בקשה לביטול פסילה מנהלית

קיבלת פסילה של קצין משטרה ל 30 , 60 ,90 יום?
למשרדנו יש את כל הכלים לייעץ ולייצג נהגים אשר נפסלו מנהלית על ידי קצין וזאת על ידי הגשת בקשה לביטול פסילה המנהלית!

מאמר בקשה לביטול פסילה מנהליתו- פסילה של קצין משטרה נכתב ע"י עורך דין תעבורה ערן עקראוי ועוסק  במקרים בהם קצין משטרה פוסל את רישיון הנהיגה לתקופות של: בגדול הימים שיכול הקצין לפסול הם:

30, 60, 90 ימים! בהמשך המאמר נרחיב לגבי אורך הפסילה

ההליך של ה- בקשה לביטול הפסילה נועד לבטל את החלטתו של קצין המשטרה! רוצים לדעת עוד כנסו למאמרים >> מהי פסילה מנהלית וגם >> פסילה מנהלית תאונת דרכים

בקשה לביטול פסילה מנהלית של קצין משטרה - עו"ד תעבורה ערן עקראוי

במה המאמר יעסוק:

 1. הקדמה (ראה לעיל)
 2. דוגמה לבקשה לביטול + תצהיר?
 3. המקור החוקי לסמכות הקצין לפסול מנהלית סעיף 47 לפקודת התעבורה
 4. מה היא פסילה מנהלית ?
 5. מה צריך הקצין לשקול באם לפסול את הרישיון או לאו ?
 6. לכמה זמן תהיה תקופת הפסילה? 30 , 60 , 90 ימים
 7. בקשה לביטול פסילה או קיצור פסילה מנהלית?
לייעוץ ראשוני ללא התחייבות, השאירו פרטים:

או חייג : 052-5595831

דוגמא ל- בקשה לביטול פסילה מנהלית חלק א

אזהרה חמורה – הדוגמא ל- בקשה לביטול הפסילה הנה לצורכי העשרת הידע או לעורכי דין, אין לעשות שימוש בבקשה זו, היות והנזק עלול להיות בלתי הפיך ולפני כל פעולה משפטית יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בתעבורה, הכותב איננו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר יגרם לעושה שימוש בבקשה זו.

בבית המשפט לתעבורה בחיפה                                                                                                                                                                                                                                                                        דו"ח מס' _______

בפני כב' השופט התורן

                                             בעניין:        ישראל ישראלי  ת.ז. 000000000

                                              מרח' _______________מס' _______________

                                              תל אביב 4428037

                                              טלפקס 0000000 – 03

                                                                                                                                                                המבקש

                                                                                                                                                                הנאשם

                                                                                                   –   נ   ג   ד   –

                                                         מדינת ישראל       

                                                         באמצעות תביעות תעבורה חיפה                                                         המשיבה

                                                                                                                                                                  המאשימה

בקשה לביטול פסילה מנהלית

לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

המבקש מתכבד לפנות לביהמ"ש הנכבד ב- בקשה לביטול הפסילה המנהלית מיום 16/10/08, לפיה נפסל מלהחזיק ברישיון הנהיגה למשך 60 יום.

להלן נימוקי הבקשה:

 1. ביום 09/02/16 היה המבקש מעורב בתאונת דרכים בה נחשד ל- נהיגה תחת השפעת סמים (העבירות לצורך הדוגמה ויכול להיות כל עבירה בה הנהג נפסל הנהג מנהלית).
 2. ביום 10/08/16 נערך שימוע למבקש לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה, במסגרתו הוחלט ליטול את רישיון הנהיגה של המבקש לתקופה של 60 יום.

מצ"ב ומסומן "א – ג" –טופס שימוע והחלטה על פסילה מנהלית כאמור.

העדר ראיות לכאורה

 1. המבקש יטען כי הוא נהג כשורה במקרה התאונה והתאונה הייתה בלתי נמנעת

המשך ה- בקשה לביטול פסילה מנהלית

העדר מסוכנות

 1. המבקש יטען כי הוא נוהג משנת 1970 ואין סכנה לציבור מהמשך נהיגתו.
 2. המבקש יטען כי עברו אינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.

בפס"ד 513/88 מדינת ישראל נ' גוליו, פ"ד מב(3) 331 (1998)

קבע כבוד השופט מלץ:

" השאלה המרכזית במקרים כגון אלה היא, האם נהיגתו של הנהג המעורב מסכנת את בטחון הציבור בדרכים. על אלה ניתן ללמוד משני מקורות: התנהגותו של הנהג בתאונה הנדונה, והתנהגותו בדרכים בדרך כלל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהרשעותיו הקודמות".

 1. המבקש יטען כי השיהוי מיום ביצוע העבירה לכאורה ועד לזימונו לקצין המשטרה בצירוף העובדה כי ניתן לו במעמד הדו"ח היתר לנהוג עד השימוע (10/08/16 ), וכן אישור לנהוג מהשימוע עד השעה 15:00, מעידים על העובדה כי לא נשקפת ממנו כל מסוכנות לביטחון הציבור.
 2. המבקש יטען כי לא נכתב בנימוקי הפסילה המנהלית כי הוא מסוכן לציבור בנהיגתו.

תיאור קצר בבקשה לביטול הפסילה של מה קרה בשימוע

הליך השימוע 

 1. המבקש יטען כי נימוק המשיבה לפסול את רישיונו "מדובר בתאונה קשה וגרימת פגיעה חמורה ומסתמן כוונה כי יוגש כתב אישום" בלתי סביר לאור חומר החקירה שהונח בפניה ולאור עברו התעבורתי של המבקש.
 2. כמו כן, המבקש יטען כי הקצין לא נתן לעו"ד לדבר בשימוע וכאשר ניסה עורך דינו לומר דברים בפני הקצין נאמר לו שהוא לא חייב לשמוע אותו ובעצם לא נתן לעורך דינו לדבר ובכך נפגעה זכות הטיעון.
 3. בנוסף המבקש יטען כי הקצין במשטרה רשם מה שהוא רוצה ודברים שבכלל לא נאמרו מפיו בשימוע ולכן סירב לחתום.

החלק האחרון של ה- בקשה לביטול פסילה מנהלית

יש לציין כי נסיבות אישיות אינם הגורם ל- ביטול פסילה, אלה העדר ראיות לכאורה ומסוכנות, אולם זה יכול לעזור

נסיבות אישיות

 1. המבקש יטען כי הינו זקוק לרישיון הנהיגה שלו לצורך ניהול עסקו כ__________ המבצע פרויקט ב___________ החייב להסתיים עד 1/09/16.
 2. וכמו כן המבקש יטען כי הוא מעסיק ___עובדים אשר חייב לפקח על עבודתם.
 3. כמו כן המבקש יטען כי הוא המפרנס העיקרי במשפחתו ונטל הפרנסה רובץ עליו.
 4. המבקש נמצא בתקופת הפסילה מזה מס' ימים, ואם היה צורך "בתקופת הרגעה" הרי משך הזמן שעבר מאז יום זה די בו כדאי להשיג זאת.
 5. כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן את הדעת לעובדה כי הפסילה המנהלית שהוטלה על המבקש איננה מקדמה על חשבון העונש אשר יישקל במסגרת התיק העיקרי וזאת אם יורשה המבקש.
 6. המבקש יטען כי ניתן להסתפק בימי הפסילה שריצה עד ליום הדיון בבקשה, בהתאם לנסיבותיו האישיות ולנסיבות המקרה המפורטות לעיל.
 7. המבקש יטען כי ההחלטה אודות הפסילה המנהלית אינה סבירה לאור הנסיבות המתוארות לעיל ומהווה פגיעה בעיקרון המידתיות.
 8. לאור האמור לעיל, מתבקש כב' ביהמ"ש להורות על ביטול הפסילה המנהלית שהוטלה על המבקש ביום 10/08/16.
 9. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

                                                                                                                                                                                                ____________

                                                                                                                                                                                                חתימת המבקש   

דוגמא לתצהיר ל- בקשה לביטול פסילה מנהלית

תצהיר

הערה חשובה- התצהיר בבקשה צריך להיות חתום על ידי עורך דין, אשר מאמת את התצהיר

אני הח"מ, ________ הנושא ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 1. הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לבפ"מ בתיק ת"ד ____________
 2. ביום 09/08/16 הייתי מעורב בתאונת דרכים.
 3. ביום 10/08/16 נערך לי שימוע לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה, במסגרתו הוחלט ליטול את רישיון הנהיגה שלי לתקופה של 60 יום.

הערה: התצהיר כמו כל תצהיר, צריך להיות בגוף ראשון!

העדר ראיות לכאורה

        4. אני יטען כי נהגתי כשורה במקרה התאונה והתאונה הייתה בלתי נמנעת.

העדר מסוכנות

        5.אני יטען כי אני נוהג משנת 1970 ואין סכנה לציבור מהמשך נהיגתי.

        6.אני יטען כי עברי אינו מצדיק פסילה בגין מסוכנות.

        7. אני יטען כי השיהוי מיום ביצוע העבירה לכאורה ועד לזימוני לקצין המשטרה בצירוף העובדה כי ניתן לי במעמד הדו"ח היתר לנהוג עד השימוע  

           (10/08/16), וכן אישור לנהוג מהשימוע עד השעה 15:00, מעידים על העובדה כי לא נשקפת ממני כל מסוכנות לביטחון הציבור.

        8.אני יטען כי לא נכתב בנימוקי הפסילה המנהלית כי אני מסוכן לציבור בנהיגתי.

הליך השימוע

 1. אני יטען כי נימוק המשיבה לפסול את רישיוני מהסיבה "מדובר בתאונה קשה וגרימת פגיעה חמורה ומסתמן כוונה להגשת כתב אישום" בלתי סביר לאור חומר החקירה שהונח בפניה ולאור עברי התעבורתי.
 2. כמו כן, אני יטען כי הקצין לא נתן לעורך הדין מטעמי לדבר בשימוע וכאשר ניסה עורך הדין לומר דברים בפני הקצין נאמר לו שהוא לא חייב לשמוע אותו ובעצם לא נתן לעורך הדין לדבר ובכך נפגעה זכות הטיעון שלי.
 3. בנוסף אני יטען כי הקצין במשטרה רשם מה שהוא רוצה ודברים שבכלל לא נאמרו מפי בשימוע ולכן סירבתי לחתום.

חלק שני של התצהיר

נסיבות אישיות

הערה: הנסיבות האישיות הם אינם הגורם שבגינו תתקבל ה- בקשה לביטול פסילה מנהלית, אלה העדר ראיות לכאורה והעדר מסוכנות

 1. אני יטען כי אני זקוק לרישיון הנהיגה שלי לצורך ניהול העסק שלי כ__________ המבצע פרויקט ב___________ החייב להסתיים עד 1/09/16.
 2. וכמו כן אני יטען כי אני מעסיק___ עובדים אשר אני חייב לפקח על עבודתם.
 3. כמו כן אני יטען כי אני המפרנס העיקרי במשפחתי ונטל הפרנסה רובץ עלי.
 4. אני נמצא בתקופת הפסילה מזה מס' ימים, ואם היה צורך "בתקופת הרגעה" הרי משך הזמן שעבר מאז יום זה די בו כדאי להשיג זאת.
 5. כב' ביהמ"ש מתבקש ליתן את הדעת לעובדה כי הפסילה המנהלית שהוטלה עלי איננה מקדמה על חשבון העונש אשר יישקל במסגרת התיק העיקרי וזאת אם אני יורשה.
 6. אני יטען כי ניתן להסתפק בימי הפסילה שריצתי עד ליום הדיון בבקשה, בהתאם לנסיבותיי האישיות ולנסיבות המקרה המפורטות לעיל.
 7. אני יטען כי ההחלטה אודות הפסילה המנהלית אינה סבירה לאור הנסיבות המתוארות לעיל ומהווה פגיעה בעיקרון המידתיות.
 8. לאור האמור לעיל, מתבקש כב' ביהמ"ש לקבל את ה- הבפ"מ ולהורות על ביטול הפסילה המנהלית שהוטלה עלי ביום 10/08/16.

להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

   ________________

   חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני עורך הדין___________, במשרדי ברחוב___________, קרית אתא מר _____________הנ"ל אשר זיהיתיו על פי תעודת זהות ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

   ________________

   חתימה + חותמת עו"ד

המקור החוקי לסמכות הקצין לפסול מנהלית סעיף 47 לפקודת התעבורה

פסילה מנהלית ע"י קצין משטרה: פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה מוסדרת בפקודת התעבורה

בסעיף 47 לפקודת התעבורה. הפסילה תהיה ע"י קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. כלומר קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיון הנהיגה בעבירות מסיימות ולזמנים שהוכתבו בחוק והם 30,60,90

שימוע ע"י קצין משטרה: נטל השוטר את רישיון הנהיגה יתן לנהג אישור על נטילת רישיון

וזימון להופיע, בתוך שלושה ימים במועד שנקבע, בפני קצין משטרה,

לצורך החלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה שלו (השימוע); אישור שניתן כאמור ע"י השוטר יראו אותו כרישיון הנהיגה שניטל וזאת עד למועד

שנקבע לזימון הנהג לקצין המשטרה. שוטר שאינו קצין בדרגת מפקח ומעלה לא יכול לפסול מנהלית רישיון נהיגה !!!

כמובן שגם המקור החוקי ל- בקשה לביטול הפסילה הוא סעיף 47 לפקודת התעבורה.

מה צריך הקצין לשקול באם לפסול את הרישיון או לאו:

 • מסוכנות – מניעת סכנה לציבור מהמשך נהיגתו של הנהג, רכיב זה יכול להיקבע ע"י העבר התעבורתי.
 • ראיות לכאורה – המבקש לבחון אם קיימות ראיות לכאורה המצביעות על כך שהנהג עבר עבירה.
 • התנאים מצטברים אולם, ללא ראיות לכאורה אין לבדוק את המסוכנות אך אם ישנם ראיות לכאורה יבדוק המסוכנות כאשר המסוכנות יכולה להילמד מהמקרה הספציפי!!!!

לכמה זמן תהיה תקפה הפסילה?

על פי סעיף 47 לפקודת התעבורה אם הקצין סבור שיש יסוד סביר להניח כי יוגש כתב אישום בעבירות אשר מאפשר לו החוק הוא יכול לפסול רישיון מנהלית לתקופות הבאות:
 • עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם – יפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 90 ימים; במקרה זה אין לקצין שום שיקול דעת והוא חייב לפסול את הנהג ל 90 יום, אולם את הבקשה לביטול פסילה מנהלית ניתן להגיש גם במקרה זה.
 • בעבירה שגרמה ל- תאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש – עוד בטרם הגשת כתב האישום  רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 60 ימים;
 • בעבירה מן המפורטות בתוספת הרביעית כגון: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת מעל 41 קמ"ש בדרך עירונית ומעל 51 קמ"ש (לא 50 קמ"ש כפי שכולם חושבים)  בדרך בין עירונית ועוד…- רשאי הוא לפסול את הנהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של 30 ימים. קרא גם על >> שימוע נהיגה בשכרות ראה גם >> ביטול אישום נהיגה בשכרות, של משרדנו.
 • הערה: באם לא תופיע לשימוע בפני הקצין יש לקצין אפשרות לפסול אותך בהעדרך, כלומר אם נהג חושב שאם הוא לא יופיע לשימוע אז הוא לא יפסל, אז יש לו טעות גדולה והקצין יפסול אותו בהעדרו. כמו כן יש לנהג זכות להיות מיוצג על ידי עו"ד לתעבורה.

בקשה לביטול פסילה מנהלית או קיצור הפסילה המנהלית:

 • הנהג אשר רישיונו נפסל מנהלית יכול להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה לביטול הפסילה או קיצור הפסילה המנהלית.
 • כמו כן, הדיון בבקשה יתקיים לרוב תוך ימים אחדים, בבית המשפט לתעבורה.
 • בהחלטתו בית המשפט יבחן את שיקול דעת של הקצין וייקח בחשבון את המסוכנות הנשקפת מהנהג ואת קיומן של ראיות לכאורה.
 • במידה ובית המשפט ישתכנע כי אין ראיות לכאורה או לא נשקפת סכנה מהמשך נהיגתו של הנהג הוא רשאי לבטל את הפסילה או לקצר את הפסילה המנהלית.
 • יש לזכור הפסילה המנהלית איננה מקדמה על חשבון העונש ועל כן, יש מה לעשות!!!!
 • נהג אשר נוהג בפסילה מנהלית דבר זה יחשב לו כנהיגה בזמן פסילה
 • בנוסף ניתן להגיש ערר לבית המשפט המחוזי במידה והבקשה אינה מתקבלת.
 
 

אזהרה: מאמר זה הנו אינפורמטיבי בלבד ואינו נועד לשמש ייעוץ משפטי ולפני כל פעולה יש להתייעץ עם עורך דין והכותב איננו אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה .

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב email

בבקשה עזרו לנו לדרג את המאמר

6 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אזורי שירות נוספים של המשרד:

עורך דין ערן עקראוי בחיפה

אל תפספסו גם את:

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושת'

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכיםתוכן העניינים1 זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים1.1 מה הוא המכון הרפואי? 1.2 מי מקבל זימון למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?1.3 אלו סוגי

קרא עוד »
תאונה עם חבלה של ממש - משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'

תאונה עם חבלה של ממש

תאונה עם חבלה של ממשתוכן העניינים1 תאונה עם חבלה של ממש1.1 מה היא חבלה של ממש?1.2 פסילת רישיון ע"י קצין משטרה בתאונה עם חבלה של

קרא עוד »
שלילת רישיון עקב אירוע רפואי - עו"ד תעבורה עקראוי ושת'

שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

שלילת רישיון עקב אירוע רפואיתוכן העניינים1 שלילת רישיון עקב אירוע רפואי1.1 חובת הרופא המטפל באדם להודיע למרב"ד1.2 האם במצב של שלילת רישיון עקב אירוע רפואי

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה