דוח מהירות מצלמה

דוח מהירות מצלמה - מצלמת א-3 "גאטסו" איך מתמודדים?
נתפסת נוהג במהירות? צברת ניקוד בגין מהירות? צולמת במצלמה? קיבלת דוח מהירות מצלמה ?

במאמר זה לא נעסוק במכשירי אכיפה המופעלים ע"י שוטר בשטח או בדוח מהירות ממל"ז או מכשירי אכיפת תנועה אחרים מכל סוג שהוא, אלה ב- דוח מהירות מצלמה מסוג א-3 גאטסו בלבד! אשר מוצבות בצידי

הדרכים על מנת לתעד נהיגה במהירות מופרזת, כאשר דוחות תנועה ממצלמה זו נשלחים לביתנו.

הערה חשובה בשל שאלות שנשאלנו על ידי לקוחות משרד עו"ד תעבורה ערן עקראוי ושות'! כיום נכון לתאריך 17/08/19 המדינה ממשיכה לשלוח הודעות קנס באופן רגיל!!!! 

צור קשר מהיר

דוח מהירות מצלמה של מצלמות א-3 גאטסו:

מצלמות המהירות מסוג, גאטסו א -3 נרכשה ע"י אגף התנועה מחברה הולנדית ומדובר במצלמת מהירות יחסית חדשה אשר נכנסה לשימוש מבצעי במשטרת ישראל בשנת 2012,

המצלמה עובדת בטכנולוגיית, שדה מגנטי, כאשר בכביש מושתלים  2 לולאות מקבילות אחת לשנייה במרחק של 2.5 מטר אחת מהשנייה וכאשר רכב חולף על הלולאה הראשונה המערכת נדרכת ויודעת לחשב תוך שבריר שנייה את המעבר מהלולאה הראשונה לשנייה!

עדכון: בינתיים נכון להיום מצלמות המהירות ימשיכו לצלם והאכיפה ממשיכה להתבצע

מצלמת א-3 גסטו - דו"ח מהירות מצלמה
מצלמת א-3 גסטו

על מנת ש- דו"ח מהירות מצלמה יהיה תקין נסתכל על סעיף 27א (א)-(ב) לפקודת התעבורה –

27א.  (א) צילום שנעשה בדרך שנקבעה בתקנות, במצלמה המופעלת באופן אוטומטי או בידי שוטר יהיה ראיה קבילה בכל הליך משפטי לגבי –

(1)   מספר הרישום של הרכב המצולם המופיע בלוחית הזיהוי של הרכב שבצילום;

(2)   מקום הימצא הרכב בעת הצילום;

(3)   הימצאו של הרכב במקום האמור בפסקה (2), או נסיעתו שם, בניגוד לאות "עמוד" או באופן אחר בניגוד להוראות פקודה זו או תקנות שהותקנו לפיה;

(4)   זמן הימצא הרכב המצולם במקום האמור בפסקה (2) כפי שצוין בצילום או על גביו, אם צוין, הכל כפי שייקבע בתקנות;

(5)   מהירות נסיעתו של הרכב.

ובלבד שהוכח כי הצילום המוגש הוא העתק אמין של הצילום שנשמר בסרט, וכי מרגע ביצוע הצילום עד

שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בו שום פעולה שיש בה כדי לשנות פרט מפרטיו.

קיבלת דוח קנס מהירות, מה האפשרויות?

א. אם הדוח מהירות מצלמה מסוג ברירת משפט ישנם כמה אפשרויות:

 • לשלם תוך 90 יום מיום המצאת ה- דו"ח את סכום הקנס שזה המועד האחרון לתשלום ולאחר מכן יש כפל קנס
 • לבקש להישפט תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח מהירות מצלמה.
 • להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק תוך 30 יום מיום המצאת הדו"ח.

אם אנו משלמים את הדוח מהירות מצלמה, המשמעות היא שאנחנו מודים בעבירה , העבירה תירשם כהרשעה והניקוד ירשם במשרד הרישוי בהתאם למהירות – המלצתנו היא כי אל תמהרו לשלם ורצוי להתייעץ לפני כן!!! היות ועבירות מהירות גוררות ניקוד חובה! אשר עלול להביא לפסילת הרישיון בשל נקודות.

במידה ואנחנו בוחרים להישפט יש לנו 90 ימים ונצטרך למלא את הספח המצוי בדוח "בקשה להישפט" ולשלוח אותו בדואר רשום, בהמשך ישלח לביתכם הזמנה לבית המשפט לתעבורה, אשר באזור שיפוטו נעברה העבירה.

מה קורה במצב בו הרכב רשום על שמי אבל לא אני ביצעתי את העבירה (הסבה של דוח מהירות מצלמה) ?

יש להסב את הדוח לנהג אשר נהג בפועל תוך 15 ימים מעת המצאת הדוח לנהג.

בבקשה עלינו לציין את הפרטים של מי שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה, כולל:

א. מספר ת.ז. של הנהג

ב. כתובתו

ג. ולצרף את צילום הדוח.

בנוסף יש לצרף תצהיר הנהג המציין כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

לשים לב – אם הנהג שמסב את הדוח על שמו לא מודה בעבירה, לאחר ההסבה הוא יוכל לבקש להישפט כמו שהסברנו לעיל.

דו"חות מהירות מצלמה מסוג הזמנה לדין,

במצב זה נקבל זימון לבית משפט לתעבורה, להבדיל מהדוח מסוג ברירת משפט שם יש לנו אופציה לשלם או להישפט אם אנו רוצים בכך,

במקרה הזה אין לנו את האופציה ואנו חייבים להתייצב להקראה בבית המשפט לתעבורה.

מתי ה- דוח מהירות מצלמה הוא מסוג קנס ומתי הוא הזמנה למשפט:

עדכון חשוב לאחרונה בחודש אפריל 2017 נעשו שינויים במהירויות לחץ כאן לקריאה באתר הכנסת

העונש בגין נסיעה במהירות מופרזת נחלק באופן הבא:

נהיגה בדרך עירונית.

 • עד 20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪ – עבירת מהירות ללא ניקוד.
 • 21-30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪. – 8 נקודות.
 • 31-40 קמ"ש מעל המותר – קנס בגובה 1500 ש"ח ו- 10 נקודות לחובת הנהג

(הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

 • 41 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- הנהג צפוי לקבל זימון לביהמ"ש, ויוגש נגדו כתב אישום בגין מהירות מופרזת. זימון הנהג לדין מקנה למשטרת ישראל את הסמכות לשלול את רישיונו ע"י צו לפסילה מנהלית שתוקפו עד 30 יום. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.

במקרים בהם הפער בין המהירות המותרת לזו של הנהג עומד על מעל 25 קמ"ש ועד 30 קמ"ש, הרי שצפוי לצבור 8 נקודות חובה לרישיונו, ואף 10 נקודות במקרה שהפער עומד על מעל 30 קמ"ש.

נהיגה בדרך בין עירונית.

 • עד 25 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 250 ₪ – ללא ניקוד.
 • 26-40 קמ"ש מעל המהירות המותרת בחוק- קנס ע"ס 750 ₪ – 8 נקודות וקנס 750 ש"ח.
 • 41-50 מעל המותר בחוק – קנס 1500 ש"ח ו 10 נקודות לובת הנהג.

  (הנהג יכול לבקש להישפט בגין העבירות הנ"ל)

 • 51 קמ"ש מעל המותר בחוק- זימון לביהמ"ש והגשת כתב אישום תעבורה נגד הנהג בגין עבירתו. בנוסף, תיתכן פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה. נהג שהורשע צפוי לשלילה בפועל או שלילה מותנית למשך תקופה של שנה עד 3 שנים.

האם עלי לרוץ ולשלם את הדוח על מהירות מופרזת, במחשבה שכלום לא יעזור לי, התשובה היא לא אם אתה סבור שלא נהגת במהירות שנרשמה לך

רצוי לעשות חושבים להתייעץ (הרי יש לך 90 יום להגיש בקשה להישפט)! היות ותשלום הקנס הוא הודאה = הרשעה. וכן רישום ניקוד בהתאם למהירות! 

ראה מאמר >> ביטול נקודות עבירות תנועה

 

לשם הסרת העונש מהפרק או לפחות הקלתו, מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד תעבורה ש-

 • עו"ד תעבורה יבחן את תקינות מכשיר המדידה (המצלמה, קיימים הרבה סוגי בדיקות!). נכון לכתיבת מאמר זה מתנהל משפט בנוגע למצלמות א – 3 כאשר עולה השאלה לגבי האם המכשיר קיבל כדין את אישור מכון התקנים, כמו כן, יבדוק את הפעולות שעשתה המשטרה לבדיקות הנערכות למערכת מצלמות מהירות אוטומטיות. 
 • יבחן היטב את תקינות החומר הראייתי וימצא כל שבריר של טעות העשוי לזכות את הלקוח.
 • יכוון את הלקוח לכדי הודאה או כפירה בהאשמות המיוחסות, ויחתור להסדר טיעון המטיב עם הלקוח נוכח הנסיבות.
 • יעריך את מידת הנזק שיוסב לעד מטעם ההגנה עם חשיפת עברו (פלילי ו/או תעבורתי)
 • העלאת טענות מקדמיות במהלך דיון ההקראה לאחר בחינת כתב האישום. למשל, פגם או פסול בכתב האישום, חוסר סמכות עניינית, התיישנות, , התיישנות וכיו"ב.

הכתוב במאמר דוח מהירות מצלמה אינו מהווה בשום פנים ואופן חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה יש להיוועץ עו"ד תעבורה ואין הכותב אחראי על שום נזק מכל סוג אשר ייגרם לעושה שימוש במאמר זה

 

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב google
גוגל +
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין
שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ

בבקשה דרגו את המאמר

3 דירוגים4.3/5

מאמרים קשורים:

מאמרים נוספים לקריאה:

אל תפספסו גם את:

מהירות מופרזת עונש , שלילה | עו"ד תעבורה ערן עקראוי

מהירות מופרזת עונש, שלילה?

מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה נתפסת נוהג במהירות מופרזת ? מאמר זה יעסוק בנושא מהירות מופרזת עונש או מהירות מופרזת שלילה, משרדנו מטפל

קרא עוד »
ערעור על דוח מהירות - משרד עורכי דין עקראוי ושות'

ערעור על דוח מהירות

ערעור על דוח מהירות קיבלת דוח על נהיגה במהירות מופרזת, בתוספת נקודות? אולם אתה יודע כי הדו"ח לא מוצדק! מאמר זה יסביר לקורא מהו ערעור

קרא עוד »
בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה - עוד תעבורה ערן עקראוי

בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה!

בקשה להמרת דוח תנועה באזהרה – האם כדאי? קיבלת דו"ח תנועה משוטר?קיבלת ממשטרת ישראל דוח מסוג ברירת קנס? מה הם האופציות העומדות בפניך והאם בכלל

קרא עוד »

אודות עו"ד ערן עקראוי

עורך דין תעבורה ערן עקראוי הינו עורך דין בעל משרד פרטי, העוסק בדיני תעבורה, לעו"ד תעבורה ערן עקראוי ניסיון עשיר בייצוג נהגים ועוברי אורח בבתי המשפט לתעבורה הפזורים ברחבי הארץ.
כמו כן לעורך דין תעבורה ערן עקראוי היתר לייצג בבתי הדין הצבאיים.

5 תגובות

 1. חיים הגב

  מה קורה לגבי המשפט של המצלמות? יש התפתחות האם הזיכוי בעכו מבטל את הכל

 2. יאנה הגב

  קיבלתי דוח מהירות במצלמה כזאת עם 8 נקודות ניתן לבטל זאת?

השארת תגובה