בקשה לביטול פסילה מנהלית כולל דוגמאות לבקשה ותצהיר

זומנת לשימוע וקיבלת פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה ל- 30, 60 ,90 ימים?

למשרדנו יש את כל הכלים המשפטיים, לייעץ ולייצג נהגים אשר רישיונם נפסל מנהלית על ידי קצין וזאת על ידי הגשת בקשה לביטול פסילה המנהלית וייצוג המבקש בדיון של הבקשה בבית המשפט לתעבורה!

מאמר בקשה לביטול פסילה מנהלית, נכתב ע"י עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי אשר עוסק בתחום דיני התעבורה ומייצג נהגים, במקרים בהם קצין משטרה פוסל את רישיון הנהיגה לתקופות של: 30, 60, 90 ימים!

ההליך של הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית נועד, לבטל או לקצר את החלטתו של קצין המשטרה!. קראו בהרחבה על – פסילה מנהלית של קצין משטרה.

בקשה לביטול פסילה מנהלית - עו

דוגמא לבקשה לביטול פסילה מנהלית חלק א

אזהרה חמורה – הדוגמא לבקשה לביטול פסילה מנהלית הנה לצורכי העשרת הידע או לעורכי דין, אין לעשות שימוש בבקשה לביטול פסילה מנהלית זו, היות והנזק עלול להיות בלתי הפיך ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בדיני תעבורה, הכותב איננו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר יגרם לעושה שימוש בבקשה זו.

 

בבית המשפט לתעבורה בחיפה                                                                                                                                                                                                 דו"ח מס'___________

בפני כב' השופט התורן

בעניין:

ישראל ישראלי  ת.ז. 000000000

מרח' _______________מס' _______________

תל אביב 4428037

טלפקס 0000000 – 03

המבקש                                                                                                                                                           הנאשם

 

–   נ   ג   ד   –

 

מדינת ישראל

באמצעות תביעות תעבורה חיפה

המשיבה                                                                                                                                                          המאשימה

בקשה לביטול פסילה מנהלית

לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

המבקש מתכבד לפנות לביהמ"ש הנכבד ב- בקשה לביטול הפסילה המנהלית מיום 16/10/22, לפיה נפסל מלהחזיק ברישיון הנהיגה למשך 60 יום.

להלן נימוקי הבקשה:

 1. ביום 09/02/22 היה המבקש מעורב בתאונת דרכים בה נחשד לנהיגה תחת השפעת סמים (העבירות לצורך הדוגמה ויכול להיות כל עבירה בה הנהג נפסל הנהג מנהלית).
 2. ביום 10/08/22 נערך שימוע למבקש לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה, במסגרתו הוחלט ליטול את רישיון הנהיגה של המבקש לתקופה של 60 יום.

מצ"ב ומסומן "א – ג" –טופס שימוע והחלטה על פסילה מנהלית כאמור.

העדר ראיות לכאורה

 1. המבקש יטען כי הוא נהג כשורה במקרה התאונה והתאונה הייתה בלתי נמנעת

המשך בקשה לביטול פסילה מנהלית

העדר מסוכנות

 1. המבקש יטען כי הוא נוהג משנת 1970 ואין סכנה לציבור מהמשך נהיגתו.
 2. המבקש יטען כי עברו אינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.

בפס"ד 513/88 מדינת ישראל נ' גוליו, פ"ד מב (3) 331 (1998)

קבע כבוד השופט מלץ:

" השאלה המרכזית במקרים כגון אלה היא, האם נהיגתו של הנהג המעורב מסכנת את בטחון הציבור בדרכים. על אלה ניתן ללמוד משני מקורות: התנהגותו של הנהג בתאונה הנדונה, והתנהגותו בדרכים בדרך כלל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהרשעותיו הקודמות".

 1. המבקש יטען כי השיהוי מיום ביצוע העבירה לכאורה ועד לזימונו לקצין המשטרה בצירוף העובדה כי ניתן לו במעמד הדו"ח היתר לנהוג עד השימוע (10/08/16 ), וכן אישור לנהוג מהשימוע עד השעה 15:00, מעידים על העובדה כי לא נשקפת ממנו כל מסוכנות לביטחון הציבור.
 2. המבקש יטען כי לא נכתב בנימוקי הפסילה המנהלית כי הוא מסוכן לציבור בנהיגתו.

