פסילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט 

ב. רשות הרישוי – רשאית להורות על פסילה

ג. משטרת ישראל – רשאית להורות על פסילה של רישיון נהיגה וזאת על ידי קצין המשטרה (פסילה מנהלית ל 30 , 60 , 90 יום)

ד. בית הדין הצבאי

ה. שלילה על ידי רשם ההוצל"פ

משטרת ישראל – פסילה מנהלית

מבחינת פסילה מנהלית רשאי קצין בדרגת מפקח ומעלה, לתקופות ,

 • עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים; יש לציין בנקודה זו, כי במקרה שנהרג אדם לקצין אין אפילו שיקול דעת והוא חייב לפסול!
 • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
 • בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד…- רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 30 ימים כלומר תקופת הפסילה היא 30 יום ובסופם אם לא הוגשה בקשה לפסילה עד תום הרישיון יוחזר.
 • הערה: באם לא תופיע לשימוע בפני הקצין יש לקצין אפשרות לפסול אותך בהעדרך.
 • לנהג קיימת האפשרות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בבית המשפט לתעבורה, ראה למטה בהרחבה נושא זה.

לגבי שלילה לנהג חדש, ניתן לקרוא במאמר >> שלילת רישיון לנהג חדש

כמו כן יש לשים לב, שמדובר בשלילת רישיון עוד בטרם הוגש כתב אישום נגד הנהג. 

ניתן לקרוא עוד על פסילה מנהלית במאמר>> מהי פסילה מנהלית.

רשות הרישוי – שלילת רישיון נהיגה בגין ניקוד

הסעיף המסמיך את רשות הרישוי לשלול רישיון:

סעיף 56 לפקודת התעבורה קובע:  היתה רשות הרישוי משוכנעת, על פי ראיות שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רישיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה, לפסלו מהחזיק ברישיון נהיגה.

 • נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות או יותר ייפסל מהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ורישיונו יחודש רק לאחר שיעמוד בהצלחה בבחינה העיונית
 • נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג) (3 חודשים) ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה, ייפסל ל – 9 חודשים ורישיונו יחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בבחינה עיונית ובחינה מעשית
 • נהג אשר נשלח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא עבר את המבחנים במכון הרפואי רישיונו יותלה עד אשר יעבור את המבחנים במכון הרפואי או ועדת ערר תחליט להחזיר לו את הרישיון, בכל מקרה במידה והרישיון הותלה הנהג יצטרך לחכות שנה עד לבדיקה החדשה.  
רוצה להעמיק את הידע כנס למאמר – שיטת הניקוד ופסילת רישיון בשל נקודות 

בית דין צבאי –

צה"ל מנהל בית דין עצמאי לשפיטת חיילים בעבירות תעבורה, בית הדין הצבאי לתעבורה יכול להטיל את כל העונשים הקבועים בפקודת התעבורה כולל פסילה בפועל.

רשם ההוצאה לפועל-

המקור החוקי המאפשר זאת הוא ס' 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל

לעניין בית המשפט ברור שבית המשפט רשאי לפסול רישיונות בהתאם לחוק.

עניין ביהמ"ש מובן מאליו ולכן לא נתעכב על כך.

הערה חשובה לעניין בית המשפט – בית משפט איננו כפוף לעונש המקורי כך למשל בנהיגה בשכרות אחד העונשים הוא פסילה שלא תפחת משנתיים, אבל בית המשפט יכול לחרוג מעונש זה בנסיבות שיציין או במקרה של בקשה להישפט על דו"ח בית המשפט איננו כפוף לעונש/קנס המקורי בדו"ח. 

סיווג הפסילה מתי?

הסעיף אשר עוסק בסיווג פסילה הוא סעיף 36 א לפקודת התעבורה שכן פסילה היא ל- כל סוגי הרישיונות:

36א.  הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא;

אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסויים, או לגבי סוג מסויים של רכב.

ישנם מקרים בעיקר לצורכי פרנסה, שבית המשפט יתחשב ויסווג את הפסילה, למשל עובד אבטחה בנמל הנוהג ברכב אבטחה בנמל, בית המשפט סיווג את הפסילה כך שיוכל לנהוג בשטח הנמל.

דוגמה אחרת נהג אשר הורשע בנהיגה בהשפעת משקאות משכרים, פסילתו סווגה כך שיוכל להמשיך לעבוד על על מלגזה בשטח המפעל בלבד.

באילו עבירות תנועה נגיע לשימוע אצל קצין משטרה, אשר עלול להורות על שלילת רישיון נהיגה?

איך מערערים על פסילת רישיון נהיגה כאשר הפסילה היא ע"י קצין:

סוג הבקשה אשר תוגש לבית המשפט בעניין זה היא בקשה לביטול פסילה מנהלית והיא בקשה אשר תידון במהירות בדרך כלל עד 3 ימים.

בקשה לביטול או קיצור הפסילה המנהלית:

 • הנהג אשר רישיונו נפסל מנהלית יכול להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית או קיצור הפסילה המנהלית לבית המשפט לתעבורה אשר בשטח שיפוטו נעברה העבירה.
 • הדיון בבקשה יתקיים לרוב תוך ימים אחדים לרוב עד 3 ימים, אך יתכן יותר.
 • בהחלטתו בית המשפט ייקח בחשבון את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
 • במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראויות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג הוא ראשי לבטל או לקצר את הפסילה המנהלית.
 • יש לזכור פסילת רישיון מנהלית איננה מקדמה על חשבון העונש במשפט התעבורה ועל כן, יש מה לעשות!!!!

פסילת רישיון עד תום ההליכים המשפטיים:

בהמשך לפסילה של קצין משטרה ובעבירות מסוימות המשטרה או הפרקליטות יכולים להגיש בקשה לבית המשפט

כאשר בבקשה זו הם מבקשים לפסול את הנהג עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

על מנת לתקוף החלטה זו, יש להראות אי קיומן של  שני תנאים:

א. העדר ראיות לכאורה

ב. העדר מסוכנות

בנושא זה נכתב מאמר שלם מוזמנים לקרוא >> פסילה עד תום ההליכים

הכתוב במאמר שלילת רישיון נהיגה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה,

ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש / מסתמך על מאמר זה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה דרגו את המאמר

3 דירוגים5/5

מאמרים קשורים למאמר שלילת רישיון נהיגה:

סניפים נוספים בחיפה ובקריות:

עו"ד תעבורה בחיפה

סניפים בנהריה ועכו:

עורך דין תעבורה בעכו, בנהריה

מאמרים קשורים:

אל תפספסו גם את:

תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

2 תגובות

 1. דני מ הגב

  במשרד הרישוי פסלו לי תרישיון ל 3 חודשים בשל ניקוד ניתן לעשות משהו?

השארת תגובה