שלילה לנהג חדש – שלילת רישיון לנהג חדש חובה לקרוא

המאמר שבנדון שעניינו שלילה לנהג חדש – שלילת רישיון לנהג חדש יעסוק בעבירות אשר על נהג חדש להישמר מפניהן על מנת שלא יחויב בטסט ו/או תאוריה מחדש ו/או בדיקות במרב"ד.

בגין אילו עבירות תנועה צריך נהג חדש להישמר ולהיזהר?

התקופה בה יחשב נהג כנהג חדש הינה שנתיים ימים מיום הוצאת רישיון הנהיגה. במהלך השנתיים הללו, על הנהג חדש להימנע מלעבור עבירות תנועה חמורות המצויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה. ובמידה ונהג חדש יבצע עבירות אלה, צפוי הוא להיקרא על ידי משרד הרישוי לצורך ביצוע אמצעי תיקון שונים לרבות תאוריה, טסט והארכת תקופת הנהג חדש לשנתיים נוספות.

שלילת רישיון לנהג חדש - עו

במאמר מפורט זה נסקור את רשימת העבירות העלולות לפגוע ברישיונו של נהג חדש. נבחן ונבדוק את הסנקציות אשר יוטלו על נהג חדש אשר ביצע עבירת תנועה בתוך תקופת נהג חדש וכן נראה באיזה אופן יכול הנהג חדש להבטיח הגנה מקסימלית על רישיון הנהיגה שלו במידה ונרשם לו דו"ח תנועה.

 

רוצה לדעת בהרחבה אלו עבירות אסור לנהג חדש לבצע? כנס למאמר >> עבירות נהג חדש.

מיהו נהג חדש?

כפי שציינו לעיל, נהג שהוציא רישיון נהיגה יוגדר במשך השנתיים הראשונות כנהג חדש. על נהג חדש ישנה מערכת כללים שונה מנהג ותיק ולה השלכות רבות על רישיון הנהיגה אם ובמידה לא יזהר ויבצע עבירות תנועה. יודגש כי לנהג חדש אין הגבלת גיל וכי כל נהג מבוגר או צעיר יוגדר כנהג חדש במהלך השנתיים הראשונות להוצאת רישיון הנהיגה.

במידה ובכל זאת נרשם לכם דו"ח תנועה בתוך תקופת הנהג חדש יש לפנות באופן בהול לעו"ד תעבורה על מנת שרישיון הנהיגה שלכם לא יפגע ולא תדרשו לבצע אמצעי תיקון שונים על ידי משרד הרישוי לרבות הארכת תקופת הנהג חדש בשנתיים נוספות.

יש לראות את השנתיים הראשונות להוצאה הרישיון כתקופת מבחן:

ניתן לחשוב על תקופת נהג חדש כתקופת מבחן כאשר במהלך תקופה זו הנהג נבחן ביכולתו לשמור על חוקי התנועה וכלליה. במידה והנהג חדש לא יבצע עבירות מסוימות (עבירות התוספת השלישית לחוק) הקבועות בחוק הוא יקבל רישיון קבוע.

שלילה לנהג חדש - עו

במידה והנהג חדש יבצע עבירות תנועה ולא יקפיד על חוקי התנועה יהיה עליו בהתאם לתקנה 12א ב' לפקודת התעבורה לבצע מחדש תאוריה ו/או טסט ו/או בדיקה רפואית (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) – הכול לפי החלטת משרד הרישוי.

יש לזכור כי עד שהנהג חדש לא יבצע את אמצעי התיקון שידרוש ממנו משרד הרישוי, רישיונו יישלל והוא יהיה בתקופת שלילה לנהג חדש. עם סיום אמצעי התיקון בהצלחה, רישיונו יחודש והוא ייחשב שוב "נהג חדש" למשך שנתיים נוספות.

 

לייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים
או חייגו: 072-3933999

להלן עבירות חמורות בדיני תעבורה הפוגעות ברישיונו של נהג חדש:

מה היא עבירת תנועה חמורה אשר תפגע ברישיון הנהיגה של נהג חדש? כפי שצוין קודם לכן, עבירות תנועה המנויות בתוספת השלישית לפקודת התעבורה עניינן רלוונטי לנהג חדש. בין עבירות אלו ניתן למצוא את המעשים הבאים:

 • עבירות מהירות (נהיגה במהירות מופרזת) – יש לשים לב כי כל עבירת מהירות תפגע בנהג חדש גם אם מדובר בדו"ח ללא ניקוד. ישנה נטייה לחשוב כי אם מדובר בדו"ח מהירות ללא נקודות ניתן לשלמו ואין הדבר פוגע בנהג חדש. המדובר בטעות קלאסית נפוצה וכי יש להיוועץ עם עורך דין באופן מידי בכל רישום דו"ח מהירות. בעניין שלילה על ניקוד ניתן לקרוא – כמה נקודות זה שלילה.
 • נהיגה ללא מלווה. עבירה המתייחסת למספר החודשים הראשונים של הוצאת רישיון נהיגה. 
 • עקיפה מסוכנות.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג כלי הרכב בו נוהגים או שלא על פי תנאי הרישיון לרבות מתן רשות לאדם אחר לנהוג שלא כחוק ברכב שבאחריותכם.
 • אי הגשת עזרה לנפגע תאונת דרכים.
 • חציית מסילת ברזל בדרך לא סלולה.
 • אי דיווח על תאונת דרכים.
 • ביצוע עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם (גם פגע וברח).
 • שימוש ברכב לביצוע עבירה, פשע או עוון.
 • אי מתן זכות קדימה.
 • חציית צומת באור אדום.


נהגים חדשים אשר יעברו את אחת מן העבירות תנועה המפורטות לעיל בתוך תקופת נהג חדש, יידרשו לבצע מחדש תיאוריה ו/או טסט ו/או בדיקה

רפואית (המכון לבטיחות בדרכים) בהתאם להחלטת משרד הרישוי. עד אשר לא יעמוד הנהג חדש בתנאים אלו, רישיונו לא יחודש והוא יהיה בשלילה.

פסילת רישיון נהיגה מעל לתקופה של 3 חודשים פוגעת אף היא בנהג חדש

ביצוע עבירת תנועה אשר בית המשפט לתעבורה גזר עליה פסילת רישיון נהיגה בפועל לתקופה של 3 חודשים ויותר, יוביל את הנהג חדש לביצוע אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי ללא קשר לזהות העבירה בגינה הורשע בבית המשפט. לאחר תום ביצוע אמצעי התיקון, יוגדר הנהג כנהג חדש לתקופה של שניים נוספות.

פסילה של 3 חודשים לנהג חדש - עו

בפרקטיקה, גם בעבירות המחייבות שלילת רישיון נהיגה לתקופה מינימלית של 3 חודשים עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יוכל לקצר את הפסילה לתקופה של 89 ימים ובכך להציל את רישיונו של הנהג פשוטו כמשמעו. לרוב, קיצור משך תקופת הפסילה יעשה במסגרת הסדר טיעון מקל עם התביעה המשטרתית על ידי מציאת כשלים בראיות התביעה.

שלילת רישיון לנהג חדש על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים:

כאמור לעיל, למשרד הרישוי הסמכות להחליט אלו אמצעי תיקון יעבור נהג חדש כאשר אמצעי התיקון הקשה ביותר לדעתנו הוא ביצוע בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מדוע למעשה אנו סבורים כי מדובר באמצעי התיקון הקשה ביותר?

ובכן, מדובר בגוף מקצועי המשמש כרופא מטעם משרד הרישוי ומתפקידו להמליץ לו לגבי כשירותם של נהגים להחזיק ברישיון נהיגה. ברגע שנהג חדש עובר נניח עבירה של נהיגה בשכרות ומורשע בתוך תקופת הנהג החדש עם תום תקופת הפסילה כאשר יגיע למשרד הרישוי לצורך קבלת רישיונו ישלח הוא לביצוע מבחנים/מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

כבר עתה יאמר כי מניסיון משרדנו, רבים מהנהגים המופנים לבדיקות במכון רפואי לא צולחים את ההליך ורישיונם נשלל. ביצוע בדיקות חוזרות הוא עניין הדורש המתנה ארוכה ולא אחת חולפים חודשים ארוכים עד אשר יקרא הנהג לבצע שוב את הבדיקות.

יש לזכור כי כל תקופת ההמתנה לבדיקות במכון הרפואי הנהג פסול מנהיגה ואינו יכול לנהוג בכל כלי רכב מנועי באשר הוא. במידה ויוחלט כי הנהג החדש איננו כשיר מבחינה אישיותית לנהיגה, יאלץ הוא להמתין שנה עד לבדיקה החוזרת או להגיש ערר לוועדת ערר דבר הלוקח גם מספר חודשי המתנה.

סוף דבר

כפי שניתן לראות לעיל, נהג חדש אמנם עבר את מבחן התאוריה והטסט אבל צריך לעמוד במבחן נוסף למשך שנתיים המכיל בחובו תנאים שונים ומגבלות שונות. רק לאחר שיעברו שנתיים בהצלחה יקבל את הרישיון הקבוע. תקופת הנהג חדש הינה תקופת מבחן עבור הנהג הטרי שרק עתה קיבל את רישיונו.

במהלך תקופת הנהג חדש אסור לנהג לבצע כמעט שום עבירת תנועה וכי במהלך תקופה זו ייבדק הוא תחת זכוכית מגדלת. כמובן שהמלצתנו לנהגים חדשים היא לא לבצע כלל עבירות תנועה. יחד עם זאת, במידה ונרשם לכם דו"ח תנועה, כל דו"ח שהוא, פנו לעורך דין תעבורה אשר יעזור לכם להבין את האפשרויות העומדות בפניכם והסיכונים הטמונים בתשלום הדו"ח ללא טיפול מקצועי.

אם נרשמה לך עבירת תנועה בעודך נהג חדש מומלץ להתייעץ עם עורך דין תעבורה

אם נתפסתם מבצעים עבירת תנועה בעודכם נהג חדש מומלץ להתייעץ עם עו"ד תעבורה על מנת שזה יסייע לכם להבין מהו מצבכם המשפטי ובאיזה אופן לפעול על מנת שרישיונכם לא יפגע. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יוכל להסביר לכם ולסייע לכם בדברים הבאים:

 • עורך הדין יבחן ויבדוק האם מדובר בעבירה המצויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה העלולה לפגוע ברישיון הנהיגה שלכם לטווח הארוך.
 • עורך הדין יבחן את האישום ואת הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה וזאת במטרה להביא לזיכוי הנהג חדש בבית משפט לתעבורה.
 • כאשר לנהג מספר דוחות תנועה עורך הדין יוכל לחשב מבחינה משפטית אלו דוחות מהוות סכנה לרישיון הנהיגה של הנהג ואלו דוחות ניתן להתפשר עליהם.
 • עורך הדין יטפל בדו"ח אשר נרשם לכם החל מהגשת הבקשה להישפט ועד ייצוגכם בבית משפט לתעבורה תוך השגת הסדר טיעון מקל מאוד אשר לא יפגע ברישיונכם

במידה ונרשם לכם דו"ח תנועה בתוך תקופת נהג חדש זה הזמן לפנות למשרד עורכי דין ערן עקראוי ושות' בכל אמצעי ההתקשרות המופיעים באתר האינטרנט שלנו  ואנו נשמח לסייע לכם ולפשט עבורכם את מצבכם.

למניעת שלילה לנהג חדש פנה לעו

זכרו כי ניתן לתקן את המצב ולכן פניה בזמן לעורך דין לתעבורה תמנע ממכם להיות נהגים חדשים למשך שנתיים נוספות וכן תמנע ממכם לבצע את אמצעי התיקון השונים מטעם משרד הרישוי לרבות בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

אזהרה – מאמר זה הנו אינפורמטיבי בלבד ואין לעשות שימוש במאמר זה. בכל מקרה יש להיוועץ עם עורכי הדין לתעבורה ואין הכותב אחראי לכל נזק מכל סוג לעושה שימוש במאמר זה.

לשיתוף לחצו:
במאמר זה עסקנו ב-
קצת על המשרד:

למשרדנו ניסיון עשיר ורב בטיפול בתיקי תעבורה מורכבים ופשוטים כאחד. צוות משרדנו כולל עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה בלבד וכן בעלי מקצוע נוספים המסייעים להם להעניק שירות מקצועי ומשפטי לקהל לקוחותינו.

אודות המחבר:
עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ונוטריון ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי העוסק בדיני תעבורה למעלה מ 14 שנים וכיהן בעבר כמ"מ יו"ר ועדת בית משפט לתעבורה בלשכת עורכי הדין בישראל וכיום מכהן כיו"ר ועדת המרב"ד המחוזית בלשכת עורכי הדין.

למידע נוסף 

עוד בנושא:
ממליצים:
4.9
ישראל המדהים!תודה על שירות מסור מכל הלב הרבה מעבר למקובל.
מוטי וורנר
07:48 20 Jul 23
עורך דין מומחה לתעבורה. אני ממליץ בחום על המשרד. עזר לי בתיק והשיג תוצאה יוצאת מהכלל.
עו״ד מנחם אברהם
10:39 15 May 22
...ממליץ בחום! הצילו אותי
אופק גולד
09:06 19 Aug 21
עו"ד תעבורה ישראל מזרחי מומלץ בחום. שרות אדיב ומסור , התחשבות במחיר, והעיקר תוצאות מעולות.
Eyal Cohen
06:24 23 Sep 20
Ibrahem Amer
14:44 13 Aug 20
מעולה תודה
אבי בר סיני
19:11 19 Oct 19
שירות אישי וליווי מלא לאורך כל הדרך, והכי חשוב - עבודה מקצועית ומסורה!
Nisim Cohen
11:41 17 Oct 19
מומלץ מאוד, מקצוען אמיתי! שירות ואמינות ברמה הגבוהה ביותר. תודה
guy lerman
10:04 17 Oct 19
אין כמונו
ישראל מזרחי
08:50 15 Jun 19
טוב מאוד!מומלצ בחום!
Олег Лихачёв
08:23 12 Dec 18
מעולה מומלץ ביותר
מיכאל חזן
13:38 03 Dec 18
מעולה וטוב
dor akrawi
12:20 30 Nov 18
קיבלתי תוצאה ושירות מעולה
Igor Mihin
19:24 28 Nov 18
מעולה הטוב ביותר
Mikel Suft
19:19 28 Nov 18
עורך דין מצוין לתעבורה שמשיג תוצאות, לא יקרן מדויק וקפדן סבלניעונה על כל השאלות ומלווה את הלקוח לאורך כל הדרך בצורה הכי מנומסת שישמומלץ בחום!
19by84
12:54 18 Nov 18
תותח על ממליץ מאוד
Abo Seaf
07:59 18 Nov 18
מומלץ מאוד!!!
einat gilady
04:43 28 Jan 18
sasha Polnaryov
23:10 27 Jan 18
אורטל אלוש
21:56 27 Jan 18
עו'ד תותח !!
Roman Skubi
21:45 27 Jan 18
מעולה שירות מעל המצופה
לירון סימאנא
17:15 10 Apr 17
שרות מעלה
עמיר עקראוי
17:09 10 Apr 17
מומלץ
שלום בן חור
09:27 09 Apr 17
תותח
Emanuel Azrzar
21:58 01 Apr 17
מעולה תותח על
מוטי קשני
07:21 15 Oct 16
עזר מאוד
בתיה אוסטרייכר
15:30 08 Oct 16
מעולה תודה לך
בתיה אוסטרייכר
15:16 08 Oct 16
מעולה
תמי אוסטרייכר
08:50 04 Aug 16
שירות מעולה ותוצאות מדהימות
gan noale
10:23 15 Aug 14
שתפו בקליק