תיאור קצר בבקשה לביטול שלילת רישיון לעניין מה קרה בשימוע

הליך השימוע 

 1. המבקש יטען כי נימוק המשיבה לפסול את רישיונו "מדובר בתאונה קשה וגרימת פגיעה חמורה ומסתמן כוונה כי יוגש כתב אישום" בלתי סביר לאור חומר החקירה שהונח בפניה ולאור עברו התעבורתי של המבקש.
 2. כמו כן, המבקש יטען כי הקצין לא נתן לעו"ד לדבר בשימוע וכאשר ניסה עורך דינו לומר דברים בפני הקצין נאמר לו שהוא לא חייב לשמוע אותו ובעצם לא נתן לעורך דינו לדבר ובכך נפגעה זכות הטיעון.
 3. בנוסף המבקש יטען כי הקצין במשטרה רשם מה שהוא רוצה ודברים שבכלל לא נאמרו מפיו בשימוע ולכן סירב לחתום.

החלק האחרון של ה- בקשה לביטול פסילה מנהלית

יש לציין כי נסיבות אישיות אינם הגורם ל- ביטול פסילה, אלה העדר ראיות לכאורה ומסוכנות, אולם זה יכול לעזור

נסיבות אישיות

 1. המבקש יטען כי הינו זקוק לרישיון הנהיגה שלו לצורך ניהול עסקו כ________ המבצע פרויקט ב__________ החייב להסתיים עד 1/09/16.
 2. וכמו כן המבקש יטען כי הוא מעסיק ___עובדים אשר חייב לפקח על עבודתם.
 3. כמו כן המבקש יטען כי הוא המפרנס העיקרי במשפחתו ונטל הפרנסה רובץ עליו.
 4. המבקש נמצא בתקופת הפסילה מזה מס' ימים, ואם היה צורך "בתקופת הרגעה" הרי משך הזמן שעבר מאז יום זה די בו כדאי להשיג זאת.
 5. כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן את הדעת לעובדה כי הפסילה המנהלית שהוטלה על המבקש איננה מקדמה על חשבון העונש אשר יישקל במסגרת התיק העיקרי וזאת אם יורשה המבקש.
 6. המבקש יטען כי ניתן להסתפק בימי הפסילה שריצה עד ליום הדיון בבקשה, בהתאם לנסיבותיו האישיות ולנסיבות המקרה המפורטות לעיל.
 7. המבקש יטען כי ההחלטה אודות הפסילה המנהלית אינה סבירה לאור הנסיבות המתוארות לעיל ומהווה פגיעה בעיקרון המידתיות.
 8. לאור האמור לעיל, מתבקש כב' ביהמ"ש להורות על ביטול הפסילה המנהלית שהוטלה על המבקש ביום 10/08/16.
 9. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

___________

חתימת המבקש

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

דוגמא לתצהיר המצורף לבקשה לביטול פסילה מנהלית –

תצהיר

הערה חשובה – התצהיר בבקשה צריך להיות חתום על ידי עורך דין, אשר מאמת את התצהיר

אני הח"מ, ________ הנושא ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 1. הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבפ"מ בתיק ת"ד ____________
 2. ביום 09/08/16 הייתי מעורב בתאונת דרכים.
 3. ביום 10/08/16 נערך לי שימוע לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה, במסגרתו הוחלט ליטול את רישיון הנהיגה שלי לתקופה של 60 יום.

הערה: התצהיר כמו כל תצהיר, צריך להיות בגוף ראשון!

העדר ראיות לכאורה

4. אני יטען כי נהגתי כשורה במקרה התאונה והתאונה הייתה בלתי נמנעת.

העדר מסוכנות

5.אני יטען כי אני נוהג משנת 1970 ואין סכנה לציבור מהמשך נהיגתי.

6.אני יטען כי עברי אינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.

7. אני יטען כי השיהוי מיום ביצוע העבירה לכאורה ועד לזימוני לקצין המשטרה בצירוף העובדה כי ניתן לי במעמד הדו"ח היתר לנהוג עד השימוע

(10/08/16), וכן אישור לנהוג מהשימוע עד השעה 15:00, מעידים על העובדה כי לא נשקפת ממני כל מסוכנות לביטחון הציבור.

8.אני יטען כי לא נכתב בנימוקי הפסילה המנהלית כי אני מסוכן לציבור בנהיגתי.

הליך השימוע

 1. אני יטען כי נימוק המשיבה לפסול את רישיוני מהסיבה "מדובר בתאונה קשה וגרימת פגיעה חמורה ומסתמן כוונה להגשת כתב אישום" בלתי סביר לאור חומר החקירה שהונח בפניה ולאור עברי התעבורתי.
 2. כמו כן, אני יטען כי הקצין לא נתן לעורך הדין מטעמי לדבר בשימוע וכאשר ניסה עורך הדין לומר דברים בפני הקצין נאמר לו שהוא לא חייב לשמוע אותו ובעצם לא נתן לעורך הדין לדבר ובכך נפגעה זכות הטיעון שלי.
 3. בנוסף אני יטען כי הקצין במשטרה רשם מה שהוא רוצה ודברים שבכלל לא נאמרו מפי בשימוע ולכן סירבתי לחתום.

חלק שני של התצהיר

נסיבות אישיות

הערה: הנסיבות האישיות הם אינם הגורם שבגינו תתקבל ה- בקשה לביטול פסילה מנהלית, אלה העדר ראיות לכאורה והעדר מסוכנות

 1. אני יטען כי אני זקוק לרישיון הנהיגה שלי לצורך ניהול העסק שלי כ__________ המבצע פרויקט ב___________ החייב להסתיים עד 1/09/16.
 2. וכמו כן אני יטען כי אני מעסיק___ עובדים אשר אני חייב לפקח על עבודתם.
 3. כמו כן אני יטען כי אני המפרנס העיקרי במשפחתי ונטל הפרנסה רובץ עלי.
 4. אני נמצא בתקופת הפסילה מזה מס' ימים, ואם היה צורך "בתקופת הרגעה" הרי משך הזמן שעבר מאז יום זה די בו כדאי להשיג זאת.
 5. כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן את הדעת לעובדה כי הפסילה המנהלית שהוטלה עלי איננה מקדמה על חשבון העונש אשר יישקל במסגרת התיק העיקרי וזאת אם אני יורשה.
 6. אני יטען כי ניתן להסתפק בימי הפסילה שריצתי עד ליום הדיון בבקשה, בהתאם לנסיבותיי האישיות ולנסיבות המקרה המפורטות לעיל.
 7. אני יטען כי ההחלטה אודות הפסילה המנהלית אינה סבירה לאור הנסיבות המתוארות לעיל ומהווה פגיעה בעיקרון המידתיות.
 8. לאור האמור לעיל, אני מבקש מבית המשפט הנכבד לקבל את ה- הבפ"מ ולהורות על ביטול הפסילה המנהלית שהוטלה עלי ביום 10/08/16.

להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

________________

חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני עורך הדין___________, במשרדי ברחוב___________, קרית אתא מר __________הנ"ל אשר זיהיתיו על פי תעודת זהות ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

________________

חתימה + חותמת עו"ד

המקור החוקי לסמכות הקצין לפסול מנהלית הוא סעיף 47 לפקודת התעבורה

פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה – מוסדרת בפקודת התעבורה בסעיף 47 לפקודת התעבורה.

הפסילה תהיה ע"י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. כלומר קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בעבירות מסוימות ולזמנים שהוכתבו בחוק והם 30,60,90 ימים.

כאשר השוטר בשטח נוטל את רישיונו של נהג, הוא ייתן לנהג אישור על נטילת רישיון

וזימון להופיע לשימוע, בתוך שלושה ימים במועד שנקבע בפני קצין משטרה, לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו (השימוע);

האישור  שניתן כאמור לעיל  ע"י השוטר יראו אותו כרישיון נהיגה שניטל וזאת עד למועד שנקבע לזימון הנהג לקצין המשטרה.

שימו לב כי שוטר שאינו קצין וכן קצין שאינו בדרגת מפקח ומעלה לא יכול לפסול מנהלית רישיון נהיגה של נהג !!!

המקור החוקי להגשת בקשה לביטול הפסילה הוא גם סעיף 48 לפקודת התעבורה.

מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור.

