פסילת רישיון נהיגה או שלילת רישיון נהיגה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מאמר פסילת רישיון נהיגה או שלילת רישיון נהיגה נכתב ע"י עורך דין תעבורה – ערן עקראוי העוסק בנושא שלילת רישיון נהיגה או פסילת רישיון נהיגה.

בישראל ישנם מס' גופים המוסמכים להורות על שלילת רשיון נהיגה / פסילת רישיון נהיגה של נהג והם בתי המשפט, משטרת ישראל ע"י קצין תנועה, ומשרד הרישוי, מאמר זה יעסוק בכל אחד מהגופים הללו. וכן נציע פתרונות אפשריים!

 

פסילת רישיון נהיגה - עוד ערן עקראוי ושות'

מי הם הגופים המוסמכים להורות על שלילת רישיון נהיגה?

להלן הגופים הפוסלים:

א. פסילת רישיון נהיגה על ידי בית המשפט,

ב. רשות הרישוי – רשאית להורות על פסילה,

ג. משטרת ישראל – רשאית להורות על פסילה של רישיון נהיגה וזאת על ידי קצין המשטרה (פסילה מנהלית ל 30 , 60 , 90 יום),

ד. בית הדין הצבאי,

ה. שלילה על ידי רשם ההוצל"פ,

משטרת ישראל – פסילה מנהלית

מבחינת פסילה מנהלית רשאי קצין בדרגת מפקח ומעלה, לתקופות ,

 • עבירה שגרמה ל- תאונת דרכים קטלנית שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים; יש לציין בנקודה זו, כי במקרה שנהרג אדם לקצין אין אפילו שיקול דעת והוא חייב לפסול!
 • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.
 • בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת ועוד…- רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים כלומר תקופת הפסילה היא 30 יום ובסופם אם לא הוגשה בקשה לפסילה עד תום ה- רישיון הנהיגה שלו יוחזר.
 • הערה: באם לא תופיע לשימוע בפני הקצין יש לקצין אפשרות לפסול אותך בהעדרך.
 • לנהג קיימת האפשרות להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בבית המשפט לתעבורה, ראה למטה בהרחבה נושא זה.

כמו כן יש לשים לב! שמדובר בנהג שטרם הוגש נגדו כתב אישום.

ניתן לקרוא בהרחבה על פסילה מנהלית במאמר – מהי פסילה מנהלית.

רשות הרישוי – שלילת רישיון נהיגה בגין ניקוד

הסעיף המסמיך את רשות הרישוי לשלול רישיון:

סעיף 56 לפקודת התעבורה קובע:  הייתה רשות הרישוי משוכנעת, על פי ראיות שהובאו לפניה, כי בדרך נהיגתו של בעל רישיון נהיגה יש משום סכנה לעוברי דרך, או שבעל רישיון הנהיגה הוא פרוע או מופרע, רשאית היא, בהחלטה מנומקת ולאחר שניתנה לו הזדמנות להביא טענותיו לפניה, לפסלו מהחזיק ברישיון נהיגה.

 • נהג שלחובתו רשומות 36 נקודות או יותר ייפסל מהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ורישיונו יחודש רק לאחר שיעמוד בהצלחה בבחינה העיונית
 • מי שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר או נהג שהוטלה עליו פסילה לפי תקנת משנה (ג) (3 חודשים) ורשומות לחובתו 36 נקודות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה, ייפסל ל – 9 חודשים ורישיונו יחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בבחינה עיונית ובחינה מעשית
 • נהג אשר נשלח לבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולא עבר את המבחנים במכון הרפואי רישיונו יותלה עד אשר יעבור את המבחנים במכון הרפואי או ועדת ערר תחליט להחזיר לו את הרישיון, בכל מקרה במידה והרישיון הותלה הנהג יצטרך לחכות שנה עד לבדיקה החדשה.

בית דין צבאי –

צה"ל מנהל בית דין עצמאי לשפיטת חיילים בעבירות תעבורה, בית הדין הצבאי לתעבורה יכול להטיל את כל העונשים הקבועים בפקודת התעבורה כולל פסילה בפועל.

רשם ההוצאה לפועל-

המקור החוקי המאפשר זאת הוא ס' 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל

לעניין בית המשפט ברור שבית המשפט רשאי לפסול רישיונות בהתאם לחוק.

עניין ביהמ"ש מובן מאליו ולכן לא נתעכב על כך.

הערה חשובה לעניין בית המשפט –

בית משפט איננו כפוף לעונש המקורי כך למשל בנהיגה בשכרות אחד העונשים הוא פסילה שלא תפחת משנתיים, אבל בית המשפט יכול לחרוג מעונש זה בנסיבות שיציין או במקרה של בקשה להישפט על דו"ח בית המשפט איננו כפוף לעונש/קנס המקורי בדו"ח.

סיווג הפסילה מתי?

הסעיף אשר עוסק בסיווג פסילה הוא סעיף 36 א לפקודת התעבורה שכן פסילה היא ל- כל סוגי הרישיונות:

36א.  הטיל בית המשפט פסילה או פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה, יטיל את הפסילה כאמור לגבי נהיגה ברכב מכל סוג שהוא;

אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, שיפרש בפסק הדין, להורות כי הפסילה לא תחול לגבי נהיגת רכב מסויים, או לגבי סוג מסוים של רכב.

ישנם מקרים בעיקר לצורכי פרנסה, שבית המשפט יתחשב ויסווג את הפסילה, למשל עובד אבטחה בנמל הנוהג ברכב אבטחה בנמל, בית המשפט סיווג את הפסילה כך שיוכל לנהוג בשטח הנמל.

דוגמה אחרת נהג אשר הורשע בנהיגה בהשפעת משקאות משכרים, פסילתו סווגה כך שיוכל להמשיך לעבוד על על מלגזה בשטח המפעל בלבד.

באילו עבירות תנועה נגיע לשימוע אצל קצין משטרה, אשר עלול להורות על שלילת רישיון נהיגה?

איך מערערים על פסילת רישיון נהיגה כאשר הפסילה היא ע"י קצין:

סוג הבקשה אשר תוגש לבית המשפט בעניין זה היא בקשה לביטול פסילה מנהלית והיא בקשה אשר תידון במהירות בדרך כלל עד 3 ימים.

בקשה לביטול או קיצור הפסילה המנהלית:

 • הנהג אשר רישיונו נפסל מנהלית יכול להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית או קיצור הפסילה המנהלית לבית המשפט לתעבורה אשר בשטח שיפוטו שבו נעברה העבירה / עברות תנועה.
 • הדיון בבקשה יתקיים לרוב תוך ימים אחדים לרוב עד 3 ימים, אך יתכן יותר.
 • בהחלטתו בית המשפט ייקח בחשבון את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
 • במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראויות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג הוא ראשי לבטל או לקצר את הפסילה המנהלית.
 • יש לזכור פסילת רישיון מנהלית איננה מקדמה על חשבון העונש במשפט התעבורה ועל כן, יש מה לעשות!!!!

פסילת רישיון עד תום ההליכים המשפטיים:

בהמשך לפסילה של קצין משטרה ובעבירות מסוימות המשטרה או הפרקליטות יכולים להגיש בקשה לפסילה עד תום ההליכים לבית המשפט.

כאשר בבקשה זו הם מבקשים לפסול את הנהג עד תום ההליכים המשפטיים בעניינו.

על מנת לתקוף החלטה זו, יש להראות אי קיומן של  שני תנאים:

א. העדר ראיות לכאורה

ב. העדר מסוכנות

בנושא זה נכתב מאמר שלם מוזמנים לקרוא >> פסילה עד תום ההליכים

לסיכום:

כפי שניתן לראות בישראל, לא רק בתי המשפט מוסמכים לפסול רישיון נהיגה וישנם גופים מנהליים נוספים אשר יכולים להתלות את הרישיון, כמובן שעל כל אחת מהגופים יש ערעורים ועררים שונים שנקבעו על פי חוק.

לכן במקרה של פסילה על ידי אחד הגופים יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום על מנת להתוות את המתווה המשפטי להגנה מיטבית.

 

אזהרה: הכתוב במאמר שלילת רישיון נהיגה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לקבלת ייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה, ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש / מסתמך על מאמר זה.

במאמר זה עסקנו ב-
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות
עורך דין ערן עקראוי
עורך דין ישראל מזרחי
השאירו פרטים:
או חייגו
עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
חבל על הזמן, תמיד זמינים ושירותיים , מלווה את החברה שלנו כבר 4 שנים בכל מה שקשור לדיני תעבורה . מאוד מרוצה
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
Gamburg Boutique Shuttle Services - Sales Department
18:51 22 Aug 21
ערן הכי מקצועי שהכרתי עד היום 👍
GuYuZ Gaming
GuYuZ Gaming
10:17 19 Aug 21
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אני חייב להמליץ על עורך דין תעבורה ערן עקראוי, ערן סידר לי את הרישיון שכבר חשבתי שלא הראה שוב וכבר קניתי 🚲. מזל היה לי להגיע לערן מהאינטרנט ותודה רבה לגוגל 😂השירות היה ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ללא ספק והתוצאות היו אפילו 10 כוכבים. תודה רבה לךעורך דין ערן עקראוי מכל ה-🥰אם לא הייתי מכיר אותך סביר מאוד שהייתי מוכר את🚙 חחח
Lior dangoor
Lior dangoor
17:38 13 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
תותח על
iris iris
iris iris
18:27 30 Jan 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
ממש טיפול נהדר קיבלתי עורך דין צבאי מעולה
REMINA YEDODAYEV
REMINA YEDODAYEV
13:50 23 Jan 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
gan noale
10:23 15 Aug 14
התקשרתי וקיבלתי מענה לא נעים. ברגע שהוא הבין שאין לו איך לעזור ולהוציא ממני כסף הוא פשוט ניתק את השיחה בחוסר נימוס ולא ענה כשהתקשרתי שוב.
נריה טאוב
נריה טאוב
12:32 31 May 20
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן