שימוש בטלפון בזמן נהיגה / דוח על טלפון

קיבלת דוח על טלפון ? או עשית שימוש בטלפון בזמן נהיגה?
מדובר בעבירה עם קנס של 1000 ש"ח ו- 8 נקודות אולם במידה ואתה סבור כי אינך אשם וקיבלת קנס ונקודות שלא בצדק! משרדנו מייצג נהגים אשר קיבלו דוח על טלפון.

צור קשר מהיר

בשנים האחרונות השימוש בטלפון הנייד, נכנס לכל תחומי החיים וכתוצאה מכך כך גם

ה- שימוש בטלפון בזמן נהיגה ואין כיום כמעט אנשים שלא משתמשים בסמארטפונים,

אולם שימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה יכול להיות מסוכן ביותר הן למשתמש עצמו והן לסביבה, היות ותשומת הלב עוברת להודעות הכתובות  או לשליחת מיסרון, במקום הריכוז בכביש וכך מספיקה שנייה אחת של איבוד קשר עם הכביש על מנת ליצור אסון. משטרת ישראל סימנה את עבירת הדיבור בנייד בעת נהיגה כגורם מספר אחד, לתאונות דרכים קשות,

כאשר עבירה זו נאכפת בצורה מוגברת מאוד על ידי משטרת ישראל באמצעות חלוקת דו"חות עם נקודות וקנסות גבוהים,

מאמר זה דן בכל הקשור לעבירות של דיבור בנייד בזמן נהיגה ועוד! לאחרונה אף נוספו מכמונות מיוחדות לגילוי שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה,

בדיוק כמו שנעשה שימוש במצלמות המהירות מסוג א – 3 גאטסו , וכמו שדו"ח מהירות מצלמה מגיע בדואר כך גם יגיע הדו"ח על השימוש בנייד.

תוכן עניינים:

  1. מה החוק המגדיר את העבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה ומהם ההשלכות
  2. האם השימוש באוזניה כדיבורית מותר?
  3. האם בזמן עצירה מותר לדבר בטלפון?
  4. מה העונש על שימוש בנייד בזמן נהיגה / דיבור בנייד בזמן נהיגה
  5. מה האפשרויות החוקיות שלי אם  דוח על טלפון ? 

  6. סיכום

  7. שימוש בשירותיו של עורך דין לתעבורה בעבירת שימוש בנייד בזמן נהיגה

מה החוק מגדיר שימוש בטלפון בזמן נהיגה ומהם ההשלכות?

שימוש בטלפון נייד מוסדר ב- תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה הקובעת כי:

נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

תקנה 28. (א) לתקנות התעבורה

ברור מהסעיף שעלינו להחזיק את ההגה בשתי ידינו אולם שצריך להעביר הילוך למשל נוריד את היד היות וזה פעולה להבטחת

פעולתו התקינה של הרכב!

שימוש בטלפון בזמן נהיגה | דוח על טלפון | עו"ד ערן עקראוי

ממשיכה אותה תקנה בסעיף משנה ב לאותה תקנה:

(ב)  (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב)   לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

השאלה היא מהו טלפון ומהי דיבורית?

ממשיכה התקנה ומסבירה לנו,

"דיבורית" – התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

האם השימוש באוזניה כדיבורית מותר?

האם השימוש באוזניה יחשב לעבירה של שימוש בטלפון בזמן נהיגה ?

תקנה 169 לתקנות התעבורה קובעת:

169. לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות המחוברות למכשיר להשמעת צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

תקנה 169 לתקנות התעבורה

העניין הגיע לפתחו של בית המשפט העליון והנהגת זוכתה מאשמה של שימוש בטלפון בנהיגה, ראה – רעפ 99 / 3237 אהובה לוי נ' מדינת ישראל נג (4) 140:  

תכליתו של האיסור שקובעת תקנה 169 הנ"ל היא למנוע מצב שבו "מתנתק" הנוהג ברכב מסביבתו על-ידי הצמדת אוזניות לשתי אוזניו,

וזאת להבדיל מ"כרסום" גרידא ברמת הקשב של הנהג וביכולת לקלוט "קולות" המושמעים בסביבתו הקרובה.

אילו חפץ היה המחוקק למנוע "כרסום" בלבד ביכולת השמיעה של הנוהג ברכב – להבדיל מ"התנתקות" כאמור – היה אומר זאת במפורש.

העובדה שאין איסור על האזנה לרדיו, לרשמקול וכיוצא באלה מכשירים המשמיעים קולות – לרבות מכשירי קשר

ומכשירי פלאפון המצוידים בדיבורית – תוך כדי נהיגה ברכב

מלמדת, כי "כרסום" בלבד ברמת הקשב וביכולת השמיעה הינו "נסבל" ומכל מקום אינו אסור.

אכן, אין מחלוקת כי הצמדת אוזנייה לאוזן אחת "מכרסמת" ביכולתו של נוהג ברכב לקלוט "רחשים"

במידה העולה על זו שפוגעת ביכולת האמורה בהאזנה למכשור המשמיע "קולות" במכונית כאמור לעיל. ברם,

עם זאת, אין ספק שהצמדת אוזניה אחת לאוזן אחת אינה "מנתקת" את הנוהג ברכב מן המתרחש בסביבתו הקרובה,

ואם חפץ המחוקק להבחין בין דרגות של "כרסום" ביכולת קליטת המתרחש –

להבדיל מהבחנה בין "כרסום" לבין "התנתקות" כאמור – מן הראוי היה שהדבר ייאמר במפורש.

האם בזמן עצירה מותר לדבר בטלפון?

התשובה היא שאסור גם בעצירה להשתמש בו וגם אסור להחזיק !

במקרה זה ביקש נהג לזכותו מעבירה של שימוש בנייד בזמן נהיגה,

גם עניין זה הגיע לפתחו של בית המשפט העליון בפסק הדין אולם הנהג הורשע ברוך בן יוסף נ' מדינת ישראל אשר קבע  :

הטענה של הנהג הייתה כי

החזיק את המכשיר בעת שעמד באור אדום ולא בעת נסיעה, ומוסיף כי אחיזת טלפון נייד לא עולה כדי שימוש בו ולמעשה

"איננה שונה מהחזקת כל עצם אחר בזמן הנהיגה". המבקש מכחיש שימוש במכשיר וטוען כי כדי שתתגבש העבירה המנויה

בתקנה 28(ב) לתקנות, צריכים להתקיים שני יסודות – החזקה ושימוש, ואילו לטענתו,

בעניינו לא הוכח שנעשה שימוש בטלפון הנייד, וכי כל שעשה המבקש היה להזיז עצם שהפריע לו למהלכה התקין של הנהיגה, כפי שמתירה תקנה 28(א) סיפא לתקנות. לטענתו,

אילו היה רוצה המחוקק להביא לכך שהתקנה תחייב בכל מקרה של החזקה, אזי היה המחוקק משתמש במילת הקישור "או",

כך שלשון התקנה הייתה קובעת "לא יאחז טלפון… או ישתמש…".

בסופו של יום בית המשפט פירש את סעיף 28 בצורה כי גם שהרכב עומד אסור להחזיק את הטלפון וגם להשתמש בטלפון היות והן ההחיזה והן השימוש "פוגעים באופן ממשי ביכולתו של הנהג לנהוג באופן בטוח ומסכנים בכך את סביבתו, את עצמו ואת יתר משתמשי הדרך."

מה העונש על שימוש בטלפון בזמן נהיגה:

– שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית בעת נהיגה – 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

– שליחה או קריאת הודעת טקסט – 8 נקודות ו 1000 ש"ח קנס

יש לציין שמדובר במורה לנהיגה – מדובר בעבירה של הזמנה לדין! ו8 נקודות

אם נתפסתי בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה?

א. אופציה ראשונה היא להודות ולשלם את ה- דו"ח ורישום הנקודות ייזקף לחובת הנהג.

ב. אופציה שנייה אם אני לא דיברתי בטלפון והשוטר טעה, האופציה היא לבקש להישפט תוך 90 יום מרגע מסירת הדו"ח לנהג..

עבירת שימוש בטלפון  סלולרי בזמן נהיגה היא עבירת מסוג ברירת משפט כלומר לנהג יש 2 אופציות כפי שציינתי לעיל, או לשלם את הדוח ואז הנקודות נזקפות לחובתו או לבקש להישפט על הדוח תוך 90 ימים מרגע קבלת הדו"ח ליד!

במידה והנהג כופר כי עשה שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה, ישנו ספח בתחתית הדוח אשר נקרא בקשה להישפט,

יש למלא את הספח על כל חלקיו ולשלוח את הבקשה לכתובת הרשומה בספח בדואר רשום.

יש לשים לב: כיום יש באתר האינטרנט של המשטרה אפשרות לשלוח בקשה להישפט באופן ממוחשב!

לאחר משלוח הבקשה בדואר רשום,  יגיע לבייתו של הנהג הזמנה לדין בבית המשפט לתעבורה אשר באזור סמכותו נעברה העבירה של שימוש בטלפון נייד בעת נהיגה.

ג. אופציה שלישית היא הסדר טיעון משיקולים של כשלים בתיק.

כך למשל התביעה יכולה להמיר את הסעיף של שימוש בטלפון תוך כדי נהיגה לסעיף ללא ניקוד של אי החזקת הגה בשתי ידיים.

לסיכום:

כפי שראינו משטרת ישראל סימנה את ה- שימוש בטלפונים הניידים בזמן נהיגה כגורם מס' 1 לתאונות הדרכים, ובמשך השנים גם הגדילו את הקנסות על עבירה זו, 

במשך הזמן גם בתי המשפט נדרשו לסוגיה הזו ופסקו פסיקות שונות בעניין, אולם דוח על טלפון הוא דו"ח מסוג ברירת משפט ואם נהג סבור כי לא עשה את העבירה והשוטר טעה, אזי יש לשלוח בקשה להישפט, במטרה לנסות ולהוכיח את חפותו של הנהג.

שימוש בשירותיו של עו"ד בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה:

עורך דין לתעבורה, יבדוק את הדו"ח של השימוש בנייד בזמן נהיגה, בהתאם לפסיקה וישתמש בניסיון העשיר שלו למצוא את הכשלים בתיק, וביחד עם הלקוח יחליטו על קו ההגנה הרצוי בהתאם לנסיבות של הנהג.

כך שלבסוף האפשרויות הם: או לנהל את התיק ולחקור את השוטרים על הדוח במטרה להביא לזיכויו של הנהג או להגיע להסדר טיעון מקל עבור הנהג כגון שינוי הסעיף לסעיף ללא נקודות.

הכתוב במאמר דיבור בטלפון בזמן נהיגה / שימוש בטלפון בזמן נהיגה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי עם עו"ד ובכל מקרה יש להיוועץ עורך דין לתעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

בבקשה דרגו את המאמר

7 דירוגים5/5

מאמרים קשורים:

אזורי שירות נוספים של המשרד בצפון:

אל תפספסו גם את:

ערעור על דוח מהירות - משרד עורכי דין עקראוי ושות'

ערעור על דוח מהירות

ערעור על דוח מהירות קיבלת דוח על נהיגה במהירות מופרזת, בתוספת נקודות? אולם אתה יודע כי הדו"ח לא מוצדק! מאמר זה יסביר לקורא מהו ערעור

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

השארת תגובה