שימו לב – את הפסילה המנהלית יכולה המשטרה / התביעה, לבקש להאריך על ידי הגשת בקשה לפסילה עד תום ההליכים במשפט תעבורה המוסדרת בסעיף 46 לפקודת התעבורה, לכן עו"ד מיומן ישקול אסטרטגית האם כדאי להגיש את הבקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט. כי יתכן ובעקבות הגשת הבקשה לביטול הפסילה, "נעורר את המתים" והתביעה תגיש במקרים מסוימים ומתאימים בקשה הפוכה לפסילה עד תום ההליכים.

מה שוקל הקצין באם לפסול את רישיון הנהיגה או לאו:

 • מסוכנות הנהג – שמטרתה היא מניעת סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של הנהג, רכיב זה יכול להיקבע ע"י העבר התעברותי של הנהג או להילמד מהמקרה הספציפי עליו נערך השימוע.
 • ראיות לכאורה – המבקש לבחון אם קיימות ראיות לכאורה המצביעות על כך שהנהג עבר עבירה. וכאשר אנו אומרים ראיות לכאורה, הכוונה היא ל"ראיות גולמיות" שיש להן פוטנציאל, להביא להרשעה לאחר שיעברו את כור ההיתוך המשפטי, כלומר אנו לא מדברים על ראיות שהוכיחו אותם במשפט, אלה ראיות גולמיות שיכולות להיות, צילומים, מזכרים של שוטרים וכו'.
 • התנאים הם מצטברים אולם, ללא ראיות לכאורה אין לבדוק את המסוכנות אך אם ישנם ראיות לכאורה, נבדוק את המסוכנות כאשר המסוכנות יכולה להילמד גם מהמקרה הספציפי!!!!

תרשים זרימה של מה שוקל הקצין בשימוע של הנהג:

מה שוקל הקצין באם לפסול את רישיון הנהיגה או לאו - עו

לכמה זמן תהיה תקפה הפסילה?

על פי סעיף 47 לפקודת התעבורה – אם הקצין סבור שיש יסוד להניח כי יוגש כתב אישום נגד הנהג בעבירות, אשר מאפשר לו החוק, הוא יכול לפסול רישיון מנהלית לתקופות הבאות:

 • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – בתאונה קטלנית קצין המשטרה, יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים; במקרה זה, אין לקצין שום שיקול דעת והוא חייב לפסול את רישיון ל 90 יום, אולם ניתן להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית גם במקרה זה.
 • בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – עוד בטרם הגשת כתב האישום רשאי הקצין לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
 • בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת מעל 41 קמ"ש בדרך עירונית ומעל 51 קמ"ש (לא 50 קמ"ש כפי שכולם חושבים)  בדרך שאינה עירונית, אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור ועוד…- רשאי הקצין לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים.
 • הערה: באם לא תופיע לשימוע בפני הקצין יש לקצין אפשרות לפסול אותך בהעדרך, כלומר אם נהג חושב שאם הוא לא יופיע לשימוע אז הוא לא יפסל, אז יש לו טעות גדולה והקצין יפסול אותו בהעדרו. כמו כן יש לנהג זכות להיות מיוצג על ידי עו"ד לתעבורה.

בקשה לביטול פסילה מנהלית או קיצור הפסילה המנהלית:

 • הנהג אשר רישיונו נפסל מנהלית יכול להגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית המשפט לתעבורה, אשר לו הסמכות המקומית לדון בתיק.
 • כמו כן, הדיון בבקשה יתקיים לרוב תוך ימים אחדים.
 • בהחלטתו בית המשפט יבחן את שיקול הדעת של הקצין וייקח בחשבון את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
 • במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראיות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג הוא רשאי לבטל את הפסילה או לקצר את הפסילה המנהלית.
 • יש לזכור הפסילה המנהלית איננה מקדמה על חשבון העונש ועל כן, יש מה לעשות!!!!
 • נהג אשר נוהג בפסילה מנהלית,  בעצם עובר עבירה של נהיגה בזמן פסילה.
 • בנוסף ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי במידה והבקשה אינה מתקבלת.

הגשת בקשה לביטול פסילה מנהלית לבית משפט - עו

אזהרה: מאמר בקשה לביטול פסילה מנהלית הנו אינפורמטיבי בלבד ואינו נועד לשמש ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה יש להתייעץ עם עורך דין והכותב איננו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה .

אזורי שירות נוספים של המשרד:

עורך דין ערן עקראוי בחיפה

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק